Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2023, streda
 

XIII. ročník súťaže v hasičskom športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
21. 05. 2009

Dňa 20. mája sa v priestoroch Hasičskej stanice a Mestského futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom uskutočnil v poradí už XIII. ročník krajskej súťaže v hasičskom športe. Súťaž slávnostne otvoril riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne plk. Ing. Michal Jurdík. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani poslankyňa NR SR Ing. Magda Košútová, riaditeľ organizačného odboru prezídia Hasičského a záchranného zboru mjr. JUDr. Stanislav Celleng ako aj mnohí ďalší zástupcovia štátnej správy, mesta Dubnica nad Váhom a Hasičského a záchranného zboru.

Krajskej súťaže sa zúčastnili družstvá z Trenčianského kraja, konkrétne: OR HaZZ z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec nad Bebravou, Partizánskeho, Považskej Bystrice, Hasičskej stanice z Púchova a Závodný hasičský útvar Seprot-Servis z Púchova. Do súťaže nastúpilo celkom 78 súťažiacich z Trenčianskeho kraja, ktorí súťažili v kategórii družstiev a jednotlivcov, a mimo súťaž štartovalo družstvo z Českej republiky, ktoré reprezentovali hasiči z HZS Zlínskeho kraja.

Súťaž prebiehala v disciplínach:
- výstup do 4. podlažia cvičnej veže
- beh na 100 metrov cez prekážky
- štafeta 4x100 metrov
- požiarny útok

Výsledky XIII. ročníka krajskej súťaže v hasičskom športe:
Celkovým víťazom XIII. ročníka sa stalo súťažné družstvo z OR HaZZ v Trenčíne. Víťazom dvojboja jednotlivcov sa stal pán Marek Veselovský, ktorý reprezentoval ZHÚ Seprot-Servis Púchov.


poradie  útvar                                      útok     štafeta   veža       100m          
1.          OR HaZZ Trenčín                  29,10   64,52   115,49    116,88         
2.          ZHÚ Seprtot-Servis Púchov   38,46   64,89   109,88    115,88         
3.          OR HaZZ Považská Bystrica  36,63   73,62   142,05    131,13         
4.          OR HaZZ Bánovce n./B.        36,60   74,83   182,20    139,93         
5.          OR HaZZ Nové Mesto n./V.  77,14   75,28   147,44    132,14         
6.          HS Púchov                             44,80   77,76   143,06    135,47         
7.          OR HaZZ Partizánske            37,36    82,50   188,48    137,72         
8.          OR HaZZ Prievidza               77,20    76,80   173,25    141,29         

 

Čiastkové výsledky:

výstup do 4. podlažia cvičnej veže – družstvá
1. ZHÚ Seprot-Servis Púchov      čas: 109,88
2. OR HaZZ Trenčín                    čas: 115,49
3. OR HaZZ Považská Bystrica    čas: 142,05

výstup do 4. podlažia cvičnej veže - jednotlivci
1. Michal Kvocera - ZHÚ Seprot-Servis Púchov       čas:   15,75
2. Marek Veselovský - ZHÚ Seprot-Servis Púchov   čas:   15,96
3. Milan Trška - OR HaZZ Trenčín                            čas:   16,73


100 m cez prekážky – družstvá
1. ZHÚ Seprot-Servis Púchov      čas: 115,88
2. OR HaZZ Trenčín                    čas: 116,88
3. OR HaZZ Považská Bystrica    čas: 131,13

100 m cez prekážky – jednotlivci
1. Marek Veselovský - ZHÚ Seprot-Servis Púchov čas:      17,42
2. Jozef Ridzik - jednotliec - DHZ Púchov  čas:                   17,43
3. Ing. Ladislav Kadlec - ZHÚ Seprot-Servis Púchov čas:   18,12

dvojboj – jednotlivci
1. Marek Veselovský - ZHÚ Seprot-Servis Púchov    čas:   33,38
2. Milan Trška - OR HaZZ Trenčín                             čas:   35,02
3. Ing. Ladislav Kadlec - ZHÚ Seprot-Servis Púchov  čas:   35,80


štafeta 4x100 m – družstvá
1. OR HaZZ Trenčín                    čas:  64,52
2. ZHÚ Seprot-Servis Púchov      čas:  64,89
3. OR HaZZ Považská Bystrica    čas:  73,62


požiarny útok – družstvá
1. OR HaZZ Trenčín                             čas:   29,10
2. OR HaZZ Bánovce nad Bebravou    čas:   36,60
3. OR HaZZ Považská Bystrica            čas:   36,63

 

Disciplíny v hasičskom športe:

Výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže
Súťažiaci zaujme nízke postavenie na štartovnej čiare vo vzdialenosti 32,25 m od cvičnej veže, pričom sa siedma priečka rebríka kryje so štartovnou čiarou. Po odštartovaní dobehne s rebríkom k veži zavesí ho do 2. podlažia cvičnej veže, vystúpi po ňom a vysadne na parapet. Prevesí rebrík do 3. podlažia vystúpi po ňom, vysadne na parapet, prevesí rebrík do 4. podlažia a vystúpi po ňom. Pokus sa považuje za ukončený ak súťažiaci došliapne oboma nohami na nášľapovú dosku.
V súťaži má pretekár dva pokusy. Za výsledný čas sa považuje lepší z dosiahnutých časov.


Beh na 100 m s prekážkami
Súťažiaci zaujme nízke postavenie na štartovnej čiare. Po odštartovaní prekoná bariéru (prvá prekážka), uchopí dve stočené hadice, prebehne po kladine /druhá prekážka) a rozvinie hadice. Počas behu k rozdeľovaču (tretia prekážka) spojí hadice a jednou polospojkou ich napojí na rozdeľovač, pripojí prúdnicu a prebehne cieľom. Pokus sa považuje za úspešný ak súťažiaci prekonal všetky prekážky a prebehol cieľom. Pokus je neplatný ak súťažiaci neprekonal niektorú prekážku, nespojil hadice, nepripojil polospojku na rozdeľovač alebo pri prebehnutí cieľom nebola zapojená prúdnica. V súťaži má pretekár dva pokusy. Za výsledný čas sa považuje lepší z dosiahnutých časov.


Štafeta 4x100 m
Súťažiaci na prvom úseku zdolá pomocou rebríka domček a odovzdá štafetu súťažiacemu na druhom úseku. Súťažiaci na druhom úseku zdolá prekážku (bariéru) a odovzdá štafetu súťažiacemu na treťom úseku.
Po zdolaní bariéry sa zapáli horľavá kvapalina v nádrži.


Požiarny  útok
Motorovú striekačku a  všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku si pripraví súťažné družstvo na základňu. Uloženie náradia na základni je ľubovoľné, avšak hadice nesmú byť pospájané. Telesá polospojok sa nesmú navzájom dotýkať. Na zaistenie náradia sa nesmú používať žiadne podpory. Po štarte vybehne družstvo od štartovnej čiary, urobí sacie vedenie, dopravné vedenie, útočné vedenie a nastrieka 10 litrov vody do oboch terčov.
Požiarny útok sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov a pokynom rozhodcu pri terčoch. Na vykonanie požiarneho útoku má súťažne družstvo čas 120 sekúnd od štartovného výstrelu. Ak sa nepodarí nastriekať oba terče v  uvedenom časovom limite pokus sa považuje za neplatný. Súťažné družstvo má k dispozícii len jeden pokus.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy