Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Správna starostlivosť o komíny zabraňuje vzniku zbytočných požiarov

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
03. 11. 2023

Vykurovacie obdobie je jedným z rizikových časových období, ktoré je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Počas vykurovacej sezóny býva najčastejšou príčinou požiarov nesprávna obsluha alebo inštalácia vykurovacieho telesa, nevhodná konštrukcia,  ale aj umiestnenie horľavých  látok v blízkosti vykurovacích telies, či technická porucha v komíne, prípadne nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov a  komínov.

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky odporúča pred vykurovacou sezónou vykonať kontrolu komínov.

Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Taktiež pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. 

Čo treba skontrolovať pred začiatkom vykurovacej sezóny?

1. Pri palivových spotrebičoch:

- vyčistenie sadzí a nečistôt;

- šamotovanie;

- uzatvárateľnosť dvierok;

- stav a čistotu dymovodu;

2. Pri plynových spotrebičoch, ktoré slúžia na vykurovanie a ohrev vody:

- raz ročne vykonať kontrolu a vyčistenie odborne spôsobilou osobou.

 

Bezpečnosť pri používaní palivových spotrebičov:

- pri inštalácii spotrebiča dodržiavať pokyny výrobcu pre bezpečnú vzdialenosť spotrebiča od horľavého materiálu;

- na spotrebič, ani v jeho blízkosti neukladať horľavé látky (mokré oblečenie, horľavé kvapaliny ...);

- používať predpísané palivá;

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách:

- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW  1x za 4 mesiac;

- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov;

- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov;

- komíny pre  spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace;

- komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50kW 1x za 6 mesiacov.

Aj keď je čistenie vlastných komínov možné vykonávať svojpomocne, lepšie je prenechať túto činnosť na odborníkov. Potvrdenie o čistení a kontrole komína vyhotoví ten, kto ho vykonal. Vzor potvrdenia ako aj podrobné informácie o inštalácii a prevádzkovaní tepelných spotrebičov, komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy