Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

OR HaZZ Lučenec

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Lučenci

vzniklo 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z.Z v znení neskorších predpisov o Hasičskom a záchrannom zbore. Okresné riaditeľstvo je začlenené pod Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bysrici.

Lučenec je jedným z 13 okresných miest Banskobystrického kraja a tiež prirodzeným geografickým centrom južnej časti Slovenska. Tvorí politické, kultúrne a hospodárske centrum Novohradu. História hasičstva sa tu píše viac ako 125 rokov. Dobrovoľný hasičský spolok bol založený už v roku 1875. V roku 1921 dostalo mesto prvú hasičskú automobilovú cisternu Laurin-Klement, ktorá je v súčasnosti je vystavená v hasičskom múzeu v Prešove.

Profil hasičskej stanice :

Typ stanice :  III

Užívanie od r. :  1960

Rekonštrukcia :  2015

Priemerný počet zásahov :  321 – 411 za rok

Počet obcí v zásahovom obvode :  43

z toho mestá :   1

OR HaZZ LC

 OR HaZZ LC mapa

 Hasičská stanica vo Fiľakove

Do pôsobnosti Hasičskej stanice vo Fiľakove spadá územie z dvoch okresov a to Lučenec a Rimavská Sobota. V zásahovom obvode o rozlohe 25 285 ha sa nachádza jedno mesto, 22 obcí a 12 osád.  Na tomto území žije približne 25 tisíc obyvateľov.

Profil hasičskej stanice :

Typ stanice :  II

Užívanie od r. :  1986

Rekonštrukcia :  2013

Priemerný počet zásahov :  86 - 158 za rok 

Počet obcí v zásahovom obvode :  24

z toho mestá :   1

HS Fiľakovo

Hasičská stanica Fiľakovo mapa

Hasičská stanica v Poltári

Do územia pôsobnosti Hasičskej stanice Poltár spadá takmer celý okres Poltár, ktorý vznikol v roku  1996. Rozprestiera sa na rozlohe 476 km2. V územnej pôsobnosti okresu Poltár sa nachádza 21 obcí a jedno mesto.  Na území okresu žije približne 22 tisíc obyvateľov.

Profil hasičskej stanice :

Typ stanice :  II

Užívanie od r. :  1997

Rekonštrukcia :  plánovaná výstavba novej HS

Priemerný počet zásahov :  165 - 253 za rok

Počet obcí v zásahovom obvode :  21

z toho mestá :   1

Hasičská stanica Poltár

Hasičská stanica Poltár mapa