Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Zásahy 2011-2012

96. Ekologický zásah, 23.12.2012, 12:10-13.28 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd s technikou - chemický Landrover ( Blahút+2) k úniku neznámej látky v pivničných priestoroch. Jednotka na mieste zásahu vykonávala monitoring ovzdušia.

95. Požiar Veľké Rovné, 20.12.2012, 2:27-8.09 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k požiaru rodinného domu vo Veľkom Rovnom, časť Bieščari s technikou CAS 30 IVECO 1+2 príslušníkov a CAS 32 T 815 1+2 príslušníkov. Na mieste už zasahovala jednotka z HS Bytča a HS Žilina. Jednotka zo ZB realizovala kyvadlovú dopravu vody a používala na hasenie prúdy „C“., pričom sa riadila pokynmi veliteľa zásahu.

94. Previerkové cvičenie, 19.12.2012, 8.27-9.30 hod.

Dňa 19.12.2012 bolo vykonané previerkové cvičenie na preverenie akcieschopnosti príslušníkov jednotky a prevádzkyschopnosti hasičskej techniky, pri dopravnej nehode. Jednotka v počte 1+6 príslušníkov vykonala strihanie strechy a prevoz havarovaného osobného vozidla. Po ukončení cvičenia sa jednotka vrátila na základňu.

93. Previerkové cvičenie 17.12.2012, 8:30-10:20 hod.

Dňa 17.12.2012 bolo vykonané previerkové cvičenie, naloženie kolesového nakladača na podval a zloženie obslužnej kabíny na doprovodné vozidlo. Jednotka vykonala v stanovenom termíne naloženie techniky v počte 1+4 a uskutočnila výjazd na miesto udalosti. Po ukončení cvičenia sa jednotka vrátila na základňu.

92. Previerkové cvičenie 12.12.2012 12:35 – 14:10 hod.

Dňa 12.12.2012 bolo vykonané previerkové cvičenie výjazd, príprava a nasadenie jednotky pre ťahač s podvalom, vyslobodzovací tank VT/55 a LandRover ako sprievodné vozidlo. Úlohy cvičenia boli splnené, pri ktorých sa preverila akcie schopnosť príslušníkov jednotky a prevádzky schopnosti hasičskej techniky, kontroly časov výjazdu a preverenie jazdy tanku v teréne. Po ukončení cvičenia sa jednotka vrátila  na základňu.          

91. Technický zásah, 12.12.2012, 12:28- 14:20 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k dopravnej nehode v obci Horná Tižina vozidlom AD/20 1+2 príslušníkov. Na mieste zásahu už zasahovali príslušníci HS Terchová. Osobne motorové vozidlo sa nachádzalo prevrátené na streche v miestnom potoku. Za pomoci AD/20 bolo zdvihnuté a postavene na cestnú komunikáciu. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                            

90. Technický zásah, 2.12.2012, 3.05- 10.45 hod.

Dňa 02.12.2012 o 02:58 h na žiadosť KR HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA bol vykonaný výjazd s technikou Renault Kerax (1+1) príslušníkov k DN v obci Turček, na št. komunikácii I/65.Prislušníci ZB spolupracovali na mieste udalosti s HS Turčianske Teplice a HS Martin, pri zásahu sa riadili pokynmi veliteľa zásahu, uhynuté ošípané boli odstránené hydraulickou rukou a viazacími prostriedkami na určené miesto, pričom sa na miesto udalosti a odstraňovaní následkov zúčastnila aj kafiléria Mojšova Lúčka. Po ukončení prác sa jednotka zo ZB Žilina vrátila na základňu.

89. Požiar, Klokočov, 2.12.2012, 4.02-8.53 hod.

Dňa 02.12.2012  bol ohlásený požiar drevenice v obci Klokočov, osada Jančíkovce. Výjazd bol realizovaný na automobile Iveco Tracker, posádka (1+2). Príslušníci ZB spolupracovali na mieste udalosti v súčinnosti s HS Čadca a s HS Turzovka, pričom sa na zásahu riadili pokynmi veliteľa zásahu, pri rozoberaní povalovej konštrukcie a následnom hasení prúdom "C", za používania ADP. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania, predbežná škoda činí 30 000 Eur. Po lokalizácii a likvidácii sa jednotka ZB vrátia na základňu.

88. Technický zásah. Bytčica, 25.11.2012, 12.55-14.00 hod.

Dňa 25.11.12 na žiadosť PZ SR a po vyslaní OS KR HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA bola vyslaná potápačská skupina 1+2 s automobilom Nissan Navara k zásahu na rieke Rajčianka v obci Bytčica. Po príchode na miesto zásahu potápači ZB HaZZ Žilina zahájili potápačskú činnosť a s pod vodnej hladiny vytiahli 2 trezory .Po vytiahnutí na breh ich odovzdali príslušníkom PZ SR ppráp. Novotný. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.                                                                   

87. Taktické cvičenie, Ružomberok, 20.11.2012, 08:00 – 13:52 hod.

Dňa 13.11.2012 na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd s vozidlom: chemický LandRover 1+2  a sanitka MB 1+doktor do fy Mondi SCP Ružomberok. Jednalo sa o Krajské taktické cvičenie. Jednotka na mieste zásahu vykonávala monitorovanie ovzdušia. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

86. Technický zásah, Žilina, 17.11.2012, 13:00 – 16:35 hod.

Dňa 17.11.2012 bola Krajským riaditeľstvom PZ Žilina požiadaná ZB HaZZ Žilina k výpomoci na proteste, ktorý sa konal v popoludňajších hodinách v meste Žilina. Príslušníci ZB o počte (1+1)realizovali výjazd na vozidle Nissan Navara, dostavili sa na KR PZ Žilina, kde po obdržaní konkrétnych pokynov zaujali miesto na ul. Pivovarská v rámci zabezpečenia protipožiarnych opatrení. 

85. Technický  zásah Rajec, 16.11.2012, 18:42 – 20:28 hod.

Dňa 16.11.2012 na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd s technikou AD 30, posádka 1+1 k nehode jedného motorového vozidla v obci Rajec. Jednalo sa o vyprostenie vozidla z potoka a vyloženie na miestnu komunikáciu. Po vyložení vozidla sa jednotka zbalila a vrátila sa na základňu.

 84. Ekologický  zásah Turčianske Teplice, 13.11.2012, 02:50 – 05:30 hod.

Dňa 13.11.2012 na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd vozidlom: chemický LandRover 1+2 za účelom zmerania neznámej látky (zápach ako po acetóne) v rodinnom dome v obci Turčianske Teplice. Po príchode na miesto zásahu jednotka vykonala meranie prístrojom SÍRIUS a nezistila žiadne hodnoty škodlivých látok. Malý zápach pravdepodobne pochádzal z kanalizácie. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

83. Technický zásah Oščadnica, 7.11.2012, 11:55 – 17:58 hod.

Dňa 7.11.2012 bola vyslaná jednotka zo ZB HaZZ Žilina na žiadosť KR HaZZ po schválení P HaZZ Ba k dopravnej nehode prevráteného kamióna v potoku, prevážal drevo v obci Oščadnica. Zásahu sa zúčastnili 1+1 príslušníkov s AD 30 T 815. Neskôr bol k nehode vyžiadaný AD 1055 LBH s počtom príslušníkov 1+1. Po vyslobodení a umiestnení kamióna na vozovku sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

82. Technický zásah Kolárovice, 27.10.2012, 18:12-20:25 hod.

Dna 27.10.2012 bola vyslaná jednotka zo ZB HaZZ Žilina na žiadosť KR HaZZ po schválení P HaZZ Ba k dopravnej nehode osobného vozidla  Renault Trafic v lokalite obce Kolárovice. Zásahu sa zúčastnili 1+1 príslušníkov s AD 20 T 815. Po príchode na miesto zásahu boli na mieste príslušníci hasičskej stanice Bytča, pričom príslušníci ZB sa riadili pokynmi veliteľa zásahu. Havarované vozidlo sa nachádzalo mimo vozovku v potoku. Príslušníci ZB ukotvili popruhmi havarované vozidlo a premiestnili na komunikáciu.

81. Technický zásah Sučany, 23.9.2012, 10.01-12.40 hod.

Dňa 23.10.2012 10:01 h bol ohlásený technický zásah, motorové vozidiel: typ nákladné T815 v štrkovisku pri obci Sučany, okres Martin. Zasahujúci príslušníci ZbHaZZ ( potápačská skupina )vykonala uviazanie vozidla Po vytiahnuti vozidla na breh štrkoviska sa jednotka vrátila na základňu.

80. Ekologický zásah Zázrivá, 19.10.2012, 13.58 – 18.01 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd do obce Zázrivá, kde bolo podozrenie z ohrozenia život. prostredia neznámou bielo šedou látkou, ktorá bola vyliata na lúku na ploche cca 30x3m. Jednotka prístrojom zisťovala nebezpečnú látku, čo prístroj nepotvrdil. Zásah sa predĺžil čakaním na inšpekciu Životného prostredia, ktorá bola ohlásená. Po prešetrovaní veci políciou a inšpekciou Životného prostredia bude danú vec inšpekcia riešiť ako nelegálnu skládku.                                                                           

79. Technický zásah Divina - Lalinok, 14.10.2012, 16:09-17:03 hod.

Majiteľ vozidla sa presúval po lesnej ceste, ktorá bola rozmočená po daždi. Zošmyklo ho k naukladaným kmeňom stromov. Pri pokuse o vycúvanie sa posúval bližšie ku kope dreva, kde hrozilo jeho zosunutie na vozidlo. Po príchode na miesto udalosti jednotka zistila, že vo vozidle sa nachádza matka s dieťaťom. Tí boli presunutí do bezpečnej vzdialenosti. Následne pomocou vozidlového navijaku toto vozidlo zasahujúca jednotka odtiahla do bezpečnej vzdialenosti.

78. Ekologický zásah - B. Bystrica, 11.10.2012, 14:30-17:50 hod.

Po príchode policajného doprovodu príslušníci Zb HaZZ ZA odviezli neznámu látku na expertízu do RUVZ v B.Bystrici.Tam látku odovzdali u pani Maďarovej a vrátili sa na základňu. Po oznámení s RUVZ B. Bystrice odobratá látka negatívna na antrax.

77. Ekologický zásah DPMŽ- Žilina, 11.10.2012, 12:16-13:10 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ ZA bola povolaná Zb HaZZ Žilina s vozidlom LandRover 1+2 príslušníkov do areálu DPMŽ Žilina, kde sa nachádzala neznáma biela látka. Príslušníci látku odobrali a uložili do hermeticky uzatvárateľnej nádoby a priestor dezinfikovali. Následne príslušníci opustili priestor do bezpečnej oblasti a vykonali dekontamináciu. Na mieste zásahu ostala jednotka OR HaZZ ZA ,ktorá čakala na hygienika. Jednotka zo Zb HaZZ ZA odišla na základňu kde počkala na doprovod PZ SR do RUVZ B.Bystrica.

76. Technický zásah,  nalomený strom – Dolný Vadičov, 5.10.2012, 11.45 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ Žilina, bol realizovaný výjazd nasledovnej techniky: Liebherr (1+1), LandRover (1), ako pomoc pri odstránení nalomeného stromu v obci Dolný Vadičov, ktorý ohrozoval neďalekú kaplnku ako kultúrnu pamiatku a taktiež okoloidúcich chodcov. Zasahujúci príslušníci zo ZB HaZZ Žilina spolupracovali s HS Čadca a HS Kysucké Nové Mesto. Na mieste zásahu z mobilnej výškovej techniky a za podpory vozidla Liebherr uväzovali a kotvili nalomené časti stromu. Po odstránení nalomených častí lipy sa jednotka vrátila späť na ZB HaZZ Žilina.

75. Požiar, lesný porast – Lodno, 26.9.2012, 15:43-21:45 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ Za bola povolaná Zb HaZZ Žilina s vozidlom PV3S, 1+1 príslušníkov na zásah požiaru lesného porastu v obci Lodno. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka zahlásila VZ. Jednotka pomocou hadicového vedenia s 1 C prúdom vykonávala hasebné práce. Po odovzdaní požiaroviska sa jednotka vrátila na základňu.

74. Požiar, budova pri rod. Dome, Bytča, 16.9.2012, 11.28-17.52 hod

Na žiadosť OD K HaZZ ZA bol vykonaný výjazd k požiaru rodinného domu v obci Bytča. Zásahu sa zúčastnil CAS 30 Trackker a posádka v zložení 1+2. Na mieste už zasahovali príslušníci HS Bytča. Naša jednotka vykonávala hasiacu činnosť podľa pokynov vel. zásahu, hasenie, rozoberanie konštrukcie, kyvadlová doprava vody, používanie jednoduchých hasebných prostriedkov .                                          

73. Požiar, lesný porast - Veľké Rovné, 31.8.2012, 00:18-04:48 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ ZA bol vykonaný zásah do obce Veľké Rovne. 7 príslušníkov na technike CAS 32 T 148 a Rover sa po príchode na miesto udalosti nahlásila VZ z HS Bytča. K požiarovisku bolo nutné prejsť pešo asi 600m. Hasebné práce boli vykonávané pomocou Genfovakov a lopatami. Doprava vody na  požiarovisko bola zabezpečená pomocou lesného traktora. Po uhasení jednotlivých ohnísk a likvidácii požiaru sa jednotka vrátila na základňu.              

72. Požiar, lesný porast - Dunajov, 30.8.2012, 14:03-18:50 hod.

Dňa 30.08.2012 14:02 h bol ohlásený požiar lesného porastu. V obci Dunajov okres Čadca. Príčina vzniku požiaru je v štádiu šetrenia. Zasahovali príslušníci zo ZbHaZZ Žilina v počte1+2 s technikou CAS 32 T 148.Na hasenie bol použitý 1 C prud.Pri požiari neboli použité dýchacie prístroje. Pri požiari neboli zranené osoby. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

71. Ekologický zásah Žilina, OD Tesco, 30.8.2012, 07:39-08:23 hod.

Dňa 30.08.2012 07:34 h bol ohlásený ekologický zásah v OD Tesco. Zásah s technikou Land Rover chem. bol vykonaný v pocte1+3. Po príchode jednotky na miesto zásahu bolo policajtmi v.zasahu oznámené že upratovačka neznámu látku pozametala, vložila do igelitového vreca a dala do smetného koša. Jednotka latku odobrala a vložila do hermeticky uzatváracieho barelu. Po skončení činnosti sa jednotka vrátila na zakladnu,kde počkala na policajný doprovod a odviezla latku na expertízu do RUVZ B. Bystrica. Posádka v pocte 1+1 s technikov Rover sa vrátila na základňu v čase 12 22.

70. Technická pomoc – požiar pohostinstva Garny, Liptovský Mikuláš, 27.8.2012 , 09.49 hod.

Dňa 27.8.2012 bola ZB HaZZ ZA vyrozumená  KR HaZZ ZA o udalosti požiaru budovy pohostinstva Garny v Liptovskom Mikuláši, kde bola VZ vyžiadaná UDS 214 na rozoberanie  strešnej konštrukcie a krytiny, taktiež obvodových múroch so zateplením .Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu .

69. Požiar, lesný porast – Turzovka 19.8.2012, 17.01 hod.

Dna 19.8.2012 bola KR HaZZ v Žiline vyrozumená ZB HaZZ Žilina o udalosti a to konkrétne: lesný požiar v obci Turzovka. Na miesto bola vyslaná technika CAS 32 T 148 posádka {1+2}ako druhosledova, ktorá sa pripojila na mieste zásahu k už  zasahujúcej jednotke HS Čadca. Po vykonaní zásahu sa jednotka v poriadku vrátila na základňu.

68. Technický zásah – dopravná nehoda Turzovka, 17.8.2012, 15.08 – 20.08 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k dopravnej nehode v obci Turzovka, kde vozidlo narazilo do plynovej prípojky. Zásah bol vykonaný s autožeriavom AV 15 a 3 príslušníkmi, ktorí pomocou žeriavu nadvihli a  odtiahli osobne motorové vozidlo a položili na cestnú komunikáciu. Počas presunu na miesto zásahu došlo na križovatke v Čadci k dopravnej nehode, kde  osobné motorové vozidlo nedalo prednosť AV 15 idúcemu na zásah pod zapnutým VRZ a došlo k stretu, kedy sa stojace motorové vozidlo Škoda Superb z neznámych príčin pohlo v smere jazdy. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.                                                         

67. Technický zásah – dopravná nehoda Belá, 14.8.2012, 13.13 – 16.32 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov   dopravnej nehody Renault Megane combi za obcou Belá smer Terchová. Na mieste už zasahovali príslušníci HS Terchová. Zásahu sa zúčastnili 1+2 príslušníci Zb HaZZ Žilina a autožeriav Liebher..  Motorové vozidlo bolo za pomoci podväzových pásov zaistene a zdvihnutie Liebherom na cestnú komunikáciu.      

66. Ekologický zásah Žilina O.D. Mirage, 8.8.2012, 21.41 – 22.18 hod.

Dňa 8.8.2012 bol vykonaný výjazd chem. LandRover 1+2 k úniku neznámej latky v O.D. MIRAGE. Na mieste zásahu sa už nachádzala jednotka OR HaZZ Žilina. Po nameraní dostupným chemickým vybavením boli zistené nulové hodnoty meraných látok. Napriek tomu bola odobraná vzorka nebezpečnej látky a uložená do kontajnera na ďalšiu analýzu. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.                                                                        

65. Technický zásah Makov, 6.8.2012, 20:38 – 23:14 hod.

Dna 6.8.2012 bola vyslaná jednotka zo ZB HaZZ Žilina na žiadosť KR HaZZ po schválení P HaZZ Ba k dopravnej nehode troch osobných motorových vozidiel v lokalite obce Makov. Zásahu sa zúčastnili 1+1 príslušníkov s AD 30 T 815. Po príchode na miesto zásahu boli na mieste príslušníci hasičskej stanice Turzovka, pričom príslušníci ZB sa riadili pokynmi veliteľa zásahu. Auta boli havarovane, viseli z mosta nad riekou. Príslušníci ZB ukotvili popruhmi postupne obe motorové vozidla a premiestnili na komunikáciu.

64. Požiar, lesný porast – rúbaň, Predmier, 6.8.2012 , 17:40 – 20:15 hod.

Dna 6.8.2012 bola KR HaZZ v Žiline vyrozumená ZB HaZZ Žilina o udalosti a to konkrétne: lesný požiar v obci Predmier o rozlohe 40x150 m. Na miesto bola vyslaná technika CAS 32 T 148 posádka {1+1}ako druhosledová, ktorá sa pripojila na mieste zásahu k už  zasahujúcej jednotke HS Bytča. Jednotka zo ZB HaZZ Žilina realizovala kyvadlovú dopravu vody na požiadanie veliteľa zásahu.                              

63. Technický zásah Terchová, 30.7.2012, 14.00-16.01 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla bez zranení v obci Terchová lokalita Šípkova. Zásahu sa zúčastnili 1+2 príslušníkov a AD/20. Po príchode na miesto zásahu, boli na mieste príslušníci HS Terchová. Viazači za pomoci podväzových pásov zaistili auto, ktoré následné AD 20 zdvihol a auto umiestnil na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.                                                                  

62. Taktické cvičenie, 26.7.2012, Ochodnica – Čadca, 11.29 – 13.52 hod.

Dna 26.7.2012 o 11.29 bol na základne požiadania OS OrHaZZ Čadca vykonaný výjazd jednotky 1+1, technika land rover s 3ks jazier kove systémy. Miestom  určenia bola Ochodnica / Petranky. Jednalo sa o lesný porast. Po vykonaní zásahu sa jednotka v poriadku vrátila na základňu.                                                          

61. Požiar, 24-25.7.2012, Dlhá nad Kysucou, okr. Čadca, 22,25 – 02,25 hod.

Na vyzvanie OS KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k požiaru drevného odpadu [konárov] pri lese v obci Dlhá nad Kysucou okr. Čadca. Zásah vykonali  dvaja príslušníci a 1 ks techniky [T 815 UDS] a miestna jednotka HS Turzovka. Pomocou rýpadla UDS jednotka rozhŕňala horiace konáre, ktoré sa následne  zalievali vodou a tým sa zlikvidoval požiar.                    

60. Technický zásah Terchová, 23.7.2012, 9.15-23.30 hod.

Dňa 23.7.2012 bola hlásená dopravná nehoda nákladného vozidla v obci Terchová. Vozidlo sa nachádzalo mimo vozovku v potoku. Na základe žiadosti OS KR HaZZ Žilina  bola na miesto nehody vyslaná jednotka ZbHaZZ ZA s výškovou technikou T815 AD20, T815 AD30, Nissan Navara. Po príchode na miesto nehody veliteľ zásahu zhodnotil danú situáciu a rozhodol o postupe likvidácie. Za pomoci výškovej techniky bol nákladný automobil vytiahnutý z potoka. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.                                                                          

59. Ekologický zásah Horný Hričov, 20.7.2012, 9.34 – 13.20 hod.

Na vyžiadanie OS KR HaZZ Žilina bol vykonaný zásah pri úniku nebezpečnej látky metylmerkaptanu v zberných surovinách v Hronom Hričove. Zasahovali 5 príslušníci a 2ks techniky. ( Nissan Navara, chemický automobil Landrover ). Príslušníci používali ADP a za pomoci roztoku hyfroxidu sodného neutralizovali uniknutú látku. Po vykonaní zásahu sa jednotka vrátila na základňu. Pri zásahu došlo k poškodenie ručného postrekovača Johan Enviro.

58. Požiar obytných chát  v Zázrivej, 18.7.2010, 05.55 – 11.55 hod.

Na vyžiadanie OS KR HaZZ Žilina bol vykonaný zásah pri požiari troch rekreač.  chát v obci Zázrivá, časť Plešivá, ktorý vykonali traja príslušníci Zb HaZZ v Žiline pod vedením npor. Mgr. Kopčana a 1 ks techniky (Cas32 T 815).  Zásahu sa zúčastnili aj HS Terchová a HS D. Kubín. Jednotka likvidovala požiar pomocou C prúdov, rozoberala stav. konštrukcie. Po ukončení prác bola jednotka odoslaná veliteľom zásahu na základňu.                                                                    

57. Požiar, lesný porast, 06.7.2012, 12:25-22.20 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ Trenčín bol vykonaný zásah k lesnému požiaru v okolí obce Pružina - Ostrá Malenica, okr. Považská  Bystrica. Naša jednotka v zložení 1 ks techniky (Cas 32) a traja príslušníci vykonávala hasebné práce jednoduchými has. prostriedkami a za pomoci Gemfo vakov

56. Požiar, Svederník-Keblov,05.07.2012,14:43 – 18:49 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ ZA bol vykonaný výjazd príslušníkov Zb HaZZ vel. Npor.Blahút+1 s technikou PV3S  ARS ev.č.  B62088 k likvidácii lesného porastu do obce Svederník - Keblov na výpomoc jednotke OR HaZZ ZA. Po príchode na miesto zásahu bola zahájená hasiaca činnosť podľa pokynov vel. zásahu z OR HaZZ ZA v priestore rúbaniska s jednym D prudom. Po skončení hasiacich prác a lokalizácií požiaru jednotka na pokyn vel. zásahu ukončila zásah a odišla na základňu. V ťažko dostupnom horskom teréne v hustom poraste došlo k poškodeniu ručného čerpadla na pravej strane nadstavby vozidla.

55. Technický zásah, 05.07.2012, 07:45 – 13:40 hod

Príslušníci Zb HaZZ boli povolaní PZ SR na dohľadanie utopenej osoby bydliskom Kotešová , nezvestnej od 30.6.2012. Zásah vykonali technikou Nissan Navara B 42919 + motorový čln. Po príchode na miesto zásahu v miestnej časti Kotešová, časť - Štrkoviská, príslušníci vykonávali vyhľadávanie nezvestnej osoby pomocou motorového člna a v súčinnosti s potápačmi prehľadávali dno štrkoviska. Nezvestnú osobu sa podarilo nájsť o 11.40 h. príslušníkom záchrannej brigády. Osoba bola prepravená člnom na breh a odovzdaná príslušníkom PZ SR. Po vykonaní neodkladných úkonov v súčinnosti s PZ boli príslušníci odoslaný na základňu. 

54. Technický zásah, 04.07.2012,07:30-19:42

Na základe požiadavky PZ SR bol vykonaný výjazd potápačskej skupiny Zb HaZZ ZA s technikou Navara a čln vel. skupiny npor. D. Machovčák a 3 príslušníci do obce Kotešová - Štrkoviská na vyhľadávanie utopenej osoby. Po príchode na miesto zásahu skupina zahájila a potápačskú činnosť spoločne s potápačmi PZ SR. Skupina tuto činnosť vykonávala do večerných hodín. Utopenú osobu sa nepodarilo vyhľadať. Na pokyn veliteľa zasahujúcich príslušníkov PZ bola činnosť ukončená o 19.10 hod. Jednotka sa potom vrátila na základňu.                                                            

53. Technický zásah, 02.07.2012, 07:34 – 19:42 hod

Na základe požiadavky PZ SR bol vykonaný výjazd potápačskej skupiny Zb HaZZ ZA s technikou Navara ev.č.BA 316XN a mot.čln vel.skupiny npor. S.Holdoš a 3 príslušníci do obce Kotešová/Štrkoviská na vyhľadávanie utopenej osoby. Po príchode na miesto zásahu skupina zahájila a potápačskú činnosť spoločne s potápačmi PZ SR. Skupina tuto činnosť vykonávala do večerných hodín. Utopenú osobu sa nepodarilo vyhľadať. Na pokyn veliteľa zasahujúcich príslušníkov PZ bola činnosť ukončená o 19.15 hod. Jednotka sa potom vrátila na základňu.                                                            

52. Technický zásah, 01.07.2012, 17:12 – 18:16

Dňa 01.07.2012 na výzvu KR HaZZ Žilina a žiadosť PZ SR bol vykonaný výjazd zameraný na pátranie po nezvestnej osobe v obci Kunerad. Po príchode na miesto PZ SR oznámil , že nezvestná osoba bola nájdená.

Jednotka sa vrátila na základňu.

51. Technický zásah, 01.07.2012, 07:00 – 17:45

Dňa 01.07.2012  na žiadosť KR HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd potápačskej skupiny s vozidlom Nissan Navara k vyhľadaniu utopenej osoby na Oravskej priehrade. Po príchode na miesto zásahu potápačská skupina začala s vyhľadávaním utopenej osoby vejárovitým spôsobom z člna. Po vystriedaní celej potápačskej skupiny a doplnení vzduchu sa znova pokračovalo vo vyhľadávaní, kde o 13:35 bolo telo utopenej osoby nájdené. Po dopravení tela na breh bolo miesto zásahu odovzdané veliacemu zásahu  z HS Námestovo. Po odovzdaní sa potápačská skupina vrátila na základňu.                                                                     

50. Technická pomoc, 24.06.2012, 17.42 – 19.38

Na žiadosť štátnej polície a na výzvu OS KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ  Bratislava bol vykonaný výjazd - technická pomoc pri prevoze trezoru z miesta nálezu - breh rieky Váh za Strečnom do obce Turie za asistencie policie. Zásah bol vykonaný vozidlom PV3S s hydraulickou rukou a 2 príslušníci

49. Požiar – Čadca, 20.6.2012, 14:28 – 18:55 hod.

Dňa 20.6.2012 bola KR HaZZ Žilina povolaná jednotka zo ZB HaZZ v Žiline na zabezpečenie pohotovosti a akcieschopnosti počas neprítomnosti domovskej jednotky na OR v Čadci. Po návrate zasahujúcej jednotky na základňu boli príslušníci a technika zo ZB HaZZ v Žiline vrátení späť na ZB HaZZ v Žiline. počas písania správy o zásahu došlo k chybnému vyplneniu druhej kolónky a to konkrétne : Jednotka: kde bolo namiesto ZB HaZZ Žilina, vložená omylom HS Terchová.                                                                      

48. Požiar – Dolný Kubín, 18.6.2012, 00:03 – 04:18 hod.

Na vyžiadanie Krajského operačného dôstojníka v Žiline, bola vyžiadaná pomoc pri likvidácii požiaru bytového priestoru v Dolnom Kubíne. Zasahovalo 5 príslušníkov s dýchacími prístrojmi, použitá technika : Nissan Navara. Po ukončení hasebných prác sa jednotka vrátila na základňu. Žiadne MTZ vybavenie nebolo poškodené.   

47. Technický zásah – Žilina-Strečno, 11.6.2012, 09:30 – 15:30 hod.

Dňa 11.6.2012 o 09.30 hod. bola požiadaná Zb HaZZ v Žiline o súčinnosť pri pátraní po nezvestnej osobe videnej naposledy dňa 9.6.2012 v obci Strečno neďaleko vodného toku rieky Váh v časti vodného diela Žilina. Príslušníci Zb HaZZ vykonávali pátranie po nezvestnej osobe v okolí a samotnom koryte rieky Váh. Nezvestnú osobu sa príslušníkom podarilo nájsť o 14.00hod.dňa11.6.2012. Osoba bola odovzdaná poverenému príslušníkovi policajného zboru. Po vykonaní úloh spojených s obhliadkou utopenej osoby a spísaní potrebnej dokumentácie bola jednotka odoslaná na základňu. Zásah sa vykonal s technikou T-815 6*6 valník B-62295 a Landrover B-42062+2 ks raftové člny.

46. Technický zásah – Zliechov, 4.6.2012, 20:24 – 02:10 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Trenčín a po schválení P-HaZZ Bratislava, vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina s technikou Liebherr, 1+1 výjazd do Zliechova na vyslobodenie kamióna s drevom, ktorý preboril krajnicu cesty a kde aj uviazol. Po príchode na miesto zásahu kamión vytiahlii na vozovku bez poškodenia a úniku PK. Jednotka Zb HaZZ sa po ukončení zásahu vrátila na základňu.

45. Požiar, Zázrivá - Kozinská, 31.5.2012, 23:50 – 06:33 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ bol vykonaný výjazd k požiaru hospodárskej budovy v obci Zázrivá, časť Kozinská. Vyslaná 1 ks CAS 30 a 1+2 príslušníkov Zb HaZZ Žilina. Po príjazde na miesto zásahu už zasahovala jednotka OR HaZZ Dolný Kubín a HS Terchová. Jednotka od Zb HaZZ Žilina zabezpečovala kyvadlovú dopravu vody a zvyšní príslušníci  sa venovali hasebným prácam. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.              

44.Technický zásah, Strážov, 30.5.2012, 13:50 – 15:57 hod.

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ vykonala Zb HaZZ výjazd potápačskej skupiny k vyhľadaniu utopenej osoby na rybníku Strážov Žilina. Technika: Nissan Navara, PV3S-potápačský+čln. Príslušníci vel. Npor. Zápeca+3 prísl. Po príchode na miesto zásahu potápač npor. Ustaník Daniel a navádzač npor. Zápeca Branislav zahájili vyhľadávanie nezvestnej osoby vejárovitým spôsobom s použitím signálneho lana, pretože nebola svedkom určená presná poloha utopenia. Potápačovi sa po 30 min. podarilo osobu vyhľadať v hĺbke 3m.Osoba bola vyzdvihnutá z vody a prenesená k RZP, ktorá zahájila jej oživovanie. Meno utopenej osoby je Peter Turčan z obce Trnove. Pri vyzdvihovaní osoby z vody došlo k porezaniu prsta pravého ukazováka navádzača npor. Branislava Zápecu aj za použitia chirurgických rukavíc. Po vykonaní zásahu sa jednotka vrátila na základňu.                                                                        

43.Technický zásah, Lietavský hrad ,28.5.2012, 16:10 –18:35 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri záchrane 2 osôb zasiahnutých bleskom na Lietavskom hrade v obci Lietava. Bola vyslaná posádka 1+1 a vozidlo Nisan Navara. Na mieste zásahu už zasahovali príslušníci

OR HaZZ Žilina, ktorí spolu s príslušníkmi Zb HaZZ transportovali postihnuté osoby k sanitkám, ktoré zapadli v blatistom teréne. Nájdené osobne veci zranených osôb transportovali príslušníci za prítomnosti PZ na miestny obecný úrad. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.                                                              

42. Požiar, Zemiansky Kvášov,26.5.2012, 17:02 –21:30 hod.

Na základe požiadavky KR Trenčín bola vyslaná jednotka 1+2 Tatra 148 na lesný požiar hasilo sa 2 C prud.a 1D prúdom tatra sa dva krát plnila na HS v Považskej Bystrici .Po lokalizácii a likvidácii požiaru sa jednotka vrátila na základňu. Pri hasebných prácach sa poškodili dve kombinovane prúdnice typu D

41. Požiar, Žilina - Zástranie, 25.5.2012, 14:05 – 17:15 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k likvidácii lesného požiaru v obci Zastaranie v zložení 1+3 príslušníkov Zb HaZZ, Nisan Navara a T-148 CAS 32.Na mieste už zasahovali príslušníci OR HaZZ Zilina.T-148 CAS bola používaná na dopĺňanie vody do Varia a od Varia boli natiahnuté vedenia 1xC a 1xD. Po vyčerpaní vody bola T-148 CAS použitá na kyvadlovú dopravu vody z miestneho hydrantu (2x). Po ukončení prac sa jednotka s technikou vrátila na základňu.            

40. Požiar, Lysá po Makytou, 20.5.2012, 17:13 – 23:15 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ v Trenčíne a po schválení OS P-HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k požiaru lesného porastu v Lysej pod Makytou, časť Dešná.

Po príjazde na miesto zásahu, jednotka na pokyn VZ začala likvidáciu požiaru lesného porastu 1 C prúdom a 2 D prúdmi. Po lokalizácii a likvidácii sa jednotka vrátila na základňu

39. Požiar, Hričovské Podhradie 18.5.2012, 14:44 – 20:35 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ v Žiline a po schválení OS P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k požiaru lesného porastu v strmom teréne s technikou Nissan Navara v počte 1+3. Na poziarovisku zasahovala jednotka z OR HaZZ v Žiline. Po príjazde na miesto zásahu, jednotka na pokyn VZ, vytvorila jazierkový systém dopravy vody o dĺžke 200 m a prevýšení 100 m. Na jeho vytvorenie boli použité 3 jazierka, 2 čerpadla a 4 ks B, 4 ks C, 6 ks D hadíc. Ďalej sa jednotka podieľala na tvorení a presune útočných prúdov. Pri požiari bola poškodená 1 C hadica a bolo zistené, že jedno jazierko netesní v lisovanom spoji a voda následne z neho unikala. Po lokalizácii a likvidácii sa jednotka vrátila na základňu.                                

38.Požiar, Nižná Boca, 1.5.2012, 6:00 – 22:30 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ ZA bol vykonaný zásah do obce Nižná Boca k likvidácii lesného požiaru s technikov. S vozidlom Nissan Navara sa jednotka presunula zo základne na OR HaZZ Lipt. Hrádok, kde boli vyzdvihnuté 2ks techniky T815 CAS32, T148 CAS32, s ktorou sa presunuli do Nižnej Boce na miesto rozdelenia techniky pre jednotlivé zásahové úseky. Po príchode do určených priestorov sa vykonávala kyvadlová doprava vody, prečerpávanie vody - diaľková doprava vody, hasenie prúdmi C a D. Po vykonaní zásahových prác bolo rozhodnuté o návrate T815 CAS32, T148 CAS32 a  Nissan Navara na ZB HaZZ Žilina. 1 kus T148 CAS32 zostal na požiarovisku pre prípad ďalšieho využitia. Počas zásahu došlo k poškodeniu 1ks- prechod C-D a u T148 CAS32 uvoľnenie tlmiča na ľavej strane predného kolesa. T815 CAS32 sa vrátila bez výbavy nadstavby, ktorá zostala na požiarovisku (podľa zoznamu).

37. Požiar, Čadca - Moravcovo, 30.4.2012,14:58 – 21:33 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Čadca - Moravcovo k likvidácií lesného požiaru s technikou PV3S, príslušníci vel+1. Po príchode na miesto zásahu sa zahájili hasebné práce v horskom teréne s jedným prúdom C na likvidáciu požiaru. Po ukončení hasebných činností veliteľ zásahu jednotku odoslal na základňu.     

36. Požiar, Nižná Boca, 30.4.2012, 9:18 – 23:45 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ ZA bol vykonaný zásah do obce Nižná Boca k likvidácii lesného požiaru s technikou: Landrover a Peugeot zlozenie 1+4.Po príjazde na miesto zásahu boli príslušníci priradení na požiarne úseky, kde plnili hasiace práce. Po ukončení prác veliteľ zásahu nariadil presun na základňu

35. Požiar, Nižná Boca, 30.4.2012, 7:30 – 23:45 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ ZA bol vykonaný výjazd do obce Nižná Boca na likvidáciu lesného požiaru s tech.T-148 CAS 32, prísl. 1+1. V priebehu výjazdu došlo k dopravnej nehode za obcou Strečno - pod Starám hradom v smere na Martin s vozidlom Citroen Jamper . Na vlastnej technike bolo poškodené spätné zrkadlo, na vozidle Citroen poškrabaná pravá strana karosérie. Bola privolaná jednotka PZ SR a po prešetrení udalosti výjazdová skupina pokračovala ďalej na miesto zásahu. Po príchode na miesto zásahu plnila úlohy podľa nariadenia vel. zásahu súvisiace s hasebnou činnosťou. Po skončení prác na pokyn vel. zásahu jednotka nechala vozidlo na OR HaZZ Lipt. Hrádok a na základňu sa vrátila osobným vozidlom.

34.Technicky, Liptovský Mikuláš, 30.4.2012, 7:09 – 23:45 hod.

Na základe nariadenia OS KR HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Liptovský Mikuláš na hasičskú stanicu s technikou Tracker Iveco CAS 30, príslušníci 1+1 za účelom pohotovosti a posilnenia miestnej jednotky počas ich  zásahovej činnosti. Po splnení úloh miestnej jednotky sa jednotka vrátila na základňu.                                          

33. Požiar, Nižná Boca, 30.4.2012, 6:00 – 23:45 hod.

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ ZA bol vykonaný výjazd do obce Nižná Boca s technikou: .Nisan Navara a príslušníkmi :veliteľ: npor. Kopčan+3. Skupina si prevzala techniku, ktorá bola dislokovaná v mieste sústredenia síl a prostriedkov v katastri obce Nižná Boca a následne boli odoslaní na spoluúčasť pri likvidácii lesného požiaru v ťažko dostupnom horskom teréne. Po ukončení zásahu bola technika 2ks CAS T-148, 1ks CAS T-815 doplnená PHM a uložená na OR HaZZ LM - časť Lipt. Hrádok. Následne boli príslušníci odoslaní na jednotku záchrannej brigády.                                                     

32.Požiar, Krásno nad Kysucou, 29.4.2012, 13:14 – 19:55 hod.

Jednotka bola vyslaná na hasenie lesného porastu nad osadu u Vaňou. Po príchode na miesto sa na mieste udalosti nachádzali štyria zamestnanci firmy ZAHAS, ktorí sa snažili likvidovať jednotlivé lokálne ohniska požiaru. Jednotka použila  pri hasení jeden  D prúd, ktorým postupne likvidovala lokálne ohniská a následné ich rozhrabávala. Po likvidácii požiaru bolo požiarovisko odovzdané zamestnanom firmy ZAHAS na hliadkovanie počas nastávajúcej noci. Jednotka pokračovala na HS do Čadce, kde sa dozbrojila a bola vyslaná na ďalší zásah.                                                        

31.Požiar, Čadca - Žiarce, 29.4.2012, 20:00 – 23:06 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov Zb HaZZ Žilina k likvidácií lesného požiaru v počte 2 príslušníci s technikou V3S ARS v katastri obce Čadca - Žiarce. Po likvidácii požiaru sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.                                                                  

30.Technický, Ružomberok, 29.4.2012, 17:55 – 03:36 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov Zb HaZZ Žilina s technikou T 148 - CAS 32, prísl.:1 + 1 do Ružomberka na has. stanicu, kde budú držať hotovosť. Návrat na základňu bol 03.36 hod.                                     

29.Požiar, Nižná Boca, 29.4.2012, 15:53 – 03:15 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov Zb HaZZ Žilina k likvidácii lesného požiaru v počte 2 príslušníci s technikou CAS 32 T 148 v katastri obce Nižná Boca. Príslušníci s technikou vykonávali kyvadlovú dopravu. Pri presune na miesto zásahu došlo k poškodeniu výstražného zvukového a svetelného zariadenia. Práporčík Holda si práci v tme poškodil držiak svietidla na prilbe

28. Požiar, Divina – Lúky, 29.4.2012, 14:30 – 20:22 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd jedného príslušníka Zb HaZZ Žilina s technikou V3S ARS k likvidácii lesného požiaru v katastri obce Divina Luky, časť Potoky. Po príjazde k požiaru bol na mieste DHZ Rosina v počte 20 dobrovoľných hasičov bez hasiacej látky. Po príjazde na miesto zásahu bol požiar v štádiu rozširovania. Od vozidla ARS boli natiahnuté dva D prúdy a rozširovanie bolo zastavené o 16.00 hod. Vozidlo ARS sa kyvadlovo dopĺňalo na dolnom stanovisku zabezpečované DHZ Rosina. Príslušník sa s technikou vrátil na základňu 20.22 hod

27. Požiar, Pšurnovice, 29.4.2012, 15:03 – 17:24 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov ZB HaZZ Žilina k likvidácii lesného požiaru v pocte 2 príslušníci s technikou T 148 CAS 32 v katastri obce Pšurnovice. Jednotka zabezpečovala vodu kyvadlovým spôsobom. O 17.00 bola jednotka zo zásahu odvolaná a presunutá do Nižnej Boce.

26.Požiar, Čadca – Moravcovo, 29.5.2012, 12:49 – 00:20 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru, obec Čadca, miestna časť Moravcov.Po skontaktovaní sa s veliteľom zásahu a upresneni zasa hoveno úseku bola začatá likvidácia lesného požiaru 2 C prudmi.Po lokalizácii a likvidácii sa jednotka vrátila na základňu

25. Požiar, Čadca, 29.4.2012, 12:29 – 12:53 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov ZB HaZZ Žilina k likvidácii lesného požiaru s technikou CAS 32 T 148 s osádkou 1+2 do obce Čadca - Moravcovo. Jednotka bola z výjazdu stiahnutá, príjazd na základňu 12.53. 

24.Technický, Lipt. Hrádok, 29.4.2012, 7:23 – 03:30 hod.

Na základe vyžiadania OD KR HaZZ Žilina boli vyslaní 2 príslušníci ZB HaZZ Žilina s technikou CAS 30 IVECO TRAKKER na držanie hotovosti prípade vzniknutej udalosti aj zásahu na HS v Liptovskom Hrádku. Príslušníci zasahovali v nasledovných zásahoch: Evid. číslo udalosti: 0505/20/120159, 0505/20/120160. Po príchode miestnej jednotky zo zásahu na Nižnej Boci sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

23. Požiar, Nižná Boca, 29.4.2012 6:00 – 03:30 hod.

Na základe vyžiadania OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov ZB HaZZ Žilina k likvidácii lesného požiaru v počte 2 príslušníkov a techniky T 815 CAS 32 do Nižnej Boce

22.Lesný požiar, Divina – Lúky, časť Potoky, 28.4.2012. 13:03 – 21:30 hod.

Na základe vyžiadania OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov ZB HaZZ ZA k likvidácii lesného požiaru v počte 8 príslušníkov a techniky T148 CAS32 -1ks a Landrover. V spolupráci s OR HaZZ ZA boli nasadené 2 prúdy C a 2 prúdy D a jednoduché hasebné prostriedky, T148 CAS32 vykonávala aj kyvadlovú dopravu vody a dopĺňanie 2ks PV3S ARS. Práce boli vykonávané v ťažko dostupnom teréne. Na pokyn veliteľa zásahu sa jednotka vrátila na základňu. V priebehu zásahu prišlo k poškodeniu riadenia na vozidle Landrover, ktorý bol nahradený vozidlom Nissan Navara. Na vozidle Navara došlo k ulomeniu kľúča od úložného priestoru. 

21. Požiar, Divina – Lúky, 27.4.2012  20:25 – 28.4.2012 , 03:01 hod.

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov ZB HaZZ ZA k likvidácii lesného požiaru v počte 9 príslušníkov a techniky CAS 32 T 815, CAS T 148 2 ks a Landrover. Pred samotnou činnosťou boli vykonané práce súvisiace s prejazdom techniky pomocou motorových píl. Po príchode na miesto zásahu v spolupráci s OR HaZZ ZA boli nasadené 3 prúdy C a zahájená hasebná činnosť. Práce boli vykonávane v ťažko dostupnom horskom teréne. Po uhasení požiaru veliteľ zásahu po dohovore so starostom určili strážnu hliadku na kontrolu požiaroviska. Na pokyn veliteľa zásahu s OR HaZZ ZA sme sa vrátili na základňu. V priebehu zásahu boli poškodene 1 ks prechod z C na B.

20. Požiar, Olešná – Jelitov, 23.4.2012  22:08 – 24.4.2012  03:20 hod.

Na žiadosť OS OR HaZZ Čadca vykonala jednotka v zložení 3 príslušníci s technikou CAS 32 T 815 výjazd k prebiehajúcemu požiaru rodinného domu a hospodárskych budov  v obci Olešná - Jelitov. Na jeho Likvidácii pracovala  jednotka OR HaZZ Čadca a Turzovky. Po príchode jednotky na miesto sa jednotka zahlásila VZ z OR Čadca. Jednotka sa podieľala na likvidačných prácach požiaru. Po likvidácii požiaru bola jednotka požiadaná VZ aby zostala na požiarovisku na ďalšie dohasenie a dozor. Zhruba 1 hodinu po odchode jednotky OR sa jednotka po uistení , že nedôjde k vznieteniu požiaroviska sa vrátila na základňu.

19. Technický zásah, Višňové, 21.4.2012, 11,46 – 13,36 hod.

Na základe vyžiadania KR HaZZ ZA  a PZ SR Žilina bol vykonaný výjazd príslušníkov Zb HaZZ ZA v počte vel.+3 členovia technika T-815 AD20 a T-815 S k vyzdvihnutiu predmetu podozrivého z trestnej činnosti a jeho následne prevezenie do chráneného objektu polície. Po vykonaní činnosti sa jednotka vrátila na základňu.                  

18. Požiar, Dolný Hričov, 10.4.2012, 16,35 – 18,00 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah pri likvidácii požiaru suchej trávy v Dolnom Hričove v blízkosti železničnej  trate s Cas32 T 815, posádka 1+2. Po likvidácii požiaru naša jednotka odovzdala požiarovisko hasičom ŽSR Žilina a vrátila sa na základňu. Pri zásahu došlo k poškodeniu 1 ks hadice D a prechodu D/C.                              

17. Požiar,  Divina, 9.4.2012,  14,34  – 20,10 hod.

Na základe požiadavky OS KR HaZZ ZA bol vykonaný výjazd príslušníkov veliteľ npor. Mgr. Kopčan M. + 4, technikou Nissan Navara k haseniu lesného porastu v obci Divina. Po príchode na miesto zásahu na pokyn veliteľa zásahu  príslušníci začali s lokalizáciou a následnou likvidáciou lesného požiaru pomocou jednoduchých hasebnych prostriedkov - lopát a genfovakov. Práce sa vykonávali v súčinnosti s jednotkou OR HaZZ ZA, dobrovoľným hasičským zborom a miestnym obyvateľstvom. Po úplnej likvidácii bolo požiarovisko odovzdané veliteľovi dobrovoľnej požiarnej hliadky obce. Zasahujúca jednotka sa po ukončení prác v poriadku presunula na základňu.                              

16. Požiar – Lysica, 24.3.2012,  21:40 – 25.3.2012,  01:00 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina a po schválení P-HaZZ Bratislava vykonala jednotka v zložení 3 príslušníci s technikou CAS 32 T 815 výjazd k prebiehajúcemu požiaru v obci Lysica. Na jeho likvidácii pracovala jednotka OR HaZZ zo Žiliny a Terchovej. Po príchode jednotky na miesto , sme sa nahlásili VZ z OR HaZZ Žilina , ktorý nám pridelil hasebny úsek. Jednotka sa podieľala na hasebnych a rozoberacích prácach na objekte zasiahnutom požiarom. Po likvidácii požiaru a ukončení rozoberacích prac sa jednotka na pokyn VZ presunula na základňu.

15. Technický zásah Lietava, 19.3.2012 17,42-18,50 hod.

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ ZA bol vykonaný technický zásah do obce Lietava k havarovanému vozidlu ev. č. ZA 740 CU (dodávka), ktorého vodičom bol  Peter Suchopárek nar. 11.9.1987 bytom Limbova 24 Žilina. Vodič bez zranení, z vozidla neunikali ropné produkty do miestneho potoka. Vozidlo bolo prevrátene na pravom boku v miestnom potoku. Po príchode na miesto zásahu sme pomocou žeriavu AD-20 T-815 vozidlo vyzdvihli na miestnu komunikáciu, kde si ho prebrala odťahová služba za asistencie PZ14. Technický zásah Bánova, 2.3.2012, 15,07 -17,20 hod. 

Na základe požiadavky Mestského úradu Žilina a po schválení P HaZZ Bratislava bola vyslaná jednotka v zložení dvaja príslušníci a 1 ks techniky (UDS) na odstraňovanie následkov ľadových a naplaveninových nánosov miestneho potoka v obci Bánova, kde hrozilo zaplavenie okolitých domov. Príslušníci za pomoci techniky odstraňovali tieto nahromadené naplaveniny, čím vytvorili prietok potoka v obci a zabránili zaplaveniu priľahlých domov.                                                     

13. Technický zásah Bánova, 1.3.2012, 20,58-23,01  hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol dňa 01.03.2012 vykonaný výjazd do obce Bánová - Žilina na odstraňovanie ľadových krýh na miestnom vodnom toku. Výjazd vykonali štyria príslušníci s vozidlom Nissan Navara a s vozidlom T 815 UDS-214. Po príjazde na miesto zásahu bolo zistene nahromadenie ľadových krýh pod mostom a následné nebezpečie vyliatia sa miestneho potoka a zaplavenie okolitých domov. Pre bezpečnú manipuláciu s technikou UDS bola použitá aj motorová pila na odstránenie okolitého porastu. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu ZbHaZZ Žilina

12.Technická pomoc Kysucký Lieskovec, 29.2.2012 ,09,20-16,15 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol dňa 29.2.2012 vykonaný výjazd do obce Kysucký Lieskovec na odstraňovanie ľadových krýh na miestnom vodnom toku. Výjazd vykonali dvaja príslušníci Dušan Kubík a Stanislav Holda s vozidlom UDS 214. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu Zb HaZZ Žilina.

11.Technická pomoc, Dunajov, 26.02.2012  10:25 – 16:40

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ ZA bol príslušník ZB HaZZ ZA vyslaný s  pyrotechnickým teamom ako technická výpomoc k povodňovým prácam a monitoringu ľadochodu na rieke Kysuca v obci Dunajov. Po ukončení monitoringu sa príslušník vrátil s pyrotechnickým  teamom  na základňu  ZB HaZZ ZA.

10. Technický zásah Lodno, 25.2. 2012, 05,40 – 27.2.2012, 18,10 hod. 

Na žiadosť OD KR HaZZ ZA bola dňa 25.2.12  poskytnutá pomoc pri likvidácií následkov povodní v obci Lodno. Na zásah boli vyslaní 1+1 príslušníci Zb HaZZ ZA a 1 ks techniky UDS-214. Jednotka za pomoci UDS-214 odstraňovala ľadové kryhy z miestneho potoka, nakoľko ľady blokovali prietok vody a voda sa vylievala z koryta. Po ukončení prác 07.15h. bola jednotka na pokyn OS KR HaZZ presunutá do obce Rudinská, kde pokračovala v odstraňovaní ľadových krýh. O  11.00hod. bola vykonaná výmena zasahujúcich príslušníkov A zmeny. Príslušníci A  zmeny 1+1 sa vrátili na základňu vozidlom Nissan Navara. Striedajúca jednotka bola s vozidlom UDS-214 na pokyn OD KR HaZZ ZA presunutá do obce Oravská Lesná, kde pokračovala v prácach do 22.30 hod. Potom bola stiahnutá na základňu vozidlom Landrover, pričom UDS-214 zostala na mieste zásahu. Dňa 26.2.12 o 05.00 hod. bolo vyslané vozidlo Rover s posádkou 1+2 do Oravskej   Lesnej, kde zostali 2 príslušníci a pokračovali v prácach, vodič sa s Roverom vrátil na základňu Zb HaZZ ZA. Príslušníci Zb HaZZ ZA práp. Ivan Deák a práp. Stanislav Holda  zahájili zásah s vozidlom UDS-214 od 8 00hod. až do 17.00 hod. S vozidlom UDS-214 pracovali na čistení koryta rieky, parkoviska a mostov. O 14.55 hod. bol vyslaný príslušník s vozidlom Rover, aby doviezol PHM pre vozidlo UDS a následne odviezol príslušníkov zo zásahu. Dna 27.2.12 o 7.15 hod. bola vyslaná zo záchrannej brigády skupina 2 príslušníkov do obce Oravská Lesná na pokračovanie zásahových činností. Skupina odišla osobným vozidlom Peugeot. Po príchode na miesto zásahu sa zahájili výkopové práce z koryta miestneho potoka a spriechodňovanie toku vody. Túto činnosť  vykonávali až do 17.45 hod. v dĺžke asi 150 m. Na pokyn riadiaceho sa práce ukončili a príslušníci sa vrátili aj so zásahovou technikou na základňu Zb HaZZ ZA

9. Technický zásah Makov, 25.2. 2012, 04,28 – 27.2.2012, 13,58 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri likvidácií hromadenia ľadových krýh vplyvom oteplenia v obci Makov v počte 1+1 príslušníkov Zb HaZZ ZA a 1 ks techniky UDS-214. Na mieste už zasahovali príslušníci OR HaZZ Čadca. Jednotka za pomoci UDS odstraňovala ľadové kryhy z hladiny miestneho potoka, nakoľko tieto bránili prietoku vody a voda sa vylievala z koryta. 25.2.2012 prebehlo vystriedanie príslušníkov A zmeny a nastúpili na miesto zásahu príslušníci B zmeny v počte 1+1. Príslušníci A zmeny sa vrátili na základňu vozidlom Nissan Navara o 11.00 hodine v počte 1+1. Novo striedajúca jednotka ďalej pracovala na odstraňovaní krýh a nánosov a bola premiestňovaná podľa potreby do obci Vysoká n/Kysucou, Turzovka, Čadca-Horelica, Čadca-Podvysoka, Makov. Dňa 26.2.2012 v čase 07.25 boli vyslaní príslušníci prap. Štalmach Štefan a nrtm. Kubik Dušan automobilom VW golf do obce Turzovka na pokračovanie v prácach s UDS-214. Po príchode na miesto zásahu príslušníci zahájili práce v čase od 8.45 do 15.00. Pracovali na vyčistení priepustov koľajových tratí a priľahlých potokov. Po ukončení prác sa príslušníci presunuli s vozidlom UDS na HS Turzovka, kde ostali v pohotovosti do 20.15. Na základňu sa vrátili vozidlom VW golf o 21.20 hod. Dňa 27.2.boli vyslaní dvaja príslušníci brigády por. Bučo a nrtm. Lučančin na pokračovanie zásahovej činnosti do obce Turzovka. Výjazd vykonali osobným motorovým vozidlom VW Golf o 07.15 hod. Po príchode na miesto zásahu čakali na ďalšie pokyny a vykonávali monitorovanie situácie. O 13.58 hod. na pokyn riadiaceho odišli na základňu Zb HaZZ ZA aj s vozidlom T 815 UDS 214

8. Technický zásah Veľké Rovné, 17-18.2 2012 23,55-4,25 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd do obce Veľké Rovne-osada u Bielov ohľadom sprístupnenia cesty a možný transport osoby. Jednotka vykonala výjazd a po dohovore s OO PZ SR v Bytči vyrazila do obce Veľké Rovné smerom do osady u Bielov, kde sa mala nachádzať 88 ročná žena s ktorou sa príbuzný nedokázali dva dni skontaktovať a mali obavu o jej zdravotný stav.  Keďže cesta bola z veľkej časti neprejazdná , jednotka musela vystúpiť lesom peši aj s transportnými prostriedkami asi 5km. Po dorazení na miesto bola v mieste bydliska spomínaná pani mobilná so zachovanými vitálnymi funkciami. Bol jej navrhnutý transport do Bytče ku príbuzným, ktorý ona okamžité odmietla. Keďže bola plne pri vedomí, mobilná a schopná sa postarať o seba a nebola teda ohrozená na zdraví ani živote jednotka sa vrátila na základňu.

7. Technický zásah komunikácia Korňa- okr .Čadca, 17-18.2.2012, 22,45-05,20 hod

Na vyžiadanie príslušníkov Zb HaZZ Žilina bola poskytnutá technika pomoc pri vytiahnutí vozidla T 815 S3.Pri odhŕňaní snehu z miestnej komunikácie došlo k skĺznutiu vozidla do priekopy. Následné bolo nutne jeho vyslobodenie s použitím špeciálnej zdvíhacej techniky. Pri udalosti nedošlo k poškodeniu techniky.

6. Technický zásah, komunikácia Kys. Nové Mesto – Čadca, 16.2.2012, 15.20 – 18.30 hod

Na žiadosť krízového štábu KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ BA bola vyslaná jednotka v zložení dvaja príslušníci a 1 ks techniky na poskytnutie stravy a teplej tekutiny z kuchyne Zb HaZZ Žilina uviaznutým vodičom nákladnej dopravy na úseku Kys. N. Mesto - Čadca v dôsledku snehovej kalamity.

5. Technický zásah – Klokočov. 16.2.2012 – 9.44 hod.   20.2.2012 – 11.55 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bola vyslaná jednotka zložení 3 ks techniky a 6 príslušníkov na odstránenie následkov snehovej kalamity v obci Klokočov a statných komunikácii, kde uviazlo veľké množstvo vozidiel pre neprejazdné komunikácie. Jednotka za pomoci techniky sprejazdňovala komunikácie. Po polnoci boli príslušníci prevezení  na základňu, pričom technika zostala na mieste s tým, že sa ráno bude pokračovať na sprejazdnovanikomunikacii.17.2.2012 o čase 7:32 bolo vyslaných 7 príslušníkov na miesto zásahu aby pokračovali v odstraňovaní následkov snehovej kalamity. Dna 18.2.2012 v čase 7:25 boli vyslaní ôsmi príslušníci na miesto zásahu aby pokračovali v odstraňovaní následkov kalamity. Preprava na miesto zásahu bola vykonaná vozidlami Nissan Navara a Landrover. Po príjazde na miesto zásahu si striedajúci príslušníci prevzali a podľa potreby dotankovali techniku. Ihneď po daných úkonoch boli príslušníci spolu s technikou odoslaní na likvidovanie snehovej kalamity, podľa rozhodnutia krízového štábu, po jednotlivých skupinách do priľahlých obcí Korňa, Podvysoká, Rakova a Turzovka. Na základe rozhodnutia veliteľa zásahu bolo následné vozidlo Landrover s vodičom por. Bučom odoslane spať na základňu z dôvodu zabezpečenia akcieschopnosti jednotky. Po ukončení prac bola zásahová technika odparkovaná v priľahlých obciach pripravená na ďalšiu činnosť v nasledujúci deň. Na prepravu príslušníkov bolo povolané vozidlo Landrover zo základne a spolu s vozidlom Nissan Navara sa všetci príslušníci prepravili spať na základňu. Dna 19.2.2012 sa pokračovalo v započatých prácach v zložení 1+5 príslušníkov, ktorí boli rozdelení nasledovne: KN 1+1 Zákopčie, T-815 S3 1+1 Staškov, UDS 1+1 Pod Vysoká, Rover a Nisan zabezpečovali prevoz príslušníkov, phm a materiálu na miesto určenia. Vo večerných hodinách na príkaz OD P HaZZ Bratislava bol zásah ukončený z dôvodu pominutia krízového stavu. Technika spolu s príslušníkmi sa stiahla spať na základňu, na mieste zásahu ostala technika KN, podval a T-815 ťahač z dôvodu zníženej viditeľnosti a BOZP. Dňa 20.2.2012 boli vyslaní traja príslušníci na vozidle Nissan na zabezpečenie odvozu techniky z miesta zásahu na základňu. Príslušníci zabezpečili naloženie KN na podval ťahača T 815 a vrátili sa s technikou na základňu.    

4. Technický zásah - Kysucké N. Mesto, 4.2.2012 00,56 – 03,57 hod.

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ ZA bola poskytnutá technická pomoc pri dopravnej nehode na štátnej ceste pri motoreste Skalka pri meste Kysucké Nové Mesto. Zásah bol uskutočnený s vozidlom T-815 AD 20 žeriav a dvaja príslušníci. Po príchode na miesto zásahu nariadil veliteľ zásahu vykonať vyprostenie zakliesneného osobného vozidla zo zadnej časti návesu kamióna. Pomocou žeriavu sme vozidlo vyslobodili a premiestnili na vozovku. Následne sme vypomáhali pri vyslobodení postihnutej osoby z poškodeného vozidla. Vozidlo sme potom naložili žeriavom na vozidlo odťahovej služby. Nakoniec sme vykonali asistenciu pri odtiahnutí poškodeného kamióna a jeho prívesu z vozovky, aby mohla byť hlavná cesta prejazdná. Po vykonaní zásahovej činnosti veliteľ zásahu odoslal zasahujúcu jednotku na základňu.

3. Požiar – Závodie Žilina, 25.1.2012 03,42 – 07,43

Na základe požiadavky OS KR HaZZ ZA vykonala zásah jednotka k prebiehajúcemu požiaru. Na jeho likvidácií pracovala jednotka OR HaZZ ZA. S nasadením ADP sme zasahovali na zverenom úseku na druhom podlaží. Počas zásahu nedošlo k žiadnym škodám ani zraneniam príslušníkov. Po lokalizácií požiaru sme požiarovisko prevzali od veliteľa zásahu okresného riaditeľstva a pokračovali sme v konečnej likvidácií až do vystriedania novým veliteľom zásahu OR. Požiarovisko sme odovzdali za prítomnosti zaisťovateľa príčin požiaru.

2. Technický zásah – Závodie Žilina 22.1.2012 20,22 – 21,36

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ bola poskytnutá pomoc pri transporte pacienta v ťažkom a nedostupnom horskom teréne. Jednotka naložila členov RZP do svojho terénneho vozidla, nakoľko ich sanitka nebola schopná zvládnuť zasnežený terén. Následne nato celá skupina pokračovala v jazde do horského terénu pokiaľ umožňovala zjazdnosť cesty. Zasahujúca jednotka použila motorovú reťazovú pílu na uvoľnenie zatarasenej cesty pre vozidlá. Potom skupina pokračovala peši cca 1 km až k chatke, kde bol postihnutý. Tohto naložila na nosidlá a zniesla k vozidlám. Postihnutý bol naložený do vozidla Landrover a prevezený k sanitke. Potom sa jednotka vrátila na základňu.

1. Technický zásah – Veľké Rovné 5.1.2012 18,21 – 23,25

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd do obce Veľké Rovne v zložení 1+3 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks techniky. za účelom odstraňovania následkov veternej smršte. Na mieste už zasahovali príslušníci HS Bytča. Jednalo sa o strom, ktorý padol na stožiare elektrického vedenia a zároveň bránil prejazdu áut po cestnej komunikácii. Na miesto zásahu boli povolaní elektrikári za účelom odpojenia napätia z elektrického vedenia. Po odpojení elektriky hasiči za pomoci vysokozdvižnej plošiny a MRP strom spílili a sprejazdnili cestu. Po ukončení prác príslušníci zbalili materiál a spolu s technikou sa vrátili na základňu.                 

 

 

 

Rok 2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rok 2011

 

62. Požiarno – previerkové cvičenie, Zb HaZZ Žilina, 30.12. 2011, 07:30 – 07:40  hod.

Dňa 30.12.2011 bol vyhlásený cvičný výjazd V-OPT. Výjazdu sa zúčastnila technika AD-20, Nisan Navara a 1+5 príslušníkov Zb HaZZ Žilina. Cvičný výjazd bol zameraný na dodržanie časových noriem a prebehol v areáli Zb HaZZ Žilina. Po ukončení cvičenia bola technika dotankovaná a zaparkovaná v autoparku.                                                                  

61. Technický zásah, Milošová, 22.12. 2011, 14:54  hod.

Na základe oznámenia OD KR HaZZ Žilina bola vyslaná jednotka: dvaja príslušníci a vozidlo AD-30 na vytiahnutie havarovaného vozidla z potoka. Pri jazde k zásahu došlo k dopravnej nehode čase 15:40hod. z vozidlom Scania SPZ PP-059CG, kde došlo k poškodeniu pravého spätného zrkadla. Po príchode na miesto zásahu jednotka čakala na príchod dopravnej polície. Po zdokumentovaní nehody jednotka vytiahla auto na komunikáciu. Po ukončení zásahu jednotka vykonala  administratívne úkony na zdokumentovanie poškodeného spätného zrkadla s PZ SR a vrátila sa na základňu.                                                                

60. Technický zásah, Žilina – Mojšova Lúčka, 12.12.2011, 16:02 - 19:40 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla v obci Mojšova Lúčka lokalita Žilina. Zásahu sa zúčastnilo 1+6 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 3 ks techniky. Na mieste zásahu už zasahovali príslušníci  OR HaZZ Žilina, havarovaný osobný automobil sa nachádzal pod vodnou hladinou. Potápači uskutočnili ponor, pri ktorom lokalizovali polohu automobilu a následné vykonali opakovaný ponor za účelom ukotvenia  viazacích prostriedkov na automobil. Ostatní príslušníci pomocou krompáčov a lopát podkopali rozbahnený terén pod padkami autožeriavu, kde následné umiestnili železničné podvaly. Pomocou navijaku bol automobil vyťahovaný na breh, nakoľko breh bol moc strmý museli ho zasahujúci hasiči odkopávať. Po ukončení prác hasiči zbalili materiál a spolu s technikou sa vrátili na základňu.                                    

59. Požiar, Pastuchov okr. Hlohovec 6.12.2011, 06.15 – 17.30 hod.

Na základe požiadavky veliteľa zásahu a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka v zložení 1+1 strojník výjazd k likvidácii následkov požiaru skládky odpadov v obci Pastuchov. Po príchode na miesto zásahu strojníci navážali technikou T-815 S-3 zeminu  na poziarovisko. Pri tejto činnosti sa obaja strojníci celý deň striedali. Po ukončení prác boli veliteľom zásahu spolu s technikou odoslaní na základňu.

58, Požiar, Pastuchov okr.Hlohovec 5.12.2011,  07:00 – 18:15 hod.

Na základe požiadavky veliteľa zásahu a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru skládky odpadov v obci Pastuchov. Po príchode na miesto zásahu príslušníci obsluhovali automobil T-815 S-3, ktorým navážal i na poziarovisko zeminu a piesok. Pri tejto činnosti sa obaja strojníci striedali. Po ukončení prac boli veliteľom zásahu odoslaní na základňu.           

57. Požiar, Pastuchov okr. Hlohovec 4.12.2011 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bola poskytnutá pomoc pri hasení smetiska v obci Pastuchov okr. Hlohovec. Zásahu sa zúčastnili 1+1 príslušníkov ZB HaZZ Žilina a 1 ks tech. T 815-S3 Za 536BJ .Po príchode na miesto zásahu príslušníci zasahovali tak že prevážali zeminu a zasypávali poziarovisko. Technika zostala na  mieste zásahu a príslušníci po skončení prac sa presunuli vyslaným vozidlom na základňu.        

56. Požiar, Vyšná Boca, 3.12.2011, 06.15 – 19.10 hod

Na pokyn P HaZZ Bratislava jednotka v zložení 11 príslušníkov a 4 ks techniky vykonala zásah pri požiari lesného porastu v katastri obce Vyšná Boca. Príslušníci naďalej pokračovali v likvidácii jednotlivých ohnísk jednoduchými hanebnými prostriedkami - sekeromotyky, Gemfovaky, kyvadlovou dopravou vody a pod. podľa pokynov VZ.     

55. Požiar, Vyšná Boca,  02.12.2011 06:15 – 02.12.2011  19:55

Na základe požiadavky riadiaceho štábu vykonala jednotka v zložení 1+8 príslušníkov a 2ks techniky výjazd k likvidácii lesného požiaru v katastri obce Vyšná Boca. Príslušníci pokračovali v hasebnych prácach podľa pokynov VZ. Vo večerných hodinách bolo nariadene zrušenie pracovísk a uloženie materiálu na bezpečnom mieste mimo dosahu požiaru. Jednotka sa po vykonaní prac vrátila s technikou na základňu.      

54. Požiar, Pastuchov,  01.12.2011  08:00 - 01.12.2011    21:00

Na žiadosť PHaZZ Bratislava bol vyslaný príslušník na vystriedanie obsluhy UDS k nakladaniu zeminy na nákladné autá. Zemina bola využívaná na hasenie rozsiahleho požiaru na smetisku v obci Pastuchov. Po vystriedaní strojníkom nastupujúcej zmeny sa príslušník vrátil na základňu os. automobilom škoda Felícia ZA 865-AD ktorým ho nastupujúci strojník prišiel vystriedať. UDS -240 zostala na mieste zásahu a s novým strojníkom pokračovala v prácach.

53. Požiar, Vyšná Boca, 30.11.2011   05:00 - 01.12.2011    18:45

Na základe požiadavky riadiaceho štábu vykonala jednotka v zložení 1+9 príslušníkov a 2ks tech. výjazd k likvidácii lesného požiaru v katastri obce Vyšná Boca. Príslušníci pokračovali v hasebnych prácach podľa pokynov VZ. Vo večerných hodinách bolo nariadené zrušenie pracovísk a uloženie materiálu na bezpečné miesto mimo dosahu požiaru. Jednotka sa po vykonaní prac vrátila s technikou na základňu.                      

52. Požiar, Pastuchov,  30.11.2011  20:20 – 01.12.2011  12:30

Na žiadosť PHaZZ Bratislava bol vyslaný príslušník na vystriedanie obsluhy UDS k nakladaniu zeminy na nákladné autá. Zemina bola využívaná na hasenie rozsiahleho požiaru na smetisku v obci Pastuchov. Po vystriedaní strojníkom nastupujúcej zmeny sa príslušník vrátil na základňu os. automobilom škoda Felícia ZA 865-AD ktorým ho nastupujúci strojník prišiel vystriedať. UDS -240 zostala na mieste zásahu a s novým strojníkom pokračovala v prácach.

51. Požiar, Pastuchov okr. Hlohovec, 30.11.2011 10:55 - 30.11.2011. 23:50

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bola poskytnutá pomoc pri hasení skládky odpadov v obci Pastuchov okr. Hlohovec. Zásahu sa zúčastnili 1+1 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 1ks techniky UDS-240.Jednotka po príchode na miesto zásahu nakladala zeminu pomocou UDS na nákladné autá, ktoré ju odvážali. Vo večerných hodinách boli príslušníci vystriedaný strojníkom novej zmeny a vrátili sa na základňu. Technika UDS-240 zostala na mieste zásahu spolu s novým strojníkom a pokračovala v prácach.

50. Požiar, Vyšná Boca, 30.11.2011. 05:10 – 30.11.2011 19:55

Na základe požiadavky riadiaceho štábu vykonala jednotka v zložení 1+9 príslušníkov a 2 ks techniky výjazd k likvidácii následkov rozsiahleho požiaru v katastri obce Vyšná Boca. Pri presune sa jednotka zastavila na naloženie materiálu na HS Liptovsky Hrádok. Potom pokračovala na miesto sústredenia v obci Vyšná Boca. Po rozdelení úloh bola jednotka nasadená na zásahový úsek Starobočianska,  kde pokračovala v hasebných prácach začatých predchádzajúceho dňa. Príslušníci pokračovali v hasení jednoduchými hasebnými prostriedkami, sekeromotyka, krompáč, genfovaky a využívali zalievaním prúdmi D. Po prieskume veliteľom zásahového úseku bolo rozhodnuté o presune na ďalšie stanovisko, kde bolo rozvinuté diaľkové vedenie C do vzdialenosti 500 m a útočné vedenia D v dĺžke 40 m. T-815 CAS bola využitá na kyvadlovú dopravu vody na dopĺňanie OTO vakov. Vo večerných hodinách bolo nariadene zrušenie pracovísk a uloženie materiálu n

a bezpečné miesto mimo dosahu požiaru. Jednotka sa vrátila s technikou späť na základňu, odkiaľ ich bude nasledujúci deň striedať novo nastupujúca zmena.                                                       

49. Požiar, Vyšná Boca, 29.11.2011. 05:10 – 29.11.2011

Na základe požiadavky riadiaceho štábu vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov rozsiahleho požiaru v katastri obce Vyšná Boca. Jednotka pokračovala v hasebných prácach začatých predchádzajúceho dňa. Príslušníci na základe zmenenej situácie premiestnili jazierkový systém do lokality v západnej časti požiaroviska. Za použitia uvedeného systému, jednoduchých hasebných prostriedkov a 3 D prúdov boli vykonané hasebné práce. Vzhľadom k technike nedostupnému terénu, museli príslušníci rozvinúť diaľkové vedenie na dopravu vody na vzdialenosť cca 1400m. Po ukončení prác, na pokyn veliteľa zásahu bola jednotka odoslaná na základňu. V priebehu dňa bolo prostredníctvom OD P HaZZ vyžiadanie nasadenie ďalšej skupiny s úlohou vybudovať stanovište riadiaceho štábu. Po príchode na miesto určenia bolo rozhodnutie riadiacim štábom zásahu, že sa Sap z organizačných dôvodov na tento účel nevyžijú a príslušníci i technika boli odoslané spať na základňu.

48. Požiar, Vyšná Boca, 28.11.2011. 15:20 – 29.11.2011 00:25

Na požiadanie operačného strediska KR HaZZ v Žiline a po odsúhlasení OS Prezídia HaZZ vykonala skupina príslušníkov výjazd k lesnému požiaru do Vyšnej Boce v okrese LM. Výjazd bol vykonaný s vozidlom Nissan Navarra zo ZB HaZZ a druhým Nissanom Navarra z OR HaZZ v Žiline aj s vodičom. Príslušníci zasahovali s genfovakmi a taktiež boli vytvorene dve jazierka. Ukončenie hanebných prác 20,15 po zamŕzaní vody na prúdniciach.

47. Požiar, Žilina-Závodie, 13.11.2011, 22:30 – 00:40

Na základe požiadavky OS KR HaZZ Žilina vykonala jednotka výjazd k likvidácií následkov požiaru rodinného domu . Jednotka sa po príchode na miesto zahlásila VZ a vykonávala doplnenie CAS IVECO Tracker. Traja príslušníci vykonávali hasebné prace na streche a v garáži. Po vykonanom zásahu sa jednotka na pokyn VZ vrátila na základňu.                     

46. Požiar, Marček, 9.11.2011 17:25 – 18:30

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri likvidácii požiaru kontajneru hydroxidu sodného v obci Marček fy. ASA. Zásahu sa zúčastnili 1+11 príslušníkov Zb HaZZ Žilina, 2xUDS-214, T-815 sklopka, Rover chemický, Nissan Navara. Po príchode na miesto zásahu už zasahovali príslušníci OR HaZZ Žilina. Veliteľ zásahu od Zb HaZZ Žilina sa skontaktoval s veliteľom zásahu a riadil sa jeho pokynmi. Po lokalizácii požiaru veliteľ zásahu odoslal jednotku Zb HaZZ Žilina späť na základňu. Jednotka sa spolu s technikou vrátila bez problémov na základňu.

45. Technický zásah, Čadca Zákopčie, 20.10.2011, 01:48-03 :56

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla v obci Čadca lokalita Zákopčie. Zásahu sa zúčastnili 1+2 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky T-815 AD 30. Na mieste zásahu už zasahovali príslušníci OR HaZZ Čadca. Havarovaný osobný automobil sa nachádzal v miestnom potoku. Za pomoci autožeriavu AD-30 bol zdvihnutý a postavený na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu jednotka zbalila materiál a spolu s technikou sa vrátila na základňu.                                                                   

44. Technický zásah, Nová Bystrica, 10.10.2011, 20:50-23 :28

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla v obci Nová Bystrica okres Čadca. Zásahu sa zúčastnili 1+2 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky T-815 AD-20. Na mieste nehody už zasahovala miestna jednotka HS Čadca. Havarované osobné motorové vozidlo sa nachádzalo v miestnej rieke, za pomoci popruhov a autožeriavu AD-20 bolo zdvihnuté a postavené na cestnú komunikáciu. Po ukončení prác jednotka zbalila materiál a spolu s technikou sa vrátila na základňu.                                  

43. Požiar, Liptovská Porúbka, 7.10.2011 06:15 – 21:15

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri hasení lesného požiaru v obci Liptovská Porúbka v zložení 1+5 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks techniky. Po príchode príslušníkov Zb HaZZ Žilina na HS Liptovský Hrádok bol zahájený presun technikou na miesto požiaroviska. Kvôli nepriechodnosti terénu jednotka pokračovala v presune cca 1/2 hodiny pešo. Po príchode na miesto požiaroviska sa veliteľ skupiny Zb HaZZ Žilina skontaktoval s veliteľom zásahu a riadil sa jeho pokynmi. Jednotka zahájila likvidačné prace pomocou jednoduchých hasiacich prostriedkov krompáčov, motýk, lopát a genfovakov, pílenia stromov MRP a prúdov D vedení napájaných z umelého jazierka. Po ukončení prác jednotka zbalila materiál a spolu s technikou sa vrátila na základňu.                                  

42. Požiar, Liptovská Porúbka, 6.10.2011 06:10 – 22:00

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v lokalite Michalovo-Havranie v katastri obce Liptovská Porúbka. Peší presun od miesta dosahu techniky po samotne požiarovisko trval 2 hodiny v ťažkom lesnom teréne. Po príchode na miesto zásahu sa začali vykonávať hasebné prace za použitia jednoduchých hasebných prostriedkov. V tejto činnosti pokračovala jednotka v priebehu celého dňa, pričom ako zdroj vody bola využitá voda z horskej studničky. Pred zotmením bola jednotka odoslaná na základňu. Požiar sa nepodarilo zlikvidovať. Na pokyn veliteľa zásahu povolal operačný dôstojník na ďalší deň nových príslušníkov, ktorí budú pokračovať v hasebných prácach.                               

41. Požiarno taktické cvičenie Zb HaZZ, 5.10.2011, 09:17-09:37

Dňa 5.10.2011 sa uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie/simulácia dopravnej nehody v tunely/.Cvičenia sa zúčastnilo 5 príslušníkov ZbHaZZ  a 2 CAS 32.Po

ukončení cvičenia sa jednotka s technikou vrátila na základňu.               

40. Technický zásah, Makov Trojačka, 19.9.2011, 19:15-23 :30

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody kamiónu v obci Makov lokalita Trojačka, v zložení 2 ks techniky a 1+4 príslušníkov Zb HaZZ Žilina. Na mieste už zasahovala jednotka HS Turzovka. Kamión, ktorý sa nachádzal naklonený na krajnici bol naložený odpadom z celulózky                                                          

(drvený papier).Na klad bol za pomoci nakladača vyložený a za pomoci dvoch autožeriavov bol kamión  zdvihnutý a položeny na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.   

39. Technický zásah, Liptovský Mikuláš, 29.8.2011, 07:45-18:05

Jednotka v pocte 8 príslušníkov a 5 ks techniky Zb HaZZ Žilina a 1 ks dekompresná komora poriečneho oddielu PZ pokračovala vo vyhľadávaní utopenej osoby z dna 27.8.2011 vo vodnej nádrži Liptovská Mara, časť Liptovský Trnovec. Vyhľadávanie pod vodou začalo za spoluúčasti 8 potápačov - príslušníkov OR HaZZ Trenčín a 2 vodcov malého plavidla s člnom z OR HaZZ L. Mikuláš. Potápači vyhľadávali osobu v hĺbke cca 20 m na miestach označených sonarom za veľmi sťažených podmienok s nulovou viditeľnosťou. Bolo prehľadaných cca 400 m2 dna vodnej nádrže.  Po absolvovaní ponoru všetkými potápačmi a neúspešného výsledku bolo pátranie po nezvestnej osobe zastavené a ukončené.                                                                            

38. Technický zásah, Liptovský Mikuláš, 28.8.2011, 08:00-22:26

Na základe dohody veliteľov zásahových úsekov z predchádzajúceho dna, pokračovala jednotka vo vyhľadávaní utopenej osoby vo vodnej nádrži Liptovská Mara, časť Trnovec. Na miesto bola z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti služobných potápačov povolaná jednotka z PZ SR - Poriečneho oddielu s pojazdnou dekompresnou komorou. potápačská skupina spolupracovala i so skupinou potápačov z OR HaZZ Martin. Po príchode na miesto zásahu sa začalo s vytýčením pravdepodobného miesta udalosti na základe popisu svedkov za pomoci Vodnej záchrannej služby obce Trnovec. po vykonaní týchto úkonov sa pristúpilo k prehľadávaniu dna služobnými potápačmi. Nasadení boli 4 potápači od ZB a 4 z OR Martin. Vzhľadom k tomu, že na vytýčenom úseku dosahovala hĺbka až 19 metrov, bolo nutné  naplánovať časy zostupov potápačov, tak, aby v priebehu dna vykonali dva ponory, ktoré zaručovali efektivitu a najmä bezpečnosť. Počas samotného zásahu bolo prehľadaných 16 sektorov, každý o priemere 10 metrov. Potápači z dôvodu bezpečnosti pri každom ponore absolvovali bezpečnostnú zastávku v 3 metroch na čas 2 minutý. Počas ponorov bolo zabezpečenie dopĺňanie fliaš potápačských prístrojov jednotkou z OR HaZZ v Lipt. Mikuláši, ktorá zabezpečovala i prepravu zasahujúcich potápačov medzi základňou na brehu a základňou na hladine. Nezvestnú osobu sa nepodarilo nájsť. Na základe dohovoru medzi veliteľom zásahu a Prezidentom HaZZ bolo rozhodnuté, že v pátraní sa bude pokračovať v nasledujúci deň. K zabezpečeniu ponorov bola povolaná jednotka služobných potápačov z OR HaZZ v Trenčíne. Po zbalení a ošetrení materiálu sa jednotka bez problémov vrátila na základňu.

37.Technický zásah, Liptovský Mikuláš, 27.8. 2011, 13:45-20:30

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd do Liptovského Mikuláša – vodná nádrž Liptovská Mara, pátranie po utopenej osobe. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka ohlásila VZ. Po prieskume označeného priestoru bolo zistené, že miesto udalosti má hĺbku 19-20 metrov a činnosť potápačov musela byť tomuto zisteniu prispôsobená. Prostredníctvom OS P HaZZ bola odoslaná požiadavka na dekompresnú komoru a ďalšie zabezpečenie pre výkon potápačského pátrania v takejto hĺbke jednotka požiadala o spoluprácu vodnú záchrannú službu vybavenú sonarom. Sonar označil dve miesta, kde sa dalo predpokladať výskyt utopenej osoby. Na obe miesta boli vyslaní potápači s cieľom preskúmať dno. V hĺbke19 metrov bola nulová viditeľnosť a na dne sa nachádzalo mäkké bahno, čo značne sťažovalo pátranie. Pátranie bolo následne ukončené s tým, že v ďalší deň sa bude pokračovať vo väčšom rozsahu za účasti dekompresnej komory a zdravotníka. Zásahu sa zúčastnili štyria príslušníci ZB HaZZ Žilina.

36. Technický zásah, Makov Pančava, 8.8.2011, 02:50-23:20

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k dopravnej nehode kamiónu v obci Makov lokalita Pančava v zložení 1+2 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a AD-20.Po príchode na miesto zásahu sa nachádzala už zasahujúca domáca jednotka HS Turzovka. Kamión bol skrížený v strede vozovky a z nádrže mu vytekali phm. Za pomoci AD-20 bol vyrovnaný a odtiahnutý na priľahlé parkovisko. Po ukončení prác sa jednotka spolu s technikou vrátila na základňu.                                             

35. Technický zásah, Bytča Pšurnovice, 8.8.2011, 00:11-03:07

Na základe pokynu z OS P HaZZ v Bratislave bol vykonaný výjazd 5 príslušníkov na hľadanie nezvestnej osoby. Po príjazde na miesto zásahu sa príslušníci presunuli spolu s príslušníkmi Polície a nahlasovateľom udalosti (synom) na miesto posledného kontaktu s nezvestnou osobou. Vytvorila sa rojnica a prehľadával sa určený lesný terén aj s využitím policajnej kynologickej jednotky. Po troch hodinách polícia prerušila hľadanie z predpokladom následného obnovenia v ranných hodinách. Následne sa jednotka vrátila na základňu. OR PZ Bytča telefonicky upresní na OS Zb HaZZ v Žiline opätovné nasadenie príslušníkov.  

34. Technický zásah, Prievidza - Temeš , 1.8.2011, 20:12-03:05

Na základe vyžiadania technickej pomoci z OS KR HaZZ v Trenčíne bol vykonaný výjazd 6 príslušníkov k nehode bagra v rybníku pri obci Temeš. Po príjazde na miesto zásahu bolo zistené, že bager sa nachádza prevrátený v potoku pri rybníku. Boli zahájené prípravné práce pre vyzdvihnutia bagra (poklain) - vyrezanie stromového porastu v smere vyťahovania a rozmiestnenie žeriavu Liebherr na vozovke. Po vytiahnutí bagra z koryta potoka bolo vykonané jeho otočenie do prevádzkovej polohy na zabránenie úniku prevádzkových kvapalín a jeho následné umiestnenie mimo komunikácie. Po ukončení sa jednotka vrátila na základňu. Pri návrate došlo na vozidle AV-15 k poruche vzduchového systému.                                                             

33. Technický zásah, Oškerda, 21.7.2011, 20:54-23:50

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd v zložení 1+2 príslušníkov ZB HaZZ Žilina k dopravnej nehode na ceste 1/11 pri obci Oškerda. Po príchode na miesto zásahu bolo za pomoci žeriavu T815 AV15 vyzdvihnuté zakliesnené motorové vozidlo zo zábradlia.

32. Technický zásah, Dolný Kubín, 20.7.2011, 12:50-22:05

Na základe rozhodnutia KR HaZZ v Žiline bola jednotka odoslaná na pomoc pri odstraňovaní následkov krátkodobej prietrži mračien. Jednotka po príchode na miesto zásahu bola v súčinnosti s veliteľom zásahu a starostom obce odoslaná na pomoc k navjiac zasiahnutím obyvateľom krátkodobou povodňou a následným vybrežením miestneho potoka. Príslušníci vykonávali čerpanie vody zo zatopených rodinných domov a následne príslušníci vykonávali sprejazdnenie a úpravu miestnej infraštruktúry, prečistenie vodného kanálu koryta potoka.

31. Technický zásah. Oščadnica, 19.7.2011, 16:54-19:11

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd v zložení 1+2 príslušníkov ZB HaZZ Žilina do Oščadnice Zavozy, penzión Solisko na odstránenie padnutého stromu. Jednotka ešte zasahovala na sídlisku Husarik.

30. Technický zásah, Čadca, 19.7.2011, 17:05-19:21

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd - odstránenie padnutého stromu na železničnú stanicu. Zásahu sa zúčastnili 4 príslušníci, technika žeriav AD-20 a Rover. 

29. Technický zásah –technická pomoc, Bytča - Mikšová, 18.7. 2011 16:18 – 17:15

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd za účelom hľadania nezvestnej osoby nad Mikšovskou priehradou lokalita Bytča. Výjazdu sa zúčastnilo 1+9 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks techniky. Krátko po výjazde informoval OD KR HaZZ Žilina, že hľadaná osoba bola nájdená a jednotka Zb HaZZ Žilina spolu s technikou bola stiahnutá na základňu.

28. Požiar, Oščadnica, 17.7.2011, 12:13-17:14

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v obci Oščadnica časť Javorské. Po príchode na miesto zásahu prešla jednotka do podriadenosti veliteľa zásahu od OR HaZZ v Čadci. Jednotke bol pridelený sám ostatný hasebný úsek, na ktorom príslušníci zasahovali za použitia dvoch útočných C- prúdov. Po ukončení zásahu bola jednotka odoslaná na základňu.         

27. Technický zásah –práce pod vodou, Ružomberok - Hrabovo, 15.7. 2011 07:09 – 11:50

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd v zložení 1+4 príslušníkov Zb HaZZ Žilina, Nisan Navara a príves s člnom Zodiak za účelom dohľadania utopenej osoby na vodnej nádrži Hrabovo obec Ružomberok. Po príchode na miesto zásahu boli 3 potápači oblečení do oblekov a zahájili činnosť na vyhľadávanie utopeného. Po 1 a pol hodine vyhľadávania bolo telo utopeného nájdené a vytiahnuté na breh. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                         

26. Technický zásah –práce pod vodou, Kotešová, 10.7. 2011 05:05 – 08:17

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k vyhľadaniu nezvestnej osoby v bagrovisku v obci Kotešová. Po príchode na miesto zásahu bolo toto rozdelené na dva sektory, pričom jeden potápač pátral vo výseči 180 stupňov v popúšťaní po 1 metri. Od miesta táboriska bolo preskúmaných cca 200 m2. Druhé pátranie bolo vykonávané v línii popri brehu križovaním potápača vo vzdialenosti 0-7 metrov. Dĺžka preskúmaného úseku cca 200 metrov. Vzhľadom k tomu, že postihnutý nevedel plávať, nebol reálny predpoklad, že by sa telo mohlo vyskytovať v inom úseku. Preto bolo pátranie po 1a 1/2 hodine nasadenia potápačov ukončené ako neúspešné. Potom sa jednotka vrátila na základňu.                                                 

25. Technický zásah –práce pod vodou, Turček, 10.7. 2011

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah na vodnej nádrži Turček - hľadanie utopenej osoby, ktorého sa zúčastnilo 5 príslušníkov s technikou potápačská V3S a Nissan Navara. Postihnutá osoba bola nájdená o 20,58hod..Po zásahu sa jednotka vrátila na základňu. Pri zásahu nedošlo k žiadnym škodám na zariadení ZB HaZZ.                     

24. Požiar, Dlhé Pole, 16.6.2011, 15.03-20.03 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah pri požiari rodinného domu - drevenici v obci Dlhé Pole, ktorého sa zúčastnili traja príslušníci s Cas 32 T 148. Po príchode na miesto sa jednotka zahlásila VZ. Dvaja príslušníci boli nasadení na hasebné práce a strojník zabezpečoval kyvadlovú dopravu vody. Ku koncu likvidačných prác bola jednotka na pokyn VZ odoslaná na základňu. Na mieste udalosti zostala jednotka OR Žilina. Jednotka sa po doplnení vody vrátila na základňu.                                                            

23. Technický zásah – povodňové práce, Píla, 7.6. 2011 19:38 – 8.6. 2011 20:15

Na základe požiadavky OD KR HaZZ vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodni v obci Pila. Na zásah boli odoslaní dvaja strojníci, ktorí mali zabezpečiť prevádzku PTS od BB HaZZ v Malackách. Po príchode na miesto zásahu prešli pod velenie náčelníka krízového štábu. Príslušníci zotrvali v pohotovosti, k ich nasadeniu nakoniec nedošlo. 8.6. boli na nariadenie V-ZB HaZZ v Žiline odoslaní ďalší dvaja strojníci na vystriedanie. Po vystriedaní títo príslušníci boli uvedení do pohotovosti, k ich nasadeniu však rovnako nedošlo.                                                  

22. Požiar, Čadca - Husárik, 31.5.2011, 13.45-17.10 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri likvidácii následkov lesného požiaru v obci Čadca lokalita Husárik. Zásahu sa zúčastnili 1+3 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Po príchode  na miesto zásahu sa veliteľ od Zb HaZZ Žilina skontaktoval s veliteľom  už zasahujúcej jednotky OR HaZZ Čadca a riadil sa jeho pokynmi. Príslušníci Zb HaZZ Žilina za pomoci jednoduchých hasiacich prostriedkov genfovakov, kropáčov a lopát likvidovali lokálne ohniská. Po ukončení prác sa jednotka spolu s technikou vrátila na základňu.                           

21. Cvičenie, Lešť, 27.5. 2011, 7:45 -  16:20

Na základe ročného plánu bola jednotka vyslaná na cvičenie so zameraním na záchranu a evakuáciu osôb zo závalov. Po príchode na určené miesto, boli precvičené jednotlivé činnosti, stanovene v odbornom usmernení vydanom V-ZB v Žiline i za použitia ADP. Po ukončení cvičenia sa jednotka bez problémov vrátila na základňu.            

20. Požiar, Dlhé Pole, 11.5.2011, 13.48-20.05 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah k lesnému požiaru. Zásahu sa zúčastnilo vozidlo PV3S ARS a dvaja príslušníci, ktorých neskôr doplnilo vozidlo Cas32 T 148 s tromi príslušníkmi. Úlohou jednotky bolo doprava hody na požiarovisko, hasenie útočnými prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami.                                                                           

19. Požiar, Zázrivá, 20.4.2011. 0.00. – 06.21. hod

Na žiadosť OS KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah pri požiari viacerých hospodárskych budov v obci Zázrivá. Požiaru sa zúčastnilo okrem miestnej jednotky, jednotky OR HaZZ Žilina a DHZ Zázrivá 5 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks Cas 32. Na mieste zásahu sa naša jednotka podriadila veleniu miestnej jednotky. Úlohou jednotky bolo zaujať 3 útočné prúdy "C" a ich obsluha a následné rozoberanie konštrukcií a ich dohášanie, likvidácia jednotlivých ohnísk požiaru.                                                                           

18. Technický zásah, Donovaly Horný Jelenec 18.4.2011, 07:00 – 15:25

Na základe nariadenia V-ZB HaZZ v Žiline v súčinnosti s nadriadenými organmi vykonala jednotka výjazd k zabezpečeniu likvidácie dopravných a útočných vedení natiahnutých v katastri obce Horný Jelenec počas likvidácie rozsiahleho lesného porastu v priebehu uplynulého týždňa. po príchode na miesto príslušníci zbalili rozobrali vedenia, zbalili materiál a dopravili ho na miesto určenia, kde bol odovzdaný poverenému príslušníkovi od OR HaZZ v Banskej Bystrici. Uvedené činnosti sa vykonávali v ťažko prístupnom vysokohorskom teréne. Po odovzdaní materiálu sa jednotka vrátila na základňu.                                                                            

17. Technický zásah –  práca na vode, Budatín Žilina, 17.4.2011, 20.51 – 21.20

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah na záchranu osoby - mladého dievčaťa, ktoré sa chystalo skočiť do rieky Váh z miestneho železničného mosta v Budatíne Žilina. Túto hrozbu napokon splnila skočením do vody tesne pred príchodom potápačov zo ZB HaZZ Žilina a bola napokon zachránená prítomnou políciou, ktorej príslušník skočil za ňou a vytiahol ju z vody. Jednotka v zložení 5+1 osôb a 2 ks techniky napokon vykonala tylové práce pri pomoci jednotke z OR HaZZ Žilina pri vyzdvihovaní člna z rieky a jeho naložení.                                 

16. . Požiar Donovaly Horný Jelenec, 12.4.2011, 05:00 – 19:00hod.

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Banskej Bystrici a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v katastri obce Staré Hory-Horny Jelenec. Po príchode na miesto zásahu prešla jednotka do podriadenosti veliteľa zásahu z domácej jednotky z OR HaZZ v Žiline. Príslušníci boli porozdeľovaní na jednotlivé zásahové úseky, kde za pomoci "genfo-vakov" hasili jednotlivé ohniska požiaru a tvorili a obsluhovali dopravne i útočné vedenia. Počas zásahu došlo  v ťažko dostupnom teréne k zraneniu - vykĺbeniu ramena pri páde príslušníka pprap. Miloša Nemca. Menovaný bol ošetrený vo FNsP F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici. Dychová skúška na alkohol bola u postihnutého negatívna. Po ukončení prac bola jednotka odoslaná veliteľom riadiaceho štábu na základňu.                                         

15. Požiar Donovaly Horný Jelenec, 11.4.2011, 07,20 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ Banská Bystrica po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah k lesnému požiaru v obci Horný Jelenec lokality Donovaly ktorého sa zúčastnilo 25 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks techniky. Jednotka sa po príchode na požiarovisko podriadila veleniu štábu hasenia. Jednotka bola porozdeľovaná na jednotlivé zásahové úseky, kde za pomoci jednoduchých has. prostriedkov ako lopát, sekeromotýk, genfovakov atď., postupne likvidovala jednotlivé ohniská požiarov a časť jednotky taktiež tvorila a obsluhovala dopravné a útočné vedenia. Po skončení úloh riadiaci štábu rozhodol o návrate jednotky na základňu. Miestna jednotka zostala monitorovať priestor.                                                                     

14. Požiar Donovaly Horný Jelenec, 10.4. – 11.4.2011, 16.15 – 05.10 hod.

Na žiadosť OS KR HaZZ Banská Bystrica bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru v obci Horný Jelenec lokalita Donovaly v zložení 1+11 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky autobus Karosa. Po príchode na miesto zásahu boli príslušníci rozdelení do zásahových skupín a pridelení na určené zásahové úseky, kde naťahovali dopravné a útočné vedenia. Pomocou útočných prúdov likvidovali jednotlivé lokálne ohniská. Zasahovalo sa v ťažko prístupnom teréne aj v nočných hodinách

13. Požiar – Bytča Pšurnovice, 10.4.2011, 12.30 – 15.50 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri hasení lesného        

požiaru v obci Pšurnovice okres Bytča. Zásahu sa zúčastnilo 1+9 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks techniky Rover a Nisan. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ od Zb HaZZ Žilina skontaktoval s veliteľom zásahu od OR HaZZ Žilina, ktorí už na mieste zasahovali. Hasenie sa vykonávalo pomocou jednoduchých hasebných prostriedkov, genfovakov, sekeromotykou,  lopatou. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.        

12. Technický zásah – Tatranská Lomnica, 9.4.2011

Na základe požiadavky OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka zásah k likvidácii následkov silného vetra na OR HaZZ v Poprade. Presun prebehol v poriadku vzhľadom k premávke na cestných komunikáciách. Po príchode na miesto určenia sa veliteľ zásahu hlásil u OD OR HaZZ v Poprade. Ten povolal určeného príslušníka, ktorý odprevadil jednotku na miesto zásahu v obci Tatranská Lomnica. Tu bol za pomoci žeriavu AV-15 odstránený vyvrátený strom, ktorý bol opretý o obytný dom. Na ukotvenie popruhov bol použitý rebrík. Po ukončení tejto činnosti sa jednotka presunula do obce Batizovce, kde mala zasahovať pri podobnej situácii. Po príchode na miesto zásahu však bolo zistene, že ide o stav neohrozujúci život ani majetok obyvateľov osady a Veliteľ zásahového úseku rozhodol o návrate jednotky na OR HaZZ v Poprade. Tam mali príslušníci počkať na ďalšie inštrukcie. Následne veliteľ zásahu rozhodol o návrate jednotky späť na základňu, čo bolo i vykonané.                             

11. Technický zásah – technická pomoc, Bytča, 30.3.2011, 17.20-20.36

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah - technická pomoc v Bytči v Zberných surovinách, kde za účelom vyšetrovania trestného činu políciou 3 príslušníci za pomoci autožeriavu vyslobodzovali odcudzené predmety z kontajnera zberných surovín za asistencie polície.                                   

10.Požiar – lesný porast, tráva Divina,27.3.2011, 16.20-18.49 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol po schválení P HaZZ Bratislava vykonaný zásah na lesný požiar v obci Divina, ktorého sa zúčastnili 6 príslušníci a 2 ks techniky. Jazda k požiarovisku viedla strmou poľnou a úzkou cestou popod les.  Jednotka sa po príjazde na požiarovisko nahlásila VZ z OR Žilina. Bol vydaný pokyn na vytvorenie vedenia a hasenie z vrchnej časti kopca, ktorý bol zachvátený požiarom, aby bolo zabránené požiaru blízkeho lesa. Jednotka rozvinula dopravné vedenie B s dvoma útočnými prúdmi. Lokálne malé ohniská boli dohášané pomocou GENFO vakov a pomocou sekero-motyky. Po likvidácii požiaru bol úsek odovzdaný VZ z OR Žilina a následne starostovi obce Divina. Pri zásahu bol poškodený hadicový prechod C/D, 1 hadica B /deravá/ a na vozidle CAS 25 T 148 bol pri jazde hustým lesným porastom odtrhnutý lem nad zadným pravým blatníkom.

9. Požiarno – taktické cvičenie, Žilina Hradisko, 21.3.2011, 9.00 – 11.10 hod

Na nariadenie veliteľa Zb HaZZ Žilina bolo vykonané požiarne taktické cvičenie, ktorého cieľom bolo precvičenie hasičského. a záchr. družstva pri požiari v ťažkom horskom teréne, doprava vody do veľkého prevýšenia prečerpávaním vody v prenosných nádržiach, doprava materiálu pomocou vlečných saní a navijaka. Cvičenia sa zúčastnili 8 príslušníci Zb HaZZ Žilina, 3ks techniky,4 príslušníci OR HaZZ Žilina s vozidlom Iveco. Po ukončení cvičenia vel. zmeny vykonal vyhodnotenie a navrhol opatrenia vyplývajúce z činnosti pri cvičení.                                                         

8. Požiar, Čadca - Zákopčie, 27.2.2011, 08,35 – 14,10 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k požiaru rekreačnej chaty v obci Zákopčie okres Čadca v zložení 2 ks techniky a 5 príslušníkov Zb HaZZ Žilina. Po príchode na miesto zásahu bola nadviazaná súčinnosť so zasahujúcimi príslušníkmi OR HaZZ Čadca. Požiarovisko už bolo lokalizované a naši príslušníci monitorovali stav, rozoberali strešné konštrukcie a likvidovali lokálne ohniská. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                     

7. Technický zásah- práca pod vodou, Strečno, 11.2.2011, 10:29-12:01

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k vyhľadávaniu nezvestnej osoby v obci Strečno. Po príchode na miesto zásahu boli nasadení služobní potápači, ktorí prehľadávali okolie predpokladaného miesta udalosti. To bolo určené príslušníkmi PZ SR na základe nálezu kapucne a topánky postihnutej. Po dohode s veliteľom zásahu od PZ SR vykonali príslušníci PZ SR merania sonarom na uvedenej lokalite, označili predpokladane miesto, kde by sa mohla nezvestná nachádzať, a označili ho. Označené miesto potápači prehľadali a nezvestnú utopenú Viktóriu Mydlovú, nar. 9.11.1931, bytom Strečno 374 našli a vytiahli na breh. Vzhľadom k malej vzdialenosti od brehu a rýchlosti nálezu postihnutej nedošlo k nasadeniu malého plavidla HaZZ. Pozostatky postihnutej boli odovzdane veliteľovi zásahu od PZ SR a následné sa jednotka vrátila na základňu. 

6. Technický zásah- práca pod vodou, Sučany, 7.2.2011, 7.56-10.20 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný technický zásah - práca pod vodou v obci Sučany -Biele brehy jazero Ontário, kde bolo pod vodou osobné motorové vozidlo Suzuki, ktoré sa tam dostalo po dopravnej nehode.  Zásahu sa zúčastnili štyria príslušníci - potápači a dva ks techniky. Jednotka na mieste uviazala vozidlo pod vodou a za pomoci miestneho žeriavu vytiahla vozidlo z vody a odovzdala prítomnej  polícii.                                             

5. Technický zásah- práca pod vodou, Kys. Nové Mesto, 4.2.2010, 10.12. – 12.30 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný technický zásah - práce pod vodou v Kysuckom Novom Meste, kde v miestnej rieke boli potopené dva kusy kontajnerov. Zásahu sa zúčastnili dva ks techniky a 5 príslušníkov jednotky. Úlohou jednotky bolo zistiť, aký materiál sa nachádza v kontajneroch. Za pomoci potápačov boli kontajnery vyviazané a pomocou prenosného navijaku Johnsered vytiahnuté na breh. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.        

4. Technický zásah – dopravná nehoda, Kys. Nové Mesto časť Kamence, 1.2.2011, 12.17 – 14.09 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Žilina bol vykonaný technický zásah pri dopravnej nehode v Kys. Novom Meste časť Kamence - vyprostenie havarovaného vozidla z miestnom potoku. Jednotka v zložení dvaja príslušníci za pomoci autožeriavu AD 30 uviazala popruhmi vozidlo v rieke a vyzdvihla ho na miestnu komunikáciu, kde ho odovzdala polícii.                                                                          

3. Technický zásah – dopravná nehoda. Mojš, 27.1.2011, 16:24-18:02 hod

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov dopravnej nehody v obci Mojš. Po príchode na miesto zásahu bol veliteľ zásahu informovaný, že ide o vozidlo Peugeot 405, e.c. ZA_675 BJ, ktoré bolo pre poruchu odstavené na krajnici a z dosiaľ nezistenej príčiny skončilo v miestnom potoku. Uvedený automobil bol za pomoci zdvíhacích popruhov upevnený na rameno žeriava AD-30 a vytiahnutý na vozovku, kde si ho prevzal majiteľ. Nakoľko bolo vozidlo nepojazdné, príslušníci DHZ Mojš po prejednaní s príslušníkom PZ SR ho odtlačili k obecnej požiarnej zbrojnici, aby sa situácia nezopakovala. Následné sa jednotka vrátila na základňu.                                              

2. Technická pomoc, Žilina – Brodno, 24.1.2011, 16.24 – 23.35 hod

Na základe požiadavky vyšetrovateľa Prezídia PZ - úradu boja proti organizovanej kriminalite po dohode s V-ZB HaZZ plk. Ing. Jakubčíkom vykonala jednotka výjazd - poskytnutie technickej pomoci pri exhumovaní provizórneho hrobu obete trestného činu. Za pomoci UDS a ručného náradia príslušníci vykopali pozostatky obete trestného činu a zabezpečili osvetlenie miesta trestného činu. Po vykonaní výkopových prác bola UDS odoslaná na základňu a na mieste zostala skupina zabezpečujúca osvetlenie priestoru. Po ukončení všetkých prác bola jednotka na pokyn riadiaceho dôstojníka PZ SR odoslaná na základňu.                                                              

1. Požiar, Žilina, 2.1.2011, 11.09 – 13.48 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný zásah pri požiari reštauračného zariadenia Pod Brezou v Žiline, kde horelo podkrovie. Zasahovalo 1 vozidlo Cas 32, 4 príslušníci. Na mieste zásahu sa naša jednotka podriadila veleniu KR HaZZ Žilina, ktorá už zasahovala ako prvá a riadila sa pokynmi vel. zásahu, pričom úlohou našej jednotky bolo hasenie požiaru zvnútra objektu, kde bol postupne strhávaný podhľad stropu súčasne s hasebnými prácami. Časť jednotky bola na streche kde pomocou rozbrusovacej píly otvárala plechovú časť strechy a odkrývala konštrukciu, aby bolo možné dostať sa k ohnisku požiaru. CAS-32 bola využitá na dopĺňanie vodou pre CAS z OR Zilina. Pri zásahu boli použité ADP. Po vykonanom zásahu sa jednotka vrátila na základňu.