Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Štvrté pracovné stretnutie zástupcov HaZZ SR a HZS ČR k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Česko 2021 - 2027

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
01. 09. 2023

Dňa 31. augusta sa v priestoroch Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne konalo ďalšie z pracovných stretnutí predstaviteľov HaZZ SR a HZS ČR, ktorých cieľom je príprava spoločného projektové zámeru v súvislosti s programom cezhraničnej spolupráce INTERREG VI-A Slovensko - Česko 2021-2027. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia prezídia HaZZ, Generálneho riaditeľstva HZS ČR, ako aj zástupcovia hasičov z prihraničných krajov: na českej strane Juhomoravského, Moravskosliezskeho a Zlínskeho kraja a na slovenskej strane Trnavského, Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Na spoločnom pracovnom stretnutí bol prerokovaný a pripomienkovaný navrhovaný plán realizovaných aktivít, cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, previazanosť aktivít a cieľov s rozpočtovými položkami a ich komparácia s plánovanými hodnotami programových merateľných ukazovateľov.

Stretnutia oboch zložiek sa uskutočňujú na základe snahy o predloženie spoločného projektu, ktorý po schválení budú obe strany spoločne implementovať v rámci programu INTERREG VI-A Slovensko – Česko 2021-2027, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca, ktorý na účely cezhraničnej spolupráce vyčlenil celkovo 85.323.597 EUR.


Interreg 6A SR-CR 2021-2027

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy