Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Zasahy 2016

ZÁSAHY 2016 Zb HaZZ v Žiline

 

103. Technická pomoc, neznáma látka v obálke, Okresný úrad, Trenčín, 19.12.2016, 10:50 – 16:15 hod.

Po telefonickom dohovore s  OD P HaZZ Bratislava, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou NA Navara 1+1 do Trenčína / Okresný úrad/ k nálezu neznámej látky v obálke. Príslušníci ZB HaZZ Žilina sa po príchode na miesto udalosti zahlásili VZ. Po prevzatí obálky s neznámou látkou jednotka ZB HaZZ v sprievode s PZ SR odchádza na RÚVZ, Trnavská ulica, Bratislava, kde uvedenú obálku odovzdala na expertízu. Po otvorení a preskúmaní sa zistilo, že ide o vianočný pozdrav OUI Ladce, resp. od riaditeľa učilišťa, ktorý bol ním aj podpísaný. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

102. Technická pomoc, dopravná nehoda /zakliesnený kamión/, Dolný Kubín, 19.12.2016, 05:05 – 08:56 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA , jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou LBH 1+1 a NA NAVARA 1+1 do Dolného Kubína k DN kamióna, ktorý je zakliesnený v podjazde železničného mosta. Po príchode na miesto zásahu, jednotka rozložila LBH, nadvihla mostový nosník, ktorý bol zakliesnený medzi návesom a prívesom kamióna. Nosník bol následne umiestnený na voľne priestranstvo mimo mosta. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

101.Technická pomoc, neznáma zásielka, Pošta  Nimnica Kúpele, okr. Púchov, 9.12.2016, 10:11 – 16:35 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou N. Navara 1+1 do obce Nimnica okr. Púchov k obálke s neznámou látkou. OD P HaZZ BA požiadal o prevoz zásielky KCHL Slov Ľupča. Po príchode na miesto sa príslušníci ZB HaZZ zahlásili VZ z HS Púchov. Políciou bola povolaná KChL Slovenská Ľupča. Jednotka ZB HaZZ spolu s PZ – SR ostali na mieste.. Po príchode KChL na miesto bola zásielka odovzdaná a jednotka ZB HaZZ ZA sa bezpečne vrátila na základňu.

100.Technická pomoc, zapadnutá technika HaZZ, Dolný Kubín, 9.12.2016, 7:21 – 9:30 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou AV 15 T 815 1+1 a Nissan Navara 1+3 Kubínska hoľa k zapadnutej technike HaZZ. Počas jazdy na miesto zasahu bola jednotka vrátená na základňu, návrat bez problémov.

99.Technická pomoc, dopravná nehoda /prevoz cestujúcich/, Povina, okr. KNM, 9.12.2016, 05:52 – 07:00 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou A SETRA 1+1, dopravnej nehode v obci Povina, okr. KNM – prevoz cestujúcich. Pred príchodom A SETRA zo Zb HaZZ ZA, bol na prevoz cestujúcich pristavený náhradný autobus zo SAD, ktorý odviezol účastníkov DN. Po dohode s VZ sa A SETRA vrátil na základňu Zb HaZZ Žilina.

98. Požiar unimobunky, Vlakové depo, Čadca, 3.12.2016, 04:45 –­­ 08:58 hod.

Na žiadosť OD KOS bol vykonaný výjazd do obce Čadca, Vlakové depo s technikou T-815 UDS a 1+1 príslušníkov. UDS strhávala strešnú konštrukciu a rozhrabávala požiarovisko. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

97.Technická pomoc, padnutý strom pred vlak, Kráľova Lehota, okr. LM, 2.12.2016, 00:58 – 07:12 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou Autobus SETRA 1+1 do obce Kráľova Lehota, okres Liptovský Mikuláš. Jednalo sa o spadnutý strom pred vlak Euronight 442 Bohémia, ktorý nemohol pokračovať v jazde. Po príchode na miesto udalosti autobus ostal na železničnej stanici Kráľova Lehota, kde čakal na cestujúcich z uvedeného vlaku. Medzitým však boli všetky deti z vlaku odvezené rodičmi na terénnych autách domov a na miesto udalosti dorazila náhradná lokomotíva. Po jej napojení bude vlak pokračovať ďalej v jazde. Po konzultácii s VZ bol autobus odoslaný na svoju základňu Zb HaZZ Žilina.

96. Technická pomoc, skrížený kamión PL, opretý o zvodidlá, Veľké Rovné, 1.12.2016, 22:31 – 00:54 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou AV 15 T 815 1+1 a LRD 110 1+1 do obce Veľké Rovné, kde bol skrížený kamión z PL, prázdny, opretý o zvodidlá. Po príchode na miesto zásahu bol kamión zapojený za AV 15, následne vyslobodený od zvodidiel a potom ťahaný smerom na Turzovku. Po odtiahnutí kamióna na odpočívadlo, jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu ZB HaZZ Žilina.

95. Technická pomoc, po šmyku zadná náprava autobusu nad priekopou, Dolná Tižina, 1.12.2016, 19:02 – 20:44 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou AV 15 T 815 1+1 a LRD 110 1+1 do obce Dolná Tižina k autobusu  SAD /ZA-319 CP/, ktorý dostal šmyk a zadná náprava je mimo cesty nad priekopou. Po príchode na miesto zásahu, jednotka vykonala prieskum a po pristavení techniky začali pomaly /aby nedošlo k poškodeniu autobusu/ poťahovať zadnú časť autobusu na komunikáciu. Po vytiahnutí zadnej časti z priekopy je autobus na miestnej komunikácii, jednotka balí vecné prostriedky a odchádza na základňu ZB HaZZ Žilina.

94. Nebezpečná látka, chemická látka kvapalná, Bytča /pri firme Kinex/, 25.11.2016, 14:56 – 17:12 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou KERAX 1+2, LRD 1+1 a príves s člnom do obce Bytča /pri firme Kinex/, únik ropných látok do rieky Váh. Po príchode na miesto zásahu a ohlásení sa u VZ HS Bytča, jeden príslušník sa oblieka do protipovodňového obleku, ostatní príslušníci zošívajú norné steny a jednotka zahajuje zásah. Po natiahnutí nornej steny 20m jednotka posypala vodnú hladinu sorpčným materiálom /vapex 50 l/, po neutralizácii, jednotka  pozbierala ropné látky do sudov. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

93. Technická pomoc, neznáma zásielka, Prosné č.32, okr. P. Bystrica, 23.11.2016, 14:37 –  20:58 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou N. Navara 1+1 do obce Prosné okr. Považská Bystrica k obálke s neznámou látkou. OD P HaZZ BA požiadal o prevoz zásielky do RÚVZ v B. Bystrici. Po príchode na miesto sa príslušníci ZB HaZZ zahlásili VZ z HS P. Bystrica. Políciou bola povolaná KChL Slovenská Ľupča. Jednotka ZB HaZZ spolu s PZ – SR ostali na mieste. Jednotka HS P. Bystrica bola odvolaná k požiaru. Po príchode KChL na miesto bola zásielka odovzdaná a jednotka ZB HaZZ ZA sa bezpečne vrátila na základňu.

92. Požiar penziónu Severka, Oravská Lesná, 19.11.2016, 15:16 – 16:19 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou autobus SETRA 1+1 k požiaru penziónu Severka v obci Oravská Lesná. Jednotka bola počas presunu na miesto udalosti, stiahnutá späť na základňu ZB HaZZ Žilina.

91. Nebezpečná látka, chem. látka kvapalná, Vrútky,18.11.2016, 11:00-14:30 hod.

Jednalo sa o DN v obci Vrútky, jedno osobné vozidlo prevážalo chlórnan sodný a kyselinu sírovú , cca 250l. Na mieste už zasahovala domáca jednotka OR Martin aj OR Žilina. Jednotka Zb HaZZ ZA v zložení 1+5 Rover chem. + príves dala k dispozícii kontajnery na prepravu kyselín a posypávali vozovku sorbentom a zametali spolu s domácou jednotkou. Potom jednotka sprevádzala firmu EBA/likvidácia nebezpečného odpadu/ do sídla firmy v Sučanoch, kde im boli odovzdané späť prázdne kontajnery. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

90. Požiar objektu vo firme Medeko, Považské Podhradie, 15.11.2016, 13:25 –­­ 14:01 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA bol vykonaný výjazd k požiaru Považské Podhradie fy.  Medeko s technikou CAS30 T-7 1+3. Jednotka bola počas presunu na požiarovisko stiahnutá späť na základňu.

89. Technická pomoc, DN, Želiezovce, 10.11.2016, 10:58 – 16:08 hod.

Na príkaz OD P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou LBH 1+1 a LRD 1+1 k prevrátenému vozidlu v obci Želiezovce. Po oznámení OD P HaZZ BA, že vozidlo je už na kolesách a žeriav už nie je potrebný, jednotka bola stiahnutá na základňu ZB HaZZ Žilina.

88. Previerkové cvičenie, dopravná nehoda, ZB HaZZ /hala 50/, 10.11.2016, 08:59 – 10:03 hod.

Na príkaz V OPT pplk. Ing. Petra Rentku bolo dňa 10.11.2016 vykonané previerkové cvičenie v areáli ZB HaZZ /hala 50/, dopravná nehoda osobného motorového vozidla so zranením. Zmena „C“ vykonala výjazd s technikou KERAX 1+2 a LRD 1+3. Po príchode na miesto udalosti začala jednotka s vyslobodzovaním postihnutých osôb, poskytovala predlekársku pomoc a súčasne vykonávala protipožiarne opatrenia na vozidle. VZ si vyžiadal cez operačné pracovisko RZP a políciu. Nakoľko sa jednalo o závažné zranenia osôb vo vozidle, VZ si opäť cez operačné pracovisko vyžiadal vrtuľníkovú RZP. Za pomoci hydraulického náradia LUKAS bolo vozidlo otvorené a zranené osoby vytiahnuté a odovzdané do opatery RZP. Následne jednotka očistila komunikáciu od vytečených prevádzkových kvapalín a počkala na príchod odťahovej služby. Po jej príchode bolo vozidlo naložené na odťahovú službu, jednotka po zbalení vecných prostriedkov odišla na základňu a cvičenie bolo ukončené. Riadiaci výcviku bol kpt. Juraj Danko.

87.Previerkové cvičenie, nástupisko Zb HaZZ, 9.11.2016, 13:39 – 13:55 hod.     

Na rozkaz V OPT pplk. Ing. Petra Rentku prebehlo previerkové cvičenie v priestore Zb HaZZ Žilina nástupisko, v zložení technika Liebherr, Chemický Rover, T815-7 CAS30, jednotka 1+8. Kontrolovaná bola činnosť od vyhlásenia výjazdu, dodržiavanie technologického postupu štartovania techniky a presun na nástupisko Zb HaZZ, kde následne prebehla kontrola časových noriem, pripravenosti techniky, príslušníkov a materiálu na výjazd. Súčasne prebehla aj kontrola ustrojenosti jednotky a osobných dokladov. Po ukončení cvičenia bola technika zaparkovaná späť do autoparku.  

86.Nebezpečná látka, rádioaktívny materiál Považská Bystrica,8.11.2016,10:11-13:20 hod.

Na žiadosť P HaZZ BA previedlo enviro družstvo ZB HaZZ ZA výjazd s technikou LRD 110 a Peugeot 308 1+5 do Považskej Bystrice /okr. súd/ k podozrivej listovej zásielke. Po príchode jednotky ZB HaZZ v Žiline v zložení npor. Mgr. Miroslav Kopčan +5 členov s technikou na miesto udalosti  kontaktoval okamžite veliteľ skupiny veliteľa zásahu s upresnením postupu samotného zásahu. Vzhľadom k tomu, že zásielka už bola odobratá a bezpečne uložená vo vozidle MB Vario prostredníctvom prvozasahujúcej jednotky, príslušníci zo ZB pristúpili k meraniu zaistených obálok v ochrannej nádobe zo zameraním na rádioaktivitu. Taktiež sme vykonali kontrolné meranie v samotnej miestnosti, kde boli obálky zaistené. Merania sa vykonávali s prístrojom DC 3E 98. Obe merania boli negatívne, čiže nevykazovali žiadnu zvýšenú hladinu rádioaktivity (alfa, beta, gama žiarenie).Po ukončení merania bola jednotka odoslaná na základňu.

85. Požiar chatky, Hliník nad Váhom, okr. Bytča, 7.11.2016, 04:54 – 07:09 hod.

 

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou CAS30 TRAK 1+2 a CAS30 T-7 1+3 k požiaru chatky v obci Hliník nad Váhom, okr. Bytča. Po príjazde na miesto udalosti sa jednotka skontaktovala s veliteľom zásahu a začali pomáhať s rozoberaním strechy a dohášaním požiaru. Po ukončení zásahu  sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

84. Požiar objektu vo firme Spaner, Považská Bystrica, 25.- 26.10.2016, 20:10 –­­ 04:35 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Trenčín a po schválení P HaZZ BA  jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou CAS 30 TRAK 1+2, CAS 30 T-7 1+2 a UDS 214 1+1 do Považskej Bystrice /firma SPANER/ k požiaru strechy lakovne. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka ZB HaZZ ZA riadila pokynmi VZ. Príslušníci s použitím ADP likvidovali požiar vo vnútri budovy za pomoci „B“ a „C“ prúdov. S technikou UDS 214 bola strhávaná strecha objektu, nakoľko boli vyhľadávané skryté ohniska požiaru. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu. Pri zásahu npor. Peter Šupej stratil kuklu Nomex.

83.Technický zásah, dopravná nehoda, Sása, 21.10.2016, 13:11 – 22.10.2016, 05:20 hod.

Na príkaz OD P HaZZ Bratislava, vykonala  jednotka ZB HaZZ Žilina s technikou LBH 1055 1+1 a PEUGEOT 308 1+1 výjazd do obce Sása k DN nákladného vozidla MB . Po príchode na miesto zásahu sa jednotka ZB HaZZ ZA riadila pokynmi VZ a vykonávala činnosť pri vykládke a vyslobodení havarovaného a zapadnutého vozidla. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

82. Nebezpečná látka, Kinex Kukučínova 2346 Kysucké Nové Mesto, 21.10.2016, 09:14 – 12:40 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ v BA previedlo enviromentálne družstvo ZB HaZZ v Žiline výjazd v zložení npor. Mgr .Miroslav Kopčan +5 s technikou 2x Land rover + chemický príves do areálu podniku Kinex Bearings a.s. KNM k údajnému úniku neznámej látky.

Po príchode nás na mieste čakal p. Ing. Ivan Hric , ktorý nás bližšie oboznámil s udalosťou. Následne po vstupu do objektu haly ťažkého brúsenia a veľkých ložísk, bolo pri plnej prevádzke cítiť silný nepríjemný zápach, štípanie očí a svrbenie ‑ dráždenie hrdla. Veliteľ zásahu vydal pokyn k nasadeniu ochranných pomôcok (ADP) a príslušníci v dvoch skupinách vykonávali opakované meranie pomocou prístroja X‑AM7000 Dräger. Už na začiatku o 10:00 hod. boli namerané zvýšené koncentrácie NL(NH3‑95 jednotiek ppm), pričom NPK Pm pre 15 min. pobyt v priestore je tabuľkovo určená na max 57,4 jednotiek ppm to znamená že koncentrácia NH3 bola prekročená takmer o 100%,a pri 8hod. pobyte v danom prostredí konc. (NH3) prekročená o 330% viď. priebeh analýzy ovzdušia. Následne predstavenstvo podniku na čele s generálnym riaditeľom Ing. Igorom Kováčom po spoločnej porade i zo zamestnancami odboru krízového riadenia OU KNM o11:00 hod. vydalo pokyn o ukončení prevádzky. Jednotka ZB pravidelne a nepretržite vykonávala kontrolné merania ovzdušia i po ukončení prevádzky a i naďalej boli hodnoty NL prekročené. Po telefonickom dohovore s p. Ing. Miroslavom Balkom ‑ odbor krízového riadenia OR Žilina som odobral vzorky z kontaminovanej chladiacej emulzie a z ovzdušia, ktoré sa mali previesť na rozbor do KCHL Slovenská Ľupča. Vzhľadom k tomu že na mieste nebola vyhlásená MU a ani mimoriadna situácia a samotná "prevádzková udalosť“ sa netýkala ohrozenia občanov a  neboli dotknuté záujmy obyvateľstva ale "len" zamestnancov akciovej spoločnosti a podľa usmernenia generálneho riaditeľa nedošlo k poškodeniu zdravia, rozhodol riaditeľ KCH Slov. Ľupča že na daných vzorkách nie je oprávnený vykonať chemický rozbor.

Následne bolo odporučené vedeniu a.s. Kinex aby si vyžiadali certifikovanú spoločnosť na analýzu a rozbor NL a takejto firme odovzdali zaistené vzorky. Následná kontrola stavu o dodržiavaní pokynov a usmernení bude zabezpečená odborom krízového riadenia OÚ KNM v pondelok 24.10.2016.

81. Technický zásah, dopravná nehoda, Kolárovice, 20.10.2016, 17:00 – 18:34 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA vykonala jednotka ZB HaZZ ZA výjazd s technikou KERAX 1+2 k DN osobného motorového vozidla do obce Kolárovice, okr. Bytča.  Uvedené vozidlo sa nachádzalo v potoku. Po príchode na miesto zásahu a po rozložení techniky bolo vozidlo vytiahnuté z potoka na cestnú komunikáciu a naložené na odťahovú službu. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

 

80. Nebezpečné látky, chemická látka, kvapalná –Jamník 19.10.2016 , 21:00 – 20.10.2016 01:48 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA , jednotka Zb HaZZ ZA vykonala výjazd chem. Rover, príves 1+3 do obce Jamník Liptovský Hrádok.

Jednalo sa o rozbitú fľašu s neznámou prchavou látkou v rodinnom dome. Po príchode na miesto zásahu už príslušníci HS Liptovský Hrádok fľašu s neznámou tekutinou premiestnili do plechového vedra a zakryli kusom plechu. Jednotka Zb HaZZ za použitia ADP premiestnila fľašu do zabezpečeného kontajneru a odovzdali majiteľovi domu, ktorý látku zlikviduje na vlastné náklady. Príslušníci Zb HaZZ chemickými prístrojmi nezistili o akú látku sa jedná, vykonali monitoring ovzdušia v dome, pričom nezistili prítomnosť nebezpečných látok. Veliteľ jednotky Zb HaZZ spísal s majiteľom domu odovzdávajúci protokol o prepravnom kontajneri, ktorý majiteľ po zlikvidovaní látky vráti späť.     

79. Požiar bytového domu, Žilina ul. Bratislavská 56, 18.10.2016, 21:32 – 22:58 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA vykonala jednotka ZB HaZZ ZA výjazd s technikou CAS 30 Trakker, CAS 30T 815-7, LDR 110, 1+8, k požiaru bytového domu v Žiline na ul. Bratislavská 56. Po príchode na miesto bol vydaný pokyn VZ na prepojenie a doplnenie techniky MB Vario a k prestriedaniu dvoch príslušníkov v podkroví pri vysokom tlaku. Po uhasení príslušníci na pokyn VZ vykonali prieskum s dôrazom na vyhľadanie chýbajúcich osôb - výsledok negatívny. Po ukončení bola jednotka odoslaná na základňu. Na pokyn KOS HaZZ ZA bol povolaný do pohotovosti na pracovisku vodič k autobusu prap. Hálek M. v čase 22:00 – 23:00 hod.

78. Technický zásah, vytiahnutie zapadnutej hasičskej techniky, Belá – Nižné Kamence, 16.10.2016, 00:48 – 04:17 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA , jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd s N. Navara 1+1 na obhliadku a zhodnotila akú techniku bude potrebné použiť. Po zhodnotení situácie sa vrátila na základňu pre potrebnú techniku a následne vykonali výjazd s technikou AV 15 1+1 , AD 20 1+1.Po príchode na miesto zásahu bola zapadnutá technika vytiahnutá technikou ZB HaZZ. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

77.Medzinárodné cvičenie, dopravná nehoda, hraničný priechod Makov, 13.10.2016, 11:13 – 14:10 hod.      

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou Setra1+1, na hraničný priechod Makov. Jednotka Zb HaZZ ZA sa po príchode na miesto zásahu zahlásila VZ a riadila sa jeho pokynmi. Autobus odviezol zranených na určené miesto lokalita Javor. Po ukončení cvičenia sa jednotka vrátila na základňu.

76. Technický zásah, dopravná nehoda, Čierne, 5.10.2016, 15:04 – 18:36 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou LIEBHERR 1+1 a NAVARA 1+1 k dopravnej nehode v obci Čierne, okres  Čadca. Jednalo sa o DN nákladného vozidla T 815, ktoré ležalo na boku cca 12 m od okraja cesty / št. cesta I/12 / v 5m zráze. Po príchode jednotky ZB HaZZ na miesto zásahu a po rozložení žeriavu sa začali vyslobodzovacie práce. Nákladné vozidlo bolo pomocou žeriavu vytiahnuté a naložené na náves firmy VÁHOSTAV. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

75. Požiar rodinného domu, Horný Hričov, 1.10.2016, 13:22 – 14:23 hod. 

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou Iveco Trakker 1+2 k požiaru rodinného domu v obci Horný Hričov. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ ZA. Príslušníci Zb HaZZ ZA pomáhali pri hasení požiaru. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu Zb HaZZ Žilina.

74. Taktické cvičenie, teroristický útok, tunel Dubna skala, 30.9.2016, 11:36 – 16:54 hod.     

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou N. Navara 1+2, Renault Kerax 1+2 a autobus Setra 1+1 k tunelu Dubna skala, severná rúra, kde bol nahlásený teroristický útok s následným výbuchom a zranením viacerých osôb. Jednotka ZB HaZZ ZA sa po príchode na miesto zásahu zahlásila VZ a riadila sa jeho pokynmi. Členovia pátracieho družstva ZB HaZZ vyhrabávali a vynášali zranené osoby, ktoré boli odovzdané zdravotnej službe. Autobus odviezol zranených do NsP Žilina. Následne boli osoby/figuranti/ prevezené do Vrútok. Po ukončení cvičenia sa jednotka vrátila na základňu.

73. Technická pomoc, zapadnutý bager, štrkovisko Varín, 26.9.2016 – 19:58 hod. 27.9.2016 – 03:37 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou LRD 1+1, Ťahač s podvalom + VT 55 1+3 a PV3S ekol. 1+1 do obce Varín, štrkovisko pri závode DOLVAP, nachádza sa tam zapadnutý 60 t bager, hrozí preborenie do vody a taktiež hrozí únik ropných látok do vody. Po príchode na miesto zásahu bol tank VT 55 zložený z podvalu. Z preventívnych dôvodov bola vytvorená norná stena na  prípadný únik ropných látok. Potápači v suchých oblekoch bez potápačského výstroja vstúpili do vody aby ukotvili oceľové lana z tanku VT 55 do kotviaceho závesu nakladača. Kotvenie malo zdĺhavý priebeh, nakoľko voda bola zakalená a v kotviacom závese nakladača sa nachádzali ťažné lana z predošlého ťahania. Počas ťahania nakladača z vody došlo k pretrhnutiu lana. VZ po dohovore s KOS KR HaZZ odovzdal velenie zásahu veliteľovi čaty ZB HaZZ Žilina mjr. Ing. Zdenkovi Gašparíkovi a jednotka HS Žilina odišla na základňu. Po oprave lanového navijaka sme pokračovali vo vyťahovaní. Podarilo sa nám ho potiahnuť  

3 – 4 m. Bager sa však zabáral do bahna, došlo k odtrhnutiu ťažného háku bagra. Podvozok bol obalený ťažkým bahnom a nebolo možné ho našimi prostriedkami ďalej vyťahovať. Po dohovore s konateľom firmy sme ukončili činnosť, naložili techniku na prevoz a vrátili sme sa základňu.

72. Požiar stohov slamy, Kotrčiná Lúčka, 25.9.2016 22:00 – 26.9.2016 01:21 hod. 

Na žiadosť OD KOS bol vykonaný výjazd 1+1 technika JCB do obce Kotrčiná Lúčka. Jednalo sa o požiar stohov slamy, Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ ZA. Príslušníci za pomoci JCB rozhrabávali horiace stohy a tie následne hasili vodou. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu Zb HaZZ Žilina.

71. Taktické cvičenie, únik NL z cisterny /chlór/, ZB HaZZ Žilina, 23.9.2016, 08:30 – 10:35 hod.

Na príkaz pplk. Ing. Ivana Luptáka – veliteľa ZB HaZZ Žilina, jednotka ZB HaZZ, zmena „C“ vykonala taktické cvičenie, únik NL. Prieskumná skupina zistila podľa UN kódu 1017, že sa jedná o prepravovaný chlór unikajúci z trhliny na plášti cisterny. VZ nariadil vytvoriť nástupnú plochu v bezpečnej vzdialenosti z náveternej strany, nainštalovať dekontaminačnú sprchu a prieskum s maximálnou ochranou. VZ nariadil privolanie ambulancie so zdravotníkom, polície, KCHL, posíl IVECO TRAKKER a RENAULT KERAX. Na improvizované utesnenie boli použité sťahovacie popruhy s napinákmi. Medzi popruhy a trhlinu bola vložená tesniaca podložka a pneumatický vankúš HOLMATRO. Jeho napnutím došlo k utesneniu a zabráneniu ďalšieho úniku NL. Počas činnosti došlo k nevoľnosti jedného zo zasahujúcich príslušníkov, ktorý bol vyšetrený zdravotníkom v ambulancii  a transportovaný do nemocnice. Dvojica bola vystriedaná druhou dvojicou, ktorá utesnenie ukončila. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu a cvičenie bolo ukončené. 

70. Technická pomoc, porucha autobusu – zabezpečenie prevozu detí, Krásno nad Kysucou, 17.9.2016, 09:00 – 10:15 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou Autobus SETRA 1+1 do obce Krásno nad Kysucou. Jednalo sa o poruchu autobusu / dymenie z bŕzd/, ktorý prevážal 22 detí a 4 dospelých. Po príchode na miesto zásahu, cestujúci presadli do autobusu ZB HaZZ ZA, ktorý ich previezol do Čadce. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

69. Technický zásah, dopravná nehoda, Vyšná Boca, 6.9.2016, 07:25 – 14:10  hod. 

Na žiadosť KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina 1+1 vykonala výjazd s technikou AD 20 T815 do obce Vyšná Boca na vyslobodenie vozidla mimo cestu. Po príchode bolo potrebné uzavrieť premávku na mieste v oboch smeroch. Na miesto bola povolaná HJ L. Hrádok. Po rozložení žeriavu bolo vozidlo vytiahnuté na vozovku a taktiež bolo zabezpečené odtiahnutie havarovaného vozidla. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ vrátila na základňu.

 

 

68. Požiar stohu slamy, Horný Hričov, 3.9.2016 20:26 – 4.9.2016 01:05 hod. 

Na žiadosť KOS HaZZ ZA a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd k požiaru stohu slamy v obci Horný Hričov. Jednalo sa o výpomoc HS Žilina. Po príchode na miesto a rozložení techniky začali s rozhrabávaním a postupným zalievaním požiaru slamy. Po lokalizácii a dohode s majiteľom jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

67. Požiar strechy RD, Žilinská Lehota, 3.9.2016, 05:48 – 08:05 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou CAS 30 TRAK 1+1 do obce Žilinská Lehota

k požiaru strechy RD. Jednotka ZB HaZZ ZA sa na mieste zásahu riadila pokynmi VZ, vykonávala hasebné práce a dopĺňanie vody. Po ukončení zásahu, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

66.Technický zásah, práca pod vodou, Šútovo, 31.8.2016, 09:26 – 14:05 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA vykonala potápačská skupina ZB HaZZ Žilina výjazd k hľadaniu nezvestnej osoby na vodnú plochu 

Šútovo. Jednalo sa o súčinnosť s PZ SR. Po príchode na miesto zásahu, jednotka spustila čln na vodnú hladinu a dvaja potápači ZB HaZZ začali s

prehľadávaním určeného priestoru svedkom. Spolu s potápačmi PZ SR bola nezvestná osoba nájdená a vytiahnutá na breh. Utopená osoba bola odovzdaná 

polícii. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila v poriadku na základňu.

65. Taktické cvičenie, Dunajská Lužná, 26.8.2016, 04:25 – 20:35 hod.

Na žiadosť OR HaZZ Rimavská Sobota a následnom schválení P HaZZ a V ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Dunajská Lužná. Jednalo sa o hĺbkové potápanie a príslušníci ZB HaZZ zabezpečovali dovoz  a obsluhu dekompresnej komory. Po ukončení cvičenia jednotka pripravila komoru na transport a vrátila sa na základňu.

64. Technický zásah, DN, Svrčinovec okr. Čadca, 22.8.2016, 01:11 -  04:35  hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou KERAX 1+2 do obce Svrčinovec, okres Čadca k dopravnej nehode osobného motorového vozidla, ktoré skončilo v priekope. Po príchode na miesto udalosti, jednotka ZB HaZZ Žilina pomocou vankúšov zdvihla jednu stranu vozidla, aby mohla nasadiť traverzu na vozidlo a premiestnila ho na kraj komunikácie .Vozidlo bolo pojazdné a nepoškodené zásahom. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila v poriadku na základňu.

63. Previerkové cvičenie, Vodné dielo Žilina, 17.8.2016, 08:40 – 11:25 hod.

Na príkaz kpt. Bc. Andreja Kováčika – technika povodňovej služby, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou AROCS 1+1, LRD 1+5, PV3S ekol.                        

1+1, separátor ropných produktov a čln RAFT na VD Žilina, kde sa vykonalo previerkové cvičenie – zber ropných produktov z vodnej hladiny. Po príchode na

miesto cvičenia bol vytiahnutý RAFT čln a norná stena na vodnú plochu, kde boli zachytávané ropné produkty. Pomocou ropného separátoru boli oddelené

ropné produkty od vody. Po ukončení cvičenia, jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa v poriadku na základňu ZB HaZZ Žilina.

62. Technický zásah, DN , Čierne, 13.8.2016, 01:21 – 03:27 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou KERAX 1+1 do obce Čierne, okres Čadca k dopravnej nehode osobného motorového vozidla, ktoré skončilo v priekope. Po príchode na miesto udalosti, jednotka ZB HaZZ Žilina pomocou traverzy upevnila havarované vozidlo a premiestnila ho na kraj komunikácie. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila v poriadku na základňu.

61. Technický zásah, DN kamiónu, ZA - Strážov, 1/18, 10.8.2016, 09:55 – 11:20 hod. 

Na žiadosť KOS ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd do obce Strážov 1/18 k dopravnej nehode kamiónu. Po príchode na

miesto a konzultácii s VZ OR HaZZ Žilina začala vykonávať práce potrebné pre bezpečné vyprostenie havarovaného kamiónu. Bolo odstránené poškodené

zvodidlo a následne bolo vozidlo vytiahnuté odťahovou službou. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ ZA vrátila na základňu.

60. technická pomoc – odčerpávanie vody, Čadečka, 9.8.2016, 17,51 - 20,29 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou CAS 30 TRAK 1+2, LRD 110 1+1 do obce Čadečka na odčerpávanie vody z pivničných priestorov a zo záhrady rodinných domov. Použité boli dve kalové čerpadlá. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

59. Technická pomoc – odčerpávanie vody, Staškov, 01.08.2016, 0:42 – 13:30 hod. 

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou CAS 30 TRAK 1+2, LRD 110 1+1 do obce Staškov na odčerpávanie vody z RD a záhrady. Po príchode na miesto zásahu boli na odčerpávanie vody z pozemku  /záhrady/ nasadené 2 ks kalové čerpadla a 1 ks plávajúce čerpadlo. Odčerpávaná voda bola odvádzaná hadicami do potoka vzdialeného cca 140 m. Pri vystriedaní zmeny bolo na miesto udalosti dovezené prívesné samonásavacie kalové čerpadlo, ktoré bolo nasadené k ostatným čerpadlám na odčerpávanie vody. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila v poriadku na základňu.

58. Technická pomoc, odstraňovanie prekážok,  Divina, 29.7.2016, 09:32 – 12:38 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Na príkaz Krajského riaditeľa HaZZ  Žilina, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou  CAS 30 T-7 1+2, do obce Divina. Jednotka na mieste zásahu vykonávala preplach potrubia kanalizácie od nánosov bahna, zabezpečila tým predideniu ďalším škodám pri dažďoch. V obci trvá 2. Stupeň povodňovej aktivity.  Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila v poriadku na základňu.

57. Technická zásah, DN Svrčinovec, 28.7.2016, 14:03 – 17:34 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou LBH 1055 1+1 a LRD 1+1 do obce Svrčinovec k DN kamióna, ktorý je nad  cca 6 m zrázom, hrozí prevrátenie. Po príchode na miesto zásahu a po rozložení žeriava bola uchytená zadná časť kamióna a následne  bola položená na cestnú komunikáciu. Predná časť kamióna bolo zaistená proti prevráteniu vyprosťovacím vozidlom ČESMADU. Po premiestnení žeriava bola uchytená predná časť kamióna a tiež bola položená na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina v poriadku vrátila na základňu.

56. Technická pomoc, kalamita – povodeň, Čierne pri Čadci 27.7.2016, 18:30 – 20:40 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou Navara 1+3, kalové čerpadlo 2 ks, plávajúce čerpadlo. Po príjazde na miesto zásahu voda opadla, nebolo potrebné vykonať zásah. Jednotka sa vrátila na základňu v poriadku.

55. Technická pomoc, kalamita – povodeň, odstraňovanie prekážok, Divina Lúky, 25.7.2016, 17:09 – 21:10 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou Navara 1+2, LRD 1+1 a UDS 1+1 do obce Divina Lúky na odčerpávanie vody z RD. Po príchode na miesto zásahu príslušníci pomocou čerpadiel odčerpávali vodu z dvora a z pivnice rodinných domov. Pomocou UDS bolo vyčistené koryto miestneho potoka od konárov a kameňov, nakoľko voda vytekala na cestu. Pomocou CAS 30 T-7 s vysokým tlakom bola prepchávaná obecná kanalizácia od nánosov štrku a bahna. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila v poriadku na základňu ZB HaZZ Žilina.

54. Technická pomoc, odstraňovanie prekážok, Rajec – cesta na Malú Čiernu, 25.7.2016, 15:07 – 19:29 hod. 

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou LBH 1055 1+1 do obce Rajec /cesta na Malú Čiernu/ k prevrátenému kamiónu, ktorý blokuje cestu. Po príchode na miesto zásahu a po rozložení žeriava v spolupráci s pracovníkmi ČESMADU bol kamión vytiahnutý a položený na kolesa. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka bez problémov vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

53. Technická pomoc, odstraňovanie prekážok, Považský Chlmec, 24.7.2016, 16:55 – 20:00 hod.

Na žiadosť KOS ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ ZA previedla výjazd s technikou UDS 214. PO príchode na miesto udalosti jednotka začala odstraňovať prekážky na vodnom toku popod mostom pomocou T815 UDS 214. Potom sa jednotka presunula do firmy Hasta kde pokračovala podľa pokynov VZ. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

52. Technická pomoc, odčerpávanie vody, Vranie, 24.7.2016, 16:48 – 19:20 hod.

Na žiadosť KOS ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ ZA previedla výjazd s Nisan Navara 1+3 ,2x prenosné čerpadlo . Po prívalovom daždi jednotka odčerpávala vodu z postihnutých domov a garáži. . Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

51. Technická pomoc, strom ohrozuje okolie, Turzovka – námestie, 17.7.2016, 08:49 – 21:30 hod.

Po zasadnutí krízového štábu mesta rozhodli, že poškodená lipa bude orezaná do výšky cca 4 – 5m.Následne bola povolaná technika zo ZB HaZZ Žilina LBH 1055, 1+1 a HaZZ Turzovka AP 27.Po príchode ZB HaZZ ZA na miesto jednotka vyznačila bezpečný priestor, rozložila žeriav a príslušníci HaZZ Turzovka AP 27 a zahájili postupné zrezávanie poškodenej lipy .Po orezaní do požadovanej výšky, zbalení vecných prostriedkov sa jednotky vrátili na základňu.

50. Technická pomoc, strom ohrozuje okolie, Turzovka – námestie, 16.7.2016, 14:24 – 21:37 hod. 

Na žiadosť KOS ZA a po schválení P HaZZ BA jednotka ZB HaZZ ZA previedla výjazd s AD 20 do mesta Turzovka, kde naštiepená lipa ohrozovala chodcov a železničnú dopravu. Po príchode a prieskume bolo zistené, že AD 20 nemá potrebnú kapacitu na vykonanie zásahu. Po konzultácii s OD P HaZZ BA sa rozhodlo, že AD 20 sa vráti na základňu a výjazd prevedie LBH 1055. Po príjazde LBH na miesto jednotka orezávala konáre z AP 27 a skladané za pomoci LIEBHERRA na zem. Po dohovore s VZ a ukončení zásahu sa jednotka ZB vrátila na základňu.

49. Taktické cvičenie, Devičany okr. Levice, 13.7.2016 – 14.7.2016, 03:30 – 21:50 hod.

Jednotka ZB HaZZ ZA 1+2, s technikou T815 Kurta, MB Arocs + príves. Jednotka ZB HaZZ Žilina vykonávala činnosť podľa pokynov veliteľa ZB HaZZ Malacky. Zabezpečenie núdzového ubytovania.

48. Technický zásah, práca pod vodnou hladinou, Lipovec – štrkovisko, 10.7.2016, 18:25 – 21:04 hod.

Potápačská skupina Zb HaZZ ZA previedla výjazd 1+4 do obce Lipovec na miestne štrkovisko kde bola ohlásená nezvestná osoba. Nezvestný bol potápačmi nájdený a vytiahnutý na breh, kde lekár konštatoval exitus. Postihnutá osoba: Michal Banár, nar. 4.1.1989. Divinka35. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb HaZZ ZA vrátila na základňu.

 

47.Technická pomoc, súčinnosť s PZ SR - NAKA,  Zemianske Kostoľany, Prievidza, 10.7.2016 – 14:31 do 11.7.2016 – 09:17 hod.

Súčinnosť s PZ SR - NAKA

46. Technická pomoc výkopové práce, Žilina – Považský Chlmec, 7.7.2016, 13:09 - 17:30

Na pokyn vedúceho OPT /na žiadosť PZ SR/,jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou JCB ZA-652 AI Žilina – Považský Chlmec /strelnica/. Jednalo sa o výkopové práce, súčinnosť s PZ SR.

45. Technicky zásah, kalamita, zosuv pôdy, Rajecké Teplice 03.7.2016, 02:16 -  06:25 hod.

Na mieste už bola prítomná domáca jednotka. Po príchode na miesto udalosti bolo miesto zásahu odovzdané veliteľovi zásahu zo ZB HaZZ v ZA npor. Mgr. Miroslavovi Kopčanovi. Po vykonaní prieskumu sa okamžite zahájilo s odstraňovaním naplavenín a nánosu z priľahlého svahu kopca na pozemnej komunikácii pomocou vozidla JCB a ručného náradia. Rozloha naplavenín na komunikácii bola 1x 80x4 metre, 1x 50x4 metre. Po hrubom odstránení nečistôt bola povolaná technika CAS 30 T‑7, pomocou ktorej sa komunikácia vyčistila s dvomi vysokotlakými prúdmi. Na vyčistenie sa použilo 8 tisíc litrov vody. Ďalej jednotka vykonala prečistenie kanalizačných vpustí v zaplavenej komunikácie na rozlohe cca 60x5m. Po vykonaní zásahu a sprejazdnenie komunikácie sa jednotka vrátila na základňu.

44. Technicky zásah, DN Čadca,2.7.2016,14:59-16:49 hod.

Na žiadosť OD KOS ZA a po schválení P Hazz Ba, jednotka ZB HaZZ Za vykonala výjazd s technikou Kerax 1+1 do obce Čadca, ul. Palárikova  k DN os. mot. vozidla, ktoré sa nachádzalo v priekope. Na mieste už zasahovala jednotka z OR HaZZ CA. Jednotka vytiahla a následné naložila na odťahovú službu havarovane vozidlo. Jednotka sa vrátila v poriadku na základňu.

43. Technický zásah, DN Mojš, 30.6.2016, 20:15 – 21:50 hod.

Na žiadosť OD KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou AD 20 1+2 do obce Mojš k dopravnej nehode osobného motorového vozidla, auto svojvoľne zbehlo do potoka. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ ZA. Príslušníci Zb HaZZ za pomoci AD 20 osobné auto vytiahli a postavili na trávnatú plochu.

42. Technický zásah, výkopové práce, Žilina – Považský Chlmec, 23.6.2016, 13:26 – 17:00 hod.

Na pokyn vedúceho OPT /na žiadosť PZ SR/,jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou UN JCB, Žilina – Považský Chlmec /strelnica/. Jednalo sa o výkopové práce, súčinnosť s PZ SR.

41. Požiar lesného porastu, Turzovka, 22.6.2016, 11:47 – 19:23 hod.

Na žiadosť OD KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou NA Navara 1+3 do obce Turzovka k lesnému požiaru. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka riadila pokynmi VZ. Následne bola jednotka ZB HaZZ vyvezená s jednoduchým hasebným náradím na štvorkolke na požiarovisko, kde boli vykonávané hasebné práce. Po likvidácii požiaru sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

40. Technický zásah, DN Oščadnica, 21.6.2016, 14:00 – 17:45 hod.

Na žiadosť OD KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou AD-20 1+2 k dopravnej nehode kamiónu v obci

Oščadnica. Kamión bol za pomoci AD-20 vytiahnutý na cestnú komunikáciu, na mieste už zasahovala domáca jednotka HS Čadca. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

39. Technický zásah, DN Žilina, 20.6.2016, 06:38 – 08:55 hod.

Na žiadosť OD KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou LIEBHERR 1+1 k dopravnej nehode nákladného motorového vozidla prevráteného na boku. Jednotka vrátila vozidlo za pomoci žeriava na kolesá. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

38. Technický zásah, prevoz nepojazdnej 4 kolky, Súľov 18.6.2016, 15:40 – 17:15 hod.

Dňa 18.6.2016 vykonala jednotka v zložení 1+2, Navara, príves do obce Súľov. Jednalo sa o odvoz pokazenej 4 kolky jednotky OR HaZZ ZA.

Pokazenú 4 kolku príslušníci naložili na príves a odviezli na základňu OR HaZZ ZA. 

37.Technický zásah, prevoz nepojazdného vozidla, Poprad, Nitra, 17.6.2016, 10:23 – 20:35 hod.

Na pokyn vedúceho OPT jednotka ZB HaZZ ZA vykonala výjazd s technikou T 815 ťahač + podval 1+1 na prepravu nepojazdnej AV 15 z Popradu, do Nitry. Po dohode jednotka priviezla AV 15 na ZB ZA a pokračovať do NR bude v pondelok 20.6.2016.

36.Technická pomoc, výkopové práce, Žilina – Považský Chlmec, 17.6.2016, 08:37 – 17:00 hod.

Na pokyn vedúceho OPT /na žiadosť PZ SR/,jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou UDS 214, 1+1, Žilina – Považský Chlmec /strelnica/. Jednalo sa o výkopové práce, súčinnosť s PZ SR.

35.Požiar budovy /bytovky/, Turzovka stred 405, 16.6.2016, 12:17 – 14:53 hod.

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou autobus SETRA 1+1 do obce Turzovka k požiaru bytovky, kde sa má pomocou autobusu vykonať evakuácia obyvateľov bytovky. Po príchode sa jednotka riadila pokynmi VZ. Obyvatelia bytovky sa zdržiavali v autobuse, resp. boli v jeho blízkosti. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

34.Technická pomoc, výkopové práce, Žilina – Považský Chlmec, 16.6.2016, 08:22 – 19:50 hod.

Na pokyn vedúceho OPT /žiadosť PZ SR/, dňa 16.6.2016 jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou UDS 214 1+1,  Žilina – Považský Chlmec /strelnica/. Jednalo sa o výkopové práce, súčinnosť s PZ SR.

33.Technický zásah ,dopravná nehoda, Kysucké Nové Mesto – Povina , 14.6.2016, 09:54 – 11:25 hod.

Dňa 14.06.2016 09:53 h bola ohlásená dopravná nehoda/technický zásah ( 1 ) motorového vozidla  v obci Povina, okres Kysucké Nové Mesto. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu 1 osoby.  Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kysuckom Novom Meste si cez KOS HaZZ ZA vyžiadali na postavenie prevrátenej dodávky žeriav zo ZB HaZZ ZA. Výjazd previedol žeriav AD 20 T815 1+1.Po príchode na miesto a rozložení žeriavu príslušníci postavili prevrátenú dodávku na kolesá a pomohli pri naložení na odťahovú službu. Po zbalení žeriavu sa jednotka ZB HaZZ ZA vrátila na základňu.

32.Nebezpečné látky, Makov – CS Petrol, 9.6.2016, 05:50 – 08:50 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou Kerax 1+1 a vozidlo Nisan Navara 1+1 k poškodenej palivovej nádrži kamióna. Po vykonanom prieskume bolo zistené poškodenie palivovej nádrže kamióna a následné prečerpanie NM do náhradnej nádrže. Pri zásahu došlo k bližšie nešpecifikovanému  poškodenie prenosného čerpadla na prečerpávanie ropných látok. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu. NM bola uskladnená na umyvárke  ZB HaZZ ZA, nádoba bola zaplombovaná.

31. Požiar budovy, Oščadnica /smer Laliky/, 7.6.2016, 08:02 – 19,10 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou UDS 214 1+1, LRD 1+2 a NA Navara 1+4 k požiaru drevenej opustenej budovy v katastri obce Oščadnica / strhnutie strechy pomocou UDS/. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka riadila pokynmi VZ HS Čadca. Pri zásahových prácach došlo k poruche na hydraulickom systéme. Príslušníci sa pokúsili poruchu odstrániť. Nakoľko to zabralo viac času, VZ vyžiadal o vyslanie náhradnej UDS. Následne dvaja príslušníci zo ZB HaZZ Žilina, odišli na NAVARE pre druhú UDS na základňu do Žiliny. 10:50 hod. odišla UDS 1+0 a Navara 1+0 späť do Oščadnice na miesto zásahu. Pokračovalo sa v strhávaní strechy, konštrukcie budovy a vykonávaní hasebných prác. Počas činnosti boli použité ADP. Po spojazdnení UDS boli použité obe vozidla. Počas prác došlo k poškodeniu drapáka na UDS / odlomenie čeľusti z hlavného telesa drapáka/, pričom boli pretrhnuté dve hydraulické hadice a vytečeniu hydraulického oleja. Na pokyn VZ sa zbalili použité prostriedky a jednotka sa s technikou presunula na základňu ZB HaZZ Žilina.

30. Nebezpečné látky, chemická látka, plynná – Bošany 02.06.2016 , 5:50 – 15:48 hod.
Dňa 02.06.2016 sa konal v obci Bošany monitoring existujúcej kanalizácie v bývalom areáli Koželužne, pričom bolo prítomne KCHL CO MV Nitra a jednotka KR HaZZ Trenčín v počte 1+2 ako výpomoc pri súčinnosti. Uvedené zložky vykonali meranie vo výkopovej časti budovanej kanalizácii, pričom merania nepotvrdili prítomnosť toxických látok bezprostredne ohrozujúcich život a zdravie. Ďalej bola uskutočnená analýza obsahu nebezpečných plynov a pár v úseku jestvujúcej kanalizácie križujúcej odľahčovaciu stoku. Po ukončení prác sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

29. Technická pomoc, upchatá priepust / neprejazdná cesta/ Belá – Kubíková /smer Lutiše/, 28.5.2016, 05:20 – 09:25 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou JCB, Navara 1+1 do obce Kubíková, z dôvodu vybreženia  potoku a následného zaplavenia priľahlých domov. Jednotka za pomoci JCB vyčistila priepuste potoku a vrátila sa na základňu.

28. Požiar lesného porastu, Považský Chlmec /ako sa robí diaľničný tunel/, 23.5.2016, 00:14 – 14:40 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou CAS 30 – 7, Navara, LRD 110, 2 x ARS 1+8 k požiaru lesného porastu v katastri obce Považský Chlmec /ako sa robí diaľničný tunel /. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka riadila pokynmi VZ a vykonávala hasebné práce /2 „D“ prúdy/. CAS 30 – 7 vykonávala kyvadlovú dopravu vody. Zmena „B“ bola vystriedaná zmenou „C“ 1+7, ktorá pokračovala v hasebných prácach. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

27. Požiar pneumatík, Zberný dvor Beluša – Hloža, 15.5.2016, 05:40 – 22:10 hod.

Jednotka ZB HaZZ ZA bola povolaná k požiaru skládky pneumatík v obci Beluša časť Hloža. Jednotka  previedla výjazd 1+5 s technikou LRD chem.+ príves, T815 S3+príves s JCB. Jednotka vykonávala rozhrabávanie pneumatík a monitorovanie ovzdušia v okolí požiaru v obciach Beluša, Belušské Slatiny, Hloža. Vzorky boli odovzdané KCHL, ktoré sa dostavilo na miesto. Zasahujúca jednotka bola vystriedaná nasledujúcou zmenou 1+4 na vozidle MB-Sprinter  a vyžiadanou UDS 214 s drapákom. Zmena „ A“ pokračovala v rozhrabávaní horiacich pneumatík, ktoré boli neustále zalievané vodou a odvážané na T 815 S3 a taktiež v monitorovaní okolia. Po likvidácii požiaru, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

26. Technická pomoc, zapadnutá hasičská technika, Oščadnica, 14.5.2016, 04:55 – 07:55 hod.

Dňa 14.5.2016 o 04:55 hod. KOS HaZZ Žilina požiadalo ZB HaZZ Žilina o technickú pomoc pri zapadnutej hasičskej technike v katastri obce Oščadnica. Po príchode na miesto zásahu, CAS 30 T 815 – 7, bola za pomoci  AV – 15 vytiahnutá. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

25. Požiar lesného porastu, Nová Bystrica, 12.5.2016, 18:34 -  23:23 hod. 

Dňa 12.05.2016 18:33 h bol ohlásený požiar lesa a mladiny od spaľovania po ťažbe dreva v obci Nová Bystrica, okres Čadca. Príčina vzniku požiaru je v šetrení. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci, ktorí cez KOS HaZZ ZA si vyžiadali jednotku ZB HaZZ Žilina 1+3 s technikou CAS 30 T 815-7 a genfo vakmi. Po príchode na miesto sa jednotka ZB riadila pokynmi VZ a vykonávala hasebné práce. Po likvidácii požiaru sa jednotka ZB HaZZ ZA vrátila na základňu.

24. Technický zásah, Žilina, DN – kamión, 12.5.2016, 11:39 – 14:02 hod. 

Dňa 12.05.2016 11:38 h bola ohlásená dopravná nehoda/technický zásah ( 1 ) motorových vozidiel: typ Renault a náves ( 1/18) v obci Žilina, Na Horevaží, nadjazd pri Tescu, okres Žilina. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu 1 osoby.  Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline si cez KOS HaZZ ZA povolali na výpomoc jednotku ZB HaZZ Žilina s technikou Liebher 1055, AV 15 T 815 s osádkou 1+4. Po príchode jednotky ZB HaZZ na miesto príslušníci OR HaZZ ZA rozbrúsili poškodené zvodidlá, aby nedošlo k zraneniu príslušníkov  a poškodeniu zasahujúcej techniky. Po rozložení AV 15 a LBH 1055 začalo vyslobodenie havarovaného kamiónu. Po spustení návesu na vozovku bol kamión odtiahnutý AV-15 na kraj komunikácie, aby netvoril prekážku. Na príkaz VZ a po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

23.Technický zásah, Ilava, DN – Kamión, osobné motorové vozidlo, 7.5.2016, 15:30 - 18:32 hod.

Dňa 7.5.2016 na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd do obce Ilava dopravná nehoda kamión, osobné motorové vozidlo v zložení Liebher 1+2.

Na mieste už zasahovala jednotka Dubnica n/Váhom. Kamión poškodil reklamný pútač, hrozil pád pútaču v obytnej zóne. Pútač bol za pomoci Liebheru a vozidlového rebríku zložený. Jednotka sa vrátila na základňu.

22. Požiar budovy, Liptovské Vlachy, 30.4.2016, 07:00 – 08:35 hod.

Dňa 30.4.2016 o 7:00 hod bol ohlásený požiar budovy v Liptovských Vlachoch.  Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA,  jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou CAS 30 T -7 1+2, CAS 30 TRAK 1+2. Pri jazde na miesto udalosti bola jednotka ZB HaZZ Žilina odvolaná KOS HaZZ Žilina z dôvodu lokalizácie požiaru. Jednotka sa vrátila na základňu.

21.Technický zásah, DN – osobné motorové vozidlo, autobus,  28.4.2016, Poluvsie, 06:52 - 11:00 hod.

Dňa 28.4.2016 bola ohlásená dopravná nehoda autobusu a osobného motorového vozidla v obci Poluvsie. Na zásah bola vyslaná technika AV-15, Liebherr, autobus Setra, jednotka 1+7. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že autobus je prevrátený nabok, mimo komunikácie, osobný automobil bol tiež mimo komunikáciu. Autobus bol za pomoci autožeriavov postavený na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

20. Požiar lesného porastu, Dunajov, 5.4.2016, 18:40 – 22:06 hod.

Dňa 5.4.2016 o 18:40 hod. bol ohlásený požiar lesného porastu v katastri obce Dunajov. Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA,  jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou L. Rover 1+3 a NA Navara 1+3. Po príchode na miesto zásahu sa príslušníci ZB HaZZ Žilina riadili pokynmi VZ.

Príslušníci ZB HaZZ  vykonávali hasebné práce pomocou genfovakov a ručného náradia. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila v poriadku na základňu.

19. Požiar lesného porastu, Turzovka, 4.4.2016, 12:15 – 16:15 hod.

Dňa 4.4.2016 o 12:05 hod. bol ohlásený požiar lesného porastu v katastri obce Turzovka. Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA,  jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou CAS 30 T 815-7 1+2. Po príchode na miesto zásahu sa príslušníci ZB HaZZ Žilina riadili pokynmi VZ. Vykonávali likvidáciu malých ohnísk požiaru a dopĺňali vodu do zásahovej techniky.  Po lokalizácií a likvidácií lesného požiaru, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

18. Požiar, lesný požiar Nesluša a Rudinská, 3.4.2016, 11:30 – 18:15 hod.

Dňa 03.04.2016 11:30 h bol ohlásený požiar lesného porastu medzi obcami Rudinská a Nesluša, pod vrchom Žiar. Jednotka ZB HaZZ Žilina previedla výjazd s technikou PV3S ARS 1+1 a CAS 30 T815-7 1+3. Po príchode na miesto sa príslušníci ZB HaZZ riadili pokynmi VZ, vykonávali hasebné práce a plnenie PV3S ARS vodou. Po lokalizácii a likvidácii lesného požiaru, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

 

17. Technický zásah, práca na vode, 16.3.2016, Strečno – VD Žilina, 8:35 – 13:30 hod.

Dňa 16.03.2016 o  08:35 hod. bola jednotka ZB HaZZ Žilina požiadaná o súčinnosť s PZ SR  pri hľadaní nezvestnej osoby na  Vodnom diele  Žilina. Výjazd previedla skupina 1+2 s technikou L. Rover + čln UZC400. Po príchode na miesto, spustení člna na vodu jednotka zahájila prehľadávanie brehov a hladiny VD ZA. Hľadanú osobu nenašli. Po ukončení zásahu, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

 

16.Technický zásah, DN – osobné motorové vozidlo – potok,  13.3.2016, Makov, 19:30 - 23:00 hod.

Dňa 13.3.2016 bola ohlásená DN – osobné motorové vozidlo v potoku, obec  Makov. Jednotka vykonala výjazd s technikou AD 20 1+1. Vozidlo bolo vyzdvihnuté a položené na vozovku. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

15. Technický zásah, práca na vode, 10.3.2016, VD – ZA, 8:55 – 14:32 hod.

Dňa 10.03.2016 08:34 h bola jednotka Zb HaZZ Žilina požiadaná o súčinnosť s PZ SR  pri hľadaní nezvestnej osoby na  Vodnom diele Žilina. Výjazd previedla skupina 1+3 s technikou L. Rover + čln UZC400. Po príchode na miesto, spustení člna na vodu jednotka zahájila prehľadávanie brehov a hladiny VD ZA. Hľadanú osobu nenašli. Po ukončení zásahu, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

 

14. Technický zásah, DN – osobné motorové vozidlo na streche v priekope – potok, 8.3.2016, Makov, 17:00 – 20:03 hod.

Na žiadosť OD KR HaZZ bol vykonaný výjazd k dopravnej nehode osobného motorového vozidla technika AD-20 1+2. Na mieste už zasahovala jednotka HS Turzovka. Príslušníci ZB HaZZ za pomoci AD-20 zdvihli vozidlo  a postavili na cestnú komunikáciu.

 

13.Technický zásah – práca na vode, 7.3.2016, Strečno – VD Žilina, 9:25 – 14:20 hod. 

Dňa 07.03.2016 o 09:00 h bola jednotka ZB HaZZ Žilina požiadaná o opätovné prepátranie brehov a hladiny VD Žilina , kde sa naďalej pátra po nezvestnej osobe. Výjazd previedla skupina 1+3 s technikou N. Navara + čln UZC400.Po príchode na miesto, spustení člna na hladinu jednotka ZB HaZZ ZA zahájila pátraciu akciu. Po prepátraní oboch brehov rieky Váh od obce Strečno až do VD ZA po priehradný múr. Výsledok pátracej akcie negatívny, hľadaná osoba nenájdená. Po ukončení akcie a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

 

12.Technický zásah – práca na vode, 4.3.2016, Strečno – VD ZA, 9:11 – 13:25 hod.

Dňa 04.03.2016 08:40 hod. bola jednotka ZB HaZZ Žilina požiadaná o prehľadanie hladiny VD Žilina, políciou SR cez KOS HaZZ Žilina. Prebieha pátranie po nezvestnej osobe. Výjazd previedla jednotka 1+3 s technikou N. Navara + čln UZC 400. Po príchode na miesto, spustení člna na vodu jednotka ZB HaZZ ZA začala s prehľadávaním hladiny VD ZA. Jednotka prehľadala obidva brehy rieky Váh od obce Strečno až po priehradný múr vodného diela. Nezvestná osoba sa stále nenašla. Po ukončení sa jednotka vrátila na základňu.

 

11.Technický zásah – práca na vode, 1.3.2016, Strečno – VD Žilina, 9:03 – 14:48 hod.

Dňa 01.03.2016 o 7:45 hod. bola jednotka ZB HaZZ Žilina požiadaná o súčinnosť pri hľadaní nezvestnej osoby. O súčinnosť požiadal PZ SR. Zahájenie pátrania o 10:00 hod. Jednotka previedla výjazd o 9:10 hod. Po príchode na miesto a spustení člnov na vodu začali príslušníci prehľadávať priestor určený Políciou .Na vyhľadávanie boli použité plavidlá UZC 400 a VV 12. Hľadaná osoba nebola nájdená. Po ukončení akcie a zbalení použitých prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

 

10. Požiar RD, dňa 29.2.2016, Nesluša u Mičekov, 10:35 – 15:28 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, dňa 29.2.2016 o 10:35 hod.  jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou PV3S ARS 1+1 k požiaru RD v obci Nesluša u Mičekov. Jednotka sa najskôr zastavila na HS KNM, kde načerpala vodu do nádrže a potom pokračovala na miesto zásahu. Po príchode na miesto zásahu jednotka vykonávala hasebné práce. Taktiež sa podieľala na rozoberaní strešnej krytiny. Po ukončení zásahu a po dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu ZB HaZZ Žilina.

 

9. Technický zásah – DN , OMV mimo vozovku, 15.2.2016, Krásno nad Kysucou, 17:49 – 20:15 hod

Dňa 15.02.2016 17:48 h bola ohlásená dopravná nehoda/technický zásah ( 1 ) motorového vozidla: typ PEUGEOT (EČV)CA 857 BE v obci Krásno nad Kysucou, okres Čadca. V dôsledku dopravnej nehody nedošlo k zraneniu/usmrteniu osôb. Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci si cez KOS Žilina vyžiadali AD 20 T 815 1+1 zo Zb HaZZ Žilina na vyzdvihnutie havarovaného motorového vozidla ,ktoré bolo mimo vozovku. Po príchode na miesto zásahu, rozložení techniky bolo OMV vyzdvihnuté na vozovku. Po zbalení AD 20 a vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

 

8. Technický zásah, DN – Domiešavač prevrátený mimo vozovku, 12.2.2016, Bitarová, 17:17 – 21:25 hod

Dňa 12.02.2016 17:17 h bola ohlásená dopravná nehoda/technický zásah ( 1 ) motorových vozidiel: typ MB Domiešavač (štátna cesta) v obci Bitarová, okres Žilina. V dôsledku dopravnej nehody nedošlo k zraneniu/usmrteniu osôb. Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline po prieskume povolali 2ks žeriavov zo ZB HaZZ Žilina. AD 20 T 815 1+1 a LBH 1055 1+1, nakoľko sa jednalo o domiešavač plný betónu. Po rozložení techniky sa podarilo prevrátený domiešavač vytiahnuť na vozovku. Počas prác došlo 200m od domiešavača k nehode OMV bez zranenia a uniku PK. Následne bola Š. FABIA taktiež vytiahnutá AD 20 na vozovku. Po zbalení techniky sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

 

7. Technický zásah, DN – osobné motorové vozidlo na streche v priekope – potok, Skalité, 11.2.2016, 15:15 – 18:02 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, dňa 11.2.2016 o 15: 15 hod. jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou AD 20 1+2 k DN v obci Skalité jedného osobného motorového vozidla, ktoré sa nachádza v priekope - potok, auto je na streche, hrozí únik PK. Po príchode na miesto zásahu bol zvolený najvhodnejší spôsob na vytiahnutie a následne sa začalo s vyťahovaním vozidla, ktoré bolo postavené na miestnu komunikáciu. Po zbalení vecných prostriedkov,  jednotka ZB HaZZ Žilina odchádza na základňu.

 

6. Technická pomoc, odstraňovanie prekážok, 10.2.2016, Žilina – Bôrik, 19:47 – 20:47 hod.

Na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA, jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd s technikou NA Navara 1+2 do obce Žilina – Bôrik. Jednalo sa o upchaté mreže na miestnom potoku /Všivák/. Príslušníci pomocou ručného náradia mreže vyčistili od zachytených nečistôt a voda začala normálne odtekať. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

 

5. Technický zásah, DN – osobné motorové vozidlo v priekope, 30.1.2016, Ťapešovo, 5:15 – 9:06 hod.

Dňa 30.1.2016 o 05:28 hod. na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA bol jednotkou ZB HaZZ Žilina vykonaný výjazd s technikou AD 20 1+2 k dopravnej nehode v obci Ťapešovo, okr. Námestovo. Jednalo sa o zrážku dvoch osobných motorových vozidiel so zranením, jedno auto sa nachádzalo v priekope, druhé na ceste. Po príchode jednotky na miesto zásahu bolo pomocou žeriavu AD 20 havarované vozidlo vytiahnuté z priekopy na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

 

4. Technický zásah, rozoberanie dreveno murovanej stavby, Liptovský Mikuláš, 25.1.2016, 9:18 – 15:34 hod.

Dňa 25.01.2016 09:18 hod. bola vyžiadaná OD KR  HaZZ Žilina pomoc na vykonanie technického zasahu - rozoberanie dreveno murovanej stavby v meste Liptovský Mikuláš. Jednotka ZB HaZZ Žilina, vykonala zásah technikou UDS 214 1+1. Po ukončení zasahu bol objekt odovzdaný DHZ – LM a jednotka sa vrátila v poriadku na základňu.

 

3. Technický zásah, DN – nákladné vozidlo v priekope, 21.1.2016, Kysucký Lieskovec, 11:35 – 14:37 hod.

Dňa 21.1.2016, 11:40 hod. na žiadosť KOS Žilina a po schválení P HaZZ BA bol jednotkou ZB HaZZ Žilina vykonaný výjazd LIEBHERR 1+1 a NA NAVARA 1+1 k dopravnej nehode, zrážka kamióna a osobného motorového vozidla v katastri obce Kysucký Lieskovec. Po príchode na miesto zásahu a po prieskume, bolo zistené, že nákladné vozidlo sa nachádza prevrátené na boku v priekope. Počas zdokumentovania nehody políciou, jednotka ZB HaZZ pomáhala pri vyťahovaní zakliesnenej osoby /exitus/  z osobného vozidla. Po jej vytiahnutí, jednotka ZB HaZZ pomocou špeciálneho vozidla ČESMAD prevrátila vozidlo na kolesá a za pomoci žeriavu LBH ho vyzdvihla na vozovku. Po ukončení zásahu sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

 

2. Technický zásah, DN – vozidlo v priekope, 7.1.2016, Čadca – Milošová, 14:18 – 16:02 hod.

Dňa 7.1.2016.o 14 hod. 18 min.  bola ohlásená  KR HaZZ Žilina, dopravná nehoda osobného motorového vozidla, Škoda FABIA. Vozidlo sa nachádzalo v priekope. Jednotka ZB HaZZ Žilina ho následné pomocou AD 20 vytiahla a v poriadku sa vrátila na základňu.

 

1. Nebezpečné látky, chemická látka - ortuť, Oščadnica, 2.1.2016, 15:40 – 16:25 hod.

Na žiadosť KR HaZZ Žilina a v súčinnosti s PZ SR jednotka Zb HaZZ Žilina vykonala výjazd,  technika: LandRover- chemický, posádka:  1+3, kde:  do obce Oščadnica,  za účelom odobratia ortuti nájdenej majiteľom v rodinnom dome. Ortuť sa nachádzala v pohári  s vekom, následne ju príslušníci premiestnili do uzatvárateľnej plastovej nádoby a odovzdali polícii.