Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Zásahy 2019 1.polrok

Zásahová činnosť ZB HaZZ v Žiline – rok 2019

 

152. Požiar chaty, Kolárovice, 30.12.2019, 09:23 – 15:17 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru chaty – 3 unimobunky v obci Kolárovice technikou T815 T-7, 1+3. Nakoľko sa miesto zásahu nachádzalo v ťažko prejazdnom horskom teréne, jednotka musela nasadiť na techniku snežné reťaze a pokračovať na požiarovisko cca 5 km. Po príchode sa príslušníci skontaktovali s VZ a riadili sa jeho pokynmi. Jednotka vytvorila dopravné vedenie B v dĺžke cca 200 m, dopojila za rozdeľovačom 3 C hadicami a hasili 1 C prúdom. Po minutí vody z CAS 30 T‑7 sa s vozidlom presunuli cca 5 km pod požiarovisko, kde sa nachádzala technika z HS BY CAS30 Iveco Trakker a doplnila z neho vodu do CAS 320 T‑7, ktorá sa následne vrátila späť na požiarovisko, kde príslušníci pokračovali v hasebných prácach. Po ukončení prác jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

151. DN, OMV, Makov, 27.12.2019, 21:58 – 0:28 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN ( auto mimo vozovku, v potoku ) do obce Makov s technikou R – Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka pomocou hydraulického ramena a viazacích prostriedkov zdvihla havarované OMV a umiestnila  na cestnú komunikáciu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

150. Technická pomoc, Radoľa ( Vreteň), pomoc pri znesení nebohého, 26.12.2019, 09:10 – 12:11 hod.

Jednotka ZB HaZZ ZA sa pomocou vozidla nedostala na miesto zásahu, nakoľko bolo nutné prekonať 400 metrov výškových od vrcholu kopca Vreteň. Po príchode na miesto udalosti sme mŕtvu osobu naložili do prepravných nosidiel a transportovali na miesto odovzdania pohrebnej službe. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

149. Požiar autoservisu, Stáža 25.12.2019 9:56-13:40 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru autoservisu T815/7 1+3, Iveco Trakker 1+2. Po príjazde na miesto zásahu sa VZ ZB skontaktoval s VZ. Jednotka sa riadila jeho pokynmi. T815/7 aj Iveco Trakker vytvorili dopravné vedenie na doplňanie. Jednotka bola rozdelená na útocné prúdy a pokračovala v hasebných prácach, rozoberala konštrukcie.

148.Technická pomoc, Slovenské pravno, 24.12.2019 07:28 – 12:43 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k spadnutej streche budovy jednota COOP v obci Slovenské pravno, v zložení 1+5, technikou Liebher, Navara. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Spadnutú strechu za pomoci autožeriavu Liebher zdvihli z priľahlej komunikácie a z oplotenia rodinného domu a umiestnili vedľa predajne. Zároveň jednotka autožeriavom zdvihla zlomený stĺp elektrického vedenia v súčinnosti so zamestnancami SSE. Po ukončení prác jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

147. Technická pomoc pre PZ SR,  Bratislava, 18.12.2019, 07:50-15:53 hod.

Na žiadosť PZ SR vzkonala jednotka v zložení 1+2, technikou Toyota LC +  príves. Jednotka v sprievode doprovodných vozidiel PZ SR previezla materiál na lekársku fakultu univerzity Komenského Bratislava, za účelom chemickej expertízy. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

146. Požiar RD, Veľké Rovné, 14.12.2019, 18:55 – 00:55 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru RD v obci Veľké Rovné s technikou CAS 30 T815-7, 1+2 a CAS 30 IT, 1+2. Po príchode na miesto štyria príslušníci vykonávali hasiace práce za použitia ADP. Technika vykonávala kyvadlovú dopravu vody na miesto zásahu. Hasiacich prác sa zúčastnil aj strojník s CAS IT. Po ukončení prác sa jednotka Zb vrátila na základňu.

145. Požiar bytovky Prešov USAR, 6.12-7.12.2019 13:00-17:39 hod.

Po príchode na miesto udalosti sa jednotka prihlásila u veliteľa zásahu a v krízovom štábe. Na základe pokynu riadiaceho dôstojníka sa jednotka sústredila spolu so skupinou zo ZB HaZZ Humenné a čakala na ďalšie pokyny. O 21,00 hod bola jednotka daná do pohotovosti a odoslaná na ubytovanie v priestore stanice KR HaZZ Prešov. Na základe rozhodnutia krízového štábu, ktorý zasadal nasledujúci deň o 8,00 hod vyslaná skupina zotrvala v pohotovosti v mieste určenia. O 14,00 hod riadiaci štáb nariadil zrušenie pohotovosti skupiny a rozhodol o jej odoslaní na základňu

144. Technická pomoc pre PZ SR, VW Bratislava, 3.12.2019, 13:46-20:55 hod.

Na žiadosť PZ SR vykonala jednotka v zložení 1+1, technikou Arocs. Jednotka v sprievode doprovodných vozidiel PZ SR previezla materiál do VW Bratislava. Na mieste čakal autožeriav Liebher zo Zb HaZZ Malacky, pomocou ktorého bol materiál vyložený. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu

143. DN, prevrátené OMV, Staškov, 29.11.2019, 00:00 – 02:54 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka výjazd k DN OMV, ktoré sa nachádzalo prevrátené pod úrovňou vozovky. Použitá technika T 815 AV 15, 1+3. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka Zb skontaktovala s VZ a začala vyzdvihovacie práce. Havarované OMV bolo vyzdvihnuté na vozovku, prevrátené na kolesá a odsunuté na kraj vozovky, aby netvorilo prekážku v cestnej premávke. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

142. Technická pomoc, Martin, asistencia PZ SR, 29.11.2019, 18:32 – 23:51 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Martin k neznámej látke v objekte ZTS Martin, súčinnosť s PZ SR. Technika Toyota LC, MB Arocs a R Kerax, 1+4. Jednotka Zb naložila a previezla požadovaný materiál. Po ukončení činnosti sa jednotka vrátila na základňu.

141. Požiar budovy KNM, 26.11.2019, 17:02-19:03 hod.

Na vyžiadanie KOS Za bola jednotka Cas 30-7 1+2 vyslaná k požiaru budovy v Kysuckom Novom Meste. Po príchode na miesto zásahu jednotka vykonala obhliadku okolia budovy. Následne si dvaja príslušníci nasadili ADP a v budove prehľadávali priestory a prehrabávali sutiny. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

140. Taktické cvičenie, Višňové, 26. 11. 2019, 8:03-12:09 hod.

Rádiostanicou vyhlásil poplach vedúci OPT. Dve uviaznuté osoby na ferate vo Višňovom. Lezecká skupina 1+11, Toyota 6x6, Peugeot Boxer. Jednotka po príchode na miesto zásahu sa paši presunula na feratovú cestu. Na základe zistených skutočností sa boli vytvorené dva zásahové úseky. Za pomoci špeciálnych lezeckých prostriedkov boli nájdené osoby evakuované do hniezda záchrany. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

139. Požiar, Martin, 25.11.2019, 04:59-06:00 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru zauhľovacieho zariadenia CAS T-7 1+2, Trakker 1+2 v obci Martin. Počas presunu bola jednotka stiahnutá na základňu OD KOS ZA.

138. Technická pomoc, hľadanie stratenej osoby, Šútovské jazero

137. Technická pomoc, hľadanie stratenej osoby, Šútovské jazero, 23.11.2019, 19:18 – 02:49 hod. 24.11.2019, 09:37 – 12:01 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k hľadaniu stratenej osoby (syn príslušníka Zb HaZZ ZA ) na Šútovské jazero, kde  sa našlo OMV hľadanej osoby. Príslušníci Zb HaZZ Žilina vykonali výjazd s technikou MB Sprinter potápačský, 1+2, Toyota LC, + raftový čln, 1+3. Na mieste zásahu sa rozdelili do 5 skupín, kde boli v každej skupine aj príslušníci PZ SR. Po prepátraní okolia sa osoba nenašla. Polícia požiadala o zotrvanie na mieste, pokiaľ nepreverí kamerové záznamy .Nakoľko sa našli krvavé stopy na móle, previedla potápačská skupina Zb ponor o 01:00 – 01:45,pri ktorom nič nenašli. 01:55 akcia ukončená, pokračovať bude 24.11.

24.11.2019 výjazd MB Sprinter 1+3. Nezvestná osoba nájdená, VZ odoslal jednotku na základňu.

136. NL previerkové cvičenie, Bánovská cesta 8111, auto park, 22.11.2019, 09:30 – 11:07 hod.

Jednotka sa po príchode na miesto udalosti skontaktovala s oznamovateľom ten im popísal situáciu a jednotka vykonala zásah. Priebeh zásahu Po popísaní situácie oznamovateľom jednotka vytýčila nebezpečný priestor páskou postavila a dekontaminačnú sprchu. Dvaja príslušníci si nasadili ochranné odevy typu TYVEC, ochranné rúška a ochranné okuliare a vykonali prieskum. Prieskumom bol zistený úhyn jedného kusu ošípanej pravdepodobne na Africký mor ošípaných (AMO). Následne si prieskumná skupina vyžiadala ďalšie vecné prostriedky na dekontamináciu a likvidáciu uhynutého zvieraťa. Do nebezpečného priestoru boli vyslaný ďalší dvaja príslušníci v ochranných odevoch tí na miesto priniesli motorový postrekovač, vrece na uhynuté zvieraťa a dekontaminačné kartáče. Najprv bola pomocou motorového postrekovača, ktorým bola vykonaná čiastočná dekontaminácia priestoru. Následne uhynuté zviera naložili do vreca na mŕtvoly a vrece dekontaminovali postrekovačom. Potom v priestore, kde bola ošípaná chovaná, vykonali úplnú dekontamináciu pomocou dekontaminačných kartáčov, ktoré boli napájane dekontaminačným roztokom určeným na dekontamináciu priestoru zasiahnutého AMO. Po úplnej dekontaminácii priestoru príslušníci zbalili vecné prostriedky aj vrece so zvieraťom a prešli dekontaminačnou sprchou. Po dekontaminácii príslušníkov a všetkých vecných prostriedkov sa odčerpal kontaminant z dekontaminačnej sprchy ten bol likvidovaný podľa určených postupov. Následne príslušníci zbalili všetky vecné prostriedky a vrátili sa na základňu.

135. NL. Previerkové cvičenie, HaZZ Žilina, ul. Bánovská cesta 8111, autopark, 21.11.2019, 09:39 – 11:11 hod.

Na rozkaz V OPT vykonala jednotka previerkové cvičenia v objekte autoparku Zb HaZZ ZA, v zložení Arocs, Trakker, Ekos 1+9. Po príchode na miesto zásahu VZ vytvoril 2 skupiny. 1 skupina vykonávala likvidáciu a dekontamináciu uhynutých ošípaných, Na mieste sa už nachádzal pracovník Regionálneho veterinárneho úradu. Po dezinfekcii ošípaných dali uhynuté zviera do vreca a odovzdali veterinárnej správe. Následne sa vrátili na miesto zásahu, ktoré opätovne dekontaminovali, vyčistili a odmastili a následne znovu dekontaminovali. Po skončení prác jednotka prešla na dekontamináciu osôb a vecných prostriedkov. Použité ochranné prostriedky boli uložené do zabezpečených kontajnerov.2 skupina stavala miesto špeciálnej očisty osôb a techniky, následne po ukončení prác 1 skupiny vykonala jej dekontamináciu. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

134. NL. Previerkové cvičenie, AMO, Žilina, ul. Bánovská cesta 8111, autopark, 20.11.2019, 09:30 – 11:15 hod.

Na základe nariadenia jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala previerkové cvičenie v priestoroch autoparku na Zb. jednalo sa o možnosť výskytu Afrického moru ošípaných. Použitá technika MB Ecos, CAS30 IT, PV3S ARS, MB Arocs a LR Defender, 1+11. Po príchode na miesto sa jednotka oboznámila so situáciou od ohlasovateľa udalosti. Bolo zistené, že uhynul 1ks ošípanej z dôvodu AMO. Príslušníci pripravili miesto na dekontu osôb a techniky (dekonta + rám POR 69). Vyčlenení príslušníci v ochrannom odeve a rúškami na tvári s motorovým postrekovačom Stihl vykonali dezinfekciu miesta nálezu a samotný kadáver. Následne kadáver vložili do uzatvarateľného vreca, naložili na pripravené vozidlo a vykonali opätovnú dezinfekciu miesta nálezu, vozidla s kadáverom a sebadezinfekciu. Po odvoze do kafilérie príslušníci zbalili vecné prostriedky a ukončili cvičenie s následným vyhodnotením vedúcim OPT.

133.DN osobné vozidlo, Námestovo, 18.11.2019, 16:00-21:50 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN osobného motorového vozidla v obci Námestovo technikou Liebherr 1+1. Havarované vozidlo sa nachádzalo v priehrade pod mostom, odkiaľ bolo Liebherom zdvihnuté a postavené na cestnú komunikáciu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

132. Požiar, Ingeo, 18.11.2019, 11:10-11:46 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru strechy fy Ingeo, v zložení 1+9, CAS T-7, Toyota LC. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. 6 príslušníkov bolo odoslaných VZ na strechu výrobnej haly fy Ingeo, kde pomáhala s likvidáciou ohniska požiaru. Následne VZ rozhodol o odoslaní jednotky na základňu.

131. TZ ,Povodeň v obci Svätý Kríž Boxer 1+4 3x čerpadlo kalové 13,11,2019 13.47-15.59 hod

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Svätý Kríž k povodni počas cesty na miesto zasahu bola jednotka odvolaná OS KR HaZZ ZA .

130.TZ, Vytápanie hotela Fin Demänovská dolina Boxer 1+4 3x čerpadlo kalové 13.11.2019 ,8,28 do13,37 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd hotelu Fin ktorý vytápalo .Pomocou čerpadiel odčerpala jednotka vodu a plnila pokyny veliteľa zasahu. Po ukončení činnosti sa jednotka vrátila na základňu.

129. DN, dodávka a autobus, ul. Pri Celulózke, Žilina, 11.11.2019, 08:44 – 10:07 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN dodávky a autobusu, kde havarovaný autobus poškodil prístrešok a hrozilo jeho spadnutie. Jednotka Zb pomocou hydraulického ramena vozidla Kerax a viazacích prostriedkov zaistila prístrešok. Pomocou motorovej píly ho odrezali a ramenom položili na bezpečné miesto. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

128. Požiar budovy Krásno nad Kysucou, 9.11.2019, 00:11-03:52hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd T-815 CAS 7 1+2 k požiaru firmy Alu - metal v Krásne nad Kysucou. Po príjazde namiesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vykonávaná bola kyvadlová doprava vody a hasebné práce. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

127. NL, Žilina, 6.11.2019, 15:55 – 16:47 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala   jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Žilina k trom tlakovým plastovým nádobami s technikou Toyota LC a MB Ecos, 1+5. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ. Jednalo sa o nádoby na alkohol. Nádoby neboli pre okolie nebezpečné a po dohovore s VZ, mu boli odovzdane a následne boli separované do triedeného odpadu. Jednotka sa v poriadku vrátila na základňu.

126. NL, Martin, 5.11.2019, 11:55 – 17:15 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Martin k sudu s neznámou kvapalnou látkou s technikou CAS 30 IT a MB Ecos, 1+5. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala zo zodpovednou osobou a vykonala prieskum. Jednalo sa o 200 litrový plechový sud naplnený neznámou látkou, Dvaja príslušníci v ADP a oblekoch Tyvek vykonali meranie prístrojmi Multi-Rae, odber vzorky a následne ju previezli vozidlom Ecos do KChl Slovenská Ľupča. CAS 30, 1+2 sa z Martina vrátila na základňu. Po odovzdaní vzorky v KChl sa jednotka Zb 1+2 vrátila na základňu.

125 DN kamión zjazd z diaľnice Strážov 4.11.2019 14:32-16:12 hod.

ZB ZA Jednotka vykonala výjazd s technikou Toyota 1+1 obzrieť  si miesto zásahu. Po obhliadke a konzultácií s VZ ZA bol privolaný na pomoc Liebherr 1+1. Po príjazde namiesto zásahu za pomoci viazacích prostriedkov a Liebherra jednotka pridvihla kamión s návesom a odťahová služba za pomoci navijakov vozidlo postavila na kolesá. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

124. DN, kamión mimo vozovku, 1/11, Oščadnica, 27.10.2019, 20:05 – 04:42 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN kamiónu, ktorý sa nachádzal mimo vozovku, s technikou LBH 1055, 1+1. Pri vyzdvihnutí vozidla spolupracovala s firmou Česmad. Jednotka najskôr musela preložiť náklad do pristaveného kamióna. Následne prestaviť žeriav a za pomoci techniky firmy Česmad vytiahli havarovaný kamión. Po vytiahnutí kamiónu na vozovku ,naložili ťahač na vozidlo odťahovej služby. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

123. Požiar lesa, Kysucké Nové Mesto časť Škorčie, 24.10.2019, 13:17 – 16 :18 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k lesnému požiaru do obce Kysucké Nové Mesto časť Škorčie s technikou CAS 30 T 815 – 7, 1+2. Po príchode na miesto sa jednotka Zb riadila pokynmi VZ a vykonávala hasiace práce. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

122. NL Teplička nad Váhom 11.10.2019, 18:59-20:49.

Na mieste udalosti sa pri príchode jednotky nachádzala hliadka Polície, ktorá vymedzila priestor páskou. Vedľa cestnej komunikácie a v kríkoch nachádzala neznáma látka pravdepodobne biologického pôvodu zčasti vysypaná na ceste , kde bolo vidieť laboratórne sklo a plastové petriho misky. Ostatný materiál bol uzavretý v malých súdkoch opatrených nálepkami s údajmi zabalených v igelitových vreciach. Priebeh zásahu HS Žilina: VZ si v spolupráci s hliadkou polície vyžiadal intervenciu príslušníka PZ v oblasti enviromentalistiky, ktorý sa dostavil na miesto. Uvedený príslušník zhotovil fotodokumentáciu , ktorú odoslal na KCHL. Z KCHL prišlo vyjadrenie , že sa môže jednať o látku, ktorá sa používa v laboratórnych podmienkach. K pravdepodobne biologického materiálu, ktorý bo na mieste viditeľný sa na základe fotiek vyjadriť nevedeli. Odporúčanie bolo s materiálom manipulovať s najväčšou opatrnosťou. VZ vyžiadal S a P zo ZB Žilina - chemické družstvo, kontajnery na naloženie a odvoz materiálu a dekontamináciu. Na miesto sa dostavil vyšetrovateľ KR PZ Žilina a kriminalistický technik. Na vyžiadanie polície sa štyria a príslušníci vystrojili do protichemických oblekov, ktorí postupne vyberali z krovín jednotlivé súdky aby ich kriminalistický technik zadokumentoval. Prepravné súdky neboli otvárané. Po zdokumentovaní sa všetky súdky naložili spolu do 6 šiestych uzatváracích kontajnerov. Bola vykonaná dekontaminácia príslušníkov v oblekoch. Uzavreté kontajnery boli naložené na prívesný vozík a vozidlom ZB Žilina bol materiál prevezený za asistencie polície na uskladnenie do priestorov KR PZ Žilina, kde bude podrobený ďalšiemu skúmaniu expertíznou skupinou. Jednotka sa vrátila na základňu. ZB ZA po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ ZA a riadila sa jeho pokynmi. Dvaja sa obliekli do ochranných odevov a do 4ks barelov naložili NL, nakoľko bola NL v obaloch ktoré sa nezmestili do privezených bareloch, tak si VZ vyžiadal ďalšie väčšie barely v počte 2ks, ktoré boli dovezené na Land rover s prívesným vozíkom. Barely boli odvezené na stanicu PZ kde boli uskladnené. 

121. NL Kysucké nové Mesto 11.10.2019, 15:23-16:46.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k NL vytečený olej na ceste s technikov Toyota land cruisers 1+1. Po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ KM a riadila sa jeho pokynmi.

120. NL, Veľké Úľany, 9..10 – 10.10.2019, 23:45, 9.10. – 19:30, 10.10.2019

Na miesto zásahu boli vyslané 2x T 815 valník a posádka 1+4. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. V ranných hodinách 6 7:00 boli sudy a nádoby s neznámou látkou naložené na  2xT 815, pričom jednotka použila ochranné odevy a masky. Na tekutý materiál z menších nádob a ampuliek bolo použitých 6 barelov (60l 1 barel) patriacich Zb HaZZ ZA, ktoré si odviezla PZ SR /uložené v KCHL Slovenská Ľupča). Materiál bol prevezený za doprovodu PZ SR do chemického laboratória v Slovenskej Ľupči, kde už čakala jednotka 1+7, s technikou Ekos, Toyota LC 4x4, Hyundai i30, na striedanie príslušníkov 1+4 z Veľkých Úľan. Jednotka 1+4 sa presunula späť na základňu Hyundai i30, pričom všetka ostatná technika zostáva v Slovenskej Ľupči. Striedajúca jednotka 1+7 za asistencie polície, v súčinnosti so zamestnancami KCHL vykladala dovezený nebezpečný materiál do skladových priestorov KCHL s použitím ochranných protichemických odevov a masiek CM 4 s priemyselnými filtrami. Časť príslušníkov postavila dekontaminačné pracovisko pre prípad kontaminácie NL. Po ukončení prác na pokyn riadiaceho veliteľa z PZ jednotka zbalila dekontaminačné pracovisko a odišla na základňu.

119. DN, OMV mimo cestu, Klokočov, 30.9.2019, 17:09 – 20:10 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN ( auto mimo vozovku ) do obce Klokočov s technikou R – Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka pomocou hydraulického ramena a viazacích prostriedkov vyzdvihla havarované OMV  na vozidlo odťahovej služby. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

118. Požiar haly s chem. latkami, 26.9.2019, 00:26 – 08:25 hod

ZB HaZZ vykonala výjazd na pokyn OD P HaZZ BA, zvolaný príslušníci z čaty A a C v počte 1+3 Hyundai a 1+3 Toyota Landcruiser k požiaru haly v areály TMZ v Trnave. Jednotka sa po príchode na miesto zásahu riadila  pokynmi VZ a vykonávala hasebné práce, kvôli zadymeniu používali príslušníci ADP. Po dohasení lokálnych ohnísk, na pokyn VZ jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.    

 

117.Vytiahnutie trezora z jazera Divinka.25.9.2019. 11:50-14:30hod

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb HaZZ výjazd do obce Divinka. Po príchode na miesto udalosti sa jednotka skontaktovala s hliadkou polície. Pomocou vozidla Kerax s hydraulickým ramenom a viazacími      prostriedkami  sa trezor naložil na vozidlo Arocs. Následne s sprievodom  polície sa vyzdvihnutý trezor previezol a zložil do policajného skladu v obci Turie. Po zbalení techniky a vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

 

116.Nebezpečná látka, VU 1054, Zemianske Kostoľany.21.9.2019. 13:04-19:00hod.

Na žiadosť OD KOS Trenčín a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka výjazd do VU 1054 Zemianske Kostoľany na prevoz NL do KCHL Slovenská Ľupča,1+1 Toyota Landcruiser +príves. Súčinnosť s PZ SR.

115. Nebezpečná látka, Strečno, 18.9.2019, 18:28 – 20:25 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Strečno k premeraniu ovzdušia vo firme Franke, s technikou MB  Ecos, 1+2. Jednotka našla 200 l sudy do ktorých lejú plasty na vytvrdnutie. Sudy neboli uzavreté a šíril sa z nich nepríjemný zápach. Prístroj Multirae so sondou VOC okamžite reagoval a signalizoval vysokú koncentráciu cca 400ppm. Po uzavretí sudov prístroj už nesignalizoval nebezpečnú koncentráciu.

114. DN na ceste 1/11 Oščadnica, 17.09.2019, 18:22 – 19:33 hod.

Jednotka vykonala výjazd k DN s vozidlom Kerax 1+2, po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ CA a za pomoci viazacích prostriedkov a hydraulickej ruky vytiahla vozidlo na vozovku a naložila ho na odťahovú službu.

113. Technický zásah, potápačský, Veličná, 15.9. 2019, 16:52 – 19:00 hod.

Potápačská skupina Zb HaZZ Žilina, 1+3, previedla výjazd do obce Veličná, kde rybár vytiahol z vody lebku. Keď že nešlo o ľudskú jednotka bola odvolaná počas výjazdu.

112. DN autobus s osobným vozidlom 14.09.2019, 10:56 - 11:27 hod.

Po príchode namiesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ ZA a riadila sa jeho pokynmi. VZ odoslal jednotku späť na základňu.

111 .Dopravná nehoda, Porúbka, 12.9.2019, 07:57 – 09:14 hod.

 Jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd k DN OMV Š: Fabia v priekope. Technika R Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka rozložila vozidlo Kerax a pomocou viazacích prostriedkov a hydraulického ramena bolo havarované vozidlo vytiahnuté na vozovku. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

110. Požiar bytu Istebné 12.9.2019, 1:21-1:31 hod.

Jednotka vykonala výjazd s technikov Setra 1+1, počas jazdy na miesto bola jednotka odvolaná.

109. Technická pomoc, vozidlo mimo vozovku vo Váhu, Ružomberok 11.9.2019 15:29-19:46 hod.

Zb HaZZ Žilina - Jednotka vykonala výjazd s technikou Liebherr 1+1 a APZS MB Sprinter 1+1 po príchode na miesto udalosti sa dvaja potápači ustrojili a vykonali prieskum. Osobný automobil potápači zapli o koleso a pomocou viazacích prostriedkov, za pomoci navijaku techniky MB Sprinter ho pritiahli k brehu. Následne ho pomocou žeriavu naložili na odťahovú službu. Po naložení OA jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

108. DN, Dodávka v potoku, Demänovská Dolina, 09. 09. 2019 , 08:24 – 14:33 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd v počte 1+2 príslušníkov, s technikou Nissan Navara a Renault Kerax k havarovanému vozidlu mimo vozovky ( v potoku ). Za použitia viazačských prostriedkov a špeciálneho vozidla Kerax bolo vozidlo vyslobodené a postavené na vozovku. Počas cesty na zásah došlo k poškodeniu Nissanu Navary z dôvodu šmyku a následného stretu so zvodidlom, vozidlo ostalo plne pojazdné a po ukončení zásahu sa spolu s Keraxom  1+2 vrátilo na základňu.

107. Technická pomoc – odčerpávanie vody, Kotešová 30.08.2019 16:55 – 19:08 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd v počte 1+3 príslušníkov, s technikou Toyota Landcruiser a s Kalovým čerpadlom na prívese ZA 931YJ do obce Kotešová, kde na ulici vyrazila kanalizácia kanalizačný poklop a voda začala vytápať okolité rodinné domy. Jednotka na odčerpávanie nasadila kalové čerpadlo a z kanalizačnej šachty odčerpávala vodu do miestneho potoka. Odčerpávanie sťažovalo upchávanie ochranného koša rôznymi predmetmi z kanalizácie. Po odčerpaní vody zo šachty jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu Zb HaZZ Žilina.

106. Záchrana (hľadanie osoby), Pšurnovice 27.8.2019 20:23 – 21:58hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Pšurnovice. Po príjazde na miesto udalosti sa jednotka skontaktoval s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Príslušníci hľadali nezvestnú osobu v lese. Po jej nájdení sa jednotka vrátila na základňu.

105. Technická pomoc ,Hvozdnica 27.8.2019 17:59- 18:42hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Hvozdnica s technikou T 815 8*8 1+1 Land Rover 1+0. Počas jazdy bola odvolaná. Bez zásahu.

104.Technická pomoc, Kotešová Oblazov,25.8.2019.16:45-20:04hod.

Na žiadosť PZ-SR a po schválení OS P HaZZ BA vykonala jednotka výjazd ku obci Kotešová Oblazov, koryto kanála, s technikou AV-15 ,1+1,Arocs 1+1,vyťahovanie trezorov z kanálu, naloženia a vyloženia na ZB HaZZ ZA. Jednotka sa vrátila v poriadku na základňu.

103.Technicka pomoc ,Hvozdnica 25.8.2019.12:01-16:12hod.

Na žiadosť PZ-SR a po schválení OS P HaZZ BA vykonala jednotka výjazd ku obci Hvozdnica, koryto kanála ,s technikou AV-15 1+1,MB Sprinter 1+1.-vyťahovanie OA z kanálu. Po vykonaní zásahu sa jednotka v poriadku vrátila na základňu.

102. Požiar sýpky, Stráňavy, 23.8.2019, 11:41 – 13:04 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru strechy sýpky v obci Stráňavy technikou CAS T-7, Trakker 1+4.

Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. CAS T‑7 dopĺňala vodu a Trakker bol v pohotovosti pre prípad ďalšieho dopĺňania. Zvyšní príslušníci pomáhali zasahujúcej jednotke OR HaZZ ZA. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

101. Požiar bytu, Ružomberok, 19.8.2019, 14:00 – 14:58 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru bytu na 8 poschodí v Ružomberku s technikou Setra, 1+1. Jednotka Zb bola odvolaná počas výjazdu ( Martin ). Jednotka sa vrátila na základňu.

100. DN, OMV v potoku, Terchová, 11.82019 , 00:48 – 03:15 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN ( auto v potoku ) do obce Terchová s technikou R – Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka pomocou hydraulického ramena a viazacích prostriedkov vyzdvihla havarované OMV z potoka na vozovku. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

99. Technická pomoc, Medzibrod ( B. B. ), 10.8.2019, 14:25 – 20:20 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina ( USAR team ) výjazd k pravdepodobne zavalenej osobe v RD v obci Medzibrod ( B. B. ) s technikou MB Arocs, R – Kerax, N. Navara + príves, Toyoty LC. 1+8. Po príchode na miesto a konzultácii s VZ  a PZ SR jednotka nezasahovala a dostala pokyn na OZÁ.

98. Požiar hnojiska Súľov 9.8.2019 17:52-21:55 hod.

Jednotka vykonala výjazd S T815/ UDS 214. Po príchode namiesto udalosti sa jednotka skontaktovala s VZ BY a riadila sa jeho pokynmi, rozhrabávala hnojisko za pomoci UDS. Počas zásahu si VZ vyžiadal Iveco Trakker 1+2, jednotka doviezla 2x vodu na požiarovisko a pomáhala pri dohášaní požiaru.  

97. Požiar hotela Belušské Slatiny 7.8.2019, 03:17-  06:37 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a za pomoci UDS 214, 1+1 rozoberala strešnú krytinu a skryté ohniská.

96. Požiar rúbaniska Čičmany,5.8.2019, 18:05 - 21:54 hod.

Po príchode na miesto udalosti príslušníci dostali pokyn od veliteľa zásahu v pokračovaní likvidácie požiaru rúbaniska. Príslušníci zasahovali na požiarovisku pomocou D prúdov aj s využitím jednoduchých ručných hasiacich prostriedkov, lopaty a  sekeromotyky. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu

95. Požiar píly Varín, 28.7.2019, 17:24-20:05 hod.

Na žiadosť OD KOS ZA vykonala jednotka výjazd s T815/7 1+3 k požiaru starej píli V obci Varín. Jednotka po príchode na miesto sa skontaktovala s VZ ZA a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka dohášala ohniská a vozila vodu na požiarovisko. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na ZB ZA.

94. Požiar lesa, Blatnica, Gaderská dolina, 26.7.2019, 06:40 – 21:07 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb Žilina výjazd do obce Blatnica k požiaru lesa v nedostupnom teréne v ChKO Veľká Fatra s technikou Toyota LC, 1+3 a N. Navara + príves + Polaris 4x4 a 6x6. Po príjazde na dostupné miesto pre techniku sa zasahujúce jednotky presúvali na miesto zásahu pešo cca 1h 45min. Po príchode na miesto jednotka Zb sa riadila pokynmi VZ a prekopávala okraj požiaroviska a zalievali Genfo vakmi, aby zabránili šíreniu požiaru. Hasenie požiaru prebiehalo pomocou vrtuľníka a bambi vaku. Po uhasení požiaru previedli všetky zúčastnené jednotky záverečný prieskum požiaroviska a potvrdili likvidáciu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu. Pri zostupe z miesta požiaru došlo k zraneniu príslušníka Zb HaZZ Žilina p. ing., mjr. Pekaru Jozefa, podvrtnutie ľavého kolena. Čas úrazu cca  18, 15.

93.Nebezpečná látka Žilina - Hájik 21.7.2019, 23:40-01:51 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k rozliatej kvapaline Žilina časť Hájik. Jednalo sa o olejovú škvrnu  pod osobným autom a na ceste. Jednotka olejovú škvrnu zasypala sorbentom a zozbierali. Po ukončení sa jednotka vrátila na základňu.

92. Kalamita ,povodeň - Raková 21.7.2019, 14:57-19:28 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k Povodni v obci Raková s technikou JCB 1+0,Navara1+3,Toyota1+3. ZB HaZZ po príchode na miesto udalosti a skontaktovaním sa s veliteľom zásahu, príslušníci pokračovali v odčerpávaní zatopených pivníc rodinných domov pomocou kalových čerpadiel. Pomocou vozidla JCB sa uvoľňoval prietok miestneho potoka. Po ukončení prac sa jednotka vrátila na základňu.

91. Požiar, Hospodárska budova, ZA – Budatín, 20.7.2019, 01:40 – 05:51 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru hospodárskej budovy v obci Žilina – Budatín s technikou CAS 30 T815-7, 1+1. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ a vykonávala hasenie požiaru, rozoberanie konštrukcií, kyvadlovú dopravu vody. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

90. DN traktora + štiepkovač, Zázriva 18.7.2019, 15:10 – 19:52 hod

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Zázriva smer Oravská Lesná, lesná komunikácia výjazd s technikou AD LBH 1055 1+1 a Nisan Navara 1+1 k dopravnej nehode traktora + štiepkovač

Po príchode na miesto udalosti a obhliadke miesta sme zistili že váha a vzdialenosť havarovaného traktora je mimo dosah nosnosti privolaného žeriavu, preto sme neboli schopný havarovaný traktor + štiepkovač vytiahnuť z rokliny.

89. DN, OMV v rieke Váh, Stankovany, 12.7.2019, 11:32 – 18:28 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Stankovany k OMV v rieke Váh, s technikou R- Kerax, Liebherr, N. Navara + raftový čln, 1+5. Vzhľadom na vysokú hladinu jednotka musela počkať kým sa upraví prietok a následne potápačská skupina z TN upevnila vozidlo pomocou viazacích prostriedkov a žeriavom Liebherr bolo vozidlo vytiahnuté na vozovku. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

88. DN, OMV v potoku, Konská, 11.7.2019, 06:40 – 08:16 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN OMV v potoku v obci Konská s technikou R Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka pomocou hydraulického ramena vozidla Kerax vyzdvihla havarované OMV z potoka na vozovku. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

87. Technická pomoc, Svederník 10.7.2019, 9:34-10:47 hod.

Na žiadosť KOS ZA a po overení na P HaZZ vykonala jednotka výjazd do obce Svederník 17 s technikou Navara 1+2, sanitka MB 1+2. Jednotka po príjazde namiesto udalosti pomohla jednotka RLP naložiť nadrozmerného pacienta do vozu HaZZ ZB a previezla ho na urgent do nemocnice ZA. Po ukončení sa jednotka vrátila na základňu.

86. Požiar RD , Kotešová, 9.7.2019, 23:17 –03:19 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru RD Kotešová s technikou CAS 30 T 815 – 7, 1+3.Po príchode  miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ. CAS T- 7 vykonávala kyvadlovú dopravu vody s HS Bytča, 3 príslušníci hasia požiar pomocou D prúdov. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

85. Požiar obilia, Sučany, 8.7.2019, 14:35 – 17:58 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi a pomocou vozidlovej lafety z CAS 30 zalievali okraj požiaru obilia. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

84. Požiar lesa Lipovec 7.7.2019, 13:21-18:14 hod.

Na žiadosť KOS ZA a po overení na P HaZZ jednotka vykonala výjazd s technikou ARS. Po príchode namiesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ MT. Jednotka dohášala ohniská 1 D prúdom. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila na  základňu.

83.Požiar trafostanice Mikšová, 2.7.2019, 17:47 – 19:04 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru trafostanice pri vodnej elektrárni pri obci Mikšová s technikou CAS 30 T815-7, 1+2.Po príchode na miesto vzhľadom na dostatok SaP bola jednotka Zb HaZZ ZA odoslaná VZ na základňu.

82. Technická pomoc. Vysoká nad Kysucou, 1.7.2019 18:39  - 21:36 hod.

Na žiadosť OD KOS a po overení na P HaZZ vykonala jednotka výjazd k spadnutému stromu na streche kostola s technikou liebherr, Navara 1+2. Po príjazde na miesto a po obhliadnutí miesta sa jednotka rozhodla, že zásah sa nedá bezpečne vykonať.

81. Technická pomoc vyhľadávanie utopenej osoby Oravská priehrada, 30.6-2.7, 07:10 – 17:00 hod.

Na žiadosť KOS vykonala pot. Skupina výjazd na Oravskú priehradu k utopenej osobe. Jednotka vykonávala zásah 3 dni no nezvestnú osobu sa nepodarilo nájsť. Po ukončení činnosti sa skupina vrátila na základňu.

80. DN osobné motorové vozidlo a vlak, Babkov, 30.6.2019, 17:22 – 18:08 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN vlaku a osobného motorového vozidla do obce Babkov technikou Setra 1+1. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ ZA. Príslušníci previezli 10 pasažierov na železničnú stanicu v Žiline. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

79.Technická pomoc, Slanická Osada, 29.6.2019.17:59-23:52 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd technikou Sprinter, čln hliníkový 29.6. 1+2, 30.6. 1+4,

78. DN kamiónu s drevom, Dlhá n. Kysucou, 26.6.2019, 20:16 – 02:54 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN kamiónu naloženého drevom do obce Dlhá n. Kysucou s technikou Toyota LC a Liebherr, 1+2. Kamión s drevom bol prevrátený na boku mimo vozovku. Drevo bolo preložené druhým NA s hydraulickou rukou a následne bol pomocou žeriavu Liebherr vytiahnutý havarovaný ťahač a oplen. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

77. Požiar sila, uskladnené piliny, drevo, 15:32 – 19:03 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava jednotka zo Zb vykonala výjazd s technikou  T 815/7 1+3 po príjazde na miesto zásahu sa jednotka riadila pokynmi VZ. Jednotka vykonávala hasebné práce, rozoberala strešnú krytinu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

76. Technická pomoc, Tvrdošin, 16.6.2019 8:30-18:00hod.

Na žiadosť OD KOS a po overení na P HaZZ vykonala jednotka výjazd s technikov Sprinter + čln 1+3. Po príjazde na miesto zásahu jednotka zložila čln na vodnú plochu, naložila si naň potrebný materiál. Potápači sa vystrojili potrebnými prostriedkami a vykonávala vyhľadávaciu činnosť pod vodnou hladinou. Po vytiahnutí tela na breh jednotka počkala na políciu, ktorej ho odovzdala. Jednotka použila patologické vrece. Pri zásahu došlo poškodeniu manžety na ľavom rukáve potápačského obleku

75. DN Nákladné auto, Fačkov, 12.6.2019 06:55-13:12 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava jednotka vykonala výjazd s technikou Kerax 1+2 k DN do obce Fačkov.Po príchode na miesto zásahu bolo velenie odovzdané VZ HS Rajec npor. Valicovi Zb HaZZ ZA a domáca jednotka sa vrátila na základňu. Premávku riadila polícia, nakoľko bol prejazdný len jeden jazdný pruh. Po príchode odťahovej služby jednotka pomohla pri nakladaní vozidla a po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa vrátila na základňu.

74, Požiar budovy, Svrčinovec, 4.6.2019 12:07-46:36 hod.

Po príjazde namiesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ CA a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka pomáhala pri rozoberaní strešnej konštrukcii, hasebných prácach a doviezla 1x vodu na požiarovisko.

73.NL Budatín,  3.6.2019, 07:04 – 13:31 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava jednotka vykonala výjazd s technikou T-815 S3, T-815 UDS, EKOS, Navara 1+8 do obce Budatín pri brehu rieky Váh za účelom pozberania ortuti. Po naložení kontaminovanej látky do kontajnera jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

72. Technický zásah – záchrana na vode, 26,5,2017 13 :18 – 15 :32 hod.

Na miesto udalosti vyslala KOS Za dve jednotky Záchrannej brigády.

Potápačská jednotka bola vyslaná na miesto udalosti do Lietavskej Lúčky. Tam bolo prieskumom zistené že z dôvodu silného prúdu nebude možné vykonať ponor. Podľa miesta udalosti bol predpoklad že telo sa tam už nenachádza a je prúdom unášané.

Druhá skupina bola vyslaná k mostu v Závodí. Tam si vytipovali miesto s prístupom do vody a dobrým rozhľadom.

Potápačská skupina začala prehľadávanie brehov po prúde až do oznámenia od skupiny v Závodí o zachytení tela utopeného v ich zásahovom priestore. Jednotka v Závodí pracovala v protipovodňových oblekoch pričom príslušník vo vode bol naviazaný na lane a istený z brehu. Po vytiahnutí tela na okraj počkali na príchod potápačskej skupiny, ktorá im pomohla dostať telo na vyvýšený breh na cestu.

71.Technický zásah – povodeň, Kotešová, 22.5.2019, 13:02 – 17:21 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava jednotka vykonala výjazd s technikou Navara, Toyota LC, kalové čerpadlo 1+5 do obce Kotešová.Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadili sa jeho pokynmi. Príslušníci pomocou prívesného kalového čerpadla odčerpávali vodu z kanalizačných vpustí v súčinnosti s ostatnými jednotkami DHZ a zamestnancov Sevaku. Po odčerpaní preplnenej kanalizácie bol priestor zásahu odovzdaný zamestnancom Sevaku. Následne  jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

70. DN autobus MHD, Zádubnie, 20.5.2019 14:02-17:57 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava. Jednotka vykonala výjazd s technikou Setra 1+1. Po príjazde na miesto jednotka pomáhala pri triedení a ošetrovaní ranených osôb. 4 zranené osoby odviezla do nemocnice v ZA a 11 osôb do nemocnice v PB.

69. Požiar dreveného domu Bitarová 20.5.2019 12:30-14:09hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava jednotka zo Zb vykonala výjazd s technikou  T 815/7 1+3 po príjazde namiesto zásahu jednotka vytvorila 2 ks útočného vedenia C. Jednotka rozoberala latovanie obvodového múru a strešnú krytinu.

68. Požiar budov Žilina - Záriečie, 19.5.2019, 01:35-07:27hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava jednotka zo Zb vykonala výjazd s technikou CAS 30 T 815 ‑7 1+3 . Po príchode na miesto udalosti jednotka rozvinula dopravné vedenie 2 "B" rozdeľovač a 2 prúdy 2 "C" jeden išiel do vnútra objektu kde neboli nájdené ohniska, a tak pokračoval v hasení zo zadnej vonkajšej strany objektu. Druhý prúd bol nasadený na prednú časť budovy. Po uhasení viditeľných ohnísk jednotka vypomáhala jednotke z OR HaZZ Žilina pri rozoberaní konštrukcii a dohášaní skrytých ohnísk. Spočiatku konštrukcie rozoberali príslušníci pomocou trhacích hákov, potom bolo na rozoberanie privolané JCB, ktoré rozobralo všetky konštrukcie, v ktorých sa nachádzali skryté ohniská a postupne ich zalievala. Po uhasení požiaru jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

67.Technický zásah, Martin, 18.5.2019, 14:11 – 01:05 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Martin, 1+5 k zabezpečeniu a odberu vzoriek z drogového laboratória. Príslušníci pracovali v ADP. Príslušníci zriadili dekontaminačné miesto, kde sa vykonávala dekontaminácia osôb a vecných prostriedkov. Prístrojom MultiRae bola nameraná zvýšená koncentrácia VOC 776 ppm až 1000 ppm.

66.   Previerkové cvičenie, 15.5..2019 09:00 – 10:00hod.

Vedúci OPT vykonal previerkové cvičenie zamerané na rádioaktívnu látku, Jednotka vykonala výjazd s technikou Ekos, Kerax, T815/7 1+6.

65. DN OMV Raková 15.5.2019 5:52-6:04 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN do obci Raková s technikou Kerax 1+2. Po príjazde namiesto sa jednotka skontaktovala s VZ CA a za pomoci hydraulickej ruky otočila vozidlo na kolesá a vytiahli ho na vozovku. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

64.   Previerkové cvičenie, 13.5..2019 09:00 – 10:00hod.

Vedúci OPT vykonal previerkové cvičenie zamerané na rádioaktívnu látku, Jednotka vykonala výjazd s technikou Ekos, Kerax, T815/7 1+8.

63, . Previerkové cvičenie, 13.5..2019 09:00– 10:20 hod.

Na žiadosť V OPT bolo vykonané previerkové cvičenie technikou CAS T-815 T-7, EKOA MB, N .Navara  v autoparku ZB HaZZ Žilina . Príslušníci nacvičovali  príchod chemickej jednotky špeciálnej skupiny na miesto uniku rádioaktívnej látky. Jednotka vykonala merania  meracími prístrojmi a precvičila si stavanie miesta očisty zasiahnutých príslušníkov . Po ukončení cvičenia jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

62. Technická pomoc, Žilina, ul. Pribinová 54, 9.5.2019, 08:54 – 09:16 hod.

 Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou N. Navara, 1+1, na prieskum možnosti vytiahnutia vrtnej súpravy, ktorá je nebezpečne naklonená. Po príchode na miesto jednotka vykonala obhliadku. Stroj má hmotnosť 65 ton a nachádza sa v rozmočenom teréne, ľavým pásom zapadnutý a naklonený na ľavú stranu. Hrozí prevrátenie na trolejové vedenie MHD. Po zhodnotení skutkového stavu a zvážení všetkých možností bolo VZ vyhodnotené, že Zb momentálne nedisponuje ťažkou technikou, ktorá by bezpečne vytiahla a stabilizovala vrtnú súpravu. Jednotka sa po prieskume vrátila na základňu.

61. Požiar skladu v obci Vrútky, 02.5.2019, 00:26-03:30hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru skladu do obce Vrútky technikou T-815 CAS T-7, 1+2. Po príchode na miesto zásahu jednotka dohášala odkryté ohniská, rozoberala strešné konštrukcie za použitia ADP a T-7 vykonávala kyvadlovú dopravu vody. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

60. DN, OMV, Terchová -  Vratna, 1.5.2019, 08:50 – 11:05 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN OMV (v potoku ) do obce Terchová- Vrátna s technikou R – Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka Zb pomocou hydraulického ramena vozidla Kerax vyzdvihla OMV a postavila na krajnicu . Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

59. DN, OMV + vozík, Varín, 27.4.2019, 10:38 – 12:02 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN OMV + vozík (v priekope ) do obce Varín s technikou R – Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka Zb pomocou hydraulického ramena vozidla Kerax vyzdvihla OMV + vozík na vozovku. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

58. Požiar odpadu v obci Zohor, 25-26.4.2019, 19:16-19:00hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru odpadu na smetisku s technikou T815/UDS. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Príslušníci do skorých ranných hodín boli na mieste v pohotovosti, a potom boli vystriedaní nasledujúcou zmenou. Jednotka za pomoci UDS ramena rozhŕňala horiace pneumatiky a horiaci odpad.

57. DN, autobus a OMV, Žilina Hájik, 25.4.2019, 15:00 – 15:30 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN trolejbusu a OMV v obci Žilina – Hájik. Po príchode ma miesto zásahu sa už účastníci DN nachádzali v opatere RZP a Setra bola odoslaná na základňu.

56. Požiar drevenice, Zborov n. Bystricou, 25.4.2019, 04:43 – 08:18 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru drevenice do obce Zborov n. Bystricou s technikou CAS30T 815-7,1+3. Po príchode na miesto jednotka vykonávala hasenie požiaru, rozoberanie konštrukcie drevenice, práca v ADP. Po ukončení prác sa jednotka Zb vrátila na základňu.

55. Požiar lesného porastu, Snežnica – Vreteň 22.4.2019, 14:50 – 19:02 hod.

Na žiadosť OD KOS jednotka Zb HaZZ vykonala výjazd k lesnému požiaru  s technikou T-815 CAS T-7 1+2 , PV3S ARS 1+1, Navara 1+3, Polaris 4x4 1+1 do obce Snežnica časť Vreteň. Jednotka hasila pomocou jazierkového systému dvoma D prúdmi a riadila sa pokynmi VZ. Po likvidácií požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

54. Požiar lesného porastu, Porúbka – Slnečné skaly 21.04.2019, 12:19 – 21:13 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa do obce Porúbka – Slnečné skaly, technikou Nissan Navara a Toyota LC 1+6. Po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka na hasenie používala gemfo vaky a jednoduché ručné náradie. Po dohode s VZ sa následne vybudoval jazierkový systém a ďalej prebiehali hasiace práce pomocou C a D prúdov. Po likvidácií požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

53. DN Dunajov, 19.4.2019, 20:37 – 01:03 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN osobného motorového vozidla v obci Dunajov. Vozidlo sa nachádzalo v miestnom potoku odkiaľ bolo za pomoci autožeriavu Liebherr zdvihnuté a postavené na cestnú komunikáciu. Pri zásahu došlo k rozbitiu skla Liebherr na strane vodiča.

52. Požiar bytovky, Ružomberok 19.04.2019, 19:52 – 22:28 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru bytovky v obci Ružomberok technikou Setra 1+1, z dôvodu možnej evakuácie. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka riadila pokynmi VZ, po ukončení prác sa príslušníci vrátili na základňu.

51. Požiar lesného porastu, Raková 17.04.2019, 7:40 – 15:40 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa do obce Raková technikou T-815 CAS T-7 1+3 a PV3S ARS 1+1. Po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ CA a riadila sa jeho pokynmi. PV3S vykonávala kyvadlovú dopravu do ťažko dostupných miest. Jednotka na hasenie používala gemfo vaky, hadicový prúd D, a jednoduché ručné náradie.

50. Požiar lesného porastu, Raková, 16.4.2019, 15:35 – 23:53 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa do obce Raková technikou T-815 CAS T-7, 4 kolka, Navara a príves 1+5. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. VZ pridelil jednotke zásahový úsek, na ktorom rozvinuli D vedenie a hasili 2 D prúdmi. 4 kolka vozila D hadice a T-815 CAS T-7 vykonávala kyvadlovú dopravu vody z cca 1,5 km vzdialeného zdroja. V neskorých nočných hodinách vydal VZ pokyn na ukončenie prác, jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

49. Požiar lesného porastu, Terchová – Štefanová, 15.4.2019, 17:22 – 19:52 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru mladiny v obci Terchová časť Štefanová s technikou Polaris 4x4, 1+1. Po príchode na miesto sa skontaktovali s VZ a vykonávali hasiace práce pomocou Polaris 4x4. Po ukončení prác sa jednotka Zb vrátila na základňu.

48. Požiar sila, Banská Bystrica, 15.4.2019, 11:27 – 21:13 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ B. Bystrica a po schválení OD KOS P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce B. Bystrica k požiaru opustenej budovy ( silo ) s technikou Peugeot Boxer, N. Navara + modul. príves. 1+7. Po príchode na miesto sa skontaktovali s VZ a RD. Príslušníci Zb pomocou ručného náradia z plošiny ( výška cca 12m ) robili otvory do plášťa sila, cez ktoré následne dohášal požiar vo vnútri sila. Práca v ADP.

47. DN, OMV v potoku, Korňa, 12.4.2019, 10:18 – 13:20 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN OMV ( vozidlo na boku v potoku ) v obci Korňa, Vyšná Korňa s technikou R – Kerax, 1+2. Po príchode na miesto jednotka Zb pomocou hydraulického ramena vozidla Kerax, traverzy a viazacích prostriedkov vyzdvihla OMV na vozovku. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

46. Požiar lesu KM časť Škorčie 5.4.2019, 7:56-18:03 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou Iveco 1+1, PV3S 9:06-18:03, PV3S 14:00-18:03, Pol.4X4 14:00-18:03, Po príjazde na miesto jednotka vykonávala kyvadlovú dopravu vody, plnila vozidla vodou a s PV3S ju vozili na požiarovisko. Na PV3S bola porucha na prevodovke ktorá bola na mieste odstránená.

45. Požiar lesu Povina 5.4.2019, 7:50-17:00hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou T815/7 1+1 do obce Povina k lesnému požiaru. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ KM a riadila sa jeho pokynmi. Na hasenie požiaru jednotka používala genfovaky a jednoduché hasiace prostriedky. Pri zásahu bola zlomená sekeromotyka.

44. Požiar lesného a trávnatého porastu, K.N.M. Mestský háj, 4.4 .2019 21:33- 23:50 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou T-815 CAS T-7 1+3 do obce K.N.M. Mestský háj k lesnému požiaru. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka vykonávala kyvadlovú dopravu.

43 Požiar lesu Povina 4.4.2019, 7:50-17:00hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou T-815 CAS T-7 1+3 do obce Povina k lesnému požiaru. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka hasila požiar v ťažko dostupnom teréne C a D prúdmi a používala jednoduché hasebné prostriedky.

42. Požiar lesného a trávnatého porastu, Dunajov, 4.4 .2019 14:34- 21:25 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesného a trávnatého porastu do katastra obce Dunajov s technikou  P V3S ARS, Toyota LC, Trakker, Navara,1+7. Po príchode na miesto zásahu sa príslušníci skontaktovali  s VZ a riadili sa jeho pokynmi. Jednotka hasila lesný porast C a D prúdom v strmom horskom teréne. Po ukončení cvičenia jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

41. Previerkové cvičenie, 4.4.2019 08:54 – 11:57 hod.

Na žiadosť V OPT bolo vykonané previerkové cvičenie technikou CAS T-815 T-7, Arocs, Peugeot Boxer, veľkokapacitný kontajner – čerpadlo 1+11 na vodnom diele Žilina. Príslušníci nacvičovali prácu s čerpadlom a diaľkovou dopravou vody. Po ukončení cvičenia jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

40.NL Partizánske 1.4.2019, 13:19 – 17:45 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou Nissan Navara 1+2 do obce Partizánske z dôvodu prevozu bieleho prášku  nájdeného v schránke RD. Po príchode na miesto zásahu príslušníci preložili látku do plastového kontajneru a previezli do B. Bystrice na RÚVZ za účelom analýzy. Po odovzdaní látky sa jednotka vrátila na základňu.

39. Požiar RD a garáže, Žilina Budatín, 31.3.2019, 16:38 – 19:16 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru RD a garáže do obce Žilina -  Budatín, ul. Sivá s technikou CAS 30 T 815 – 7, 1+3.Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ a vykonávala Hasiace práce, rozoberanie konštrukcií. Príslušníci pracovali v ADP. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

38. Požiar lesného a trávnatého porastu, Veľký Čepčín -Turčianske Teplice,23.3.2019 16:42- 20:09 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesného a trávnatého porastu do katastra obce Veľký Čepčín s technikou    CAS 30 T815-7 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ, pomohla pri likvidácii požiaru, zabezpečila ošetrenie popálenej osoby v tvárovej oblasti prostredníctvom gélu na popáleniny, následne po príjazde odovzdaná RZP. Po ukončení hasebných prác príslušníci pomohli pri balení dopravného vedenia. Následne bola jednotka odoslaná na základňu.

37. Požiar lesa po spaľovaní, Žilina – Hradisko, 19.3.2019 – 20.3.2019, 20:28 – 01:30 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesného porastu v Žiline časť Hradisko s technikou Polaris 6x6, 1+1. Jednotka Zb dopravila na miesto akumulátor do Polaris 6x6 z HS ZA. Na žiadosť VZ čakala na pokyny pri CAS 30 T815-7.VZ poslal Zb na prieskum ďalšieho úseku ,kde by sa mohol požiar nachádzať. Po nájdení požiaru sa SaP presunuli do obce Ovčiarsko, kde Polaris 6x6 naplnené vodou a presunuli sa na požiarovisko ,kde príslušníci vykonávali hasebné práce. Po ukončení prác, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

36. DN OMV v potoku, Jasenica, okr. Pov. Bystrica, 16.3.2019, 05:43 – 07:15 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN ( OMV v potoku ) do obce Jasenica s technikou LBH 1055 a N. Navara, 1+2. Po príchode na miesto jednotka pomocou vozidla LBH vyzdvihla havarované OMV z potoka na okraj vozovky. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

35. Technický zásah, vyvrátené stromy, Žilina, ul. Bajzova 35, 10.3.2019, 22:04 – 23:21 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Žilina, ul. Bajzova 35 k spadnutému stromu na OMV s technikou R - Kerax, 1+2. Po príchode na miesto bol vyvrátený strom odstránený pomocou RMP. Na žiadosť občana bol ešte odstránený vyvrátený strom pred vchodom do bytovky. Po ukončení prác sa jednotka Zb vrátila na základňu.

34. Technická pomoc, Bytča 9.3.2019, 11:21-16:43 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k spadnutému stromu na rodinný dom v obci Bytča ulica. Hlinikova 693/33. Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ BY a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka rozložila žeriav na vhodnom mieste a začala s manipuláciou spadnutého stromu, ktorý spadol na rodinný dom. Strom sme zložili a preložili mimo cestnú komunikáciu.

33. Dopravná nehoda kamiónu - domiešavač, ZA, Horný Hričov, 8.3.2019, 09:10 -  12:18 hod.

Zb ZA Jednota vykonala výjazd s Liebherr 1+1, Nissan Navara 1+1. Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Havarovaný domiešavač prevrátený na boku vytiahli na cestnú komunikáciu spolu so súkromnou fy, ktorá mala svoj vlastný autožeriav. Liebherr nebol použitý. Na pokyn VZ jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

32. Požiar chaty, odbočka na Čičmany, 7.3.2019, 14:42 – 19:20 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k ohlásenému požiaru chaty na odbočke do obce Čičmany s technikou CAS 30 T815-7, 1+2. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ a plnila vodou vozidlo HS Rajec, ďalej vykonávali hasiace práce a rozoberanie konštrukcií chaty s použitím ADP. Na pokyn VZ jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

31. DN OMV, Žilina, l/ 60, 1.3.2019, 17:03 – 18:15 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Žilina k DN OMV ( vozidlo na zvodidlách ) s technikou R – Kerax, 1+2. Jednotka Zb pomocou vozidla Kerax zložila zo zvodidiel na vozovku. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

30. DN OMV, Trnové, okr. Žilina, 23.2.2019, 12:19 – 14:43 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou R Kerax, 1+2, do obce Trnové k DN OA kde vykonala vyzdvihnutie vozidla z priekopy na odťahovú službu a na pokyn VZ sa vrátila na základňu.

29.Monitoring ovzdušia Kysucké nové mesto 23.02.2019.09:43-11:10hod.

 Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Kysucké Nové Mesto do firmy Daechang Seat s.r.o ,kde vykonala monitoring ovzdušia vo výrobnej hale .Po ukončení zásahu sa na pokyn VZ vrátila na základňu .Technika Ekos,Navara,1+5.

28. Požiar domu Svrčinovec 947, 23.02.2019, 04:10-05:28

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru domu, počas jazdy na miesto zásahu bola jednotka odvolaná.

27. Technická pomoc pri DN nákladného vlaku, Malacky, Krompachy,17.2.2019, 12:22 – 20.02.2019, 21:43 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava previedla jednotka Zb HaZZ ZA výjazd do obce Malacky s technikou T815 ťahač + podval, 1+1 a N. Navara +1 pre VT55, ktorý sa nasledujúci deň prepraví do obce Krompachy k DN nákladného vlaku ,kde sa bude podieľať na odstraňovaní následkov nehody. Výjazdu sa zúčastnili aj príslušníci Zb HaZZ Malacky s technikou Toyota LC, 1+1, ako doprovod. 18.2.2019 Jednotka Zb HaZZ Žilina previedla výjazd do obce Krompachy s technikou T815+podval+VT55, so sprievodným vozidlom N. Navara, 1+3. Po príchode na miesto zistili poruchu na  ťahači ( prasknutá olejová trubka ). VT 55 vykonával odstraňovanie vagónov s trate. Po ukončení prác ,pre poruchu ostala súprava na mieste strážená PZ SR a jednotka Zb ZA sa vrátila na základňu. 19.2 2019 Jednotka po príjazde na miesto udalosti začala vozidlo T815 opravovať ale privezený náhradný diel nepasoval tak si ho išli nechať vyrobiť do Prešova. Po oprave vozidla sa jednotka vrátila na ZB HaZZ ZA.20.2.2019 Jednotka Zb HaZZ Žilina previezla VT 55 na Zb HaZZ Malacky. Technika T815 ťahač + podval, 1+1.

26. DN, autobus a OMV, Liptovský Mikuláš, 17.2.2019, 06:57 – 07:16 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN autobusu a OMV v Liptovskom Mikuláši s technikou autobus Setra 1+1. Počas výjazdu bola jednotka Zb HaZZ Žilina vrátená na základňu.

25. DN osobné motorové vozidlo, Turzovka, 15.2.2019, 18:26 – 20:52 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou Kerax1+2, do obce Turzovka k DN os. motorového vozidla. Vozidlo, ktoré sa nachádzalo na streche zdvihli a postavili na cestnú komunikáciu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

24. NL, Martin, prevoz NL na RÚVZ B. Bystrica, 11.2.2019, 07:11 -  10:50 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou Nissan Navara, 1+1, do obce Martin z dôvodu prevozu bieleho prášku do B. Bystrice. Jednotka Zb previezla podozrivý biely prášok za asistencie PZ SR na RÚVZ v B. Bystrici. Po odovzdaní sa jednotka Zb vrátila na základňu.

23.NL Martin 9.02.2019, 12:58 – 13:38 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou Nissan Navara 1+2 do obce Martin z dôvodu prevozu bieleho prášku. Počas presunu bol výjazd zrušený OD KOS ZA a jednotka sa vrátila na základňu.

22. Technická pomoc, Svederník, zastavený ľadochod, 2.2.2019, 21:47 – 3.2.2019, 01:52 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina 1+1 výjazd s technikou UDS 214 ( Zb HaZZ Malacky) do obce Svederník k hroziacemu vybreženiu potoka Dlhopolka, na ktorom bol zastavený ľadochod. Po príchode na miesto a obhliadke prístupovej cesty jednotka rozložila UDS a začala s postupným uvoľňovaním nahromadeného ľadu. Po uvoľnení vodného toku a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

21. DN kamión, dodávka, Brodno cesta 1/11, 1.2.2019 22:46-03.30hod. 2.2.2019, 09:00 – 18:01 hod.

ZB ZA Jednota vykonala výjazd s Liebherr 1+1, Nissan Navara 1+2. Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Na kamióne boli naložené rúry, ktoré bude treba preložiť na iné vozidlo a potom kamión vytiahnuť  na vozovku. Jednotka pomáhala pri odčerpávaní PHM. 2.2.2019 Jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd, 1+3. Pomocou žeriavu Liebherr preložila náklad na pristavený kamión, za asistencie PZ SR, ktorá riadila dopravu. Následne zamestnanci Česmadu pomocou ťažkej techniky postavili prevrátený kamión na kolesá a navijakom ho vytiahla na vozovku. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

20.NL Tvrdošín 31.01.2019, 15:05 – 22:30 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou Nissan Navara 1+1 do obce Tvrdošín z dôvodu prevozu bieleho prášku nájdeného na čerpacej stanici Benzinol. Po príchode na miesto zásahu príslušníci preložili látku za použitia protichemického obleku a ADP do plastového sudu a za doprovodu vozidla PZ SR previezli na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava za účelom analýzy. Po odovzdaní látky sa jednotka vrátila na základňu. 2.2.2019 ÚVZ potvrdil negatívny výsledok analýzy.

19. Technická pomoc, Záchrana, Dolný Kubín – Párnica,27.01.2019, 11:09 – 14:55 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou Toyota Landcruiser, Navara, Setra, 1+6 do obce Párnica – uviaznutí ľudia na lanovke v lyžiarskom stredisku Malá Lučivná. Po príjazde na miesto zásahu sa príslušníci obliekli do lezeckých postrojov, pripravili si evakuačné prostriedky a riadili sa pokynmi VZ. Jednotka spolupracovala s HZS pri evakuácii osôb zo sedačkovej lanovky pomocou lezeckej techniky. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

18. Technická pomoc, snehová kalamita v obci Korňa 17.01.2019, 09:50 – 19:42 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou Toyota Landcruiser do obce Korňa na odstraňovanie snehovej kalamity. Výjazd vykonali zo základne Zb HaZZ ZA  príslušník Zb HaZZ ZA a dvaja príslušníci  z HS Trnava a HS Galanta   (Školár Peter a Rákoncza Peter), ktorý mali techniku JCB a Arocs s prívesom odstavenú na HS Turzovka. Po príchode na HS Turzovka sa všetci 3 príslušníci presunuli s technikou JCB a Toyota Landcruiser do obce Korňa, kde zasahovali v okolí školy, kostola a sprejazdňovali cestu pre autobus, ďalej sa riadili pokynmi OR HaZZ Čadca a starostky obce. Po ukončení zásahu sa znova s technikou JCB a Toyota Landcruiser vrátili na HS Turzovka, kde 2 príslušníci z HS Trnava a HS Galanta ostali spať. Zajtra ich prídu vystriedať príslušníci novej zmeny, ktorý budú pokračovať v prácach na odstraňovaní snehovej kalamity. Toyota Landcruiser s príslušníkom zo Zb HaZZ Žilina sa vrátili na základňu Zb HaZZ ZA.

17. Technická pomoc, snehová kalamita, Klokočov, 16.01.2019, 09:45 – 22:10 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd do obce Klokočov s technikou MB Arocs + podval + JCB (technika z TT kraja) +1príslušník z TT a 1 príslušník zo Zb HaZZ Žilina. Po príchode na miesto sa skontaktovali so starostkou obce. Na jej pokyn príslušníci rozhŕňali prístupové komunikácie v obci. Po ukončení prác bola zásahová technika zaparkovaná na HS TKA a po príslušníkov prišlo OMV zo Zb HaZZ Žilina. Nasledujúci deň výjazd pokračoval. 1príslušník HS GA a 1 príslušník Zb HaZZ Žilina + vozidlo Toyota LC. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

16.Technická pomoc, Skalité ZŠ, zhadzovanie snehu zo strechy, 15.1.2019, 10:07 – 15:08 hod

Príslušníci Zb HaZZ Žilina za pomoci AR z OR HaZZ Čadca sa vyzdvihli na strechu ZŠ. Po vytvorení zabezpečovacieho life line príslušníci za pomoci lopát odhadzovali sneh na hrane strechy. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

 15. Technický pomoc, dovoz PTS z Malaciek na ZB ZA, 14.1.2019, 15:00-00:41 hod.

Jednotka vykonala výjazd s T815 ťahač + podvalník do Malaciek po PTS. Po príchode jednotky na ZB MA jednotka naložila PTS na podval a previezla ho  na ZB ZA.

14. Technická pomoc, snehová kalamita v obci Oravská Lesná 14.1.2019, 15:12- 00:17 hod.

Jednotka vykonala výjazd s technikov Mercedes Arocs + podval + JCB 1+1, Nissan Navara 1+1. Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala so starostom obce. Jednotka začala čistiť od kalamitného snehu zdravotné stredisko, obecný úrad a prístupovú cestu, ktorá bude slúžiť na odvážanie kalamitného snehu. Po ukončení prác jednotka od parkovala techniku pred obecnom úrade a s Nissanom sa vrátila na základňu. Výjazd pokračuje nasledujúci deň. 15.1. jednotka Zb odvážala kalamitný sneh a rozhŕňala prístupové plochy v obci. Vo večerných hodinách bol na príkaz R KR HaZZ Žilina prevezený PTS na podvale. Po ukončení činnosti sa jednotka Zb vrátila na základňu. 20.1.2019 Jednotka doviezla z Oravskej lesnej PTS, podval, T815 vvn, T815 Kurta s kontajnerom na dlhodobé zásahy.  21.1.2019 po príchode na miesto jednotka Zb pokračovala v odstraňovaní kalamitného snehu. Po ukončení prác a na pokyn krízového štábu jednotka Zb zbalila vecné prostriedky a vrátila sa aj s technikou na základňu.

13. Dopravná nehoda, autobus osobné vozidlo v obci Oravská Polhora, 14.1.2019 09:44-13:58hod

ZB ZA jednotka vykonala výjazd s autobusom Setra 1+1. Počas jazdy na miesto zásahu bola jednotka odvolaná a v Námestove sa otočila a vrátila sa na základňu.

 

12. Požiar rodinné domu. Nesluša 466 13.1.2019, 10:38 – 12:12 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou CAS 30 T-7 1+3 do obce Nesluša k požiaru RD. Príslušníci sa po príchode na požiarovisko riadili pokynmi VZ, dopĺňali vodu z CAS do Trakeru a vyhadzovali žeravý popol z komína a kachlí. Po zbalení vecných prostriedkov sa príslušníci s technikou vrátili na základňu.

11. DN mikrobus a posýpací stroj Traktor, krásno nad Kysucou, 13.1.2019, 7:50 – 10:35 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou autobus Setra 1+1 k dopravnej nehode mikrobusu a posýpacieho stroja traktor. Účastníci dopr. nehody boli odvedený do evakuačného autobusu.

10. Dopravná nehoda, vykoľajený vlak v obci Podvysoká 10.1.2019, 20:00-7:15 hod.

Na miesto DN bola vyslaná technika Setra 1+1, následne si OD KOS vyžiadal Kerax 1+3. Po príjazde uvedenej techniky na miesto DN OD KOS vyžiadal autožeriav Liebherr 1+1. Autobus Setra bol odoslaný VZ späť na základňu. Ostatní príslušníci s technikou ostali na mieste a čakali na nakoľajovací vlak, ktorý odstránil vykoľajené vagóny a sprístupnil cestu ku kamiónu. Za pomoci žeriavu bol vlak vrátený na koľaje. Následne bol kamión zdvihnutý Liebherr na cestnú komunikáciu. Po zbalení vecných prosriedkov sa príslušníci s technikou vrátili na základňu.

9. Technická pomoc, vytiahnutie NA v areáli nemocnice v Žiline, 9.1.2019, 6:56 – 08:50 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou R – Kerax, 1+2 do areálu Nemocnice s poliklinikou Žilina k zapadnutému kamiónu, ktorý prepravoval bandasky s dialízou. Po príchode na miesto bolo vozidlo bočnou časťou v jarku. Pomocou hydraulického ramena vozidla R – Kerax sme ho vytiahli z jarku a následne odtiahli na ťažnej tyči na miesto, aby neprekážal. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

8. Požiar budovy, Martin, ul. Bernoláková, 8.1.2019, od 18:52 do 00:09hod.

ZB ZA po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala z veliteľom zásahu z MT a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka rozoberala strešnú konštrukciu vyhľadávala skryté ohniská a uhášala ich za použitia ADP. Pri rozoberaní konštrukcii došlo k poškodeniu svietidla z vozidla CAS 30 T815/7. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu. Na vozidle T815/7 sa po čas jazdy pokazilo kúrenie v kabíne.

7. Technický zásah vyslobodenie UNC odpratávajúce sneh v areáli nemocnice 5.1.2019 17:59-18.41 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou Kerax 1+2 do areálu nemocnice  kde vytiahli UNC .Jednotka sa vrátila v poriadku na základňu.

6. Technický zásah, snehová kalamita, Skalité, 4.1.2019, 8:59 -17:25 hod

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou UDS-214 1+1 do obce Skalité na nakladanie snehu na nákladné vozidlo a jeho odvoz podľa pokynov veliteľa zásahu. Po ukončení činnosti sa jednotka Zb vrátila v poriadku na základňu

5. Technický zásah, snehová kalamita, Skalité, 3.1.2019, 16:18 – 21:06 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou UDS 214 1+1do obce Skalité na odpratanie nahrnutého snehu na rizikových miestach. Po konzultácii z veliteľom miestnej DHZ jednotka Zb odpratala nahrnutý sneh. Po ukončení činnosti a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

4. Technický zásah, snehová kalamita, Oravská Lesná, 3.1.2019, 15:40 – 7.1.2019, 19:05 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou JCB +1, Toyota LC +1 do obce Oravská Lesná k snehovej kalamite. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala zo starostom obce. Jednotka vykonávala rozhŕňanie ciest v obci. JCB ostáva v obci a Toyota LC +2 sa vrátia na základňu. Ráno pokračuje nová zmena .Jednotka Zb počas tohto výjazdu odhŕňala cesty, verejné priestranstvá a nakladala sneh na nákladné autá, ktoré ho odvážali. Po ukončení zásahu sa jednotka Zb aj s technikou vrátili na základňu.

3. DN autobusu, Liptovská Osada, 3.1.2019, 14:42 – 16:50 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou Setra 1+1  do obce Liptovská Osada k DN autobusu, ktorý skončil v priekope naklonený na bok ,v ktorom sa prevážalo 16 cestujúcich. Vzhľadom na zlé poveternostné podmienky a hustú premávku, bola jazda pomalšia. Jednotka bola odvolaná počas jazdy a vrátili sa na základňu.

2. DN dodávka Žilina Ľavobrežná 2.1.2019 20:01 - 20:20hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN osobného vozidla s technikou Kerax 1+2. Jednalo sa o dodávku ktorá blokovala jazdný pruh. Počas jazdy späť na základňu bola jednotka odoslaná  na Ľavobrežnú ulicu kde dodávka blokovala z časti jeden jazdný pruh a vytvárala kolónu. Za pomoci viazacieho prostriedku bola dodávka vytiahnutá na cestu. Na mieste sa nachádzala PZ. ŠPZ: ZA 595 EL vodič: Jurina Vladimír

1. DN osobné vozidlo Lopušné Pažite 2.1.2019 18:07 - 20:01 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN osobného vozidla s technikou Kerax 1+2. Po príjazde na miesto nehody sme zistili že sa jedná o jedno motorové vozidlo zavesené nad vyregulovaným potokom a opreté o priľahlý plot. Prevádzkové kvapaliny zatiaľ neunikali. Vozidlo sme zabezpečili voči pohybu a voči vzniku  požiaru. Miesto zásahu sme si vymedzili kužeľmi. Po detailnom prieskume sme si povolali žeriav, vozidlo bolo opreté na olejovej vani a hrozilo jej prerazenie. Po príjazde vozidla Renault Kerax sme zastavili premávku na miestnej komunikácii na čas nevyhnutný k vyslobodeniu vozidla. Jednotka asistovala pri viazaní vozidla. Na miesto nehody sa dostavila dopravná polícia. Po vyslobodení vozidla a zbalení vozidla R Kerax bola sprejazdnená jedna strana vozovky. Poškodené vozidlo bolo pojazdné a majiteľ na ňom pokračoval v jazde. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu. ZB ZA po príjazde na miesto zásahu jednotka za pomoci viazacích prostriedkov a hydraulického ramena vyzdvihla vozidlo na cestu.