Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2023, piatok
 

Výcvik

Taktické cvičenia  |  Výcvik

 

Sústredený krajský povodňový výcvik 2020

Miesto a dátum konania:        Vodná nádrž Teplý Vrch, 18.-20. marca 2020

1

Výcvik bol zameraný na zvýšenie odbornej pripravenosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) Banskobystrického kraja  vykonávaní záchranných prác na zamrznutej vodnej hladine, vykonávaní záchrany osôb pri prelomení ľadu pomocou jednoduchých prostriedkov a využití dostupných prostriedkov povodňovej záchrannej služby. Cieľom výcviku bolo precvičenie efektívneho vykonania záchranných prác na vodnej ploche v sťažených zimných podmienkach.

Ďalším cieľom výcviku bolo oboznámenie sa s postupmi pri poskytnutí predlekárskej prvej pomoci podchladeným osobám a topiacim sa osobám.

Výcviku sa zúčastnili príslušníci zo všetkých okresných riaditeľstiev HaZZ Banskobystrického kraja, 8 koordinátorov, 3 príslušníci Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici a jeden príslušník Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, ktorí organizačne zabezpečovali výcvik, 5 inštruktorov a 9 členov potápačskej skupiny.

2

Spôsob vykonania výcviku

            Družstvá sa po príchode na miesto určenia ustrojili do suchých povodňových oblekov a pripravili si technické prostriedky povodňovej záchrannej služby, ktoré si priniesli so sebou. Následne sa na pokyn inštruktora formou výjazdu presunuli na miesto vykonania disciplíny – záchrana topiacej sa osoby na zamrznutej hladine vodnej plochy, kde vykonali záchranu.

            Po vykonaní záchrany topiacej sa osoby bolo družstvo ihneď zo strany inštruktora informované a kladoch a záporoch vykonanej činnosti a bol zhodnotený samotný zásah. Následne boli príslušníkom predstavené aj iné technické prostriedky, ktoré je možné použiť na záchranu topiacej sa osoby na zamrznutej vodnej ploche.

            Po zbalení technických prostriedkov a odstrojení sa z povodňových oblekov sa družstvo presunulo na plnenie ďalšej disciplíny – poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

3

 

4

Disciplína č. 1 

Záchrana topiacej sa osoby na zamrznutej hladine

Pri plnení tejto disciplíny príslušníci precvičovali záchranu osôb po prelomení ľadu na zamrznutej hladine vodnej nádrže a zároveň záchranu topiacej sa osoby. Súčasťou tejto disciplíny bolo precvičenie rôznych spôsobov vykonania zásahu na zamrznutej vodnej hladine s využitím všetkých dostupných prostriedkov povodňovej záchrannej služby.

5

Disciplína č. 2

Poskytnutie prvej pred lekárskej pomoci

Pri tejto disciplíne sa príslušníci oboznamovali so spôsobom poskytnutia pred lekárskej prvej pomoci topiacim sa osobám a osobám s podchladením. Príslušníci si prakticky precvičovali vykonanie masáže srdce a umelého dýchania na elektronickej figuríne.

6

 

Počas výcviku bol zo strany príslušníkov prejavený záujem a precvičované činnosti a oboznámenie sa s prostriedkami povodňovej záchrannej služby.

            Kladne bol hodnotený spôsob vykonania výcviku – výjazdová forma, čím sa výcvik veľmi priblížil k reálnym podmienkam výjazdu. Simulovaný zásah súbežne sledovali traja inštruktori, ktorí sa zameriavali na dodržanie bezpečnosti samotných príslušníkov, techniku a taktiku vykonania zásahu. Všetky pripomienky a poznatky si ihneď po ukončení záchrany mali možnosť zasahujúci príslušníci a inštruktori vydiskutovať.

            Pri výcviku bol zároveň odskúšaný improvizovaný záchranný prostriedok, slúžiaci na efektívnu a rýchlu záchranu topiacej sa osoby na zamrznutej hladine.

7

89