Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Zásahy 2021

 

Zásahová činnosť ZB HaZZ v Žiline – rok 2021

 

1. Požiar bytu, KNM, ul. 9 mája, 1.1.2021, 11:05 – 12:00 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru bytu na 5 poschodí v KNM s technikou Setra, 1+1. Jednotka po príchode na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ. Na pokyn R KR HaZZ Žilina sa vrátila na základňu.

2. Požiar hospodárskej budovy + garáž, Višňové,19.1.2021, 05:13 – 07:50 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru hospodárska budova + garáž do obce Višňové s technikou  CAS 30 T 815-7 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vykonávala dopĺňanie vody s CAS do CAS, hasebné práce v ADP ( 1 príslušník ) a rozoberanie konštrukcií. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

3. Covid 19, preprava AG testov, Setra, 1+1, RK a NO, 20.1.2021, 11:28 – 20:46 hod.

Preprava AG testov zo SŠPO Pov. Chlmec do Ružomberka a Námestova. Po vyložení testov sa jednotka vrátila na základňu.

4. Covid 19, preprava AG testov, Setra,1+1, MT a TT, 21.1.2021, 16:37 – 21:02 hod.

Preprava AG testov zo SŠPO Pov. Chlmec do Martina a Turčianskych Teplíc. Po vyložení testov sa jednotka vrátila na základňu.

5. DN, OMV v jarku, Liebherr 1+1, N. Navara 1+1, Vysoká n. Kysucou, 22.1.2021, 08:36 – 12:03 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN OMV v jarku za železničnou traťou s technikou Liebherr 1+1 a N. Navara 1+1. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a určila spôsob vyzdvihnutia OMV. Po zastavení prevádzky na železničnej trati príslušníci Zb rozložili žeriav a za jeho pomoci vyzdvihli OMV z jarku na vozovku. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

6. DN nákladné vozidlo Svrčinovec, Liebherr 1+1, Navara 1+1, 30.1.  1:40 – 7:53hod.

Jednalo sa o DN NV. Vozidlo bolo z časti mimo vozovku jednotka ho za pomoci žeriava a pracovníkov ČESMADu a ich vozidla vytiahli na vozovku. NV pokračovalo v ceste.

7. Požiar bytu, Dolný Kubín, 6.2.2021, Setra, 1+1, 06:38 – 09:18 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a na jeho pokyn čakala na mieste.  Do autobusu nebola umiestnená žiadna osoba. Po dohode s VZ sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

8. DN, OMV na streche v jarku, 9.2.2021, R – Kerax, 1+2, 12:43 – 15:06 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ. Pomocou hydraulického ramena vozidla Kerax bolo havarované vozidlo otočené na kolesá a postavené na vozovku. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

9. DN, ZA Straník, 9.2.2021, 13:35 – 17:21 hod.

Jednotka ZB bola povolaná na výpomoc pri vytiahnutí OMV - SUV, ktoré skončilo v lese opreté o strom vedľa cesty na Straník. Nakoľko bol terén zľadovatený jednotka pokračovala pešo s RMN Jonsered. Nakoľko prostriedky nepostačovali bola na miesto odoslaná ďalšia technika. Následne sa podarilo vozidlo vytiahnuť a po nahodení snehových reťazí bolo bezpečne a nepoškodené majiteľom zvezené do obce Zástranie. Jednotka sa po zbalení vecných prostriedkov vrátila na základňu.

10.Požiar humna ,Horný Vadičov,10.2.2021, 20:50 – 23:07 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru humna do obce Horný Vadičov s technikou  CAS 30 T 815-7 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ, riadila sa jeho pokynmi. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

11.Technická pomoc, Krasňany 13.2.2021, 11:12 – 13:43 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd do obce Krasňany s technikou  UDS-214 1+1.Po príchode na miesto zásahu príslušníci technikou UDS‑214 v súčinnosti s technikou bager Komatsu zabezpečený starostkou obce prehĺbili koryto miestneho potoka po jeho vybrežení. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

12. Nebezpečné látky, Žilina – Oravská 3, 3:04 – 3:53 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka ZB HaZZ ZA výjazd s technikou Ekos, Navara na premeranie ovzdušia. Po príchode na miesto udalosti sa veliteľ skupiny skontaktoval s veliteľom PZ. Na jeho požiadavku jednotka vykonala meranie ovzdušia v priestore jednoizbového bytu na druhom poschodí obytného domu na ulici Oravská 3 v Žiline. Meranie sa vykonalo prostredníctvom 2ks prístroja Multirae. Na mieste neboli namerané žiadne zvýšené hodnoty ovzdušia. Následne sa vyplnil protokol o priebehu analýzy ovzdušia počas zásahu. Po analýze bola jednotka veliteľom PZ odoslaná na základňu.

13. Nebezpečné látky Biologický materiál, Kysucké Nové Mesto, Ekos 1+2, Navara 1+3 4.3.2021, 16:37 – 18:01 hod.

Na žiadosť OS P HaZZ BA vykonala jednotka ZB HaZZ ZA výjazd s technikou Ekos, Navara. VZ sa po príchode skontaktoval s príslušníkom z PZ SR a správcom objektu a bol dohodnutý postup. Dvaja príslušníci sa obliekli do ochranných odevov Tywek, odobrali vzorku z odpadového vreca, ktoré bolo položené mimo nádoby na odpad. Vo vreci sa nachádzali použité chirurgické rukavice, respirátory rúška a použité hygienické vreckovky, pravdepodobne z MOM, ktoré sa nachádzalo v bezprostrednej blízkosti.  Vzorka bola uložená do hermeticky uzavretého suda, ktorý bol spolu s plnou nádobou na odpad uložený do garáže, kde sa tento odpad skladuje. Následne sa zasahujúci príslušníci dekontaminovali dezinfekčným roztokom, jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

14. Požiar budovy a okolitého lesného porastu ,DIVINA , CAS30 tatra 815 1+2, 6.3. 2021   18:02-20:11 hod.

Na žiadosť OS P HaZZ BA vykonala jednotka ZB HaZZ ZA výjazd s technikou Cas 30 T 815 do obce Divina .Po príchode na miesto udalosti sa riadili pokynmi veliteľa zásahu hasili budovu chatky a lesného porastu 1krát doplnili cisternu 9000l vody , po uhasení požiaru sa podieľali na rozobratí zhorenej chatky a prehľadávaní požiaroviska . Po ukončení zásahu jednotka bola nápomocná pri balení vecných prostriedkov a vrátila sa na základňu.

15. DN nákladného automobilu, Žilina, Ľavobrežná, 16.03.2021, 15:03 – 17:02 hod.

Jednotka sa po príchode na miesto zásahu skontaktovala s VZ a dohodli sa na spoločnom postupe. Bolo nutné, aby sa žeriav otočil, aby sa dostal čo najbližšie k vozidlu, preto musela byť odstavená premávka v oboch jazdných pruhoch. Najprv bol vyzdvihnutý náklad - pravdepodobne hydraulicky lis, ktorý bol následne naložený na náhradne vozidlo. Potom sa za pomoci žeriavu pridvihol kontajner, aby ho odťahová služba mohla oddeliť od vozidla. Po oddelení kontajneru od vozidla,  bolo vozidlo prostredníctvom odťahovej služby otočené na kolesá a odtiahnuté. Následne sa prevrátený kontajner otočil na vozovku, kde si ho naložilo ďalšie náhradné vozidlo. Po dokončení prác jednotka zbalila vecné prostriedky a jednotka sa vrátila na základňu.

16. Požiar lesa Kysucký LIeskovec,27.3.2021, 14:51 – 17:37 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru lesa do obce Kysucký Lieskovec s technikou  CAS 30 T 815-7 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ, riadila sa jeho pokynmi. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

17. Technická pomoc Strečno, 28.3.2021, 8:17 – 12:21 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd s technikou Sprinter + čln RAFT 1+4 k vyhľadávaniu nezvestnej osobe, ktorá mala skočiť do Váhu a utopiť sa. Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a po dohode, jednotka spustila čln na vodnú hladinu a začala pátranie po nezvestnej osobe. Postupne sa preplátavali oba brehy vodného toku, až po VD Žilina. Telo bolo spozorované približne 400 m nad lanopasom v obci Strečno, v strede VD Žilina. Následne sa telo transportovalo pomocou člna na breh, kde bolo odovzdané PZ SR. Jednotka následne naložila čln, zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

18. Požiar mladiny, Brodno, 29.3.2021, 12:11 – 13:55 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru trávy a mladiny v katastri obce Brodno s technikou PV3S ARS, 1+1. Po príchode na miesto sa jednotka Zb skontaktovala s VZ a na jeho pokyn ostala v pohotovosti na mieste zásahu. Po likvidácii požiaru sa jednotka Zb vrátila na základňu.

19. Požiar humna, Nová Bystrica, 1.4.2021, 14:24 – 18:08 hod.

Na žiadosť OD KOS Žilina bola vyslaná cisterna Tatra 815-7 na požiar hospodárskej budovy. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s veliteľom zásahu. Na jeho pokyn dvaja príslušníci zasahovali v ADP, pričom vykonávali hasebné práce v podkroví priľahlej budovy a v priestoroch hospodárskej budovy. Popri tom bola vykonávaná kyvadlová doprava vody.

20. Technická pomoc, Terchová-Tiesňavy 3.4.2021, 05:46 – 09:13 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd do obce Terchová s technikou  UDS-214, Navara 1+3, k odstraňovaniu popadaných skál na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a na pokyn veliteľa zásahu odišla na základňu.

21. Dopravná nehoda OA, Lietava, 4.4.2021, 18:29 – 19:35 hod.

Na žiadosť OD KOS ZA bola jednotka Kerax 1+3 vyslaná na výjazd, pričom sa jednalo o haváriu OA. Po príchode na miesto udalosti jednotka Upevnila vozidlo pomocou viazacích prostriedkov a následne bolo vozidlo vytiahnuté na cestnú komunikáciu. Jednotka zbalila vecné prostriedky a na pokyn veliteľa zásahu odišla na základňu.

22. TP, Záchrana pod vodou, 21.4.2021, VD – ZA, 09:02 – 19:38 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina (potápačská skupina ) výjazd na VD ZA, hľadanie nezvestnej osoby s technikou MB Sprinter + čln Mariner, PV3S ARS + člnVV12, 1+5. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s vyšetrovateľom PZ Bolo prepátravané okolie mosta, kde bola osoba naposledy videná na kamerovom zázname. Bolo prepátrané cca 5000m2, ale nezvestná osoba nebola nájdená. Po ukončení pátrania sa jednotka vrátila na základňu.

23. Požiar sauny, REMI Oščadnica, 22.4.2021, 18:09 – 19:45 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru sauny v objekte penziónu REMI v obci Oščadnica s technikou CAS30 T815-7,1+3. Po príchode na miesto bola jednotka ponechaná v zálohe na mieste zásahu. Následne po dohode s VZ bola jednotka Zb odoslaná na základňu.

24. Technická pomoc, NsP Žilina, 28.4.2021, 16:04 – 18:05 hod.

Jednotka Zb bola požiadaná o preloženie kontajnera na dlhodobý zásah, aby bolo možné ho natiahnuť na AK Phoenix. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

25. Požiar mladiny, Žilina – Rosina, 28.4.2021, 17:02 – 20:56 hod.

Jednotka Zb Tatry 7 začala s vykonávaním has. prác pomocou2D prúdov a Genfo vakov. Príslušníci na štvorkolke hasili lokálne ohniská pomocou WAP. Trakker ostal na spevnenej ceste a dopĺňal vodou pristavenú techniku. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

26. Požiar lesa, Rudinská, 29.4.2021, 16:15 – 19:52 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa Rudinská po ťažbe dreva s technikou PV3S ARS,CAS 30 T-7,4-kolka 1+7 . Po príchode na miesto sa jednotka Zb skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Po likvidácii požiaru sa jednotka Zb vrátila na základňu.

27.Ekologický zásah, Rudno – Budiš, 6.5.2021, 9:28 – 12:50

Po príchode na miesto zásahu jednotka Zb HaZZ ZA vytýčila nebezpečný priestor a za použitia ADP a meracích prístrojov monitorovala ovzdušie. Neboli namerané žiadne zvýšené hodnoty nebezpečných látok. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

28. Ekologický zásah, Rudno – Budiš, 7.5.2021, 07:07 – 13:46 hod.

Po príchode na miesto jednotka vytýčila nebezpečné pásmo, vykonávali monitoring ovzdušia v úplnej ochrane, ochladzovanie cisterny VT v ochranných oblekoch s ADP, vybudovanie dekontaminačnej sprchy ,kde boli všetci príslušníci v oblekoch dekontaminovaní. Po ukončení prečerpávania kyseliny bola vozidlom Liebherr havarovaná cisterna vytiahnutá na cestu a odovzdaná odťahovej službe. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

29. Požiar lesa, Makov, 29.4.2021, 17:41 – 21:55 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa v lokalite Makov s technikou PV3S ARS,CAS 30 T-7,4-kolka 1+7 . Po príchode na miesto sa jednotka Zb skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Po likvidácii požiaru sa jednotka Zb vrátila na základňu.

30. Technická pomoc, popadané skaly na ceste I/ 18, Strečno, 13.5.2021, 21:45 – 23:05 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd na cestu I/18 za obec Strečno ( nový hrad ) k popadaným skalám na ceste s technikou N. Navara +1, JCB +1. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ, ktorý dal pokyn príslušníkom PZ - SR na uzavretie cesty I/ 18 a technika JCB začala s odpratávaním popadaných skál. Následne cestu dočistili cestári. Po ukončení prác sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

31. Požiar bytovky, Bratislavská 42 ZA, 14.5.2021, 22:49 – 01:10 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru bytovka na ulici Bratislavská 42 technikou Trakker, CAS 30 T-7,Setra 1+8 . Po príchode na miesto sa jednotka Zb skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Po likvidácii požiaru sa jednotka Zb vrátila na základňu.

32. Požiar chaty, Korňa, 16.5.2021, 08:20 – 13:30 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru chaty v obci Korňa s technikou CAS 30 IT, 1+2 a CAS 30 T815-7,1+3. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ, vykonávala hasenie požiaru v ADP, práca na rebríku, doprava vody na miesto požiaru. po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

33. Technická pomoc, Záplavy, Ďurčiná, 17.5.2021, 17:25 – 20:04 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k záplavám do obce Ďurčiná s technikou UDS 214 1+1.  Po ukončení prác sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

34. Nebezpečné látky, Banská 530/28, Turčianske Teplice,   21.05.2021, 09:12 – 13:03

Po príchode na miesto udalosti sa veliteľ výjazdovej skupiny Zb HaZZ ZA skontaktoval s veliteľom zásahu z HS Turčianske Teplice. Následne za použitia :32ADP jednotka vykonala meranie ovzdušia v priestoroch bytového domu, konkrétne v 3 bytoch, v pivničných a podkrovných priestoroch. Meraním príslušníci zistili zvýšene hodnoty CO2 - 2500 ppm, O2 - 20,6%  a CH4 - 1,5%.  Na základe týchto meraní bol v byte na 3. poschodí odstavený prívod plynu a prítomné osoby z bytov boli evakuované pred bytovku a byty boli odvetrané prirodzeným spôsobom, otvorením okien. Na miesto sa dostavila poruchová služba SPP ktorá, previedla opätovné meranie a zistila únik plynu na 3 miestach v byte na 3. poschodí. Majiteľ bytu bol plynovou službou poučený o zabezpečení si odstránenia porúch na plynových zariadeniach revíznym technikom. Po ukončení prác a následnom opätovnom premeraní ovzdušia  vo všetkých priestoroch bytov plynovou službou a jednotkou Zb HaZZ ZA boli byty vyhodnotené ako obývateľné a majitelia sa mohli do nich vrátiť. Po zbalení vecných  prostriedkov sa jednotka Zb HaZZ ZA vrátila na základňu Zb HaZZ Žilina.

35.Zbalenie stanu z pred nemocnice Trstená 1.6.2021 10:41-15:45 hod.

Po príchode na miesto sa veliteľ skontaktoval s povereným zástupcom NSP Trstená. Na základe preberacieho protokolu bol prevzatý nafukovací stan s príslušenstvom bez nedostatku. Následne sa materiál naložil na vozidlo MB Arocs a previezol na HaZZ ZB ZA.

36. Previerkové cvičenie, odčerpávanie vody, VD Žilina, 7.6.2021, 09:22 – 12:08 hod.

Po príchode na miesto sa pomocou kalového čerpadla a vozidla CAS 30 Trakker prečerpávala voda z VD ZA. Boli vytvorené 3 B prúdy. Po ukončení cvičenia jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátili sa na základňu.

37. Previerkové cvičenie, ropná škvrna na VD-ZA, 9.6.2021, 08:05 – 11:42 hod.

Po príchode na miesto bola zistená ropná škvrna na hladine VD o rozmeroch cca 50x20m. Pomocou člna sme škvrnu ohraničili nornými stenami o dĺžke 100m a priblížená k brehu, kde sme pomocou ropného separátora prečerpali znečistenú vodu a zachytili ropné látky. Po ukončení cvičenia a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

38. Potápačský výjazd, Liptovská Mara, nezvestná osoba, 9.6.2021, 15:56 – 18:08 hod.

Jednotka bola odvolaná počas výjazdu. ( Dubná Skala ).  Osobu našli príslušníci HS  LM.

39. Previerkové cvičenie, ropná škvrna na VD-ZA, 10.6.2021, 08:20 – 11:13 hod.

Po príchode na miesto bola zistená ropná škvrna na hladine VD o rozmeroch cca 50x20m. Pomocou člna sme škvrnu ohraničili nornými stenami o dĺžke 100m a priblížená k brehu, kde sme pomocou ropného separátora prečerpali znečistenú vodu a zachytili ropné látky. Po ukončení cvičenia a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

40. Previerkové cvičenie, ropná škvrna na VD-ZA, 11.6.2021, 08:00 – 10:56 hod.

Jednotka po príchode na miesto zásahu spustila na vodu čln, za pomoci ktorého boli rozvinuté norné steny a ropná latka bola zachytená a sústredená na jedno miesto. Súčasne sa spustil do prevádzky separátor ropných produktov, pomocou ktorého bola ropná látka odčerpaná a odobratá z vodnej hladiny. Odobratá ropná látka bola uskladnená v sudoch a odvezená na likvidáciu. Následne jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

41. Dopravná nehoda OA, Klokočov , 19.6.2021, 12:33 – 16:53 hod.

Na žiadosť OD KOS ZA bola jednotka Kerax 1+2 vyslaná na výjazd, pričom sa jednalo o haváriu OA. Po príchode na miesto udalosti jednotka upevnila vozidlo pomocou viazacích prostriedkov a následne bolo vozidlo vytiahnuté na cestnú komunikáciu a naložené na auto odťahovej služby . Jednotka zbalila vecné prostriedky a na pokyn veliteľa zásahu odišla na základňu

42. Požiar drevené humno, Žilinská Lehota, 22.6.2021, 17:56 – 21:34 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru s technikou CAS 30 IT, 1+2 a CAS 30 T815-7,1+3. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ, po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

43. Dopravná nehoda, 4 OMV, ZA – Šibenice, 23.06.2021, 7:33 – 8:32  hod.

Zb HaZZ ZA - Jednotka Zb HaZZ ZA s technikou autobus Setra, 2 príslušníci sa  po príchode na miesto zásahu skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi a pomáhala pri odstraňovaní vozidiel z jazdných pruhov po DN. 

44. Previerkové cvičenie, Zb HaZZ Za – 26.6.2021, 9:30 – 10:23 hod.

ZB HaZZ Žilina – previerkové cvičenie. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že sa jedná o požiar podkrovia červenej budovy ZB HaZZ-3. Np. Požiar bol v druhom štádiu na ploche cca 50m2. Budova bola odpojená od prívodu el. energie. Na hasenie požiaru bolo vytvorené dopravné vedenie hadicami 2xB rozdeľovač a 2 útočné prúdy 8xC ukončené kombinovanou prúdnicou. Jednotka vykonávala zásah v ADP, hasila lokálne ohniská, rozoberali strešnú konštrukciu a hľadali skryté ohniská. Podkrovie bolo následne odvetrané ohniska boli uhasené a záverečný prieskum potvrdil likvidáciu požiaru. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

45. Požiar drevodomu, Liptovský Mikuláš - Konská, 7.7.2021, 15:03 – 20:35 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k požiaru drevodomu v lokalite L.M. Konská s technikou UDS-214 1+1 . Po príchode na miesto sa jednotka Zb skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Po likvidácii požiaru sa jednotka Zb vrátila na základňu.

46. TECHNICKÝ ZÁSAH, DIVINA-LÚKY,  9.7.2021, 13 :15-15 :27 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina k technickému zásahu auto  v jazierku ,jednotka s technikou Toyota LC  1+1 najprv vykonala prieskum potom následne sa vrátila na jednotku a po vyzdvihnutí  viazacích prostriedkov a povodňových odevov na mieste zásahu s pomocou civilného LKT vytiahla vozidlo  na breh a odovzdala majiteľovi .Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.