Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Rozbor požiarovosti v Trenčianskom kraji za rok 2023

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
28. 01. 2024

V roku 2023 vzniklo na území Trenčianskeho kraja 551 požiarov, čo predstavuje o 256 požiarov menej ako v roku 2022. Priame škody v dôsledku požiarov sú v porovnaní s vlaňajším rokom nižšie o 748 625,-€ a uchránené hodnoty vyššie o 5 710 420,-€. Pri uvedených požiaroch došlo k usmrteniu 7 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2022 o 4 usmrtené osoby menej. Pri požiaroch bolo 40 osôb zranených, čo je o 1 zranenú osobu menej, ako v roku 2022.

 

Základné údaje požiarovosti v Trenčianskom kraji v roku 2023

Počet požiarov

551

Priame škody (€)

3 141 740

Následné škody (€)

24 180

Uchránené hodnoty (€)

23 840 865

Počet zranených osôb

40

Počet usmrtených osôb

7

 

Z hľadiska zatriedenia do odvetvia ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v odvetví bytového hospodárstva a to 177 prípadov požiarov, čo predstavuje 32,12% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda bola vyčíslená na 1 192 820,-€. Pri uvedených požiaroch došlo k usmrteniu 7 osôb a 28 osôb bolo zranených.

Z hľadiska odvetvia ekonomických činností ako ostatné nezatriedené požiare bolo 126 prípadov požiarov, čo predstavuje 22,87% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda bola vyčíslená na 27 150,-€. Pri týchto požiaroch bolo 5 osôb bolo zranených.

V odvetví nakladanie s odpadom vzniklo 83 prípadov požiarov, čo predstavuje 15,06% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda bola vyčíslená na 13 095,-€. Pri týchto požiaroch neboli žiadne osoby zranené ani usmrtené.

V odvetví cestná doprava vzniklo 77 prípadov požiarov, čo predstavuje 13,97% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 593 800,-€. Pri požiaroch v cestnej doprave boli 3 osoby zranené.

V odvetví poľnohospodárstvo vzniklo 22 požiarov, čo predstavuje 3,99% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 60 125,-€. Pri požiaroch v poľnohospodárstve neboli žiadne osoby zranené ani usmrtené.

V odvetví lesné hospodárstvo vzniklo 6 požiarov, čo predstavuje 1,09% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 1 215,-€. Pri požiaroch v lesnom hospodárstve neboli žiadne osoby zranené ani usmrtené.

 

Najčastejšou príčinou vzniku požiaru a to v 194 prípadoch bola v ulnyulom roku nedbalosť a neopatrnosť dospelých, čo predstavuje 35,21% z celkového počtu požiarov s  priamou škodou 236 720,-€. Pri uvedených požiaroch bolo 19 osôb zranených a 3 osoby usmrtené.

Iné prevádzkovo technické poruchy boli príčinou vzniku 72 požiarov, čo predstavuje 13,07% z celkového počtu požiarov. Priame škody boli vyčíslené na 1 314 790,-€. Pri týchto požiaroch bolo 6 osôb zranených a 3 osoby boli usmrtené.

Úmyselné zapálenie neznámou osobou bolo príčinou vzniku 39 prípadov požiarov, čo predstavuje 7,08% z celkového počtu požiarov. Priame škody boli vyčíslené na 194 470,-€. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu žiadnej osoby.

Najviac požiarov vzniklo v sobotu - 87 prípadov požiarov (15,79%) s priamou škodou 346 070,-€. Naopak najmenej požiarov vzniklo v pondelok - 72 prípadov požiarov (13,07%) s priamou škodou 385 055,-€.

 

Z hľadiska formy vlastníctva mali na počet požiarovosti v roku 2023 najväčší podiel požiare v súkromnom vlastníctve a to 260 prípadov požiarov, s priamou škodou 1 547 610,-€. Pri týchto požiaroch došlo k zraneniu 31 osôb, 7 osôb bolo usmrtených.

V nezistenom vlastníctve, v ktorom vzniklo 146 prípadov požiarov, s priamou škodou 13 020,- €  došlo k zraneniu 1 osoby a žiadna osoba nebola usmrtená.

Vo vlastníctve obchodných spoločností vzniklo 82 prípadov požiarov, s priamou škodou vyčíslenou na 1 433 195,- €. Pri týchto požiaroch došlo k zraneniu 7 osôb a žiadna osoba nebola usmrtená.

V komunálnom vlastníctve vzniklo 42 prípadov požiarov, s priamou škodou 12 695,- €. Pri uvedených požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu žiadnych osôb.

V štátnom vlastníctve vzniklo 12 prípadov požiarov, s priamou škodou 62 210,-€. Pri uvedených požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb.

V družstevnom vlastníctve vzniklo 8 prípadov požiarov, s priamou škodou 72 910,-€. Pri uvedených požiaroch došlo k zraneniu 1 osoby.

Vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností vznikol 1 požiar s priamou škodou 100,-€. Pri uvedenom požiari nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy