Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Zrekonštruovaná Hasičská stanica v Dubnici nad Váhom

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
12. 06. 2015

Dňa 11. júna 2015 bola do užívania odovzdaná zrekonštruovaná a zmodernizovaná Hasičská stanica v Dubnici nad Váhom.

Výsledkom realizácie projektu je komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej stanice a prístavba objektu garáže. Súčasťou projektu bola i rekonštrukcia spevnených plôch pred objektom prístavby a rekonštrukcia kanalizácie. Na hasičskej stanici bolo vykonané zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a rekonštrukcia vnútorných priestorov spojená s obstaraním nového vybavenia. V objekte garáži bola zrealizovaná nová podlaha a osadená technológia na odsávanie výfukových plynov z motorových vozidiel.

Realizácia projektu prispela k skvalitneniu pracovného prostredia pre príslušníkov HaZZ, ako aj k zlepšeniu podmienok garážovania a údržby hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Taktiež sa výrazne zníži energetická náročnosť spojená s prevádzkou objektu, pričom realizácia investičnej akcie bude mať do budúcna výrazne pozitívny dopad na životné prostredie s ohľadom na rovnosť príležitostí.

Investičná akcia: „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom“ bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 492.436,66 €. Nenávratný príspevok bol poskytnutý v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.

01 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
01 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
02 hasicka stanica - po rekonstrukcii
02 hasicka stanica - po rekonstrukcii
03 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
03 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
04 hasicka stanica - po rekonstrukcii
04 hasicka stanica - po rekonstrukcii
05 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
05 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
06 hasicka stanica - po rekonstrukcii
06 hasicka stanica - po rekonstrukcii
07 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
07 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
08 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
08 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
09 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
09 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
10 hasicka stanica - po rekonstrukcii
10 hasicka stanica - po rekonstrukcii
11 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
11 hasicka stanica - pred rekonstrukciou
12 hasicka stanica - po rekonstrukcii
12 hasicka stanica - po rekonstrukcii
 
 
 
 

Dôležité odkazy

 Krajské riaditeľstvo
HaZZ v Trenčíne

Gen. M.R.Štefánika 20
911 49   Trenčín
tel.:  0961 20 6701
fax.: 032-744 10 17

IČO: 00151866
IČ DPH: SK 2020571520

 


riaditeľ
plk. Ing. Igor Šenitko

 

sídlime v budove
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne

orientačná mapa (JPG, 236 kB)

Dôležité oznamy