Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Požiarovosť

Požiarovosť  |  Zásahová činnosť  |  Výkon ŠPD

Požiarovosť za rok 2023

            V roku 2023 vzniklo na území Banskobystrického kraja 773 požiarov evidovaných v štatistike požiarovosti s priamou škodou 33 757 155€, pri ktorých bolo 6 osôb usmrtených  a 16 osôb zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 vzniklo na území Banskobystrického kraja v roku  2023 o 841 požiarov menej. Počet osôb usmrtených pri požiaroch sa v roku 2023 zvýšil v porovnaní s rokom 2022 o 2 osoby a počet zranených sa znížil o jednu osobu.    

            Zo štatistických údajov o požiarovosti v Banskobystrickom kraji za rok 2023 vyplýva, že priemerne denne vznikli 2 požiare. Štatisticky najviac požiarov vzniklo v sobotu a v čase medzi 17:00 a 18:00 hod..

             Sledované obdobie

rok 2023

rok 2022

Porovnanie

Ukazovateľ

Počet požiarov

773

1614

-841

Priama škoda (€)

33 757 155

7 203 870

26 553 285

Počet usmrtených osôb

6

4

2

Počet zranených osôb

16

17

- 1

Uchránené hodnoty (€)

54 888 100

35 213 950

19 674 150

Prehľad požiarov v roku 2023  po okresoch Banskobystrického kraja

Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov vzniklo v okresoch Rimavská Sobota 107 prípadov (priame škody sú 387 160 €), Lučenec  - 93 prípadov (priame škody sú 292 650 €) a Banská Bystrica - 89 prípadov (priame škody 590 170 €). Najmenej požiarov bolo zaznamenaných v okrese Poltár (27 prípadov).

Okres

Počet požiarov        

 Priame škody (€)

 Usmrtené osoby

 Zranené osoby

Banská Bystrica

89

590 170

1

2

Banská Štiavnica

38

27 553 455

0

0

Brezno

85

747 690

1

0

Detva

40

337 280

0

1

Krupina

29

56 200

1

1

Lučenec

93

292 650

0

2

Poltár

27

109 880

0

0

Revúca

50

711 770

1

0

Rimavská Sobota

107

387 160

0

0

Veľký Krtíš

46

1 945 265

1

2

Zvolen

74

423 175

1

2

Žarnovica

41

107 490

0

1

Žiar nad Hronom

54

494 970

0

5

 

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru

            Tromi najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2023 boli úmyselné zapálenie neznámou osobou (91 prípadov),  vyhorenie sadzí v komíne (79 prípadov)  a elektrický skrat a iné prevádzkovo-technické poruchy (zhodne 55 prípadov). V 88 prípadoch nebolo možné príčinu vzniku požiaru určiť, resp. je v stále v štádiu šetrenia. Objasnenosť príčiny vzniku požiarov v Banskobystrickom kraji dosiahla v roku 2023 takmer 87%.

Požiare podľa príčiny vzniku

Príčina vzniku požiaru

Počet

škoda priama

počet usmrtených

počet zranených

Úmyselné zapálenie neznámou osobou

91

597 590

0

0

Vyhorenie sadzí v komíne

79

11 850

0

0

Elektrický skrat

55

1 649 600

0

0

Iné prevádzkovo-technické poruchy

55

28 658 195

0

1

Vypaľovanie trávy a suchých porastov

52

2 930

0

0

Požiare s najväčšou škodou

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Škoda

v €

18.03.2023

Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica

historické budovy a objekty

Iná prevádzkovo technická porucha

27 431 965€

05.11.2023

Stredné Plachtince, okr. Veľký Krtíš

bioplynová stanica

v štádiu vyšetrovania

1 500 000€

04.03.2023

Jelšava, okr. Revúca

strojovňa bioplynovej stanice

prevádzkovo technická porucha

600 000€

02.03.2023

Budča, okr. Zvolen

budova pre výrobu

zváranie a rezanie vrátane spätného šľahnutia

250 000€

 

Požiare pri ktorých došlo k usmrteniu osôb

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Údaje o usmrtenej osobe

Škoda

v €

20.07.2023

Telgárt, okr. Brezno

ostatné budovy na bývanie

manipulácia s otvoreným ohňom

muž

48 rokov

15 000€

10.05.2023

Banská Bystrica, okr. Banská Bystrica

byt na 8. poschodí bytového domu

nezistená

muž

80 rokov

10 000€

27.04.2023

Zvolen, okr. Zvolen

Bytový dom

nedbalosť a neopatrnosť dospelých

žena

67 rokov

7 000€

13.04.2023

Sudince, okr. Krupina

hospodárska budova

fajčenie

muž

42 rokov

1 000€

15.03.2023

Muránska Dlhá Lúka, Revúca

Jednoduchá drevená stavba

fajčenie

muž

62 rokov

1 000€

17.01.2023

Balog nad Ipľom, okr. Veľký Krtíš

rodinný dom

výbuch plynu

žena

89 rokov

100 000€