Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Technici požiarnej ochrany

Overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany

Miesto konania:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici  
Trieda SNP 75
974 01 Banská Bystrica

GPS Súradnice: 48.739149318101106, 19.168187999999986

II. poschodie - zasadačka KR HaZZ

Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je v zmysle § 35 ods. (4) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,
  • fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy,
  • overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

 

Na overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany je potrebné priniesť občiansky preukaz a doklad o zaplatení správneho poplatku za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany vo výške 120€.

 

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 6,50 €.

 

 Položka 5a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c) ...............

120eura

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d) ................

10 eura

 

 

 

Zoznam miest E-KIOSKOV v Banskobystrickom kraji:

Názov správneho orgánu

Ulica

Mesto

PSČ

ODI Rimavská Sobota

Ul. P. Hostinského 2

Rimavská Sobota

979 21

ODI/OD Žiar nad Hronom

M. Chrásteka 123

Žiar nad Hronom

965 01

ODI/OD Banská Bystrica

Štefánikovo nábrežie 7

Banská Bystrica

974 01

ODI/OD Zvolen

Ul. Bystrický rad č. 25

Zvolen

960 01

Okresný úrad Banská Bystrica 

Ulica ČSA 7

Banská Bystrica

974 01

Okresný úrad Rimavská Sobota (SoZP, PaL, CDaPK)

Hostinského 4

Rimavská Sobota

979 01

Okresný úrad Veľký Krtíš (VVS, ZP, KR, CDaPK, PaL)

Nám. A.H. Škultétyho 11

Veľký Krtíš

990 01

Okresný úrad Brezno 

Nám. M.R. Štefánika 40

Brezno

977 01

Okresný úrad Revúca 

Komenského 40

Revúca

050 01

ODI/OD Lučenec

Ul. Dr. Vodu 5

Lučenec

984 01 

Okresný úrad Lučenec

Martina Rázusa 32

Lučenec

984 01

Okresný úrad Lučenec (VVS, ZP, KR, SoZP, CDaPK, PaL)

Námestie republiky 26

Lučenec

984 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchle kódy na e-kolky v kioskoch:

Kód

Názov služby

Suma

 

2476

Hasičský a záchranný zbor - Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti - Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z.

120 €

 

2472

Hasičský a záchranný zbor - Vydanie osvedčenia na výkon činnosti - technika požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. platného od 1. septembra 2015 (žiadosti podané od 1. 9.)

10 €

 

1315

Hasičský a záchranný zbor - Vydanie osvedčenia na výkon činnosti - Vydanie osvedčenia, ako náhrady za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie

 

16,50 €

Dokumenty na stiahnutie:

Súhlas so spracovaním osobných údajov si stiahnete TU (PDF, 181 kB)

Prihlášku na overovanie odbornej spôsobilosti si stiahnete TU (PDF, 241 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany bez časového obmedzenia si stiahnete TU (DOCX, 15 kB)