Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Taktické cvičenia

Taktické cvičenia  |  Výcvik

TAKTICKÉ CVIČENIE

Likvidácia mimoriadnej udalosti na rieke Ipeľ v k. ú. obce Kosihy nad Ipľom 

19. októbra 2018 od 9.00 h

 

 Cieľom taktického cvičenia bolo:

a)      preveriť akcieschopnosť a pripravenosť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a zasahujúcich jednotiek dobrovoľných hasičských zborov obcí na likvidáciu mimoriadnej udalosti na rieke Ipeľ, vyhľadávanie nezvestných osôb ako aj elimináciu následkov ekologickej havárie,

b)      praktické precvičenie spôsobu nasadenia a riadenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských zborov určených obcí vrátane  ich vzájomnej spolupráce s riadiacim štábom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici (ďalej len „riadiaci štáb“),

c)      precvičiť operatívnosť riadiaceho štábu na plnenie úloh počas likvidácie mimoriadnej udalosti na rieke Ipeľ ako aj a pripravenosť zaradených príslušníkov na plnenie určených úloh a riešenie možných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri tomto type udalosti,

d)     precvičiť možností nasadenia nových technických prostriedkov dodaných pre HaZZ v rámci projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“ na likvidáciu následkov mimoriadnych udalostí pri úniku ropných produktov do vodného toku,

e)      precvičiť plány zvolávania príslušníkov HaZZ, dobrovoľných hasičských zborov obcí ako aj zvolania zodpovedných zástupcov dotknutých subjektov.

mjr. Ing. Erik Piater

Obr.01
Obr.01
Obr.02
Obr.02
Obr.03
Obr.03
Obr.04
Obr.04
Obr.05
Obr.05
Obr.06
Obr.06
Obr.07
Obr.07
Obr.08
Obr.08
Obr.09
Obr.09
Obr.10
Obr.10
Obr.11
Obr.11
Obr.12
Obr.12
Obr.13
Obr.13
Obr.14
Obr.14
Obr.15
Obr.15