Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Taktické cvičenie ZOC MAX Trenčín 2009

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport

Taktické cvičenie so zriadením štábu

zamerané na likvidáciu mimoriadnej udalosti

„Teroristický útok v ZOC MAX Trenčín“

 

Dňa 06. októbra 2009 o 08.00 hod. sa v priestoroch Zábavno-obchodného centra (ďalej len „ZOC“) MAX v Trenčíne uskutočnilo taktické cvičenie hasičských jednotiek zamerané na výkon záchranných prác po teroristickom útoku. Cvičenie zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (ďalej len „KR HaZZ v Trenčíne“) v súčinnosti so Záchrannou brigádou HaZZ zo Žiliny, Záchrannou zdravotnou službou RZP, a.s. Trenčín a jednotkou Policajného zboru OR PZ Trenčín.

 

Cieľom cvičenia bola simulácia záchranárskych činností v dôsledku mimoriadnej udalosti, ktorou bol teroristický útok v priestore, kde sa zdržiava veľké množstvo ľudí. Išlo predovšetkým o precvičenie záchranných prác spojených s evakuáciou osôb, likvidáciou nebezpečnej látky, zdolávaním požiarov vo veľkokapacitných, podzemných garážach, vyznačením a určením dekontaminačného priestoru a pracovnej skupiny, ktorá dekontamináciu vykonala.


Precvičovaná situácia:
„Počas premietania filmových predstavení v doobedňajších hodinách nastal v ZOC MAX v Trenčíne výbuch. Udalosť bola ohlásená na koordinačné stredisko IZS – linka 112. Operačný dôstojník IZS po vyťažení ohlasovateľa vyhlásil II. stupeň poplachu. Na miesto udalosti bola vyslaná hasičská jednotka z OR HaZZ v Trenčíne s technikou AHZS MB Atego a CAS 30 Iveco Trakker /viac o technike na poslednej strane/. Počas príjazdu k ZOC MAX boli na streche zábavno-obchodného centra spozorované osoby. Veliteľ zásahu po príchode na miesto udalosti a na základe informácií poskytnutých pracovníkom SBS zistil, že v priestoroch garáží došlo k výbuchu a následnému požiaru automobilov. Od návštevníkov kina bol ďalej informovaný, že v kinosálach sa nachádza niekoľko osôb v bezvedomí a ostatní návštevníci kina mali ťažkosti s dýchaním a podráždený zrak, čo vyvolávalo podozrenie na neznámu látku v ovzduší kinosál. Veliteľ zásahu nariadil prieskum kinosál s ADP a v OPCH a vyhlásil zvláštny stupeň poplachu – Z. Následne boli na žiadosť veliteľa zásahu povolané prostredníctvom operačného strediska KR HaZZ všetky jednotky OR HaZZ v Trenčianskom kraji a tiež špeciálna skupina zo ZB HaZZ Žilina. V priestoroch garáží boli prieskumnou skupinou nájdené dve ťažko zranené osoby a zistený požiar troch áut v blízkosti autoumyvárne. V kinosále C bola prieskumnou skupinou zistená identita nebezpečnej látky – chlóru, ktorá spôsobuje leptanie oči, dýchacích ciest a pokožky. Pri opúšťaní priestorov kinosál dochádza medzi návštevníkmi k panike a k neriadenej evakuácii. Návštevníci použili hlavné únikové schodisko, ktoré zostalo po výbuchu nepoškodené. Schodisko viedlo na nástupnú plochu situovanú na severnej strane objektu. Niektoré osoby unikli na schodisko medzi kinosálami B a C. Toto schodisko však bolo následkom výbuchu poškodené, preto unikli na strechu budovy.“

Zásahové úseky:
- v prvom zásahovom úseku boli evakuované dve osoby, uhasený požiar šiestich osobných automobilov a následne boli odvetrané priestory garáže.
- v druhom zásahovom úseku bola za pomoci evakuačného rukáva s výškovou plošinou T 815 BrontoSkylif PP 40 a rebríka Iveco Magirus jednotky OR HaZZ Trenčín, OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom, OR HaZZ  Považská Bystrica, OR HaZZ Partizánske, OR HaZZ Bánovce nad Bebravou a OR HaZZ Prievidza vykonaná evakuácia postihnutých osôb zo strechy ZOC MAX.
- tretí zásahový úsek vytvorili príslušníci z HS Dubnica nad Váhom v spolupráci s ostanými OR HaZZ v Trenčianskom kraji. V tomto úseku bol vyznačený a určený dekontaminačný priestor, v ktorom bola následne vykonávaná dekontaminácia evakuovaných osôb a zasahujúcich príslušníkov.

Preverované zložky Hasičského a záchranného zboru (HaZZ):
- OR HaZZ v Trenčíne,
- OR HaZZ v Prievidzi,
- OR HaZZ v Považskej Bystrici,
- OR HaZZ v Partizánskom,
- OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou,
- OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom,
- Koordinačné stredisko IZS Obvodného úradu v Trenčíne,
- Operačné strediská OR HaZZ v Trenčianskom kraji,


Súčinnostné zložky:
- Záchranná brigáda HaZZ Žilina
- Záchranná zdravotná služba RZP,a.s. Trenčín
- Jednotka Policajného zboru OR PZ Trenčín


Nasadené sily a prostriedky:
Na zabezpečenie činností na súčinnostnom cvičení bolo potrebné nasadiť celkom 52 príslušníkov zložiek HaZZ, 5 zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby RZP, a.s. a 2 príslušníkov OR PZ Trenčín. Vzhľadom k tomu, že počas cvičenia sa precvičovali činnosti a praktické plnenie úloh v jednotlivých zásahových úsekoch, bolo v týchto zásahových úsekoch nasadených celkovo 40 figurantov.

 

 

Dátum poslednej úpravy:  2009