Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

OR HaZZ Veľký Krtíš

Okresné riaditeľstvo HaZZ Veľký Krtíš

vzniklo 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z.Z v znení neskorších predpisov o Hasičskom a záchrannom zbore. Okresné riaditeľstvo je začlenené pod Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bysrici.

Do územnej pôsobnosti tunajšieho okresného riaditeľstva HaZZ spadá celý okres Veľký Krtíš. Vznikol v roku 1968 na území, ktoré kopírovalo stav z roku 1960, kedy bol pôvodný okres Modrý kameň zrušený a prerozdelený mestám Lučenec a Zvolen. Práve tu nájdeme odpoveď na otázku, prečo je sídlom okresného riaditeľstva mesto Modrý Kameň. Okres má rozlohu 848km2. Do jeho územnej pôsobnosti je začlenených 69 obcí a dve mestá. Na území okresu žije približne 45 tisíc obyvateľov. V okrese Veľký Krtíš nie je zriadená žiadna dalšia hasičská stanica. Pod zásahový obvod patrí celý okres Veľký Krtíš. Vyňaté sú len obce Balog nad Ipľom, Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Kleňany a Sečianky,  ktoré sú zaradené v zásahovom obvode HS Šahy. V roku 2013 bol zo zásahového obvodu vyčlenený aj vojenský obvod Lešť. Prebrala ho novovzniknutá Hasičská stanica v Pliešovciach.

Profil hasičskej stanice :

Typ stanice :  III

Užívanie od r. :  1995

Rekonštrukcia :  2013

Priemerný počet zásahov :  226 – 446 za rok

Počet obcí v zásahovom obvode :  67

z toho mestá :   2

OR HaZZ VK

OR HaZZ VK