Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Preventivári obce

Overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce

Miesto konania:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banskobystrického kraja prislúchajúce trvalému bydlisku. Adresy nájdete TU.

Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je v zmysle § 35 ods. (4) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,
  • fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy,
  • overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Osoba s odbornou spôsobilosťou preventivára požiarnej ochrany obce je povinná najmenej raz za 5 rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu . Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné.

Na overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti preventivára požiarnej ochrany obce je potrebné priniesť občiansky preukaz a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 10 €.

Položka 5a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d) ................

10eura

 

Rýchle kódy na e-kolky v kioskoch:

Kód

Názov služby

Suma

 

2473

Hasičský a záchranný zbor - Vydanie osvedčenia na výkon činnosti – preventivára  požiarnej ochrany obce podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. platného od 1. septembra 2015 (žiadosti podané od 1. 9.)

10 €

 

1315

Hasičský a záchranný zbor - Vydanie osvedčenia na výkon činnosti - Vydanie osvedčenia, ako náhrady za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené osvedčenie

 

16,50 €

 

 

Zoznam miest E-KIOSKOV v Banskobystrickom kraji:

Názov správneho orgánu

Ulica

Mesto

PSČ

ODI Rimavská Sobota

Ul. P. Hostinského 2

Rimavská Sobota

979 21

ODI/OD Žiar nad Hronom

M. Chrásteka 123

Žiar nad Hronom

965 01

ODI/OD Banská Bystrica

Štefánikovo nábrežie 7

Banská Bystrica

974 01

ODI/OD Zvolen

Ul. Bystrický rad č. 25

Zvolen

960 01

Okresný úrad Banská Bystrica 

Ulica ČSA 7

Banská Bystrica

974 01

Okresný úrad Rimavská Sobota (SoZP, PaL, CDaPK)

Hostinského 4

Rimavská Sobota

979 01

Okresný úrad Veľký Krtíš (VVS, ZP, KR, CDaPK, PaL)

Nám. A.H. Škultétyho 11

Veľký Krtíš

990 01

Okresný úrad Brezno 

Nám. M.R. Štefánika 40

Brezno

977 01

Okresný úrad Revúca 

Komenského 40

Revúca

050 01