Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

SHZ

Určenie právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podľa § 11 ods. 10 zákona      č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na činnosti súvisiace so stabilnými hasiacimi zariadeniami výrobcu, ktorý zanikol alebo prestal pôsobiť v oblasti výroby stabilných hasiacich zariadení.

 Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu Kasosa š. p., Vysoké Mýto, Česká republika, ktorý zanikol: 

 1. KLIKA-BP, s. r. o., IČO: 43 995 888, so sídlom: Tomášiková 30, 821 01 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 29. 12. 2011,
 2. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 19. 2. 2014,
 3. Traser spol. s r. o., IČO: 30 999 120, so sídlom: Priemyselná 12, 924 01 Galanta, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 14. 3. 2014,
 4. ENIPRO a. s., IČO: 35 865 067, so sídlom: Hradská 7, P. O. Box 44, 820 14 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 15. 7. 2014,

 

Právnická osoba, ktorá bola určená podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu Tyco Fire & Integrated Solutinon s. r. o., člen skupiny Tyco, IČO: 61 055 077, so sídlom Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, Česká republika výrobca, ktorý prestal pôsobiť v oblasti výroby stabilných a polostabilných hasiacich zariadení: 

 1. ENIPRO a. s., IČO: 35 865 067, so sídlom: Hradská 7, P. O. Box 44, 820 14 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 15. 7. 2014,
 2. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 23. 1. 2014,

 

Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu Tyco Fire & Integrated Solution Slovakia, s. r. o., IČO: 36 528 871, so sídlom Hontianska 7, 821 09 Bratislava výrobca, ktorý prestal pôsobiť v oblasti výroby stabilných a polostabilných hasiacich zariadení: 

 1. KLIKA-BP, s. r. o., IČO: 43 995 888, so sídlom: Tomášiková 30, 821 01 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 29. 12. 2011,
 2. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 23. 1. 2014,
 3. Traser spol. s r. o., IČO: 30 999 120, so sídlom: Priemyselná 12, 924 01 Galanta, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 14. 3. 2014,
 4. STABIL spol. s r.o., IČO: 31 436 161 so sídlom: Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 7. 5. 2014,
 5. ENIPRO a. s., IČO: 35 865 067, so sídlom: Hradská 7, P. O. Box 44, 820 14 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 15. 7. 2014,
 6. SRINKLER SYSTEM s. r. o., IČO: 44 093 853, Horná Ves 129, 967 01 Horná Ves, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 21. 11. 2014,

 

Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu TOTAL WALTHER – Stabilní hasící zařízení, IČO: 46 507 892, so sídlom: Jiráskova 154/IV, Vysoké Mýto, 566 01 Ústí nad Orlicí, Česká republika, ktorý zanikol: 

 1. KLIKA-BP, s. r. o., IČO: 43 995 888, so sídlom: Tomášiková 30, 821 01 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 29. 12. 2011,
 2. Traser spol. s r. o., IČO: 30 999 120, so sídlom: Priemyselná 12, 924 01 Galanta, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 14. 3. 2014,
 3. ENIPRO a. s., IČO: 35 865 067, so sídlom: Hradská 7, P. O. Box 44, 820 14 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 15. 7. 2014,
 4. POBEST s. r. o., IČO: 36 679 879, Zavarská 10H, 917 01 Trnava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 30. 10. 2014,
 5. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 20. 7. 2014,

 

 

Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu KLIMATHERM, spol. s r. o., IČO: 25 340 948, so sídlom: Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, Česká republika, ktorý zanikol:

 

 1. KLIKA-BP, s. r. o., IČO: 43 995 888, so sídlom: Tomášiková 30, 821 01 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie  s účinnosťou od 21. 5. 2013,
 2. PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., IČO: 36 859 672, so sídlom: Trnavská cesta 108, 821 04 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 5. 9. 2014,
 3. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 16. 7. 2014,

 

Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu NICOD s. r. o., IČO: 27 950 298, so sídlom: Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, Česká republika, ktorý zanikol: 

 1. KLIKA-BP, s. r. o., IČO: 43 995 888, so sídlom: Tomášiková 30, 821 01 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 6. 12. 2012,
 2. TPI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 841 508, so sídlom: Kráľovská 8, 927 01 Šaľa, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 25. 7. 2013,
 3. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 16. 7. 2014,

 

Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu Vodní stavby Praha, š. p. (n. p.), IČO: 00 014 893, so sídlom: Dělnická 12, 170 02 Praha 7, Česká republika, ktorý zanikol: 

 1. KLIKA-BP, s. r. o., IČO: 43 995 888, so sídlom: Tomášiková 30, 821 01 Bratislava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 19. 6. 2012,
 2. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 16. 7. 2014,

 

Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11 ods. 10 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení pre fyzické osoby na projektovanie, inštalovanie, opravy a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení výrobcu Leňo Stabil, Slovakia, s. r. o., IČO: 31 715 851, so sídlom: Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad, ktorý zanikol: 

 1. PYRONOVA s. r. o., IČO: 31 422 802, so sídlom: Strelecká 1, 931 01 Šamorín, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 16. 6. 2011,
 2. Traser spol. s r. o., IČO: 30 999 120, so sídlom: Priemyselná 12, 924 01 Galanta, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 21. 8. 2012,
 3. LEŇO Stabil Czech s.r.o., IČO: 26 819 201, Českobratská 19/610, 702 00, Ostrava, Česká republika, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 5. 11. 2014,
 4. POBEST s. r. o., IČO: 36 679 879, Zavarská 10H, 917 01 Trnava, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 30. 10. 2014,

 

Právnické osoby, ktoré boli určené podľa § 11c ods. 10 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení o odbornej spôsobilosti pre fyzické osoby na opravy a kontroly stabilných hasiacich zariadení výrobcu SOMATI, s. r. o., so sídlom: Jihlavská 510/2c, 664 41 Troubsko, Brno-venkov, Česká republika, ktorý prestal pôsobiť v oblasti výroby stabilných hasiacich zariadení:

 1. Traser spol. s r. o., IČO: 30 999 120, so sídlom: Priemyselná 12, 924 01 Galanta, vydané bolo kladné rozhodnutie s účinnosťou od 8. 3. 2019,