Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

OR HaZZ Zvolen

Okresné riaditeľstvo HaZZ Zvolen

vzniklo 1. apríla 2002 v súlade so zákonom NR SR č. 315/2001 Z.Z v znení neskorších predpisov o Hasičskom a záchrannom zbore. Okresné riaditeľstvo je začlenené pod Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bysrici.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na celom území okresov Detva, Krupina a Zvolen. Predmetné územie je tvorené katastrami 71 obcí a 6 miest. Na spravovanom území žije približne 125 tis. Obyvateľov. 

Hasičská stanica vo Zvolene zabezpečuje výkon zásahovej činnosti na území okresu Zvolen okrem Vojenského obvodu Lešť a obcí Bzovská Lehôtka, Pliešovce, Sása, kde vykonáva zásahovú činnosť hasičská stanica Pliešovce zriadenej v rámci Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť.

Profil hasičskej stanice :

Typ stanice :  IV

Užívanie od r. :  1993

Priemerný počet zásahov :  487 – 640 za rok

Počet obcí v zásahovom obvode :  25

z toho mestá :   2

OR HaZZ ZV

OR HaZZ ZV mapa

Hasičská stanica v Detve

Hasičská stanica v Detve zabezpečuje výkon zásahovej činnosti na území okresu Detva, pričom v obci Vígľašská Huta-Kalinka zasahujú kolegovia z Hasičskej stanice Pliešovce zriadenej v rámci Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť.

Profil hasičskej stanice :

Typ stanice :  III

Užívanie od r. :  1986

Rekonštrukcia :  2011

Priemerný počet zásahov :  230 – 307 za rok

Počet obcí v zásahovom obvode :  15

z toho mestá :   2

HS Detva

HS Detva mapa

 

Hasičská stanica v Krupine

Hasičská stanica v Krupine zabezpečuje výkon zásahovej činnosti na území okresu Krupina, pričom päť obcí patrí do zásahového obvodu inej hasičskej stanice. V meste Dudince a obciach Terany, Hontianske Moravce a Súdovce vykonávajú zásahovú činnosť kolegovia z Hasičskej stanice Šahy patriacej pod Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach a v obci Senohrad kolegovia z Hasičskej stanice Pliešovce zriadenej v rámci Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť. Vo všetkých obciach okresu však v súčinnosti s uvedenými hasičskými jednotkami zasahujú aj príslušníci Hasičskej stanice v Krupine.

Profil hasičskej stanice :

Typ stanice :  II

Užívanie od r. :  1943

Rekonštrukcia :  2013

Priemerný počet zásahov :  156 – 228 za rok

Počet obcí v zásahovom obvode :  32

z toho mestá :   1

HS Krupina

HS Krupina mapa