Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2023, sobota
 

Zásahy 2023

zásahy vzostupne – najnovší hore          

20. Technická pomoc, evakuácia osôb, 11.3.2023 10:55 – 11:16 hod.

Výjazd Setra 1+1 Kraľovany  ŽSR. Jednotka odvolaná OD KOS ZA počas jazdy na miesto udalosti.

 

19. Ekologický zásah, neznáma kryšt. látka, Žilina, ul. T. Ružičku, 1.3.2023, 12:32 – 13:03 hod.

Na žiadosť PZ-SR a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou MB , Ecos, 1+2, k neznámej kryštalickej látke pri garážach na ul. T. Ružičku. Po príchode na miesto jednotka vykonala prieskum a následne merania všetkými dostupnými prístrojmi. Všetky merania boli negatívne. Po dohode s PZ-SR sa jednotka vrátila na základňu.

 

18. DN, Budatín, 26.2.2023,  2:35 – 3:50 hod

ZB ZA Po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ. Za pomoci viazacích prostriedkov a hydraulickej ruky sme vozidlo vyzdvihli s pod mosta na cestnú komunikáciu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

 

17.Požiar, Veľké Rovné, 25.2.2023,  10:53 – 14:06 hod.

ZB ZA po príjazde sa jednotka skontaktovala s VZ BY a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka zasahovala v ADP a rozoberala strešnú a priečkovú konštrukciu za pomoci trhacieho háku a hasičskej sekery následne zalievala skryté ohniská za pomoci C prúdu. Po ukončení jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na svoju základňu.

 

16.Ekologický zásah, NL, Dolná Tižina, 21.2.2023, 15:11 – 17:24 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou Ekos, 1+1, Arocs 1+2, eko kontajner do obce Dolná Tižina. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Po ukončení prác jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

 

15. Teplička nad Váhom, Technická pomoc, 19.2.2023 13:22 – 15:14 hod.

ZB ZA po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka za pomoci JCB uvoľnila zanesený miestny potok ktorí sa vylieval z toku do rodinného domu.

 

14. Žilina , sídl. Hájik, požiar bytu, 17.2.2023, 12:06 – 13:11 hod.

Jednotka Zb HaZZ vykonala výjazd k požiaru bytu s technikou CAS 30 IT,1+2, CAS 30 T815-7,1+3 a Setra,1+1. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Bola v pohotovosti na mieste zásahu. Následne bola VZ odoslaná na základňu.

 

13. Turecko, 6.2.2023,  12.2.2023 - 

Udalosť : Výjazd modulu MUSAR do Turecka na vykonanie pomoci pri vyhľadávaní a záchrane osôb po zemetrasení

 

12. Požiar Čadečka 563, Čadečka, okr. Čadca 10.02.2023 10:47 – 16:37 hod.

ZB HaZZ ZA: Jednotka ZB HaZZ ZA po príjazde na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ, ktorý rozhodol, že sa CAS 30 T815-7 1+3 a CAS 30 Iveco Trakker 1+2 môžu vrátiť na základňu nakoľko ich už na mieste zásahu nie je potreba. Jednotka ZB HaZZ ZA sa následne vrátila na svoju základňu. Vozidlo AK SCANIA + kontajner s kompresorom Bauer 1+1 odvolaný ešte na základni. Na miesto zásahu bola vyžiadaná VZ zo ZB HaZZ ZA T815 UDS 214 1+1 na rozoberanie konštrukcii objektu.  

 

11. DN, Važec , 4.2.2023 – 16:46 do 17:03 hod.

Jednotka bola odvolaná.

 

10. Vyhľadávanie stratenej osoby Zástranie 03.02.2023, 17:13 – 19:04

ZB HaZZ ZA: Na žiadosť OD KOS ZA vyžiadaná technika Polaris 4x4 na pásoch na súčinnosť pri vyhľadávaní stratenej osoby.  Jednotka sa mobilnými prostriedkami skontaktovala s VZ a pokračovala vo vyhľadávaní stratenej osoby určeným smerom s v určenom priestore. Po nájdení stratenej osoby, bola jednotka odvolaná a vrátila sa na základňu.

 

9. Technická pomoc spadnutý strom na vozidle Platanová 27, Žilina  03.02.2023, 15:16 – 16:49 hod.

ZB HaZZ ZA: Na žiadosť Od KOS ZA vyžiadaná technika Kerax 1+2 na technickú pomoc. Po príjazde na miesto udalosti sa jednotka skontaktovala s VZ a ďalej sa riadila jeho pokynmi. Pomocou hydraulickej ruky podvihli spadnutý strom, vyslobodili zasiahnuté vozidlá a následne strom porezali. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. Dlhšia doba dojazdu na miesto udalosti aj späť na základňu kvôli kolónam a zlému stavu vozovky.

 

8. DN, OMV v koryte potoka, Nová Bystrica, 01.02.2023, 16:38 – 19:24 hod.

Zb HaZZ ZA - Na žiadosť OD KOS ZA a po schválení OD P HaZZ BA jednotka vykonala výjazd s technikou R Kerax 1+2 do obce Nová Bystrica k DN osobného motorového vozidla (OMV). Po príchode na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ a po dohode postupu, bolo OMV vytiahnuté z koryta potoka na vozovku pomocou nakladacieho žeriavu a textilných popruhov. Po vytiahnutí bol automobil odovzdaný odťahovej službe, ktorá ho naložila na ložnú plochu. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

 

7.Požiar, fy Eco kont Ružomberok,  31.1. 2023, 05:00 – 13:12 hod.

Jednotka zo Zb HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou T -815 -7, 1 +1, Iveco Trakker 1+1, k požiaru fy Eco kont do obce Ružomberok. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

 

6.  Požiar kancelárskych priestorov, Žilina, ul. Kysucká 9, 30.1.2023, 13:41 – 21:31 hod.

Po príchode na miesto jednotka Zb HaZZ ZA vykonávala hasenie požiaru, dopĺňanie vodou, dopravu vody na požiarovisko, zriadenie čerpacieho stanoviska, čerpanie vody zo suterénu požiarom postihnutej budovy, rozoberanie konštrukcií motorovou pílou. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

 

5.Požiar haly, Horný Hričov, 23 – 24.1. 2023, 21:02 – hod.

Jednotka zo Zb HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou T -815 -7 1 +3, Iveco Trakker 1+2, Peugeot Boxer 1+0, Scania KHN + kontajner s kompresorom Bauer 1+1, JCB 1+0 a MB Atego EKOS 1+1 do obce Horný Hričov. Iveco Trakker vyrážalo na zásah s oneskorením, nakoľko dopĺňalo vodu na hasenie po predchádzajúcom zásahu v obci Horný Vadičov.- po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Na mieste zásahu cisterny vykonávali kyvadlovu dopravu vody na požiarovisko, odoberali vodu najskôr z miestneho hydrantu, avšak neskôr sa zásoba vody z tohto hydrantu minula. Obe cisterny zo ZB vykonali doplnenie z hydrantu iba jedenkrát. Neskôr príslušníci DHZO vytvorili odberné miesto na vodnej nádrži a cisterny sa plnili na tomto mieste. Celkovo ZB odobrali z vodnej nádrže 19 cisterien. Jednotka ďalej vytvorila mobilné plniace miesto ADP a pomocou kompresora Bauer plnila tlakové nádoby ADP zasahujúcim príslušníkom podľa potreby. Celkovo bolo naplnených 32 ks nádob z HS Žilina, SŠPO, HS Bytča, Zb HaZZ ZA. Z dôvodu zabezpečenia merania čistoty ovzdušia bol na miesto vyžiadaný MB Atego EKOS s analyzátormi - 2x Multirae a XAM 7000 meranie ovzdušia zabezpečovali dvaja príslušníci, ktorí merali ovzdušie priebežne a informovali VZ. O vykonaní merania boli vytvorené protokoly merania. Počas zásahu neboli namerané zvýšené hodnoty detekovaných látok. V technike Peugeot Boxer bolo na miesto zásahu dopravených 13ks ADP. Technika JCB zasahovala na ľavej strane budovy, kde bol nahromadený odpad z farebných kovov, uložený vo veľkých vreciach, tie odvážala na náprotivnú stranu dvora. Následne pomocou paletizačných vidiel odpratávala aj nádoby z odpadom nachádzajúce sa v blízkosti zasiahnutej budovy. Príslušníci zo ZB sa podieľali na hasiacich prácach, rozoberaní konštrukcii v ADP. Peugeot Boxer bol neskôr počas zásahu  použitý na zabezpečenie stravy zasahujúcim príslušníkom - vodič por. Roman CAPKO + RD mjr.Ing. Marián KUBÍK. Po ukončení činnosti jednotiek DHZO bola technika Peugeot Boxer vymenená za Iveco Daily, ktorá zabezpečila vytvorenie odberného miesta na VN Horný Hričov. Po vystriedaní príslušníkmi novej zmeny sa zasahujúci príslušníci vrátili na základňu s technikou Boxer. Po konzultácii s VZ bola stiahnutá aj technika EKOS, SCANIA 6x6 KHN + kontajner s kompresorom Bauer, JCB. 

24.1.2023 - 07:00 vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd za účelom prestriedania zasahujúcich príslušníkov z predchádzajúcej zmeny, s technikou P. Boxer, 1+6. Na mieste zásahu ostala CAS 30 T815/7 a Iveco Trakker. Jednotka vykonávala hasebné práce za použitia ADP. Predchádzajúca " C " zmena sa vrátila na základňu s technikou MB Ecos, 1+1, Scania, 1+1, JCB ,+1, P. Boxer, 1+7. O 13 :00 bola jednotka opäť prestriedaná s technikou Iveco Daily , 1+4 a na základňu sa vrátila skupina 1+6. Následne bola požiadavka na doplnenie počtu ADP s vozidlom Toyota LC +1. Po jeho návrate si OD KOS HaZZ ZA vyžiadal na miesto zásahu JCB a UDS s doprovodom Toyota LC. Následne sa na miesto zásahu prepravila aj čerstvá obsluha JCB a UDS,1+1, vozidlo Toyota LC +1 sa vrátila na základňu. jednotka vykonávala rozhrabávanie, hasenie a prekladanie batérii. Počas prác s JCB došlo k defektu kolesa a stroj ostal nepojazdný. Na jeho prevoz z miesta požiaru na základňu bol použitý MB Arocs + príves Vazeko.  OD 13:00 - Jednotka príslušníkov ktorí prestriekali jednotku zasahujúcu od rána vykonávala hasebné práce s použitím ADP. Príslušníci použitím techniky UDS 214 a JCB rozhrabávali požiarisko, ktoré bolo zároveň hasené vodou. JCB bolo využité na premiestňovanie zhorených batérii do pristavených kontajnerov. Po rozhrabaní požiariska bolo toto následne zaliate vodou.

 

4. Požiar Horný Vadičov 43, 23.1.2023 17:43-20:22 hod.

ZB HaZZ ZA : Po príchode sa jednotka skontaktovala s VZ, ktorý rozdal úlohy vykonávať  hasebné práce, rozoberanie konštrukcii, prehadzovanie sute a zalievanie vodou. Jednotka taktiež vykonávala kyvadlovú dopravu. Príslušníci zasahovali v ADP. Po skontrolovaní požiaroviska termokamerou a dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

 

3.DN, Vlak z Rajca nabúral do mini bagra Žilina Záriečie,  20.1.2023 14.27-15.07, hod.,  Autobus Setra 1+1

Jednotka naložila 31 pasažierov v Záriečí a zložila na žel. st. Bytčica .

 

2. DN,  autobus v priekope, Liptovská Osada, 18.1.2023, 19:55 – 23:11 hod.

Po príchode na miesto zásahu, príslušníci naložili 32 cestujúcich z havarovaného autobusu a zaviezli ich na parkovisko na Donovaly, kde ich čakala náhradná doprava. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

 

1. DN,  D3 Horný Hričov, 3.1.2023, 18:32 – 22:18 hod.

- MB, Ecos , 1+2, Toyota LC + príves, 1+2

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a po dohode sa jednotka Zb vrátila na základňu. Po návrate na základňu si OD KOS vyžiadal opäť na miesto vozidlo s prívesom a IBC kontajnerom,1+1, do ktorého prečerpali zvyšnú naftu s poškodenej nádrže kamiónu. Prečerpaných bolo cca 350 l nafty. Po vytiahnutí kamiónu sprevádzali spolu s odťahovou službou na odstavnú plochu. Po vrátení vecných prostriedkov na HS Žilina sa jednotka vrátila na základňu, kde pomocou JCB preložili IBC kontajner s naftou na vozík majiteľa prepravnej služby.