Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Zrekonštruovaná Hasičská stanica v Handlovej

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
24. 10. 2015

Dňa 23. októbra 2015 bola do užívania odovzdaná zrekonštruovaná a zmodernizovaná Hasičská stanica v Handlovej.

Výsledkom realizácie projektu je komplexná rekonštrukcia, prístavba a modernizácia budovy hasičskej stanice. Súčasťou projektu bola i kompletná rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie. Na hasičskej stanici bolo vykonané zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a garážových brán. Taktiež bola vykonaná výmena vykurovacieho systému a rekonštrukcia vnútorných priestorov spojená s obstaraním nového vybavenia. Účelom prístavby bolo prepojenie objektu hasičskej stanice s garážami, ako aj zväčšenie priestoru určeného na garážovanie hasičskej, zásahovej techniky.

Realizácia projektu prispela k skvalitneniu pracovného prostredia pre príslušníkov HaZZ, ako aj k zlepšeniu podmienok garážovania a údržby hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Taktiež sa výrazne zníži energetická náročnosť spojená s prevádzkou objektu, pričom realizácia investičnej akcie bude mať do budúcna výrazne pozitívny dopad na životné prostredie s ohľadom na rovnosť príležitostí.

Investičná akcia: „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Handlovej“ bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 451.044,97 €. Nenávratný príspevok bol poskytnutý v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.

01 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
01 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
02 hasicka stanica-po rekonstrukcii
02 hasicka stanica-po rekonstrukcii
03 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
03 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
04 hasicka stanica-po rekonstrukcii
04 hasicka stanica-po rekonstrukcii
05 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
05 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
06 hasicka stanica-po rekonstrukcii
06 hasicka stanica-po rekonstrukcii
07 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
07 hasicka stanica-pred rekonstrukciou
08 hasicka stanica-po rekonstrukcii
08 hasicka stanica-po rekonstrukcii
09 garaze-pred rekonstrukciou
09 garaze-pred rekonstrukciou
10 garaze-po rekonstrukcii
10 garaze-po rekonstrukcii
11 garaze-pred rekonstrukciou
11 garaze-pred rekonstrukciou
12 garaze-po rekonstrukcii
12 garaze-po rekonstrukcii
 
 
 
 

Dôležité odkazy

 Krajské riaditeľstvo
HaZZ v Trenčíne

Gen. M.R.Štefánika 20
911 49   Trenčín
tel.:  0961 20 6701
fax.: 032-744 10 17

IČO: 00151866
IČ DPH: SK 2020571520

 


riaditeľ
plk. Ing. Igor Šenitko

 

sídlime v budove
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Trenčíne

orientačná mapa (JPG, 236 kB)

Dôležité oznamy