Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Zásahy 2023

Zásahová činnosť Záchrannej brigády HaZZ v Žiline – rok 2023

zásahy vzostupne – najnovšie hore        

 

45. Požiar humna + rodinného domu, obec Jasenová čp. 60 05,07,2023 20:49 – 00:17

Po príchode na miesto udalosti, HJ vykonala doplnenie CAS 30 ktoré sa nachádzali na mieste požiaru, po doplnení svojho vozidla odišla na svoju základňu.

44. Technická pomoc, vyhľadávanie nezvestnej osoby, Veľká Čierna, 2.7.2023, 17:29 – 19:37 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s veliacim policajtom. Po dohode prehľadávala priestor popri lesných cestách nad obcou v dĺžke cca 2 km. Nezvestná osoba bola nájdená inou pátracou skupinou bez známok života na hladine rybníka. Následne bolo pátranie ukončené a jednotka sa vrátila na základňu.

43. DN , 2x kamión, 1x nákladné auto, 1/11 pri Krásne n. Kysucou, 26.6. 2023, 08:53 – 13:05 hod.

Jednotka nezasahovala.

42. Technická pomoc, D1 Beluša, poškodenie techniky HaZZ, 23.6.2023, 07:40 – 10:51 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb výjazd k poškodenému vozidlu s HS Galanta na D1 pri obci Beluša s technikou T158 AK + Svan, 1+1. Po príchode na miesto jednotka naložila vozidlo MB Actros na príves Svan. Bol uzavretý pravý jazdný pruh smer ZA. Poškodené vozidlo bolo prevezené do OMV v Pov. Chlmci. Po vyložením sa jednotka vrátila na základňu.

41. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 21.06.2023, 21:35 – 22.6.2023 03:15

Na žiadosť OD KOS Trenčín vykonala jednotka výjazd technikou Toyota 1+1, čln Mariner + príves

Na priehradu L. Mara, kde zabezpečila čln pre zasahujúcu potápačskú jednotku S OR HaZZ Trenčín.

40. Technická pomoc, vytiahnutie OMV z potoku, Strážov 21.06.2023, 17:04 – 19:35

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Toyota 1+1 a Kerax 1+1 k vytiahnutiu OMV z potoku. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

39. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 19.06.2023, 07:14 – 18:07

Pokračovanie v pátraní potápačskej skupiny po nezvestnej osobe Liptovská Mara. Jednotka zbalila  vecne prostriedky a na základe rozhodnutia PZ ukončila činnosť.

38. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 18.06.2023, 07:39 – 19:58

Pokračovanie v pátraní potápačskej skupiny po nezvestnej osobe Liptovská Mara.

37. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 17.06.2023, 07:03 – 20:33

Po príjazde na miesto zásahu sa veliteľ potápačskej skupiny spojil s VZ a prevzal velenie. Ako prvá bola do pohotovosti sprevádzkovaná dekompresná komora pre bezpečnosť potápačov. Na základe výpovede svedka, bolo označené miesto prevrátenia člna  plávajúcou bójou. Potápači po ustrojení zahájili vyhľadávanie kruhovým spôsobom. VZ po vzájomnej konzultácii s KOS povolala na pomoc potápačskú skupinu HS Trenčín, nakoľko sa jednalo o veľkú plochu zásahu. Vyhľadávanie pokračovalo až do 18:30, počas zásahu polo prepátraná plocha 2500 m2 s negatívnym výsledkom. VZ po konzultácii s P HaZZ rozhodol o prerušení zásahu a pokračovaní 18.6.2023. Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila s technikou na základňu. Pre zásah 18.6.2023 už nebude nutný výjazd dekompresnej komory nakoľko sa pátranie po osobách posunulo do hĺbky cca 10 m.

36. Previerkové cvičenie, dekontaminácia  50 osôb, Zb HaZZ, 16.6.2023, 09:05 – 11:10 hod.

Vedúci OPT ZB ZA nariadil vykonať previerkové cvičenie s námetom roztrhnutý balíček z ktorého sa vysypal biely prášok v miestnosti v ktorej sa nachádzalo 50 osôb z toho 2 imobilné. Zasahujúci príslušníci na pokyn VZ postavili na vhodnej ploche areálu stan na špeciálnu očistu osôb a vyznačili  nebezpečný priestor. Neustále monitorovali ovzdušie, rýchlosť ako aj smer vetra. Po postavení stanu a vystrojení ho s príslušenstvom na dekontamináciu osôb začala jednotka usmerňovať a vykonávať očistu. Po ukončení dekontaminácie jednotka zbalila vecné prostriedky.   

35. Previerkové cvičenie, dekontaminácia cca 50 osôb, Zb HaZZ, 12.6.2023, 09:34 – 11:18 hod.

Zasahujúci príslušníci na pokyn VZ rozvinuli na nástupisku Zb HaZZ stan na špeciálnu očistu osôb /ŠOO/z náveternej strany a kužeľmi vyznačila ohrozený priestor. Technika bola umiestnená v smere únikovej cesty. ŠOO napojili na zdroj dezinfekčného prostriedku a oplach teplou vodou. Zároveň bolo vytvorené prijímacie stredisko osôb, ktoré boli v styku s neznámou látkou. Osobám bolo odobraté oblečenie a vydané dezinfekčné mydlo, rýchloschnúci uterák. Kontaminované šatstvo bolo umiestnené do zberných vakov.  Osoby boli zaevidované do systému, označené náramkom s číselným kódom umiestneným na zápästí a následne dezinfikované. V stane boli vytvorené 4 zóny. V 1 zóne ŠOO boli vytvorené podmienky na vyzlečenie osôb. Zóna 2 ŠOO bola určená na nános dezinfekčnej látky, zóna 3 oplach teplou vodou  a zóna 4, prezlečenie kontaminovaných osôb do náhradného odevu, zabezpečeného CO a lekárske vyšetrenie. Po ukončení dezinfekcie osôb bol stan ŠOO ošetrený a zbalený. Jednotka zbalila vecné prostriedky a zaparkovala techniku.

34. Nebezpečná Látka, Bytča – Mikšová , 7.6.2023, 13:01 – 22:51 hod

Zb HaZZ ZA - po príchode na miesto udalosti sa veliteľ jednotky skontaktoval s VZ a RD a spoločne koordinovali činnosť. Bola vybudovaná dekontaminačná sprcha, pripravená odberná sada, neiskrivé náradie na otvorenie a prostriedky na utesňovanie. Dvaja príslušníci v ADP 2 x6,8 a plynotesných pretlakových odevoch vstúpili do ohrozeného priestoru za účelom odobratia vzoriek zo sudov. Odobraté boli vzorky z oboch sudov, do plastových odberných nádob 2x 0,5 l a dvoch malých ampuliek na účely merania spektrometrom. Po meraní spektrometrom nebolo možné jednoznačne určiť zloženie látky, preto bola kontaktovaná KCHL za účelom analýzy odobratých vzoriek. Následne bolo dohodnuté s VZ, že prevoz vzoriek sa bude realizovať technikou Nissan Navara z HS Bytča vzhľadom na to, že je oddelená kabína a ložný priestor vozidla. Prevoz vykonali dvaja príslušníci Zb HaZZ(npor. Ing. Roman LICHNER, por. Tomáš REMENEC). Vzorky budú analyzované KCHL - Slovenská Ľupča, aby bolo jednoznačne identifikované o aká latku sa jedná a mohol byť správne zvolený spôsob prevozu a následnej likvidácie. Miesto okolo sudov bolo vytýčené páskou a bolo zabezpečené stráženie. Príslušníci následne zbalili vecne prostriedky prešli dekontamináciou, všetky prostriedky použité v ohrozenom priestore boli naložené na prívesný vozík a prejdú úplnou dekontamináciou. jednotka potom odišla na základňu.

33. Požiar, 5. poschodie, Žilina- Solinky, Gaštanová 27, 04.06.2023, 20:16- 20:38 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka ZB ZA výjazd. ZB ZA po príjazde na miesto sa skontaktovala s VZ. Nebolo ich treba, jednotka sa vrátila na svoju základňu.

32. Požiar lesa, Petrovice, 2.6.2023, 14:30 – 20:03 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. T 815-7, 1+1 vykonávala kyvadlovú dopravu vody a PV3S ARS zabezpečovali rozvoz vody po požiarovisku. Ostatní vykonávali hasebné práce. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

31. Previerkové cvičenie, dekontaminácia cca 50 osôb, Zb HaZZ, 2.6.2023, 09:05 – 11:12 hod.

stavanie dekontaminačného stanu na dekontamináciu osôb.

30. Únik kyseliny sírovej, žst. Čadca, 30.5.2023, 17:13 – 21:41 hod.

Jednotka Zb HaZZ ZA vykonala výjazd k úniku kyseliny sírovej v žst. Čadca s technikou MB Ecos, 1+2, Toyota LC, 1+2. Po príchode na miesto sa skontaktovali s VZ . Postavili dekontaminačnú sprchu a čakali na B príkaz. Po vypnutí trolejového vedenia a jeho vydaní 2 príslušníci v PCHO a ADP vyšli na cisternu a dotiahli poklop cez ktorý kyselina unikala. Uniknutú látku zasypali Hydrogén uhličitanom sodným a podstúpili dekontamináciu. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

29. Požiar RD, Nová Bystrica 538  24. 5 – 25. 5. 2023 20:45 – 01: 37 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru  RD. CAS 30 T815-7,1+2. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka ZBHaZZ Žilina riadila pokynmi veliteľa zásahu. Vykonávali hasebné práce a rozoberali konštrukciu RD, po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu .

28. Technický zásah, Veľké Rovné, asistenčné práce pre PZ SR 22.5.2023 11:54 – 16:25

Na príkaz V OPT vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd UDS 214 (1+1) asistenčné práce pre PZ SR.

27. DN cesta 1/18 Žilina, Hyza, 11.5.2023 15:46 – 18:47

ZB ZA po príjazde na miesto udalosti sme sa skontaktovali s VZ ZA. Za pomoci membránového ručného čerpadla sme zostatok motorovej nafty prečerpali do suda cca 30l. Na posypanie rozliatej PHM sme použili 50kg sorbentu ECO-DRY a 20kg Perlitu. Po dohode s VZ sme si privolali na pomoc Scaniu s ekologickým kontajnerom v ktorom sa nachádzajú sorbenty. Po použití sorbentov bola vozovka stále nebezpečne klzká tak sme sa rozhodli použiť čistič CITRO 3000 látka na rozpúšťanie ropných látok ktorého sme celkovo minuli 2l. Do motorového postrekovača sme naliali koncentrát a vozovku postriekali. Na záver sme na vozovku nasypali perlit a pozametali pozbierali do vriec a vreca odovzdali pracovníkom správy ciest. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na svoju základňu.

26. Technický zásah, Žilina – Pod Hradiskom, 3.5.2023 09:59 – 10:46

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd Renault Kerax (1+2). Išlo o prevrátený strom, ktorý bol opretý o fasádu RD.  Po príchode na miesto sa jednotka dohodla na ďalšom postupe. Strom pomocou viazacích prostriedkov a Keraxu položili na zem kde ho následne popílili.

25. Požiar RD, Vranie 16, 30. 4. 12:51 – 13:51 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru  RD,  T815-7, 1+2. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ a vykonávala h, rozoberanie konštrukcií v a dopĺňanie CAS vodou.  Po ukončení prác a dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

24. DN Čadca Rieka, 2:37 – 4:42

ZB ZA po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ CA. Za pomoci hydraulickej ruky a viazacích prostriedkov sme betónový stĺp pridvihli, pracovníci energetiky odpojili od stĺpa vedenie a stĺp sme pomaly spustili na zem. Vozidlo ktoré bolo pod betónovým stĺpom sme premiestnili mimo vozovku a miesto bolo odovzdané PZ SR. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila na  základňu.

23. Požiar bytového domu, Lietavská Lúčka, 14.4.2023, 17:26 – 18:44 hod.

 Jednotka po príchode na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Evakuačný autobus zo Zb HaZZ ZA poskytoval dočasné útočisko evakuovaným obyvateľom z bytového domu. Evakuačný autobus využilo ako dočasné útočisko 15 obyvateľov. Po ukončení zásahu a na pokyn VZ sa jednotka s technikou autobus Setra vrátila na základňu.

22. Technická pomoc, Žilina, ul. Bytčická, 3.4.2023, 14:56 – 17:19 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k spadnutému stromu na OMV s technikou R - Kerax, 1+2,na ul. Bytčická v Žiline. Po príchode na miesto jednotka pomocou HR vozidla Kerax spadnutý strom zdvihli a vozidlá presunuli na iné miesto. Následne ho popílili a taktiež spílili aj zvyšok stromu. Po očistení miesta, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

21. Požiar RD, Skalité č. 89, 28.3.2023, 10:38 – 14:12 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru 2x RD, garáže, kôlňa v obci Skalité s technikou IT, 1+2, T815-7, 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ a vykonávala has. práce, rozoberanie konštrukcií v ADP. Po ukončení prác a dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

20. Technická pomoc, evakuácia osôb, 11.3.2023 10:55 – 11:16

Výjazd Setra 1+1 Kraľovany  ŽSR. Jednotka odvolaná OD KOS ZA počas jazdy na miesto udalosti.

19. Ekologický zásah, neznáma kryšt. látka, Žilina, ul. T. Ružičku, 1.3.2023,12:32 – 13:03hod.

Na žiadosť PZ-SR a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou MB , Ecos, 1+2, k neznámej kryštalickej látke pri garážach na ul. T. Ružičku. Po príchode na miesto jednotka vykonala prieskum a následne merania všetkými dostupnými prístrojmi. Všetky merania boli negatívne. Po dohode s PZ-SR sa jednotka vrátila na základňu.

18. DN Budatín 26.2.2023  2:35 – 3:50

ZB ZA Po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ. Za pomoci viazacích prostriedkov a hydraulickej ruky sme vozidlo vyzdvihli s pod mosta na cestnú komunikáciu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

17. Požiar Veľké Rovné 25.2.2023 10:53 – 14:06

ZB ZA po príjazde sa jednotka skontaktovala s VZ BY a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka zasahovala v ADP a rozoberala strešnú a priečkovú konštrukciu za pomoci trhacieho háku a hasičskej sekery následne zalievala skryté ohniská za pomoci C prúdu. Po ukončení jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na svoju základňu.

16. Ekologický zásah, NL, Dolná Tižina, 21.2.2023, 15:11 – 17:24 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou Ekos, 1+1, Arocs 1+2, eko kontajner do obce Dolná Tižina. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Po ukončení prác jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

15. Teplička nad Váhom, Technická pomoc, 19.2.2023 13:22 – 15:14 hod.

ZB ZA po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka za pomoci JCB uvoľnila zanesený miestny potok ktorí sa vylieval z toku do rodinného domu.

14. Žilina , sídl. Hájik, požiar bytu, 17.2.2023, 12:06 – 13:11 hod.

Jednotka Zb HaZZ vykonala výjazd k požiaru bytu s technikou CAS 30 IT,1+2, CAS 30 T815-7,1+3 a Setra,1+1. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Bola v pohotovosti na mieste zásahu. Následne bola VZ odoslaná na základňu.

13. Turecko 6.2.2023 13.00-12.2.2023 20.35

Udalosť : Výjazd modulu MUSAR do Turecka na vykonanie pomoci pri vyhľadávaní a záchrane osôb po zemetrasení

12. Požiar Čadečka 563, Čadečka, okr. Čadca 10.02.2023 10:47 – 16:37 hod.

ZB HaZZ ZA: Jednotka ZB HaZZ ZA po príjazde na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ, ktorý rozhodol, že sa CAS 30 T815-7 1+3 a CAS 30 Iveco Trakker 1+2 môžu vrátiť na základňu nakoľko ich už na mieste zásahu nie je potreba. Jednotka ZB HaZZ ZA sa následne vrátila na svoju základňu. Vozidlo AK SCANIA + kontajner s kompresorom Bauer 1+1 odvolaný ešte na základni. Na miesto zásahu bola vyžiadaná VZ zo ZB HaZZ ZA T815 UDS 214 1+1 na rozoberanie konštrukcii objektu.  

11. DN Važec  4.2.2023 – 16:46 do 17:03

Jednotka bola odvolaná.

10. Vyhľadávanie stratenej osoby Zástranie 03.02.2023, 17:13 – 19:04

ZB HaZZ ZA: Na žiadosť OD KOS ZA vyžiadaná technika Polaris 4x4 na pásoch na súčinnosť pri vyhľadávaní stratenej osoby.  Jednotka sa mobilnými prostriedkami skontaktovala s VZ a pokračovala vo vyhľadávaní stratenej osoby určeným smerom s v určenom priestore. Po nájdení stratenej osoby, bola jednotka odvolaná a vrátila sa na základňu.

9. Technická pomoc spadnutý strom na vozidle Platanová 27, Žilina  03.02.2023, 15:16 – 16:49

ZB HaZZ ZA: Na žiadosť Od KOS ZA vyžiadaná technika Kerax 1+2 na technickú pomoc. Po príjazde na miesto udalosti sa jednotka skontaktovala s VZ a ďalej sa riadila jeho pokynmi. Pomocou hydraulickej ruky podvihli spadnutý strom, vyslobodili zasiahnuté vozidlá a následne strom porezali. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. Dlhšia doba dojazdu na miesto udalosti aj späť na základňu kvôli kolónam a zlému stavu vozovky.

8. DN, OMV v koryte potoka, Nová Bystrica, 01.02.2023, 16:38 – 19:24

Zb HaZZ ZA - Na žiadosť OD KOS ZA a po schválení OD P HaZZ BA jednotka vykonala výjazd s technikou R Kerax 1+2 do obce Nová Bystrica k DN osobného motorového vozidla (OMV). Po príchode na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ a po dohode postupu, bolo OMV vytiahnuté z koryta potoka na vozovku pomocou nakladacieho žeriavu a textilných popruhov. Po vytiahnutí bol automobil odovzdaný odťahovej službe, ktorá ho naložila na ložnú plochu. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

7. Požiar fy Eco kont Ružomberok,  31.1. 2023, 05:00 – 13:12 hod.

Jednotka zo Zb HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou T -815 -7, 1 +1, Iveco Trakker 1+1, k požiaru fy Eco kont do obce Ružomberok. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

6. 30.1.2023, Požiar kancelárskych priestorov, Žilina, ul. Kysucká 9, 13:41 – 21:31 hod.

Po príchode na miesto jednotka Zb HaZZ ZA vykonávala hasenie požiaru, dopĺňanie vodou, dopravu vody na požiarovisko, zriadenie čerpacieho stanoviska, čerpanie vody zo suterénu požiarom postihnutej budovy, rozoberanie konštrukcií motorovou pílou. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

5. Požiar haly, Horný Hričov, 23 – 24.1. 2023, 21:02 – hod.

Jednotka zo Zb HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou T -815 -7 1 +3, Iveco Trakker 1+2, Peugeot Boxer 1+0, Scania KHN + kontajner s kompresorom Bauer 1+1, JCB 1+0 a MB Atego EKOS 1+1 do obce Horný Hričov. Iveco Trakker vyrážalo na zásah s oneskorením, nakoľko dopĺňalo vodu na hasenie po predchádzajúcom zásahu v obci Horný Vadičov.- po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Na mieste zásahu cisterny vykonávali kyvadlovu dopravu vody na požiarovisko, odoberali vodu najskôr z miestneho hydrantu, avšak neskôr sa zásoba vody z tohto hydrantu minula. Obe cisterny zo ZB vykonali doplnenie z hydrantu iba jedenkrát. Neskôr príslušníci DHZO vytvorili odberné miesto na vodnej nádrži a cisterny sa plnili na tomto mieste. Celkovo ZB odobrali z vodnej nádrže 19 cisterien. Jednotka ďalej vytvorila mobilné plniace miesto ADP a pomocou kompresora Bauer plnila tlakové nádoby ADP zasahujúcim príslušníkom podľa potreby. Celkovo bolo naplnených 32 ks nádob z HS Žilina, SŠPO, HS Bytča, Zb HaZZ ZA. Z dôvodu zabezpečenia merania čistoty ovzdušia bol na miesto vyžiadaný MB Atego EKOS s analyzátormi - 2x Multirae a XAM 7000 meranie ovzdušia zabezpečovali dvaja príslušníci, ktorí merali ovzdušie priebežne a informovali VZ. O vykonaní merania boli vytvorené protokoly merania. Počas zásahu neboli namerané zvýšené hodnoty detekovaných látok. V technike Peugeot Boxer bolo na miesto zásahu dopravených 13ks ADP. Technika JCB zasahovala na ľavej strane budovy, kde bol nahromadený odpad z farebných kovov, uložený vo veľkých vreciach, tie odvážala na náprotivnú stranu dvora. Následne pomocou paletizačných vidiel odpratávala aj nádoby z odpadom nachádzajúce sa v blízkosti zasiahnutej budovy. Príslušníci zo ZB sa podieľali na hasiacich prácach, rozoberaní konštrukcii v ADP. Peugeot Boxer bol neskôr počas zásahu  použitý na zabezpečenie stravy zasahujúcim príslušníkom - vodič por. Roman CAPKO + RD mjr.Ing. Marián KUBÍK. Po ukončení činnosti jednotiek DHZO bola technika Peugeot Boxer vymenená za Iveco Daily, ktorá zabezpečila vytvorenie odberného miesta na VN Horný Hričov. Po vystriedaní príslušníkmi novej zmeny sa zasahujúci príslušníci vrátili na základňu s technikou Boxer. Po konzultácii s VZ bola stiahnutá aj technika EKOS, SCANIA 6x6 KHN + kontajner s kompresorom Bauer, JCB.                     24.1.2023 - 07:00 vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd za účelom prestriedania zasahujúcich príslušníkov z predchádzajúcej zmeny, s technikou P. Boxer, 1+6. Na mieste zásahu ostala CAS 30 T815/7 a Iveco Trakker. Jednotka vykonávala hasebné práce za použitia ADP. Predchádzajúca " C " zmena sa vrátila na základňu s technikou MB Ecos, 1+1, Scania, 1+1, JCB ,+1, P. Boxer, 1+7. O 13 :00 bola jednotka opäť prestriedaná s technikou Iveco Daily , 1+4 a na základňu sa vrátila skupina 1+6. Následne bola požiadavka na doplnenie počtu ADP s vozidlom Toyota LC +1. Po jeho návrate si OD KOS HaZZ ZA vyžiadal na miesto zásahu JCB a UDS s doprovodom Toyota LC. Následne sa na miesto zásahu prepravila aj čerstvá obsluha JCB a UDS,1+1, vozidlo Toyota LC +1 sa vrátila na základňu. jednotka vykonávala rozhrabávanie, hasenie a prekladanie batérii. Počas prác s JCB došlo k defektu kolesa a stroj ostal nepojazdný. Na jeho prevoz z miesta požiaru na základňu bol použitý MB Arocs + príves Vazeko.  OD 13:00 - Jednotka príslušníkov ktorí prestriekali jednotku zasahujúcu od rána vykonávala hasebné práce s použitím ADP. Príslušníci použitím techniky UDS 214 a JCB rozhrabávali požiarisko, ktoré bolo zároveň hasené vodou. JCB bolo využité na premiestňovanie zhorených batérii do pristavených kontajnerov. Po rozhrabaní požiariska bolo toto následne zaliate vodou.

4. Požiar Horný Vadičov 43, 23.1.2023 17:43-20:22 hod.

ZB HaZZ ZA : Po príchode sa jednotka skontaktovala s VZ, ktorý rozdal úlohy vykonávať  hasebné práce, rozoberanie konštrukcii, prehadzovanie sute a zalievanie vodou. Jednotka taktiež vykonávala kyvadlovú dopravu. Príslušníci zasahovali v ADP. Po skontrolovaní požiaroviska termokamerou a dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

3.DN Vlak z Rajca nabúral do mini bagra Žilina Záriečie 20.1.2023 14.27-15.07 Autobus Setra 1+1

Jednotka naložila 31 pasažierov v Záriečí a zložila na žel. st. Bytčica .

2. DN,  autobus v priekope, Liptovská Osada, 18.1.2023, 19:55 – 23:11 hod.

Po príchode na miesto zásahu, príslušníci naložili 32 cestujúcich z havarovaného autobusu a zaviezli ich na parkovisko na Donovaly, kde ich čakala náhradná doprava. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

1. DN,  D3 Horný Hričov, 3.1.2023, 18:32 – 22:18 hod.

- MB, Ecos , 1+2, Toyota LC + príves, 1+2

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a po dohode sa jednotka Zb vrátila na základňu. Po návrate na základňu si OD KOS vyžiadal opäť na miesto vozidlo s prívesom a IBC kontajnerom,1+1, do ktorého prečerpali zvyšnú naftu s poškodenej nádrže kamiónu. Prečerpaných bolo cca 350 l nafty. Po vytiahnutí kamiónu sprevádzali spolu s odťahovou službou na odstavnú plochu. Po vrátení vecných prostriedkov na HS Žilina sa jednotka vrátila na základňu, kde pomocou JCB preložili IBC kontajner s naftou na vozík majiteľa prepravnej služby.