Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Zásahy 2023

zásahová činnosť ZB HaZZ v Žiline za rok 2023

1. DN, D3 Horný Hričov, 3.1.2023, 18:32 – 22:18 hod.

MB, Ecos , 1+2, Toyota LC + príves, 1+2

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a po dohode sa jednotka Zb vrátila na základňu. Po návrate na základňu si OD KOS vyžiadal opäť na miesto vozidlo s prívesom a IBC kontajnerom,1+1, do ktorého prečerpali zvyšnú naftu s poškodenej nádrže kamiónu. Prečerpaných bolo cca 350 l nafty. Po vytiahnutí kamiónu sprevádzali spolu s odťahovou službou na odstavnú plochu. Po vrátení vecných prostriedkov na HS Žilina sa jednotka vrátila na základňu, kde pomocou JCB preložili IBC kontajner s naftou na vozík majiteľa prepravnej služby.

2. DN,  autobus v priekope, Liptovská Osada, 18.1.2023, 19:55 – 23:11 hod.

Po príchode na miesto zásahu, príslušníci naložili 32 cestujúcich z havarovaného autobusu a zaviezli ich na parkovisko na Donovaly, kde ich čakala náhradná doprava. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

3.DN Vlak z Rajca nabúral do mini bagra Žilina Záriečie 20.1.2023 14.27-15.07 Autobus Setra 1+1

Jednotka naložila 31 pasažierov v Záriečí a zložila na žel. st. Bytčica .

4. Požiar Horný Vadičov 43, 23.1.2023 17:43-20:22 hod.

ZB HaZZ ZA : Po príchode sa jednotka skontaktovala s VZ, ktorý rozdal úlohy vykonávať  hasebné práce, rozoberanie konštrukcii, prehadzovanie sute a zalievanie vodou. Jednotka taktiež vykonávala kyvadlovú dopravu. Príslušníci zasahovali v ADP. Po skontrolovaní požiaroviska termokamerou a dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

5.Požiar haly, Horný Hričov, 23 – 24.1. 2023, 21:02 – hod.

Jednotka zo Zb HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou T -815 -7 1 +3, Iveco Trakker 1+2, Peugeot Boxer 1+0, Scania KHN + kontajner s kompresorom Bauer 1+1, JCB 1+0 a MB Atego EKOS 1+1 do obce Horný Hričov. Iveco Trakker vyrážalo na zásah s oneskorením, nakoľko dopĺňalo vodu na hasenie po predchádzajúcom zásahu v obci Horný Vadičov.- po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Na mieste zásahu cisterny vykonávali kyvadlovú dopravu vody na požiarovisko, odoberali vodu najskôr z miestneho hydrantu, avšak neskôr sa zásoba vody z tohto hydrantu minula. Obe cisterny zo ZB vykonali doplnenie z hydrantu iba jedenkrát. Neskôr príslušníci DHZO vytvorili odberné miesto na vodnej nádrži a cisterny sa plnili na tomto mieste. Celkovo ZB odobrali z vodnej nádrže 19 cisterien. Jednotka ďalej vytvorila mobilné plniace miesto ADP a pomocou kompresora Bauer plnila tlakové nádoby ADP zasahujúcim príslušníkom podľa potreby. Celkovo bolo naplnených 32 ks nádob z HS Žilina, SŠPO, HS Bytča, Zb HaZZ ZA. Z dôvodu zabezpečenia merania čistoty ovzdušia bol na miesto vyžiadaný MB Atego EKOS s analyzátormi - 2x Multirae a XAM 7000 meranie ovzdušia zabezpečovali dvaja príslušníci, ktorí merali ovzdušie priebežne a informovali VZ. O vykonaní merania boli vytvorené protokoly merania. Počas zásahu neboli namerané zvýšené hodnoty detekovaných látok. V technike Peugeot Boxer bolo na miesto zásahu dopravených 13ks ADP. Technika JCB zasahovala na ľavej strane budovy, kde bol nahromadený odpad z farebných kovov, uložený vo veľkých vreciach, tie odvážala na náprotivnú stranu dvora. Následne pomocou paletizačných vidiel odpratávala aj nádoby z odpadom nachádzajúce sa v blízkosti zasiahnutej budovy. Príslušníci zo ZB sa podieľali na hasiacich prácach, rozoberaní konštrukcii v ADP. Peugeot Boxer bol neskôr počas zásahu  použitý na zabezpečenie stravy zasahujúcim príslušníkom - vodič por. Roman CAPKO + RD mjr. Ing. Marián KUBÍK. Po ukončení činnosti jednotiek DHZO bola technika Peugeot Boxer vymenená za Iveco Daily, ktorá zabezpečila vytvorenie odberného miesta na VN Horný Hričov. Po vystriedaní príslušníkmi novej zmeny sa zasahujúci príslušníci vrátili na základňu s technikou Boxer. Po konzultácii s VZ bola stiahnutá aj technika EKOS, SCANIA 6x6 KHN + kontajner s kompresorom Bauer, JCB.

24.1.2023 - 07:00 vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd za účelom prestriedaniu zasahujúcich príslušníkov z predchádzajúcej zmeny, s technikou P. Boxer, 1+6. Na mieste zásahu ostala CAS 30 T815/7 a Iveco Trakker. Jednotka vykonávala hasebné práce za použitia ADP. Predchádzajúca " C " zmena sa vrátila na základňu s technikou MB Ecos, 1+1, Scania, 1+1, JCB ,+1, P. Boxer, 1+7. O 13 :00 bola jednotka opäť prestriedaná s technikou Iveco Daily , 1+4 a na základňu sa vrátila skupina 1+6. Následne bola požiadavka na doplnenie počtu ADP s vozidlom Toyota LC +1. Po jeho návrate si OD KOS HaZZ ZA vyžiadal na miesto zásahu JCB a UDS s doprovodom Toyota LC. Následne sa na miesto zásahu prepravila aj čerstvá obsluha JCB a UDS,1+1, vozidlo Toyota LC +1 sa vrátila na základňu. jednotka vykonávala rozhrábavanie, hasenie a prekladanie batérií. Počas prác s JCB došlo k defektu kolesa a stroj ostal nepojazdný. Na jeho prevoz z miesta požiaru na základňu bol použitý MB Arocs + príves Vazeko.  OD 13:00 - Jednotka príslušníkov ktorí prestriekali jednotku zasahujúcu od rána vykonávala hasebné práce s použitím ADP. Príslušníci použitím techniky UDS 214 a JCB rozhrabávali požiarisko, ktoré bolo zároveň hasené vodou. JCB bolo využité na premiestňovanie zhorených batérii do pristavených kontajnerov. Po rozhrabaní požiariska bolo toto následne zaliate vodou.

6. 30.1.2023, Požiar kancelárskych priestorov, Žilina, ul. Kysucká 9, 13:41 – 21:31 hod.

Po príchode na miesto jednotka Zb HaZZ ZA vykonávala hasenie požiaru, dopĺňanie vodou, dopravu vody na požiarovisko, zriadenie čerpacieho stanoviska, čerpanie vody zo suterénu požiarom postihnutej budovy, rozoberanie konštrukcií motorovou pílou. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

7. Požiar, fy Eco kont Ružomberok,  31.1. 2023, 05:00 – 13:12 hod.

Jednotka zo Zb HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou T -815 -7, 1 +1, Iveco Trakker 1+1, k požiaru fy Eco kont do obce Ružomberok. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

8. DN, OMV v koryte potoka, Nová Bystrica, 01.02.2023, 16:38 – 19:24

Zb HaZZ ZA - Na žiadosť OD KOS ZA a po schválení OD P HaZZ BA jednotka vykonala výjazd s technikou R Kerax 1+2 do obce Nová Bystrica k DN osobného motorového vozidla (OMV). Po príchode na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ a po dohode postupu, bolo OMV vytiahnuté z koryta potoka na vozovku pomocou nakladacieho žeriavu a textilných popruhov. Po vytiahnutí bol automobil odovzdaný odťahovej službe, ktorá ho naložila na ložnú plochu. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

9. Technická pomoc, spadnutý strom na vozidle Platanová 27, Žilina  03.02.2023, 15:16 – 16:49

ZB HaZZ ZA: Na žiadosť Od KOS ZA vyžiadaná technika Kerax 1+2 na technickú pomoc. Po príjazde na miesto udalosti sa jednotka skontaktovala s VZ a ďalej sa riadila jeho pokynmi. Pomocou hydraulickej ruky podvihli spadnutý strom, vyslobodili zasiahnuté vozidlá a následne strom porezali. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. Dlhšia doba dojazdu na miesto udalosti aj späť na základňu kvôli kolónam a zlému stavu vozovky.

10. Vyhľadávanie stratenej osoby Zástranie 03.02.2023, 17:13 – 19:04

ZB HaZZ ZA: Na žiadosť OD KOS ZA vyžiadaná technika Polaris 4x4 na pásoch na súčinnosť pri vyhľadávaní stratenej osoby.  Jednotka sa mobilnými prostriedkami skontaktovala s VZ a pokračovala vo vyhľadávaní stratenej osoby určeným smerom s v určenom priestore. Po nájdení stratenej osoby, bola jednotka odvolaná a vrátila sa na základňu.

11. DN Vážec  4.2.2023 – 16:46 do 17:03

Jednotka bola odvolaná.

12. Požiar Čadečka 563, Čadečka, okr. Čadca 10.02.2023 10:47 – 16:37 hod.

ZB HaZZ ZA: Jednotka ZB HaZZ ZA po príjazde na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ, ktorý rozhodol, že sa CAS 30 T815-7 1+3 a CAS 30 Iveco Trakker 1+2 môžu vrátiť na základňu nakoľko ich už na mieste zásahu nie je potreba. Jednotka ZB HaZZ ZA sa následne vrátila na svoju základňu. Vozidlo AK SCANIA + kontajner s kompresorom Bauer 1+1 odvolaný ešte na základni. Na miesto zásahu bola vyžiadaná VZ zo ZB HaZZ ZA T815 UDS 214 1+1 na rozoberanie konštrukcii objektu.  

13. Turecko 6.2.2023 13.00-12.2.2023 20.35

Udalosť : Výjazd modulu MUSAR do Turecka na vykonanie pomoci pri vyhľadávaní a záchrane osôb po zemetrasení.

14. Žilina , sídl. Hájik, požiar bytu, 17.2.2023, 12:06 – 13:11 hod.

Jednotka Zb HaZZ vykonala výjazd k požiaru bytu s technikou CAS 30 IT,1+2, CAS 30 T815-7,1+3 a Setra,1+1. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Bola v pohotovosti na mieste zásahu. Následne bola VZ odoslaná na základňu.

15. Teplička nad Váhom, Technická pomoc, 19.2.2023 13:22 – 15:14 hod.

ZB ZA po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka za pomoci JCB uvoľnila zanesený miestny potok ktorí sa vylieval z toku do rodinného domu.

16. Ekologický zásah, NL, Dolná Tižina, 21.2.2023, 15:11 – 17:24 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou Ekos, 1+1, Arocs 1+2, eko kontajner do obce Dolná Tižina. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Po ukončení prác jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

17. Požiar, Veľké Rovné 25.2.2023 10:53 – 14:06

ZB ZA po príjazde sa jednotka skontaktovala s VZ BY a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka zasahovala v ADP a rozoberala strešnú a priečkovú konštrukciu za pomoci trhacieho háku a hasičskej sekery následne zalievala skryté ohniská za pomoci C prúdu. Po ukončení jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na svoju základňu.

18. DN, Budatín, 26.2.2023,  2:35 – 3:50

ZB ZA Po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ. Za pomoci viazacích prostriedkov a hydraulickej ruky sme vozidlo vyzdvihli s pod mosta na cestnú komunikáciu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

19. Ekologický zásah, neznáma kryšt. látka, Žilina, ul. T. Ružičku, 1.3.2023,12:32 – 13:03 hod.

Na žiadosť PZ-SR a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou MB , Ecos, 1+2, k neznámej kryštalickej látke pri garážach na ul. T. Ružičku. Po príchode na miesto jednotka vykonala prieskum a následne merania všetkými dostupnými prístrojmi. Všetky merania boli negatívne. Po dohode s PZ-SR sa jednotka vrátila na základňu.

20. Technická pomoc, evakuácia osôb, 11.3.2023 10:55 – 11:16

Výjazd Setra 1+1 Kraľovany  ŽSR. Jednotka odvolaná OD KOS ZA počas jazdy na miesto udalosti.

21. Požiar RD, Skalité č. 89, 28.3.2023, 10:38 – 14:12 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru 2x RD, garáže, kôlňa v obci Skalité s technikou IT, 1+2, T815-7, 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ a vykonávala has. práce, rozoberanie konštrukcií v ADP. Po ukončení prác a dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

22. Technická pomoc, Žilina, ul. Bytčická, 3.4.2023, 14:56 – 17:19 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k spadnutému stromu na OMV s technikou R - Kerax, 1+2,na ul. Bytčická v Žiline. Po príchode na miesto jednotka pomocou HR vozidla Kerax spadnutý strom zdvihli a vozidlá presunuli na iné miesto. Následne ho popílili a taktiež spílili aj zvyšok stromu. Po očistení miesta, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

23. Požiar bytového domu, Lietavská Lúčka, 14.4.2023, 17:26 – 18:44 hod.

 Jednotka po príchode na miesto zásahu sa skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Evakuačný autobus zo Zb HaZZ ZA poskytoval dočasné útočisko evakuovaným obyvateľom z bytového domu. Evakuačný autobus využilo ako dočasné útočisko 15 obyvateľov. Po ukončení zásahu a na pokyn VZ sa jednotka s technikou autobus Setra vrátila na základňu.

24. DN, Čadca Rieka, 2:37 – 4:42

ZB ZA po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ CA. Za pomoci hydraulickej ruky a viazacích prostriedkov sme betónový stĺp pridvihli, pracovníci energetiky odpojili od stĺpa vedenie a stĺp sme pomaly spustili na zem. Vozidlo ktoré bolo pod betónovým stĺpom sme premiestnili mimo vozovku a miesto bolo odovzdané PZ SR. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila na na základňu.

25. Požiar RD, Vranie 16, 30. 4. 12:51 – 13:51 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru  RD,  T815-7, 1+2. Po príchode na miesto sa jednotka riadila pokynmi VZ a vykonávala h, rozoberanie konštrukcií v a dopĺňanie CAS vodou.  Po ukončení prác a dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

26. Technický zásah, Žilina – Pod Hradiskom, 3.5.2023 09:59 – 10:46

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd Renault Kerax (1+2). Išlo o prevrátený strom, ktorý bol opretý o fasádu RD.  Po príchode na miesto sa jednotka dohodla na ďalšom postupe. Strom pomocou viazacích prostriedkov a Keraxu položili na zem kde ho následne popílili.

27. DN cesta 1/18 Žilina, Hyza, 11.5.2023 15:46 – 18:47

ZB ZA po príjazde na miesto udalosti sme sa skontaktovali s VZ ZA. Za pomoci membránového ručného čerpadla sme zostatok motorovej nafty prečerpali do suda cca 30l. Na posypanie rozliatej PHM sme použili 50kg sorbentu ECO-DRY a 20kg Perlitu. Po dohode s VZ sme si privolali na pomoc Scaniu s ekologickým kontajnerom v ktorom sa nachádzajú sorbenty. Po použití sorbentov bola vozovka stále nebezpečne klzká tak sme sa rozhodli použiť čistič CITRO 3000 látka na rozpúšťanie ropných látok ktorého sme celkovo minuli 2l. Do motorového postrekovača sme naliali koncentrát a vozovku postriekali. Na záver sme na vozovku nasypali perlit a pozametali pozbierali do vriec a vreca odovzdali pracovníkom správy ciest. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na svoju základňu.

28. Technický zásah, Veľké Rovné, asistenčné práce pre PZ SR 22.5.2023 11:54 – 16:25

Na príkaz V OPT vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd UDS 214 (1+1) asistenčné práce pre PZ SR.

29. Požiar RD, Nová Bystrica 538  24. 5 – 25. 5. 2023 20:45 – 01: 37 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka Zb HaZZ ZA výjazd k požiaru  RD. CAS 30 T815-7,1+2. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka ZBHaZZ Žilina riadila pokynmi veliteľa zásahu. Vykonávali hasebné práce a rozoberali konštrukciu RD, po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu .

30. Únik kyseliny sírovej, žst. Čadca, 30.5.2023, 17:13 – 21:41 hod.

Jednotka Zb HaZZ ZA vykonala výjazd k úniku kyseliny sírovej v žst. Čadca s technikou MB Ecos, 1+2, Toyota LC, 1+2. Po príchode na miesto sa skontaktovali s VZ . Postavili dekontaminačnú sprchu a čakali na B príkaz. Po vypnutí trolejového vedenia a jeho vydaní 2 príslušníci v PCHO a ADP vyšli na cisternu a dotiahli poklop cez ktorý kyselina unikala. Uniknutú látku zasypali Hydrogén uhličitanom sodným a podstúpili dekontamináciu. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

31. Previerkové cvičenie, dekontaminácia cca 50 osôb, Zb HaZZ, 2.6.2023, 09:05 – 11:12 hod.

stavanie dekontaminačného stanu na dekontamináciu osôb.

32. Požiar lesa, Petrovice, 2.6.2023, 14:30 – 20:03 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. T 815-7, 1+1 vykonávala kyvadlovú dopravu vody a PV3S ARS zabezpečovali rozvoz vody po požiarovisku. Ostatní vykonávali hasebné práce. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

33. Požiar, 5. poschodie, Žilina- Solinky, Gaštanová 27, 04.06.2023, 20:16- 20:38 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala jednotka ZB ZA výjazd. ZB ZA po príjazde na miesto sa skontaktovala s VZ. Nebolo ich treba, jednotka sa vrátila na svoju základňu.

34. Nebezpečná Látka, Bytča – Mikšová , 7.6.2023, 13:01 – 22:51 hod

Zb HaZZ ZA - po príchode na miesto udalosti sa veliteľ jednotky skontaktoval s VZ a RD a spoločne koordinovali činnosť. Bola vybudovaná dekontaminačná sprcha, pripravená odberná sada, neiskrivé náradie na otvorenie a prostriedky na utesňovanie. Dvaja príslušníci v ADP 2 x6,8 a plynotesných pretlakových odevoch vstúpili do ohrozeného priestoru za účelom odobratia vzoriek zo sudov. Odobraté boli vzorky z oboch sudov, do plastových odberných nádob 2x 0,5 l a dvoch malých ampuliek na účely merania spektrometrom. Po meraní spektrometrom nebolo možné jednoznačne určiť zloženie látky, preto bola kontaktovaná KCHL za účelom analýzy odobratých vzoriek. Následne bolo dohodnuté s VZ, že prevoz vzoriek sa bude realizovať technikou Nissan Navara z HS Bytča vzhľadom na to, že je oddelená kabína a ložný priestor vozidla. Prevoz vykonali dvaja príslušníci Zb HaZZ(npor. Ing. Roman LICHNER, por. Tomáš REMENEC). Vzorky budú analyzované KCHL - Slovenská Ľupča, aby bolo jednoznačne identifikované o aká latku sa jedná a mohol byť správne zvolený spôsob prevozu a následnej likvidácie. Miesto okolo sudov bolo vytýčené páskou a bolo zabezpečené stráženie. Príslušníci následne zbalili vecne prostriedky prešli dekontamináciou, všetky prostriedky použité v ohrozenom priestore boli naložené na prívesný vozík a prejdú úplnou dekontamináciou. jednotka potom odišla na základňu.

35. Previerkové cvičenie, dekontaminácia cca 50 osôb, Zb HaZZ, 12.6.2023, 09:34 – 11:18 hod.

Zasahujúci príslušníci na pokyn VZ rozvinuli na nástupisku Zb HaZZ stan na špeciálnu očistu osôb /ŠOO/z náveternej strany a kužeľmi vyznačila ohrozený priestor. Technika bola umiestnená v smere únikovej cesty. ŠOO napojili na zdroj dezinfekčného prostriedku a oplach teplou vodou. Zároveň bolo vytvorené prijímacie stredisko osôb, ktoré boli v styku s neznámou látkou. Osobám bolo odobraté oblečenie a vydané dezinfekčné mydlo, rýchloschnúci uterák. Kontaminované šatstvo bolo umiestnené do zberných vakov.  Osoby boli zaevidované do systému, označené náramkom s číselným kódom umiestneným na zápästí a následne dezinfikované. V stane boli vytvorené 4 zóny. V 1 zóne ŠOO boli vytvorené podmienky na vyzlečenie osôb. Zóna 2 ŠOO bola určená na nános dezinfekčnej látky, zóna 3 oplach teplou vodou  a zóna 4, prezlečenie kontaminovaných osôb do náhradného odevu, zabezpečeného CO a lekárske vyšetrenie. Po ukončení dezinfekcie osôb bol stan ŠOO ošetrený a zbalený. Jednotka zbalila vecné prostriedky a zaparkovala techniku.

36. Previerkové cvičenie, dekontaminácia  50 osôb, Zb HaZZ, 16.6.2023, 09:05 – 11:10 hod.

Vedúci OPT ZB ZA nariadil vykonať previerkové cvičenie s námetom roztrhnutý balíček z ktorého sa vysypal biely prášok v miestnosti v ktorej sa nachádzalo 50 osôb z toho 2 imobilné. Zasahujúci príslušníci na pokyn VZ postavili na vhodnej ploche areálu stan na špeciálnu očistu osôb a vyznačili  nebezpečný priestor. Neustále monitorovali ovzdušie, rýchlosť ako aj smer vetra. Po postavení stanu a vystrojení ho s príslušenstvom na dekontamináciu osôb začala jednotka usmerňovať a vykonávať očistu. Po ukončení dekontaminácie jednotka zbalila vecné prostriedky.   

37. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 17.06.2023, 07:03 – 20:33

Po príjazde na miesto zásahu sa veliteľ potápačskej skupiny spojil s VZ a prevzal velenie. Ako prvá bola do pohotovosti sprevádzkovaná dekompresná komora pre bezpečnosť potápačov. Na základe výpovede svedka, bolo označené miesto prevrátenia člna  plávajúcou bójou. Potápači po ustrojení zahájili vyhľadávanie kruhovým spôsobom. VZ po vzájomnej konzultácii s KOS povolala na pomoc potápačskú skupinu HS Trenčín, nakoľko sa jednalo o veľkú plochu zásahu. Vyhľadávanie pokračovalo až do 18:30, počas zásahu polo prepátraná plocha 2500 m2 s negatívnym výsledkom. VZ po konzultácii s P HaZZ rozhodol o prerušení zásahu a pokračovaní 18.6.2023. Po zbalení prostriedkov sa jednotka vrátila s technikou na základňu. Pre zásah 18.6.2023 už nebude nutný výjazd dekompresnej komory nakoľko sa pátranie po osobách posunulo do hĺbky cca 10 m.

38. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 18.06.2023, 07:39 – 19:58

Pokračovanie v pátraní potápačskej skupiny po nezvestnej osobe Liptovská Mara.

39. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 19.06.2023, 07:14 – 18:07

Pokračovanie v pátraní potápačskej skupiny po nezvestnej osobe Liptovská Mara. Jednotka zbalila  vecne prostriedky a na základe rozhodnutia PZ ukončila činnosť.

40. Technická pomoc, vytiahnutie OMV z potoku, Strážov 21.06.2023, 17:04 – 19:35

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Toyota 1+1 a Kerax 1+1 k vytiahnutiu OMV z potoku. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

41. Technická pomoc, vyhľadávanie osôb pod hladinou, L. Mara 21.06.2023, 21:35 – 22.6.2023 03:15

Na žiadosť OD KOS Trenčín vykonala jednotka výjazd technikou Toyota 1+1, čln Mariner + príves

Na priehradu L. Mara, kde zabezpečila čln pre zasahujúcu potápačskú jednotku S OR HaZZ Trenčín.

42. Technická pomoc, D1 Beluša, poškodenie techniky HaZZ, 23.6.2023, 07:40 – 10:51 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ BA vykonala jednotka Zb výjazd k poškodenému vozidlu s HS Galanta na D1 pri obci Beluša s technikou T158 AK + Svan, 1+1. Po príchode na miesto jednotka naložila vozidlo MB Actros na príves Svan. Bol uzavretý pravý jazdný pruh smer ZA. Poškodené vozidlo bolo prevezené do OMV v Pov. Chlmci. Po vyložením sa jednotka vrátila na základňu.

43. DN , 2x kamión, 1x nákladné auto, 1/11 pri Krásne n. Kysucou, 26.6. 2023, 08:53 – 13:05 hod.

Jednotka nezasahovala.

44. Technická pomoc, vyhľadávanie nezvestnej osoby, Veľká Čierna, 2.7.2023, 17:29 – 19:37 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s veliacim policajtom. Po dohode prehľadávala priestor popri lesných cestách nad obcou v dĺžke cca 2 km. Nezvestná osoba bola nájdená inou pátracou skupinou bez známok života na hladine rybníka. Následne bolo pátranie ukončené a jednotka sa vrátila na základňu.

45. Požiar humna + rodinného domu, obec Jasenová čp. 60 05,07,2023 20:49 – 00:17

Po príchode na miesto udalosti, HJ vykonala doplnenie CAS 30 ktoré sa nachádzali na mieste požiaru, po doplnení svojho vozidla odišla na svoju základňu.

46. Požiar drevenej budovy, Žilina , Vysokoškolákov 11:35-13:12

Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a postupovala podľa jeho inštrukcií. Príslušníci používali ADP, vykonávali hasebné práce, rozoberanie konštrukcií. Jednotka v čase vyhlásenia výjazdu vykonávala povodňový výcvik v areáli VD Žilina. Pri zásahu bola poškodená zásahová rukavica príslušníka rtm. Jozef Pančuchár.

47.Technická pomoc, odstránenie konárov zasahujúcich do cesty,17.7.2023, 13:42 – 14:10 hod.

Po príchode na miesto jednotka pomocou motorovej  píly odrezala konáre zasahujúce do vozovky. Následne bola povolaná k ďalšej udalosti. R – Kerax, 1+2.

48. Technická pomoc, čerpanie vody s archívu VÚC ZA, 17.7.2023, 13:57 – 15:29 hod.

Jednotka bola povolaná k čerpaniu vody zo suterénu archívu VÚC Žilina. Po vyčerpaní vody jednotka ešte použila vysávač Kärcher.  Toyota LC + vozík, 1+3.

49. Technická pomoc, ul. Bratislavská, opretý strom o trafostanicu, 17.7.2023, 14:10 – 15:44 hod.

Po príchode na miest zásahu sa jednotka skontaktovala s MP. Pomocou motorovej píly porezala väčší strom a pomocou hydraulického ramena ho upratala mimo vozovku. R – Kerax, 1+2.

50. Požiar,  slamy, štiepky a pilín, medzi Bánovou a Brezanmi, 23.7.2023, 14:32 – 16:56 hod.

Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vykonávala rozhrabávanie lokálnych ohnísk a postupne ich zalievala.

51. DN, OMV, Raková, 28.7.2023 02:45 – 05:20.

Kerax 1+2, DN OMV havarované auto obec Raková. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

52. DN, nákladného vozidla s únikom oleja do Váhu, H. Hričov, 1.8.2023, 17:34 – 20:50 hod.

Jednotka bola vyslaná k úniku oleja do Váhu v obci H. Hričov s technikou MB Ecos, 1+2 a následne bol povolaný P. Boxer so sorbentom. Jednotka vytvorila nornú  stenu, aby zabránila úniku oleja do hlavného toku. Uniknutý olej bol zasypaný sorbentom a následne pozberaný do vriec. Bol použitý jeden povodňový oblek. Hladina bola postriekaná Citrom. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

53. TP, odtiahnutie nepojazdnej hasičskej techniky, Žilina, 13.8.2023, 18:40 – 19:40 hod.

Jednotka bola povolaná na odtiahnutie  nepojazdnej plošiny AP 44 Bronto, ktorá bola na výjazde. Plošina bola odtiahnutá pomocou ťažnej tyče na HS Žilina. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

54. Žilina, požiar bytu, ul. Revolučná3288/ 1, 24.8.2023, 01:00 – 03:46 hod.

Jednotka bola povolaná k požiaru bytu v bytovom dome boli evakuovaný obyvatelia a následne plnila jednotka pokyny veliteľa zásahu doplnenie vody do cisterien po uhasení požiaru bola jednotka odoslaná na základňu.

55. Požiar KD, Budatínska Lehota ( KM ),25.8.2023, 04:22 -12:50,zmena C, A.

Jednotka bola povolaná k požiaru kultúrneho domu v obci Budatínska Lehota s technikou CAS 30 IT, CAS 30 T815-7 a AK Scania s kontajnerom s kompresorom BAUER, 1+8. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vykonávala hasebné práce, rozoberanie konštrukcií a odstraňovanie prekážok v ADP. Do poruchy kompresora plnila vzduchové zásobníky. O 07:40 bola " C " zmena vystriedaná " A "  zmenou, ktorá priviezla  Boxerom aj 20ks ADP. Nová zmena pokračovala v has. prácach v ADP až do ukončenia prác. Následne zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

56.Technický zásah, odstraňovanie popadaných stromov Horný Hričov, 26.08.2023, 13: 02-15: 40 h.

Jednotka bola privolaná k odstraňovaniu spadnutých stromov smerom na Horný Hričov ,potom pokračovala smerom na Hričovskú  priehradu ,následne bola presunutá na zistenie priechodnosti smerom na Bytču kde odstraňovala spadnuté stromy ktoré sa nachádzal na vozovke v miestach Závodie , Kragujevská smer centrum , plechová časť protihlukovej bariéry Mostná , po odstránení stromov z vozovky  pomocou MRP sa jednotka vrátila na základňu

57. Technický zásah, odstránenie spadnutého stromu na elektrickom vedení, 26.8.2023, 13:10-15:07 hod.

jednotka bola privolaná smerom na Kysuckej ceste v ZA k spadnutému stromu na elektrickom vedení pod ktorým bolo osobné vozidlo , VZ sa rozhodol pre elimináciu poškodenia MV privolať na pomoc techniku Kerax , ktorý následne strom nadvihol  z vedenia a položil ho vedľa cesty . príslušníci potom stom prerezali a odpratali z chodníka .po vykonaní zásahu sa jednotka presunula na základňu

58. Technický zásah ,odstránenie spadnutého stromu z vozovky, 26.082023, 15: 10 – 16: 05 h.

jednotka bola privolaná smerom na Hôrky , Slnečné Terasy k spadnutému stromu ktorý sa tam po dôkladnom prieskume nenachádzal. Po informovaní OD KOS bola jednotka presmerovaná na Lichardovu 11 kde sa bol zlomený konár pri ktorom hrozilo spadnutie na chodník a zaparkované auta. Jednotka konár odstránila a následne sa vrátila na základňu

59. Technický zásah ,odstránenie spadnutého stromu, 26.082023, 15: 40 – 15: 55 h.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Toyota LC  1+2, k odstraňovaniu spadnutého stromu po veternej smršti. Po ukončení prác  jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

60. Technický zásah ,odstránenie spadnutého stromu   26.082023 13: 16 – 13: 40 h.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Toyota LC  1+2, k odstraňovaniu spadnutého stromu po veternej smršti. Po ukončení prác  jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

61. Technický zásah ,odstránenie spadnutého stromu   26.082023 13: 05 – 15: 40 h.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Toyota LC  1+2, k odstraňovaniu spadnutého stromu po veternej smršti. Po ukončení prác  jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

62. Technická pomoc, očistenie vozovky, Budatínska Lehota, 21.9.2023, 12:16 – 15:20 hod.

Očistenie cesty l/11 po úniku nafty s nádrže s kamióna v dĺžke cca 1km. Jednotka použila 120 kg sorbentu.

63. Taktické cvičenie , Makov, 22.9.2023 09:03 – 11:43

Na žiadosť KR HaZZ CA bola vyslaná jednotka v zložení 1+1, technika Setra na taktické cvičenie v obci Makov. Po ukončení cvičenia sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

64. Technická pomoc – asistencia PZ SR, Nedožery – Brezany, 22.9.2023 8:16 – 19:54

Na žiadosť inšpektora ŽP vykonala jednotka v zložení 1+3, technika Toyota LC výjazd do obce Nedožery – Brezany k likvidácii skládky nebezpečného odpadu. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

65. Technická pomoc, asistencia PZ – SR, Nedožery – Brezany, 3.10.2023, 15:00 – 19:30 hod.

Na žiadosť PZ - SR vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou T 158 AK s HR, 1+1 , do obce Nedožery - Brezany na odvoz enviro záťaže s objektu bývalého PD. Po príchode na miesto jednotka čakala na pokyny PZ. S organizačných dôvodov sa však prevoz nekonal , následne sa jednotka vrátila na základňu.

66. Previerkové cvičenie ,Žilina, 1.10.2023 09:10 – 11:51

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Traker, Atego PHM, Ekos, 1+3 výjazd previerkové cvičenie Žilina Štefánikova 1. Jednotka sa po príchode na miesto zásahu skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Príslušníci za pomoci ADP a  meracieho prístroja XAM vykonávali monitoring ovzdušia v budove a v jej okolí  ( namerané hodnoty nezaznamenali zvýšenú prítomnosť toluenu). Zvyšní príslušníci boli  v pohotovosti na prípadnú výmenu v pokračovaní prác v ADP. Po ukončení cvičenia jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

67. DN, OMV v potoku, Oščadnica, 6.10.2023, 06:22 – 08:49 hod.

Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ. Pomocou hydraulického ramena vozidla R - Kerax a viazacích prostriedkov bolo OMV vyzdvihnuté na miestnu komunikáciu. Po ukončení činnosti a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

68. Technická pomoc, asistencia PZ – SR, Nedožery – Brezany, 6.10.2023, 07:45 – 16:04 hod.

Na žiadosť PZ - SR vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd s technikou 2x Scania, 1+2 , do obce Nedožery - Brezany na odvoz enviro záťaže s objektu bývalého PD. Po príchode na miesto sa riadila pokynmi Polície. Pomocou HR vozidla Kerax, boli naložené pristavené vozidlá a následne v kolóne za doprovodu PZ bol materiál prevezený do voj. skladov Sklené. Po vyložení sa jednotka vrátila na základňu.

69. 08.10.2023 Technická pomoc, Teplička 8.10, 18:48 – 20:29 hod.

Zb HaZZ Žilina - Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ zo ZB skontaktoval s VZ a dohodli sa na spoločnom postupe. Dvaja príslušníci sa prezliekli do povodňových odevov a s viazacími prostriedkami sa presunuli k zatopenému OMV. OMV bolo zaviazané na textilné popruhy a pomocou nakladacieho žeriavu, ktorý sa medzičasom rozpätkoval na brehu, bolo vytiahnuté na breh a uložené na automobil odťahovej služby. Následne sa príslušníci prezliekli naspäť do zásahových odevov, zbalili vecné prostriedky a odišli na základňu.

70. DN, OMV v potoku, Oščadnica, 11.10.2023, 15:55- 18:12 hod.

Zb HaZZ - po príjazde na miesto zásahu bol dohodnutý postup s VZ. Následne sa rozložil nakladací žeriav a pomocou textilných popruhov bolo OMV vytiahnuté mimo vozovky, kde bolo odovzdané majiteľovi. Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a odišla na základňu. 

71. Taktické cvičenie, požiar haly s elektrickými článkami a požiar elektromobilu, závod KIA Teplička nad Váhom, 12.10.2023, 09:39 – 14:32

Krajské súčinnostné cvičenie. Na pokyn VZ sme zriadili 3. ZÚ – evakuácia (pomocou JCB) a ochladzovanie batérii. Vozidlo CAS 30 I Trakker – napojenie na hydrantovú sieť,  dopĺňanie vysokozdvižnej plošiny pre ochladzovanie vonkajšej konštrukcie. Následne sme vytvorili dopravné vedenie, ktorým sa plnil kontajner na ochladzovanie vynesených batérií. Po ukončení cvičenia sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

72. Požiar výrobnej haly, Žilina, Priemyselná ulica, 21.10.2023, 01:22 - 06:00

HJ bola privolaná ako posilová jednotka k požiaru haly Scheidt&Bachmann s technikou CAS 30 I Trakker  1+2 a CAS 30 T815/7 1+3. Na pokyn VZ sme zahájili hasenie cez vnútorné priestory budovy a evakuáciu výpočtovej techniky zo zasiahnutých miestností.  Príslušníci zasahovali na dvoch ZÚ. Na miesto bola povolaná aj technika KN SCANIA s kompresorom BAUER, ktorá vykonávala plnenie tlakových nádob do ADP.

73. Technický zásah DN OMV, Klubina, 19.10.2023, 04:44 – 07:05

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Kerax 1+2 k DN OMV do obce Klubina. Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a odišla na základňu. 

74. Technický zásah. Žilina 20.10.2023 9:34 – 12:53 hod.

ZB ZA po príjazde na miesto zásahu sme sa skontaktovali s VZ ZA a spoločne sme prechádzali po firme Erpos kde bol cítiť silný zápach po plyne. Žiadne hodnoty sme nenamerali, Presunuli sme sa do objektu firmy KAmetal kde sme po dlhom hľadaní našli zdroj zápachu, pracovníci SPP nám pomohli identifikovať odorizačnú nádobu z ktorej vychádzal zápach.

75. Technický zásah, Dolný Hričov,27.10 2023 14:17-15:26 hod.

ZB HaZZ ZA: Jednalo sa o OMV, prevrátené na boku za zvodidlami. Jednotka za pomoci viazacích prostriedkov vozidlom Renault  Kerax vytiahla havarovane vozidlo na vozovku. Jednotka následne zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.                                                                                                                                        

76. Statické posúdenie budovy hasičskej stanice na Radlinského ulici, Bratislava,  1.11.2023 07.33-17.02 hod.

Jednotka po príjazde na miesto zásahu vykonala prieskum a následne postupovala podľa návrhu zadaného statikom. Priebeh zásahu Na nariadenie prezidenta HaZZ vykonávala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd na Hasičskú stanicu Radlinského. Po príjazde na miesto udalosti jednotka ZB HaZZ Žilina za pomoci búracieho náradia vytvorila 6 kusov prieskumných otvorov na obnaženie nosných častí konštrukcie budovy na umožnenie vykonania statického posudku. Pri vyhotovovaní prieskumných otvorov v podkrovných priestoroch jednotka používala ochranné obleky s maskami CM-6. Po zbalení

vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

77. Technický zásah DN OMV, Fačkov 15.11.2023 12:56 – 15:13

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou AD 20 1+1 k DN OMV do obce Fačkov. Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a odišla na základňu. 

78. DN OMV, Makov, 21.11.2023 14:18 – 16:37

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Kerax 1+2, DN OMV havarované auto cestná komunikácia Makov. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

79. Požiar RD, Milošová 484, okr. Čadca, 26.11.2023, 5:43 – 8:09

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka ZB HaZZ ZA výjazd k požiaru RD s technikou CAS 30 T815-7 (1+2) a DA P. Boxer (1+0). Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

80. DN, OMV, Dolný Vadičov 26.11.2023, 21:41-23:39

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Kerax 1+2, DN OMV havarované auto v koryte rieky Vadičovský potok cca 4-5m pod úrovňou terénu približne 10m od komunikácie. HJ pomocou viazacích prostriedkov a zdvíhacieho zariadenia zásahového vozidla premiestnila havarované vozidlo z koryta na miesto mimo komunikácie.  Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

81. DN Podvysoká 28.11.2023, 8:56 – 10:59

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Kerax 1+2 k DN osobného motorového vozidla do obce Podvysoká. Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

82. DN Makov 1.12. 2023 21:10, 2.12.2023 00:10

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Kerax 1+2 k DN osobného motorového vozidla do obce Makov. Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

83. DN Žilina, 2.12.2023, 23:13 – 3.12.2023, 01:38

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Autobus Setra (1+1) ku DN. Cestujúcich pasažierov z havarovaného autobusu príslušníci evakuovali do nášho autobusu Setra. Po vybavení náhradného ubytovania boli cestujúci prevezený do Holiday Inn v Žiline. Následne sa jednotka vrátila na základňu.

84. Previerkové cvičenie, 5.12.2023 9,18-10,10

Na žiadosť vedúceho OPT vykonala jednotka výjazd technikou Toyota  1+1 a Ekos 1+3 k žltej budove ZB HaZZ ZA kde bol nahlásený únik NH3.Po odvetraní a zmeraní  prostredia ktoré bolo vyhodnotené ako bezpečné sa jednotka vrátila na základňu.

85. Previerkové cvičenie, 6.12.2023 08:59-09:37

Na žiadosť V Zb HaZZ ZA vykonala jednotka výjazd technikou Toyota  a Ekos, v zložení 1+5 v areály Zb HaZZ ( previerkové cvičenie ). Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a zaparkovala techniku.

86. Previerkové cvičenie, 7.12.2023, 09:02 – 10:13

Po príchode na miesto udalosti, bol vytýčený bezpečný priestor, vonku čakala ohlasovateľka, ktorá popísala priestory, kde má dochádzať k úniku plynu (NL). Dvaja príslušníci boli ustrojení do ADP a plynotesných pretlakových odevov (prieskumná skupina), zobrali si potrebné analyzátory, vošli do pivničných priestorov, kde vykonávali meranie a odber vzoriek ovzdušia. Ďalší dvaja príslušníci boli v pohotovostnom režime, súčasne s týmito činnosťami, bola postavená dekontaminačná sprcha. Prieskumná skupina vykonala meranie celého priestoru, kde neboli namerané žiadne zvýšené hodnoty plynov a pár, ktoré analyzátory dokážu indikovať. Po dokončení merania a odobratí vzorky, ktorá bola ďalej odvezená do KCHL CO Slovenská Ľupča na potvrdenie merania, vyšla prieskumná skupina aj s vecnými prostriedkami von z budovy do dekontaminačnej sprchy. Po dekontaminácii zasahujúcich príslušníkov sa odstrojili, zbalili vecné prostriedky a jednotka odišla na základňu.

87. Požiar hospodárskej budovy, Rajec, 10.12.2023, 03:59 - 06:02

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou CAS T-7, Trakker 1+6 k požiaru hospodárskej budovy v obci Rajec. Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

88. Previerkové cvičenie 10.12.2023 8:56 – 11:14 hod.

Po vyhlásení poplachu jednotka zapojila vozík naložili sme naň Polaris 4x4. Jednotka vykonala výjazd k pacientovi v ohrození života na Hradisko. Po príjazde na miesto sme zložili Polaris z vozíka a pokračovali ťažkým terénom na miesto určenia. Osobu sme zateplili podali teplé tekutiny naložili do vozidla a transportovali k naše mu vozidlu.

89. Previerkové cvičenie 14.12.2023 9:23 – 12:19

Po vyhlásení poplachu jednotka zapojila vozík, naložili sme naň Polaris 4x4. Jednotka vykonala výjazd k osobe v oblasti nad lomom Polom, ktorá bola  v ohrození života. Za obcou Stráňavy sme kvôli zjazdnosti zložili Polaris z vozíka a pokračovali zasneženým terénom na miesto určenia. Po nájdení vysilenej a dezorientovanej osoby sme tejto poskytli PP, poskytli termo-manažment (prikrývka a teplý nápoj) a transportovali do doliny k nášmu vozidlu. Tam bola osoba odovzdaná do starostlivosti posádke RLP. Po naložení 4-kolky sa jednotka  vrátila na základňu.

90. DN Kotešová, 18.12.2023 15:32 – 19:41

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Liebbher 1+1, Toyota LC 1+1, MB Sprinter 1+0 k DN OMV v obci Kotešová.  Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

91.DN, Kotešová, 19.12.2023,  12.12-15.51 hod.

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou  MB Sprinter 1+4 k DN OMV v obci Kotešová.  Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

92.Technická pomoc  20.12.2023 09: 19 – 13:00

Na žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou  MB Sprinter 1+4 k DN OMV v obci Kotešová.  Jednalo sa o vyhľadávanie nezvestnej osoby v Kotešovej, vodný kanál. Osoba bola nájdená. Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu. 

93 . Technický zásah, Žilina 20.10.2023 12:25– 13:54hod

NA žiadosť OD KOS vykonala jednotka výjazd technikou Kerax  do mesta Žilina a časti Považský Chlmec účelom pílenia popadaných stromov pri novom cintoríne v ZA a v Považskom Chlmci. Jednotka stromy a konáre popílila pomocou reťazovej motorovej píly a po ukončení sa vrátila na základňu.

94. DN, OMV, Klokočov, 27.12.2023, 09:31 – 12:07

Na žiadosť OD KOS ZA a po schválení OD P HaZZ BA jednotka vykonala výjazd s technikou R Kerax 1+2 do obce Klokočov DN OMV. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.