Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Slávnostné oceňovanie Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici

24. 05. 2023

24 - Slávnostné oceňovanie Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici
Dňa 19. mája 2023 o 13.00 h. pri príležitosti Osláv sv. Floriána - patróna hasičov sa uskutočnilo v aule Technickej univerzity vo Zvolene slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Banskobystrického kraja. Ocenení boli mimoriadnym povýšením a medailou za službu v Hasičskom a záchrannom zbore za dlhoročný a príkladný výkon štátnej služby. Členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a členovia Dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí boli ocenení za výnimočné hasičské činy.

Slávnostného oceňovania sa zúčastnili mimoriadni hostia - primátor mesta Zvolen Ing. Vladimír Maňka; pplk. Slávka Lešíčková – vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia HaZZ; kaplán Prezídia HaZZ por. Tomáš Kuník; riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plk. Dušan Hancko; predseda Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici Ing. Pavol Zapletal MBA a prorektorka Technickej univerzity vo Zvolene prof. RNDr. Danica Kačíková MSc., PhD.

Mimoriadne povýšenie do hodnosti kapitán si prevzali:
 • npor. Michal Dzúrik z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • npor. Ladislav Lórincz z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • npor. Marek Hodoš z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej,
 • npor. Gabriel Gajdoš z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • npor. Richard Hanuska z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • npor. Peter Havrla z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • npor. Zdenko Chaban z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • npor. Jaroslav Králik z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.
Mimoriadne povýšenie do hodnosti podporučíka si prevzal npráp. Stanislav Chaban z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici. Mimoriadne povýšenie do hodnosti nadpráporčíka si prevzali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici - práp. Ľudovít Ďurian, práp. Lukáš Dzúrik, práp. Michal Dzúrik, práp. Peter Mozoláni. Mimoriadne povýšenie do hodnosti práporčíka si prevzal ppráp. Peter Čunderlík.

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa si prevzali:
 • pplk. Marek Laššák riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • pplk. Radoslav Bukov riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši,
 • pplk. Róbert Singlár z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • mjr. Jozef Oravkin riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne,
 • mjr. Cyril Siman z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej,
 • npor. Jozef Tešlár z Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne,
 • npor. Marek Šulej z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • npor. Štefan Drdoľ z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene,
 • npor. Róbert Zacher z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej,
 • npor. Ondrej Koza z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej,
 • por. Martin Ďurica z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši.

Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore bola udelená medaila III. stupňa:
 • pplk. Janke Šotíkovej z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • pplk. Pavlovi Dubajovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • pplk. Štefanovi Mokrému z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene,
 • pplk. Stanislavovi Ševčíkovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • mjr. Zuzane Trubanovej z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom,
 • mjr. Miroslavovi Fungáčovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • mjr. Ivanovi Ľaudisovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • npor. Pavlovi Skýpalovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci,
 • por. Matúšovi Golianovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • npráp. Petrovi Strečkovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci,
 • práp. Ivanovi Gašparovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci,
 • práp. Ladislavovi Leboszkému z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej.

Taktiež pri tejto príležitosti udelil riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plk. Dušan Hancko písomné pochvaly za príkladný výkon služby:
 • mjr. Simone Bartkovej z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • mjr. Ingrid Brozmanovej z Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne,
 • kpt. Martinovi Zajakovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne,
 • kpt. Matejovi Drobčovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej,
 • kpt. Tomášovi Lavičkovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši,
 • npor. Petrovi Očenášovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici,
 • npor. Jakubovi Živickému z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene,
 • npor. Martinovi Vicianovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene,
 • por. Miroslavovi Laurincovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom,
 • por. Richardovi Budinskému z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom,
 • práp. Marekovi Kučerákovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • práp. Michalovi Maruniakovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom,
 • ppráp. Marekovi Viazanicovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene,
 • nrtm. Janovi Babicovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote,
 • nrtm. Michalovi Berackovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote.

Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR udelilo Rad svätého Floriána vrchnému technikovi Janovi Pažitkovi. Rad čestného hasičstva vrchnej inšpektorke Anne Matalovej, vrchnému inšpektorovi Dušanovi Hanckovi st., a vrchnému inšpektorovi Petrovi Turňovi.

Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR udelila striebornú medailu svätého Floriána vrchnej inšpektorke Anne Matalovej, vrchnému inšpektorovi Jánovi Krajčovi, vrchnému inšpektorovi Jozefovi Dúbravskému, staršiemu inšpektorovi Milanovi Gundovi, inšpektorovi Mikulášovi Beťákovi, mladšej inšpektorke Helene Nižníkovej, mladšiemu inšpektorovi Jánovi Krnáčovi, staršiemu technikovi Eduardovi Alexovi a vrchnému technikovi Petrovi Farbiakovi.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici udelili ocenenie za záchranu života pri dopravnej nehode motocyklistu práp. Petrovi Korytiakovi a por. Matúšovi Golianovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote. Zároveň udelili ocenenie za mimoriadne a intenzívne nasadenie pri zdolávaní požiaru v objekte úpravňa vody Klenovec kolektívu Hasičskej stanice Hnúšťa a kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec. Ďalej udelili ocenenie za preventívno-výchovné pôsobenie v marginalizovanej komunite kolektívu Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne, ocenenie za významný prínos k vzdelávaniu mládeže v oblasti bezpečnosti a ochrany pred požiarmi kolektívu katedry Protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene a osobitné poďakovanie za pomoc pri informovaní, vzdelávaní a prezentovaní problematiky ochrany pred požiarmi verejnosti kolektívu RTVS Rádia Regina Stred.

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ
 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy