Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Zásahy r. 2009-2010

Zásahová činnosť a cvičenia - rok 2010 a 2009                                posledný záznam: 3. 1. 2011, 10:10

 

 

     Ekologický zásah, Omša - Trenčín, 25.12.2010, 11:44-17:00

Po príjazde na miesto zásahu bola nadviazaná súčinnosť so zasahujúcou skupinou z OrHaZZ Trenčín. Potápači z OR HaZZ TN uviazali viazacími prostriedkami vozidlo, ktoré sa nachádzalo vo vodnej nádrži Baračka v katastrálnom území mesta Trenčianske Teplice asi 10m od brehu a 5m pod úrovňou vozovky, z ktorej zbehlo. Vozidlo bolo opatrne vytiahnuté a naložené už na pripravené odťahové vozidlo. Ropná škvrna, ktorá ostala na vodnej hladine bola lokalizovaná za pomoci norných stien a následne postriekaná na to určenou chemickou látkou, ktorá spôsobila rozpad ropných produktov. Po vyčistení vodnej hladiny sa norná stena stiahla a jednotka zahájila presun na základňu.

                                                                             

     Previerkové cvičenie, Žilina, 22.12.2010 8:30-9:57

Na základe nariadenia V-ZB HaZZ vykonala jednotka previerkové cvičenie s tématikou "Preverenie akcieschopnosti príslušníkov jednotky a skupiny lezcov, prevádzkyschopnosti hasičskej techniky, odborných vedomosti a manuálnej zručnosti a psychomotorických návykov členov lezeckej skupiny, dodržiavanie BOZP". Jednotka previedla výjazd v stanovenej časovej norme po preprave na miesto cvičenia zvládla úlohy dane plánom previerkového cvičenia, pričom bolo precvičených viacero variant i nad rámec zadania. Zamestnanie prebehlo v súlade s plánom a po jeho úspešnom zvládnutí sa jednotka bez problémov vrátila na základňu. 

                                       

     Technický zásah - technická pomoc, Žilina,  12.12.2010 , 09.30 – 11.05.hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah - technická pomoc pri sprejazdnení komunikácií na OR HaZZ Žilina, ktoré boli  neprejazdné v dôsledku dlhotrvajúceho sneženia. Táto činnosť bola vykonávaná za pomoci techniky Traktor Zetor s pluhom, 2 príslušníci.                                         

 

     Ekologický zásah Žilina, mestský úrad, 9.12.2010, 8.41 – 13.55 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah na Mestskom úrade Žilina, kde bola nájdená obálka s podozrivým obsahom – podozrenie na Antrax. Jednotka obálku zaistila a za asistencie polície podozrivú obálku previezla na rozbor do Reg. úradu verej. zdravia Banská Bystrica.                                  

  

    Technický zásah – Technická pomoc, Žilina,  8.12.2010 , 10.30 – 11.50.hod

Na žiadosť OD OR HaZZ Žilina bola poskytnutá technická pomoc v zložení 1+1 príslušníkov a 1 ks techniky na OR HaZZ v Žiline. Po príchode na miesto pomoci príslušníci Zb HaZZ Žilina pozhŕňali sneh v areáli OR HaZZ Žilina za pomoci traktoru Zetor. Po ukončení prác sa posádka s technikou vrátila na základňu.                                                         

 

     Technický zásah – práca pod vodou, Ružomberok - Hrabovo,  5.12.2010 , 10.05 – 14.30.hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd do obce Ružomberok lokalita Hrabovo v zložení 1+4 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu potápači začali s vyhľadávaním údajné nezvestnej osoby pod vodnou hladinou. Na zamrznutej vodnej ploche zväčšili už existujúci otvor a cez tento otvor vykonávali opakované ponory. Po cca 1 hodine bezúspešného hľadania jednotka zbalila materiál a spolu s technikou sa vrátila na základňu. Na zásah bol povolaný potápač 2.zmeny npor. Zapeca, toho času mimo zmeny, nakoľko potápačská skupina  musí byť zložená z 3 potápačov.                                              

 

     Technický zásah- dopravná nehoda Dolný Vadičov, 3.12.2010, 01.05. – 03.50 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri odstraňovaní  následkov dopravnej nehody v obci Dolný Vadičov. Zásahu sa zúčastnili 2 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu bolo osobné motorové vozidlo nachádzajúce sa v miestnom potoku zdvihnuté za pomoci AV-15 a položené na cestnú komunikáciu. Po ukončení prac sa posádka spolu s technikou vrátila na základňu.                               

                                                                             

     Technický zásah- dopravná nehoda Žilina –Stráňavy, 29.11.2010, 19.30. – 01.30 hod

Na žiadosť OD OR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody kamiónu. Výjazdu sa zúčastnilo 7 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 3 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu sa z havarovaného kamiónu, ktorý sa nachádzal prevrátený pod mostom prečerpala nafta a hydraulicky olej do cisterny. Terén medzi kamiónom a cestnou komunikáciou bol potrebné vyčistiť od stromov a porastu za pomoci MRP. Následné bola zo základne povolaná AV-15na pomoc pri vyťahovaní kamiónu. Potom bol kamión ťahaný lanami AV-15 na cestu, kde ho Liebher naložil na ťahač. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu. Zásahu sa zúčastnila aj jednotka OR HaZZ Žilina ako prvosledová. Pri zásahu došlo k poškodeniu 2 ks oceľových lán 2m s oceľovým hákom.                                                                       

                                                                                                                                               

    Technický zásah – Predmier, 18.11.2010, 10:54 – 12:24

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd na štrkovisko v Predmieri  kde bol prevrátený pod vodnú hladinu bager E 303 aj s obsluhou. Po príjazde na miesto zásahu  jednotka vykonala prieskum terénu, potápači sa ponorili k bagru a obsluhu vyslobodili z kabíny. Po dotiahnutí na breh sa postihnutý odovzdal zdravotnej záchrannej službe. Po ukončení prác sa jednotka vrátila  bez problémov na základňu.        

 

     Cvičenie Žilina 15.11.2010, 9:14 – 9:47

Previerkové cvičenie zamerané na preverenie akcieschopnosti príslušníkov jednotky a environmentálneho družstva, prevádzkyschopnosti hasičskej techniky, odborných vedomosti a manuálnej zručnosti a psychomotorických návykov členov zmeny, dodržiavanie zásad bezpečnosti.                                                                        

 

     Technický zásah- technická pomoc – Lietavská Lúčka  13.11.2010,10:31 – 12:15

Na požiadanie polície SR a po schválení OS P HaZZ v Bratislave bol vykonaný výjazd 3ks techniky a 4 príslušníci do obce Lietavská Lúčka do miestneho kameňolomu ,kde sa nachádzalo zaistene vozidlo- buldozér CAT-D6NXL políciou SR. Po príchode na miesto zásahu jednotka za pomoci firmy Dubovec naložila tento buldozér na podvalník P 50 a previezla ho na Záchrannú Brigádu v Žiline.                                 

                                                                             

     Cvičenie Žilina – Závodie, 9.11.2010, 9:10-10:25

Previerkové cvičenie  zamerane na preverenie akcieschopnosti príslušníkov jednotky a skupiny lezcov, prevádzkyschopnosti hasičskej techniky, odborných vedomosti a manuálnej zručnosti a psychomotorických návykov členov lezeckej skupiny, dodržiavanie zásad bezpečnosti. Námet cvičenia: pracovnik vykonávajúci údržbu na telese mosta spadol do voľného priestoru nad vodnou hladinou a nemá prostriedky dostať sa na bezpečné miesto.                                                                  

 

    Technický zásah- dopravná nehoda Vrátna - Paseky, 8.11.2010, 16.30. – 21.30 hod

 Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k dopravnej nehode kamiónu prevážajúceho pasový lesný bager, ktorý mu spadol z podvalníku na cestnú komunikáciu. Zásahu sa zúčastnili 3 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu príslušníci Zb HaZZ Žilina za pomoci autožeriavu prevrátený bager postavili na pasy a postupne  odsunuli na krajnicu, v spolupráci s príslušníkmi HS Terchová. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila   na základňu.                                                                 

 

     Požiar Štiavnik 8.11.2010 15:50 – 19:50

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k likvidácii požiaru drevenice a senníka v obci Štiavnik lokalita Štiavniček. Výjazdu sa zúčastnilo 5 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu príslušníci Zb HaZZ Žilina vykonávali hasebné práce spojené s rozoberaním konštrukcie. Po ukončení prác bolo požiarovisko odovzdané príslušníkom DHZ Štiavnik a jednotka sa vrátila na základňu.

 

     Požiar – Žilina, 4-5.11.2010 22:06 – 03:36

Na základe požiadavky OS KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v administratívno-skladovej budove firmy DP invest. Po príchode na miesto zásahu boli jednotlivým príslušníkom pridelene  zásahové úseky, na ktorých vykonávali hasenie a ochladzovanie priľahlých budov za pomoci "C" prúdov, rozoberanie konštrukcii a odstraňovanie prekážok. Strojníci s cisternami CAS vykonávali kyvadlovú dopravu vody na požiarovisko. Po likvidácii požiaru sa jednotka presunula na základňu.

 

     Ekologický zásah – Žilina, 30.9.2010, 14:30 – 15:25

Na žiadosť OD OO PZ Žilina západ bol vykonaný výjazd v zložení 1+2 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky za účelom prevozu ortuti do fy. ASA Žilina. Príslušníci Zb HaZZ Žilina prišli na OO PZ Žilina západ, kde naložili ortuť v plastovej fľaši do kontajneru na nebezpečný chemický materiál. Po naložení kontajneru na vozidlo za doprovodu  policajného auta previezli nebezpečný materiál do fy. ASA Žilina. Súčasťou správy je doklad o prevzatí ortuti podpísaný pracovníkom fy. ASA. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                 

 

     Technický zásah- dopravná nehoda Dolný Vadičov, 19.9.2010, 16.09. – 18.17 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava jednotka vykonala zásah pri dopravnej nehode v obci Dolný Vadičov, kde sa zrazili dve vozidlá, pričom jedno osobné vozidlo zn. BMW  zostalo v miestnom potoku. Toto vozidlo jednotka za pomoci autožeriavu vyslobodila z potoka a uložila na odťahovú službu , kde ho odovzdala prítomnej polícii. Zásahu sa zúčastnili 2 príslušníci a 1 ks techniky.                                                            

 

     Technický zásah- dopravná nehoda Detva, 13.9.2010, 07.30 – 08.42 hod

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k zásahu - dopravná nehoda kamióna medzi obcami Kriváň a Detva, kde bolo úlohou našej jednotky vyslobodiť prevrátený havarovaný kamión, z ktorého vytekala nafta. Počas presunu na miesto nehody bola naša jednotka odvolaná KR HaZZ Banská Bystrica s tým, že sa miestnej jednotke napokon podarilo kamión vyslobodiť  .                     

 

     Súčinnostné cvičenie, 9.9.2010, 06.30 -14.00, Nové Meston/Váhom

V zmysle plánu KR HaZZ Trenčín bolo vykonane súčinnostné cvičenie na vodnom kanále N.M.n Váhom -Zelená voda za účasti všetkých hasičských jednotiek kraja Trenčín a Zb HaZZ Žilina, od ktorej sa cvičenia zúčastnili 4 príslušníci a 2 ks techniky. Cvičenie bolo zamerane na záchranu osôb z vodnej hladiny a vytiahnutie motorového vozidla na breh. Príslušníci Zb HaZZ Žilina za pomoci autožeriavu kládli člny na vodnú hladinu v ťažko prístupnom teréne, po záchrane osôb bol žeriav premiestnený na ďalšie stanovisko, kde vyťahoval motorové vozidlo z pod vodnej hladiny. Po ukončení cvičenia jednotka naložila člny a materiál na techniku a prišla späť na základňu.                                                    

 

    Technický zásah- povodňové práce Predmier, 1.9.2010, 21:56 – 23:38

Zabezpečenie areálu školy pred vytopením pomocou vriec s pieskom ukladaných pred vstupy do objektov školy. K zvýšeniu hladiny a hrozbe zatopenia došlo podľa slov starostu z dôvodu poruchy na vodnom diele Hričov a následnom nadmernom vypúšťaní objemu z nádrže. Po naplnení a uložení všetkých vriec, ktoré boli k dispozícii sa jednotka vrátila na základňu. Miesto zásahu odovzdane starostovi.                  

 

    Technický zásah- povodňové práce Nová Bystrica, 1.9.2010, 17:12 – 21:15

Jednotka bola vyslaná na zásah na pokyn OS KR HaZZ Žilina. Následkom zvýšenej hladiny vody došlo k zahataniu koryta rieky popadanými stromami a kameňmi. Pomocou rýpadla bol nanos odstránený a koryto bolo sprieplavnene. Jednotka komunikovala so starostom obce , ktorý bol prítomný pri zásahu. Pri zásahu bolo nutne popíliť niektoré časti stromov aby mohli byť z koryta odstránené.

 

    Technický zásah- povodňové práce Lodno, 1.9.2010, 10:49 – 16:28

Jednotka bola vyslaná na žiadosť OS KR HaZZ v Žiline do obce Lodno, kde došlo z dôvodu zvýšenej hladiny vody k zosuvu pôdy a stromov do miestneho potoka. Z tohto dôvodu sa miestny potok začal vybrežovat. Jednotka pomocou UDS 214 odstránili následky ktoré zosuv pôdy spôsobil. Po  ukončení zásahu bola jednotka na pokyn KR HaZZ Žilina povolaná do obce Klubina kde došlo k zahataniu priestoru medzi piliermi mosta stromami a konármi v dôsledku čoho dochádzalo k trhaniu brehu. Pomocou UDS boli prekážky odstránené. Jednotka sa po vykonanom zásahu presunula na opačný koniec obce. Na mieste bol zosunutý svah na cestu s koreňmi a stromami, stromy boli rozpiľované a pomocou  rýpadla UDS a zdvíhacieho popruhu /2,5 t/ boli odstraňované postupne veľké koreňové vývrate. Napriek úsiliu nebolo možné odstrániť veľké vývrate a cestu úplné sprejazdniť. Nakoľko nebolo možné odstrániť MU stávajúcou technikou, bola o celej situácii vyrozumená starostka obce, ktorá bola na mieste a situáciu bude riešiť zajtra pomocou lesných mechanizmov.

 

     Technický zásah- dopravná nehoda Svinná okr. Trenčín, 31.8.2010, 20:30 – 1.9.2010, 04:00

Na žiadosť OD KR HaZZ Trenčín bol vykonaný výjazd v zložení 1+2 príslušníkov a 1 ks techniky k dopravnej nehode kamiónu v obci Svinná okres Trenčín. Na mieste nehody už zasahovala domáca jednotka OR HaZZ  Trenčín. Po príchode na miesto zásahu príslušníci Zb HaZZ Žilina zdvihli najprv ťahač pomocou autožeriavu a následné potom náves a umiestnili ich na cestnú komunikáciu.

 

     Technický zásah- dopravná nehoda Oščadnica – Vreščovka, 28.8.2010 19:35 – 23:05

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri likvidácii následkov dopravnej nehody v obci Oščadnica lokalita Vreščovka. Zásahu sa zúčastnili 1+2 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Po príchode namiesto zásahu sa havarovane osobne auto nachádzalo prevrátené na strechu v miestnom potoku. Pri nehode došlo k jednému usmrteniu a jednému ťažkému zraneniu. Na mieste už zasahovali príslušníci OR HaZZ Čadca, ktorí, osoby z auta vyslobodili. Príslušníci Zb HaZZ Žilina za pomoci autožeriavu auto zdvihli a položili na cestnú komunikáciu. Po ukončení prác sa s technikou vrátili na základňu.                 

 

     Technický zásah- iný technický zásah – Strážov - Žilina, 28.8.2010 16:50-18:50

Na žiadosť OD KR PZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri vyťahovaní mŕtveho ľudského tela z neprístupného terénu a odnesenie na cestnú komunikáciu v obci Strážov - Žilina. Zásahu sa zúčastnili 1+2 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1ks techniky. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                                 

 

     Technický zásah- iný technický zásah – Strážov - Žilina, 28.8.2010 12:45-15:00

Na žiadosť OD KR PZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri sprístupnení lesnej cesty pre políciu za účelom obhliadky nájdeného mŕtveho ľudského tela. Výjazdu sa zúčastnili 1+2 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.              

 

     Technický zásah- dopravná nehoda - Veľké Rovné, 25.8.2010 11:40-14:15

Na žiadosť OD OR PZ Žilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov dopravnej nehody kamiónu v obci Veľké Rovné v zložení 1+3 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 2 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu bol kamión nachádzajúci sa mimo vozovky zdvihnutý pomocou autožeriavu a postavený na vozovku. Po ukončení zásahu sa technika spolu s posádkou vrátila na základňu.                     

 

     Technický zásah- povodňové práce –Stránske,23.8.2010 19:30-16:50

Jednotka bola vyslaná na zásah na úpravu koryta miestneho potoka ,na ktorom boli strhnuté brehy na viacerých miestach. Jednotka pomocou UDS vykopala strhnutú zeminu a napadaný odpad z povodni. Následne pomocou žeriavu AD 30 nakladala na brehy prefabrikovane betónové dielce , ktoré slúžili na spevnenie brehov. Pri zásahu bol prítomný starosta obce , ktorý práce korigoval.

 

     Technický zásah- povodňové práce – Horný Vadičov, 17.8.2010, 10:00-16:10

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd do obce Horný Vadičov. V zložení 1+1 s technikou UDS 214. Po príchode na miesto zásahu ktoré im ukázal miestny starosta jednotka začala odstraňovať korene a kmene stromov z koryta potoka. Po ukončení prac sa jednotka bez problémov vrátila na základňu.                                                 

  

     Technický zásah- povodňové práce – Horný Vadičov ,16.8.2010, 19:00 – 20:30

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd v zložení 1+1 a 2 ks techniky do obce Horný Vadičov za účelom odstraňovania následkov  záplav. Po ukončení záchranných prác bola jednotka presunutá na ďalší zásah do obce Rosinky Žilina, kde UDS prehlbovala priepust pod mostom. Pri prácach došlo k pretrhnutiu domovej prípojky telefónneho kábla na miestnom rodinnom dome. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.           

 

     Technický zásah- povodňové práce – Sklené ,16.8.2010 16.10 – 22.00

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd do obce Sklené za účelom  dovozu protipovodňových stien. Výjazdu sa zúčastnil 1 príslušník Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Počas presunu bola zmenená cieľová adresa doručenia  protipovodňových stien do Martina. Po ukončení prac sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

 

     Technický zásah- povodňové práce – Stránske ,16.8.2010 13.20 – 15.00

Na základe žiadosti starostu obce Stránske a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd do obce Stránske za účelom prieskumu  prác ťažkou technikou pri odstraňovaní následkov povodni. Po ukončení  prieskumu, ktorým sa zistilo, že v uvedenej lokalite je možné nasadiť  ťažkú techniku, sa príslušníci s technikou vrátili na základňu .

 

     Technický zásah- povodňové práce – Horný Vadičov, Rosinky ,16.8.2010 18.55-22.30

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd v zložení 1+1 a 2 ks  techniky do obce Horný Vadičov za účelom odstraňovania následkov  záplav. Po ukončení záchranných prác bola jednotka presunutá na ďalší  zásah do obce Rosinky Žilina, kde UDS prehlbovala priepust pod mostom.  Pri prácach došlo k pretrhnutiu domovej prípojky telefónneho kábla na miestnom rodinnom  dome. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu

 

     Technický zásah- povodňové práce - Horná Štubňa 16.8.2010 14.45-23.40 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd do obce Horná Štubňa a  Turček v zložení 1+12 a 5 ks techniky za účelom odstraňovania následkov povodni. Po príchode na miesto zásahu boli príslušníci Zb HaZZ Žilina rozdelení  na jednotlivé zásahové úseky a riadili sa pokynmi veliteľa  zásahu. Po ukončení prac bola jednotka s technikou presunutá na pokyn OD KR HaZZ Žilina do Horného a Dolného Vadičova, kde odčerpávala vodu z pivníc a dvorov rodinných domov. Pri zásahu došlo k poškodeniu  2 ks hadíc C a plynového pedálu T-148 Cas 32.Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

 

     Technický zásah – Povodňové práce – Martin, 15.-16.8.2010

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodni v meste Martin. Po príjazde na miesto zásahu jednotka prešla do podriadenosti Veliteľa zásahu z OR HaZZ v Martine. V rámci zásahu bola vykonaná rekognoskácia postihnutej oblasti a na základe výsledkov z nej bol zvolený nasledovný postup: Začalo sa okamžite plniť vrecia pieskom a tieto boli ukladane pred transformátorovú stanicu, pred vchody do bytoviek, okolo ciest na reguláciu odtekajúcej vody. Následné bolo vykonane prehradenie vybreženého potoka Jordan z dôvodu zabránenia zatápania sídliska Košúty 2. Potom jednotka začala odčerpávať vodu zo zatopenej čerpacej stanice Shell. Po ukončení prac bola vyčlenená skupina v zložení 1+3 s vozidlom Nissan Navarra, ktorá si prevzala čln Zodiak z OR HaZZ v Martine a odišla do obce Príbovce vykonávať evakuáciu obyvateľstva.  Ďalšia skupina v zložení 1+3 s vozidlom Avia 31 odišla odčerpávať vodu do bývalého skladu CO na sídlisku Ľadoveň. Zvyšných 6 príslušníkov odčerpávalo vodu zo zatopeného územia vo vnútri sídliska Košúty. Po ukončení prac prvých dvoch skupín sa tieto presunuli na výpomoc skupine číslo 3. Po ukončení zverených úloh sa všetky skupiny vrátili na základňu.

                        

     Technický zásah – Povodňové práce – Lietavská Lúčka, 15.8.2010

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k vyslobodeniu uviaznutej lavičky cez potok, strhnutej povodňou. Po príchode na miesto zásahu vykonali príslušníci prieskum, pri ktorom bolo zistene, že zásah nebude možné vykonať z dôvodu prítomnosti vedenia vysokého napätia ponad miesto zásahu. Po tomto zistení a preskúmaní všetkých možných variant vykonania zásahu, z ktorých sa ani jedna nedala bezpečne zrealizovať, sa jednotka vrátila na základňu.                

 

     Technický zásah – Povodňové práce – Martin, 15.8.2010

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonal príslušník výjazd k zabezpečeniu dopravy protipovodňového materiálu na miesto zásahu. Po vyhlásení poplachu sa príslušník presunul do oblastnej kancelárie Povodia Váhu v Žiline, kde mu poverený pracovník odovzdal 400 vriec, určených na plnenie pieskom. Následné bol vykonaný výjazd na OR HaZZ v Martine, kde sa hlásil veliteľovi zásahu. Po splnení úlohy sa príslušník i s technikou pripojil k už zasahujúcej jednotke, operujúcej na sídlisku Košúty.  

 

     Technický zásah – Povodňové práce – Stránske, 15.8.2010

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodni v obci Stránske. Po príchode na miesto zásahu bola nadviazaná spolupráca so starostom obce Stránske. Začalo sa prehľadávaním zatopených domov, čí sa v nich nenachádzajú imobilne osoby, ktoré by bolo treba evakuovať. Následne sa prikročilo k odčerpávaniu vody z jednotlivých domov podľa toho, ako klesala hladina Medzihorského potoka. Počas zásahu došlo vplyvom tlaku v hadici k poškodeniu jedného kusa "C" hadice. Pri vykonávaní zásahových prac sa pokazila spojka na T-815 CAS 32, avšak za pomoci miestneho obyvateľa sa podarilo vozidlo spojazdniť. Po ukončení prac a následnej rekognoskácii terénu so starostom obce sa jednotka vrátila na základňu.

 

     Technický zásah – Povodňové práce – Turie, 15.8.2010

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodni v obci Turie. Po príchode na miesto zásahu jednotka odčerpávala vodu za pomoci kalového čerpadla zo zatopených pivničných priestorov rodinných domov a vykonávala monitoring vybreženeho miestneho odvodňovacieho kanálu. Po ukončení činnosti sa jednotka presunula do obce Stránske, kde prešla do podriadenosti veliteľa zásahu a podieľala sa na likvidácii následkov povodne v tejto obci.

 

     Ekologický zásah – Varín, 10.8.2010, 15:40 – 17:10

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov  havárie lokomotívy v obci Varín. Jednotka v zložení 1+1 a 1 ks techniky PV3S M2 valník priviezla na miesto zásahu z OR HaZZ Žilina 2 ks 1000 l barelov potrebných na prečerpanie a uskladnenie motorovej nafty. Po vyložení a prečerpaní nafty do barelov sa jednotka s technikou vrátila na základňu. 

 

     Technický zásah – práca na vode, Krasňany, 2.8.2010, 22.08-22.50

Na výzvu KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah na vyhľadanie utopenej osoby v rieke Varínka pri obci Krasňany. Na mieste už zasahovala miestna jednotka z OR HaZZ Žilina, ktorá utopenú osobu našla ešte počas jazdy našej jednotky k miestu zásahu a naša jednotka bola vrátená na základňu bez zásahu.        

 

     Technický zásah – povodňové práce, Gôtovany, 31.7.2010-1.8.2010, 21.16-04.00 hod

 Na požiadanie OS KR HaZZ v Žiline a po schválení OS P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka v počte 14 príslušníkov a 8ks techniky, výjazd do obce Gôtovany, zasiahnutej povodňami. Po príjazde na miesto zásahu jednotka prešla pod velenie už zasahujúcej jednotky z OR HaZZ  L. Mikuláš. V súčinnosti zo starostom obce sa išlo dom od domu a zisťovala sa situácia, kde je nutne čerpať vodu z pivničných priestorov. Celkovo sa čerpalo z 5 domov. Počas zásahu došlo k poruchám na plávajúcich čerpadlách Honda a Vydra, ktoré sa nedali na mieste zásahu odstrániť. Po dohovore s veliteľom zásahu a so starostom obce bol zásah ukončený a jednotka sa vrátila na základňu.          

                                                                             

     Ekologický zásah – iný ekologický zásah, Žilina,  27.7.2010 , 14.11 – 14.24.hod

 

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah na likvidáciu a následný odvoz sklenených ampuliek s nebezpečnou látkou sarin, ktoré občania našli pri upratovaní v pivnici. Na mieste zásahu jednotka zistila, že sa jedná o rôzne nepoužité detekčné trubičky na zisťovanie prítomnosti bojových chemických látok 37 ks , cvičné protichemické balíčky 6 ks a nepoužité laické injekčné striekačky 6 ks. Za asistencie štátnej polície naša jednotka tento materiál zaistila a následne previezla na základňu za účelom jeho zlikvidovania. Zásahu sa zúčastnili 9 príslušníci a 3 ks techniky.                                                          

    

     Technický zásah – práca pod vodou, Martin,  22.7.2010 , 14.00 – 14.34.hod

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k vyhľadávaniu nezvestnej utopenej osoby do Martina. Výjazd bol zvládnutý v časovej norme. V priebehu presunu jednotky oznámil OD KR HaZZ v Žiline, že nezvestný bol nájdený jednotkou z Martina. OD informoval o tejto skutočnosti veliteľa zásahu a jednotka sa vrátila na základňu.                          

 

     Technický zásah – technická pomoc, Žilina,  18.7.2010 , 8.00 – 09.15.hod

Na žiadosť OS KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah - technická pomoc a to záchrana mladého býčka, ktorý bol nájdený na parkovisku obchodného centra a bol ohrozený na zdraví. Ten bol následne zviazaním nôh

znehybnený, a manuálne naložený na dopravný prostriedok a prevezený na pokyn polície na družstvo do Trnového, kde bol odovzdaný  do prechodnej starostlivosti. Zásahu sa zúčastnili 6 príslušníci a 2 ks techniky. Jednotka pri zásahu spolupracovala s miestnou políciou v zastúpení príslušníka: Bury a štátnou políciou v zastúpení: Michálek. Počas zásahu nedošlo k žiadnemu zraneniu ani škodám na majetku.                                               

 

     Technický zásah – dopravná nehoda,  Klubina, okr. Čadca, 17. - 18.7.2010, 21.34 – 00.10 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla v obci Klubina. Zásahu sa zúčastnili 3 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu sa auto nachádzalo v potoku pod mostom. Pri dopravnej nehode došlo k jednému usmrteniu a jednému ťažkému zraneniu. Na mieste už zasahovali príslušníci OR HaZZ Čadca, ktorí pasažierov z auta vytiahli. Príslušníci Zb HaZZ Žilina za pomoci autožeriavu osobné auto vytiahli na vozovku. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.          

   

     Technický zásah 11.7.2010 13:4514:15 – Ružomberok- Lísková

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd v zložení 2 príslušníci Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky za účelom hľadania utopeného v Liskovej lokalita Ružomberok. Jednotka bola počas presunu na miesto zásahu stiahnutá, nakoľko telo utopeného bolo vyplavene na breh.  

                                     

     Požiar 9.7.2010, 05,15 – 10.15 hod, Liptovský Hrádok

Na základe požiadavky KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru píly v obci Liptovsky Hrádok. Po príjazde bola jednotka odoslaná veliteľom zásahu do priestoru požiaroviska, kde s použitím ADP v súčinnosti s ostatnými hasičskými jednotkami likvidovali požiarovisko tlakovou vodou a rozoberali drevené konštrukcie. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                                    

                                                                           

     Požiar 9.7.2010, 16,03 – 19.15 hod, Makov

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah pri požiari lesného rúbaniska na Makove osada u Meločika. Na mieste už zasahovala miestna jednotka Turzovka, ktorej veleniu sa podriadila naša jednotka v zložení 3 príslušníci a vozidlo Cas 32 T 148.Zásahu sa zúčastnil taktiež dobrovol. has. zbor Turzovka. Úlohou našej jednotky bolo dopĺňať vodu na požiarovisko a podieľať sa na hasení jednoduchými prostriedkami a dohášanie Gemfo vakmi. Po likvidácii požiaru bolo požiarovisko odovzdané DHZ - Kolárovice za účelom jeho ďalšej kontroly                       

 

     Požiar 3.7.2010, 16.35-20.44, Turzovka

Na základe požiadavky KR HAZZ Žilina a po schválení OS P HAZZ vykonala jednotka výjazd k požiaru lesného požiaru - rúbaniska v katastri obce Turzovka, m.c. Semetes. Po príchode na miesto zásahu bola doplnená hasivom CAS 32 z OR HAZZ Čadca, druhá CAS  bola ponechaná v zálohe. Jednotka sa zúčastnila záveru hasebných prác a balenia materiálu. Počas zásahu nedošlo k žiadnym zraneniam ani škodám na prostriedkoch. Po dohode s veliteľom zásahu a na jeho pokyn sa jednotka vrátila na základňu. 

 

     Požiar  28.6.2010 23:5116.6.2010 06:20 – Klokočov

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii požiaru píly v obci Klokočov. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka pripojila na už vytvorene dopravne vedenie svojimi útočnými prúdmi pomocou ktorých likvidovala požiar drevenej konštrukcie miestnej píly a priľahlých priestorov a objektov. Po lokalizácii bola jedna CAS s posádkou odoslaná na základňu a posádka druhej pristúpila k rozoberaniu časti drevených konštrukcii budov a dohášaniu zostávajúcich ohnísk požiaru. Po ukončení týchto činnosti sa vrátil i zvyšok jednotky na základňu. 

                                                      

     Technický zásah 18.6.2010 08:10 – 15:25 – Dolný Kubín

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline  vykonala jednotka výjazd k vyhľadávaniu  utopeného nezvestného muža na rieke Orava v úseku Dolný Kubín-Kraľovany. Po príchode na miesto zásahu príslušníci v raftingovom člne začali prehľadávať tok rieky Orava. Na základe hlásenia veliteľa policajnej jednotky bol po nájdení utopeného zásah ukončený .Utopeného našli príslušníci PZ v dolnom toku rieky Oravy.

 

     Požiar  15.6.2010 20:35 – 16.6.2010 01:05 – Pov. Chlmec

Dňa 15.6.2010 na požiadanie OR HaZZ Žilina vykonala jednotka výjazd k likvidácii lesného požiaru v katastri obce Považský Chlmec. Po príchode na požiarovisko a spojení s veliteľom zásahu z OR HaZZ Žilina sa doplnila technika OR keďže prevýšenie bolo veľmi veľké začala tlačiť vodu naša technika CAS 32 T-148.Po  minutí vody sa T-148 šla doplniť do SŠPO-MV Považský Chlmec .

 

     Technický zásah – dopravná nehoda 15.6.2010 00:14-05:35 – Krásno nad Kysucou

Na žiadosť KR HaZZ v Žiline bola vyslaná jednotka k dopravnej nehode dvoch kamiónov v katastri obce Krásno nad Kysucou. Zásahu sa zúčastnili 4 príslušníci a dva kusy techniky. Po príchode na miesto nehody jednotka začala s odstraňovaním následkov dopravnej nehody za pomoci dvoch žeriavov. Havarovaný automobil bol vytiahnutý z priekopy na cestu.

 

     Technický zásah 13.6.2010 7:25 – 18:04 – Dolný Kubín

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k vyhľadávaniu utopeného nezvestného muža na rieke Orava v úseku Dolný Kubín - Kraľovany. Po príchode na miesto zásahu boli príslušníci rozdelení do dvoch raftingových člnov, kde bol ku každému člnu pridelený jeden príslušník PZ SR. Posádky člnov prehľadávali oba brehy rieky Orava na uvedenom úseku. V každom člne bol jeden príslušník oblečený v potápačskom neoprénovom odeve a mal za úlohu prehľadávať ťažko prístupné úseky, nie však potápačské práce, z dôvodu nulovej viditeľnosti pri ponore. Nezvestnú osobu sa nepodarilo nájsť a po dohode s veliteľom zásahu od PZ SR sa jednotka vrátila na základňu.

 

     Technický zásah 12.6.2010 8:10 – 16:05 – Dolný Kubín

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bola poskytnutá technická pomoc pri hľadaní utopeného na rieke Orava. Zásahu sa zúčastnili 2 príslušníci ZB HaZZ Žilina a 2ks techniky (Rover BA-531 BS, raftový čln). Po skončení zásahu sa technika s príslušníkmi vrátila na základňu.

 

     Technický zásah 11.6.2010 7:45 – 14:30 – Dolný Kubín

Na žiadosť OR PZ Dolný Kubín bola poskytnutá technická pomoc pri hľadaní utopeného v obci Kraľovany na Krpeľanskej priehrade. Zásahu sa zúčastnili 2 príslušníci ZB HaZZ Žilina a 2 ks techniky. Po ukončení zásahu sa príslušníci spolu s technikou vrátili na základňu.

 

     Ekologický zásah 10.6.2010 20:21 – Dolný Kubín

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov uniku kyseliny dusičnej v obci Dolný Kubín časť Kňažia. Podľa informácii poskytnutými OD KR HaZZ išlo o únik uvedenej latky cez poškodené ventily, následná reakcia s kovom pri ktorej vznikol červený mrak splodín. OD poskytol pred výjazdom veliteľovi zásahu informácie o uniknutej latke v tlačovej forme. Jednotka stihla presun v časovom limite a na miesto zásahu sa presunula primerane rýchlo vzhľadom k dopravnej situácii. Počas jazdy poskytol OD veliteľovi zásahu doplňujúce informácie k miestu zásahu a spôsobe spojenia s domácou jednotkou. Po príjazde na miesto zásahu prešla jednotka pod priame velenie už zasahujúceho veliteľa zásahu z OR HaZZ v D. Kubíne. Časť skupiny rozvinula dekontaminačnú sprchu a dvaja príslušníci boli vyčlenení aby s prisl. z domácej jednotky sa pokúsili pomocou tesniacej pasty a pásky upchať otvory na plášti cisterny. Naši príslušníci takisto striedali už  zasahujúcich príslušníkov pri ochladzovaní cisterny pomocou 2 "C" prúdov, nakoľko prudko stúpala teplota kvapaliny v cisterne. Pokus o utesnenie však zlyhal, ako sa neskôr ukázalo z dôvodu, že pravdepodobne na prepravu nebezpečnej látky bol použitý nesprávny druh cisterny, čím došlo k prederaveniu plášťa na viacerých miestach vplyvom kyseliny dusičnej a jej reakcie s kovom plášťa. Kyselina náhle vyvrela a všetci zasahujúci príslušníci s technikou boli nútení stiahnuť sa do záložného postavenia a nechať na mieste kompletne všetok používaný materiál. Unikajúci oblak par kyseliny dusičnej vplyvom poveternostných podmienok rýchlo postupoval na obec Kňažia. K cisterne bol priložený ventilátor, ktorý menil smer unikajúcich par a odvracal tým nebezpečenstvo od obce Kňažie. Asi po pol hodine na rozkaz veliteľa zásahu sa vybrala 4-clenna skupina zložená z 2 našich a 2 domácich príslušníkov, ktorá za pomoci plynotesných pretlakových odevov a ADP vykonala opätovný prieskum pri cisterne. Zistilo sa, že po bokoch cisterny sú dosť veľké otvory, cez ktoré vytiekol cely obsah cisterny do jej okolia.

 

     Požiar 10.6.2010 13:49 – 17:25 Svederník

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v obci Svederník. Po príchode na miesto zásahu príslušníci hasili ohniská za pomoci genfo-vakov a 1 "C" prúdu.

 

     Požiar 10.6.2010 13:37 – 21:30 Oščadnica

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v obci Oščadnica. Po príchode na miesto zásahu bola jednotka rozdelená na dve skupiny, ktoré vykonávali činnosť na samostatných zásahových úsekoch, kde sa vykonávalo hasenie ohnísk požiaru za pomoci genfo-vakov a vysokotlakových vedení natiahnutých z dvoch automobilov PV3S ARS. Pre tieto vozidla museli príslušníci na niektorých úsekoch urobiť cestu - poodstraňovať prekážky v ťažko prístupnom teréne.

 

     Požiar 9.-10.6.2010 19:38-00:07 Svederník

Po príchode na miesto zásahu sme ARS doplnili vodou z cisterny T 815 CAS 32. Po doplnení sa P-V3S ARS ťažkým terénom dostal na požiarovisko, tam zasahovala jednotka OR HAZZ Žilina. Požiarovisko sme hasili vodou z Genfo-vakov a jedným prúdom D.

 

     Technický zásah – povodňové práce, 4.6.2010 18:25 – 23:35 Lietavská Lúčka

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodne v obci Lietavská Lúčka, došlo k zatopeniu pivničných priestorov rodinného domu a sídla firmy Garten Hirner a priľahlých  pozemkov. Pred samotným zásahom bolo nutné dotankovať čerpadlá, ktoré sa pravé vrátili z iného zásahu. Na mieste zásahu prešla jednotka do podriadenosti veliteľa zásahu z OR HaZZ v Žiline. Na odčerpávanie vody zo zatopených priestorov boli nasadene všetky čerpadlá, ktorými jednotka disponovala. Po odčerpaní vody z postihnutej lokality sa jednotka vrátila na základňu. 

 

     Technický zásah – povodňové práce, 4.6.2010 11:25 do 5.6. 2010 13:30 Rimavská Sobota

Na základe požiadavky OD KR v HaZZ Ban. Bystrici a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodni v okrese Rimavská Sobota. Jednotka po príchode na OR HaZZ v R. Sobote bola uvedená do pohotovosti a čakala na stanici pre prípad nasadenia do ďalšieho dna, kedy bolo rozhodnuté o jej návrate späť na základňu.

 

     Technický zásah – povodňové práce, 4.6.2010 10:30 do 6.6.2010 00:10 Kežmarok

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah na povodňových prácach v obci Kežmarok, ktorého sa zúčastnili 4 príslušníci a 6 ks techniky. Na nariadenie velit. zásahu bola nariadená evakuácia obyvateľov, bol vykonaný prieskum miestneho mostu za účelom evakuácie útulku zvierat, čo nebolo možné. Vykonávalo sa zásobovanie obyvateľov v postihnutej oblasti pitnou vodou, potravinami zo skladov CO. Po prílete letky MV boli zásoby kyvadlovo nakladane do vrtuľníka za pomoci ASR.

 

     Technický zásah – povodňové práce, 4.6.2010, 04:50 – 08:48 Povina, Budatínska Lehota.

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd do obci Povina a Budatínska Lehota, kde sa zasahovalo pri povodňových prácach. Pred samotným odchodom na zásah bolo potrebne zhromaždiť z viacerých skladovacích miest do autobusu kalové čerpadla a vrecia. Po príchode na miesto zásahu boli príslušníci rozdelení do viacerých zásahových úsekov. Vozidlo UDS vykonávalo čistenie koryta rieky. Ďalší príslušníci plnili vrecia pieskom a zvyšovali nimi breh. Po ukončení prac v obci Povina sa jednotka presunula do obce Budatinska Lehota, kde odčerpávala vodu z pivničných priestorov rodinných domov.

 

      Technický zásah – povodňové práce, 4.6.2010, 4:26 – 17:20 Brodno

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodne v obci Brodno. Po príchode na miesto zásahu bolo vykonávané plnenie vriec pieskom  ich ukladanie na hrádzu z dôvodu jej spevnenia a čistenie koryta potoka od nánosov kamenia. Následné si veliteľ zásahu vyžiadal nasadenie čerpacej techniky na odčerpávanie vody z podzemných priestorov budov. OD zabezpečil odoslanie 1 ks plávajúceho čerpadla vydra a prenosnej striekačky PS -12, ktorá bola dopravená na miesto zásahu vozidlom PV3S, ktoré sa vzápätí vrátilo na základňu. Následné bolo zabezpečené striedanie zasahujúcich príslušníkov príslušníkmi novej zmeny, ktorí sa na miesto zásahu dopravili vozidlom Land Rover, spolu s kalovým čerpadlom Honda WT 20. Toto vozidlo bolo vzápätí stiahnuté k inému zásahu, na spiatočnej ceste však dopravilo vystriedaných príslušníkov na základňu. Striedajúci príslušníci si prevzali nasadenú techniku a pokračovali v odčerpávaní vody z pivničných priestorov postihnutých budov, odstraňovaní  nánosov blata a vynášaní predmetov zo zatopených pivničných priestorov. V priebehu zásahu boli dvaja príslušníci vystriedaní, nakoľko boli pre svoju odbornosť potrební pri inom zásahu.

 

     Technický zásah – povodňové práce, 3. – 7.6.2010, 10.55. -  02.00 hod, N. Zámky, Nitrianský  Hrádok

Na vyzvanie P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah v Nových Zámkoch a jeho okolí(Nitriansky Hrádok) na povodňových prácach, kde už zasahovala aj jednotka zo ZB HaZZ Malacky. Úlohou našej jednotky bolo striedanie obsluhy plávajúceho transportéra PTS 10  z Malaciek a pokračovať v povodňových prácach na technike z Malaciek. Po ukončení činnosti v Nitrianskom Hrádku sa technika presunula do obce Šahy, kde sa pokračovalo v činnosti v spolupráci s jednotkou OR HaZZ Levice.                           

 

     Technický zásah – dopravná nehoda, 2.6.2010, 14.10 – 19.20, Nemšová

Na žiadosť OD KR HaZZ Trenčín bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov dopravnej nehody v obci Nemšová v zložení 1+2 a 1 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu bolo auto nachádzajúce sa v rozvodnenej rieke cca  200 m od brehu pomocou viazačov a potápačov ukotvené na oceľové lano a vytiahnuté AV-15 na spevnený povrch. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

 

     Technický zásah –povodňové práce, 2.6.2010, 13.20 – 22.30 Nitra, Veľká Maňa

Na žiadosť V Zb HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd v zložení 1+1 a S - Felícia do obce Nitra - Veľká Mana za účelom pre striedania príslušníkov Zb  HaZZ Žilina. Po vystriedaní príslušníkov 2. zmeny 3. zmenou sa dvaja príslušníci 2. zmeny vrátili osobným autom na základňu.                                

 

     Technický zásah –povodňové práce, 2.6.2010, 09.00 – 16.45 Slovenská Ľupča, Predmier

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd v zložení 1+1 a T-815+prives do obce Slovenska Ľupča sklady štátnych hmotných rezerv za účelom dovozu protipovodňového materiálu pre Žilinský kraj. Po naložení materiálu T-815 časť uvedeného materiálu zložila  v obci Predmier. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                                     

 

     Technický zásah – povodňové práce, 2.– 6.6.2010, 08.30 – 23.50 hod, N. Zámky, Šahy, Maňa

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah v obci Nové Zámky, Šahy, Maňa a v iných priľahlých obciach v zložení 1+1 a postupne ich striedali ďalší 3 príslušníci. Na zásahu sa vystriedalo 5 ks techniky. Vykonávali sa protipovodňové práce na zabránenie a zníženie škôd v dôsledku povodní.

                                      

     Technický zásah – povodňové práce, 2.– 4.6.2010, 08.30 – 23.00 hod, N. Zámky, Hul, Bánov, Nitriansky Hrádok

Na základe nariadenia V ZB HaZZ a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k zabezpečeniu prepravy protipovodňových zatarasov a vriec zo skladu ŠHR v Sl. Ľupči do okresu Nove Zámky, kde boli postihnuté povodňami viaceré obce - Veľká Maňa, Hul, Bánov, Nitriansky Hrádok. Po príchode na miesto určenia bol z vozidla T-815 vydávaný materiál podľa požiadaviek krížového štábu.

 

     Technický zásah – povodňové práce, 1.– 3.6.2010, 20.00 – 12.30 hod na tretí deň

Na nariadenie P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah v počte 2 príslušníkov a 2 ks techniky. Jednotka bola vyslaná najskôr do Slov. Ľupče, kde boli naložené protipovodňové steny, ktoré boli následne odvezené na OR HaZZ Trebišov, kde jednotka dorazila na druhý deň. Na nariadenie KR HaZZ Košice boli prevezené na miesto zásahu do obce Trstené pri Hornáde, kde boli použité na miestnej hrádze.

 

     Technický zásah –práca pod vodou, 30.5.2010, 12.55 – 15.00 hod, Ochodnica

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný technicky zásah v obci Ochodnica. Zásahu sa zúčastnilo 1+1 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Do miestnej výpuste rybníku spadol pes, ktorý bol hľadaný potápačom od Zb HaZZ Žilina. Z dôvodu silného prúdu vody pes nebol nájdený aj napriek opakovaným ponorom. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                          

    

     Cvičenie Považská Bystrica 29.5.2010 od 06:50 do 12:15

Na základe nariadenia P HaZZ vykonala jednotka výjazd k zabezpečeniu súčinnostného cvičenia s KR HaZZ Trenčín a OR HaZZ Trenčín, Pov. Bystrica, Dubnica n. Váhom a Puchov. Pred začiatkom cvičenia sa jednotka hlásila na OR HaZZ v Považskej Bystrici, kde prešla do podriadenosti veliteľa zásahu z OR Pov. Bystrica. Po vyhlásení poplachu sa jednotka presunula na miesto zásahu - diaľničný úsek Sverepec-Vrtizer časť estakáda ponad mesto. Na mieste jednotka vykonávala meranie nebezpečných koncentrácii amoniaku, uniknutého do ovzdušia, za pomoci meteostanice zisťovala poveternostne podmienky na mieste zásahu, zabezpečovala výstavbu zhromaždiska zranených a ďalšie pomocne prace potrebne pri zabezpečení zásahu. Zároveň boli použite prostriedky na ochranu povrchu tela a dýchacích ciest.

 

     Cvičenie Žilina  26.5.2010 od 07:30 do 11:45

Na základe nariadenia MV SR bolo vykonane cvičenie Žilina 2010. V súlade s planom cvičenia bola nahlásená OS KR PZ SR dopravná nehoda, ktorá vznikla pri prenasledovaní páchateľov trestnej činnosti. Pri nehode vozidlo s unikajúcimi havarovalo do Vodného diela Žilina, jedna osoba sa zachránila, druha zostala zakliesnená vo vozidle.Z automobilu unikali ropne latky, ktoré spôsobovali zamorenie vodnej hladiny VD. Po príchode na miesto cvičenia bola zachránená a ošetrená osoba naložená policajtmi do nasej sanitky a odvezená na ošetrenie. Následné po prieskume potápačskou pyrotechnickou jednotkou PZ SR boli nasadení služobní potápači HaZZ k vyzdvihnutiu vozidla. Automobil bol vyzdvihnutý pomocou vyzdvihovacich vakov na hladinu, kde bol priviazaný k zdvíhaciemu zariadeniu žeriavu a vyložený na breh. Súčasné prebiehali prace na odstránení ropných produktov z vodnej hladiny. Za pomoci motorových člnov bola rozvinutá nora stena, škvrna bola posypaná sorbentom a odobratá do zberných nádob.

 

     Cvičenie, 25..5.2010, 09.05 -10.32, Zb HaZZ Žilina

Na nariadenie veliteľa Zb HaZZ Žilina bolo vykonané taktické cvičenie - dopravná nehoda autobusu s väčším počtom zranených (hromadné nešťastie) v priestoroch Zb HaZZ Žilina. Zúčastnilo sa ho 15 príslušníkov, dvaja rozhodcovia a 5 ks techniky. Precvičené bolo: čas dojazdu, voľba nástupnej plochy, vykonanie prieskumu, zabezpečenie vozidiel proti pohybu, protipožiarne opatrenia, triedenie ranených podľa TRIAGE, zriadenie miesta ako hniezdo ranených, evakuácia zranených, riadený odsun sanitkami, ... Cvičenia sa zúčastnila aj jednotka z OR Žilina. Na záver rozhodca vykonal vyhodnotenie cvičenia.                                                                      

 

     Technický zásah – dopravná nehoda, 24.5.2010, 06.06 – 09.40 hod, Vychylovka

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov dopravnej nehody v obci Nová Bystrica časť Vychylovka. Po príchode na miesto zásahu bolo zistené, že ide osobné motorové vozidlo, ktoré vyletelo z vozovky a skončilo v 6-metrovom zráze v potoku. Pri obhliadke bolo zistené, že auto sa nachádza v blízkosti elektrického vedenia, museli byť privolaní elektrikári za účelom odpojenia elektrického vedenia. Vozidlo bolo zdvihnuté na odťahový voz majiteľa vozidla. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

 

     Požiar, 22.5.2010, 04.54-08.356 hod, Žilina

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Blava bol vykonaný výjazd k požiaru Žilinskej Teplárenskej v Žiline, kde horeli dopravníky uhlia do kotolne a príslušná elektroinštalácia. Zasahovalo sa tromi "C" prúdmi, tri Cas 32 a 9 príslušníkov. Zasahovalo sa aj do podzemia za použitia dýchacích prístrojov. Došlo k poškodeniu 3 ks C hadíc a 1 ks zásahová obuv.                                              

    

     Technický zásah –povodňové práce, 19.5.2010, 09.20 – 21.45 na tretí deň 21.5.2010 , Malacky

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd z dôvodu odstraňovania následkov záplav v obci Jakubov lokalita Malacky. Zásahu sa zúčastnili spolu 4 príslušníci Zb HaZZ Žilina, ktorý sa vzhľadom na 3 dni trvajúci zásah striedali a 2 ks techniky. Po príchode na miesto zásahu ich veliteľ zásahu presunul do obce Jakubov kde nepretržite monitorovali stúpajúcu výšku hladiny vodných tokov  Morava, Rudavka a Malina v spolupráci s HaZZu Bratislava a Zb HaZZ Malacky.21.5.2010 veliteľ zásahu rozhodol o ukončení zásahu a jednotka sa spolu s technikou vrátila na základňu. 

 

     Technický zásah –povodňové práce, 19.5.2010, 07.55 – 18.30 hod , Klokočov

Na nariadenie P HaZZ Žilina bol vykonaný zásah v obci Klokočov na odstraňovaní  znižovaní následkov povodňových záplav, ktorého sa zúčastnili traja príslušníci s technikou UDS a T 815 S3. Činnosť - čistenie korýt miestnych potokov za pomoci techniky od nánosov a naplavenín.                                                        

  

     Technický zásah –povodňové práce 18.5.2010, 16.00 – 20.35 hod, Trstená

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd T-815 a 1 príslušníka Zb HaZZ Žilina do obce Trstená za účelom dovozu protipovodňového materiálu. Po vyložení materiálu na OR HaZZ Trstená sa posádka s technikou vrátila na základňu.

 

     Technický zásah –povodňové práce 18.5.2010, 14.05 – 21.35 hod, Čadca - Vychylovka

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou T-815 a posádky v zložení 1+1 za účelom dovozu protipovodňového materiálu zo Slovenskej Ľupče do obce Čadca lokalita Vychylovka.

 

     Technický zásah –povodňové práce 18 - 19.5.2010, 13.30 – 02.00 hod na druhý deň, Trebišov

Na žiadosť ZV Zb HaZZ Žilina a následnom schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd Avie a posádky 1+2 za účelom dovozu náhradnej pneumatiky pre T-815 z dôvodu defektu do obce Trebišov. Po vyložení novej pneumatiky a naloženia pneumatiky s defektom sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                  

 

     Technický zásah –povodňové práce 18.5.2010, 11.40 -20.30 hod, Staškov

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd na protipovodňové práce v obci Staškov v zložení 3 ks techniky a posádky 1+1. Po príchode na    miesto zásahu bola technika presunutá na Vychylovku lokalita Čadca. Po príchode na Vychylovku sa veliteľ jednotky od Zb HaZZ Žilina spojil s veliteľom zásahu a riadil sa jeho pokynmi.

 

 

     Technický zásah –povodňové práce 18.5.2010, 10.30 – 20.15 hod, Čadca - Vychylovka

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd do obce Vychylovka lokalita Čadca na vykonanie povodňových prác technikou T-815 sklopka a posádky v zložení 1+1.Po príchode na miesto zásahu jednotka pomocou techniky spevňovala brehy rieky.

 

     Technický zásah –povodňové práce 18.5.2010, 10.05 – 20.15 hod, Čadca - Vychylovka

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k odstraňovaniu následkov povodní v obci Vychylovka a Klubina, lokalita Čadca. Na mieste zásahu UDS nakladala kameň na nákladné vozidlá, ktorým sa spevňoval breh rieky.

 

     Technický zásah –povodňové práce 18.5.2010, 09:10 – 24.5.2010 15:30 hod, Slov. Ľupča, Trebišov

 Na rozkaz ZV ZB HaZZ Žilina a schválení P HaZZ Bratislava bola vyslaná T-815 8x8 a posádka v zložení 1+1 určená na dovoz protipovodňového materiálu do obce Trebišov. Materiál bol naložený v Slovenskej Ľupči a odtiaľ následné dovezený do Trebišova. Osádka zostala spolu s technikou i predtým nasadenou technikou a osobou v pohotovosti na OR HaZZ v Trebišove v podriaďdanosti veliteľa zásahu. V nasledujúci deň, po zasadaní krížového štábu a jeho rozhodnutí o zotrvaní jednotky na mieste zásahu, boli osádky vystriedane príslušníkmi službukonajúcej zmeny, ktorí sa na miesto dopravili osobným motorovým vozidlom. Následné sa striedaní príslušníci na tom istom vozidle prepravili na základňu. Uvedený postup sa zopakoval i v nasledujúci deň. Na štvrtý deň bolo rozhodnuté, že posádky sa vrátia na základňu. Spiatočnú cestu vykonali cez Sl. Ľupču, kde mali vyložiť v sklade SHR zapožičaný materiál (protipovodňové zátarasy a vrecia). Keďže na miesto dorazili v mimopracovnej dobe a v piatok a v sklade SHR nebol nikto kompetentný na realizáciu odovzdania materiálu, bolo rozhodnuté, že vozidlo T-815 zostane uzamknuté v areáli skladov SHR. Po príslušníkov bolo zo ZB vyslane osobne motorové vozidlo s vodičom, ktoré príslušníkov  odviezlo na základňu. V nasledujúci pracovný deň t.j. pondelok bol pre odstavenú techniku odoslaný strojník, ktorý sa na miesto dostavil spolu s posádkou nákladného vozidla, ktoré zasahovalo na inom mieste a z ktorého sa takisto vracal materiál do skladu SHR. Po vyložení materiálu sa posádky vrátili na základňu.                   

 

     Technický zásah –povodňové práce, 18.5 – 24.5.2010 , 03.25 hod dňa 18.5.2010 – 15.30 hod 24.5.2010, Slov. Ľupča, Trebišov

 Na rozkaz vel. HaZZ Žilina a schválení P HaZZ Bratislava bola vyslaná technikaT-815 8x8 PK-086AI s posádkou 1+1 do obce Slovenská Ľupča,  kde bol naložený materiál na protipovodňové práce. Následne mal byť tento materiál prevezený do Trebišova. V obci Dobšiná uvedená technika dostala defekt a požiadala o pomoc základňu. S náhradnou pneumatikou bola vyslaná Avia s posádkou 1+2.Pneumatika bola vymenená na OR HaZZ Trebišov a Avia sa vrátila späť na základňu. T-815 ostala na OR HaZZ Trebišov a posádka bola stiahnutá druhý deň zásahu späť na základňu a vystriedaná príslušníkmi nastupujúcej zmeny. Po rozhodnutí krízového štábu bola na 4 deň zásahu T-815 stiahnutá aj s príslušníkmi na základňu. Po ceste sa zastavila v Slovenskej Ľupči, kde následne technika zostala, nakoľko bol piatok poobede a zamestnanci už neboli v sklade. Vodiči boli dopravení na základňu a technika o dva dni neskôr po vyložení.              

 

     Technický zásah –povodňové práce 17.5.2010, 14.04-20.15, Čadca

Na základe nariadenia V ZB HaZZ vykonala jednotka výjazd k zabezpečeniu dopravy techniky do oblasti postihnutých povodňami. Po príchode na OR HaZZ v Čadci bola technika odovzdaná a obsluha sa vrátila osobným motorovým vozidlom na základňu. Na základe nariadenia V ZB HaZZ bola obsluha o 21:40 opätovne stiahnutá a odoslaná späť na OR HaZZ v Čadci. Na miesto bola dopravená vozidlom Land Rover. Po príchode na OR v Čadci sa technika s obsluhou presunuli na futbalový štadión v Čadci. V ranných hodinách 18.5. 2010 bola posádka vystriedaná nastupujúcou zmenou, kde sa riadila pokynmi  veliteľa zásahu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

                           

     Technický zásah –povodňové práce 17. - 18.5.2010, 14.32-01.50 druhý deň, Predmier

Na základe nariadenia V-ZB HaZZ vykonala jednotka výjazd k zabezpečeniu dopravy protipovodňových zátarasov zo skladov SHM v Slovenskej Ľupči. Po príchode na miesto zásahu bolo vozidlo naložené potrebným materiálom. OD spresnil posádke miesto, kde dopravia uvedený materiál. Po príchode na miesto zásahu v obci Predmier príslušníci pomáhali vykladať materiál a budovať protipovodňové zátarasy v spolupráci s domácou jednotkou, občanmi a ASR. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

 

     Technický zásah –povodňové práce 17. - 18.5.2010, 14.31 05.30 hod druhý deň, Trebišov

Na základe nariadenia V ZB HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd za účelom prepravy protipovodňových stien a vriec do obce Slovenská Ľupča, kde sa uvedený materiál naložil a prepravil do Trebišova, postihnutého povodňami. Po príchode na miesto určenia,  posádka odovzdala vozidlo i s naloženým materiálom zamestnancom OR HaZZ v Trebišove. Súbežne s vozidlom T-815 vyrazilo na nariadenie V ZB v Žiline osobné vozidlo VW golf, ktoré príslušníkov vyzdvihlo a dopravilo na základňu.

        

     Technický zásah –povodňové práce 17.5.2010, 08.05 – 23.00, Lisková

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po následnom schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodne v obci Lisková (okres Ružomberok). Jednotka sa prepravila na miesto zásahu autobusom, do ktorého boli pred výjazdom posťahované zo zásahovej techniky 2 ks plávajúcich čerpadiel a 2 ks kalových čerpadiel a zároveň bola zabezpečená i zásoba PHM k uvedenej technike. Po príchode na miesto zásahu bolo nadviazané spojenie s veliteľom zásahu, ktorý rozdelil jednotku a dve skupiny, ktorým pridelil samostatné zásahové úseky. Na prvom úseku sa odčerpávala voda z pivničných priestorov rodinných domov a budovy školy. Na druhom úseku sa vykonávalo plnenie vriec pieskom a následne sa z vriec vytvárali protipovodňové zátarasy. Ďalej boli vykonávané činnosti, tak ako vyžadovala momentálna situácia napr. vynášanie predmetov z postihnutých budov a pod. Pri zásahu došlo k poškodeniu 2 ks hadíc "C". Po ukončení prác sa jednotka bez problémov vrátila na základňu. 

                                                                        

     Technický zásah 12.5.2010 hod, 00.28 – 02.15, Strečno

Na základe požiadavky OD OR PZ SR v Žiline a po následnom schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla Alfa - romeo 156 v obci Strečno, pri nehode došlo k usmrteniu. Po príchode na miesto zásahu a vykonaní prieskumu bol zistené, že havarované vozidlo sa nachádza mimo cesty v záhrade rodinného domu. Za pomoci popruhov bolo pripevnené k ramenu žeriavu a následné vytiahnuté na vozovku a naložené na vozidlo odťahovej služby. Celý vyslobodzovací manéver bolo potrebné previesť s mimoriadnou opatrnosťou, nakoľko nad miestom nehody sa nachádzalo množstvo natiahnutých elektrických a prenosových káblov. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

 

     Technický zásah 6.5.2010 hod, 16.07 – 19.00, Šuja

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k dopravnej nehode osobného motorového vozidla v obci Šuja lokalita Rajec. Posádka v zložení 1+1 a 1 ks AD-20 zdvihla motorové vozidlo nachádzajúce sa v miestnom potoku a postavila ho na krajnicu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                                

 

     Požiar lesného porastu, 5.5.2010, 18.57 – 02.50 hod

Na základe požiadavky KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru na samote Petranky v katastri obce Ochodnica. Po príchode na miesto zásahu boli príslušníci okamžité rozdelení veliteľom zásahu do jednotlivých požiarnych úsekov, ktoré zabezpečovali likvidáciu uvedeného požiaru rekreačnej chaty. Za pomoci už vytvorených útočných prúdov príslušníci likvidovali požiarovisko  a následné rozoberali stavebné a deliace konštrukcie, ktoré boli hĺbkovo zalievané hasebnou látkou. Ďalší príslušníci vykonávali doplnenie hasičskej techniky vodou pomocou dopravného vedenia. Po ukončení zásahu príslušníci pomohli domácej jednotky so zbalením vecných prostriedkov a po doplnení bola veliteľom zásahu odoslaná na základňu.                                                                

     

     Požiar lesného porastu, 30.4.2010, 19.30 – 00.01 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru v obci Horný Vadičov v počte 1+9, T-148 CAS 32, PV3S ARS, Rover. Na mieste zásahu už zasahovala miestna jednotka OR HaZZ Čadca. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ jednotky zo Zb HaZZ Žilina skontaktoval s veliteľom zásahu a riadil sa jeho pokynmi. Požiar bol hasený za pomoci ručných hasiacich prostriedkov, kanadských vakov, sekeromotykami a lopatami, bol natiahnutý jeden prúd D vedenia v dĺžke 100 m. Pri zásahu došlo k poškodeniu svietidla Apollo. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.  

     

     Technický zásah 23.4.2010 hod, 22.09 – 01.27, Galanta

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave, vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov dopravnej nehody v obci Klokočov. Po príchode na miesto zásahu bolo zistene, ze ide osobné motorové vozidlo Nissan Patrol, ktoré bolo prevrátené na pravom boku v miestnom potoku. Vozidlo bolo za pomoci upínacích popruhov ukotvené k žeriavu AD-30 a vytiahnuté na vozovku. Po kontrole na uník ropných produktov, ktorá bola negatívna, sa jednotka vrátila na základňu. 

                                                                       

     Ekologický zásah 13.4.2010, 14.05 -21.05, Hričovská priehrada

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný ekologicky zásah na Hričovskej priehrade v Pov. Chlmci, kde došlo k úniku ropných produktov na vodnú hladinu. Jednotka v zložení 12 príslušníkov a 6 ks techniky sa pripojila k miestnej jednotke HS Žilina, pripojila ďalšie norné steny  a z člna postupne zberala sorbenty nasiaknuté ropnými produktmi a odkladala do zberných nádob, ktoré následne prevážala do priestorov SŠPO Považský Chlmec.                                             

 

     Technický zásah 9.-10.4.2010 hod, 14.00 – 09.30, Galanta

Podľa Zbierky pokynu P HaZZ c. 9/2010 z 25.3.2010 bola poskytnutá technická pomoc jednotke OR HaZZ Galanta - technika autožeriav a dvaja príslušníci.      

    

     Požiar 30.3.2010 od 16:47 do 19:20 hod., Konská

Na základe požiadavky OS KR HaZZ v Žiline a po schválení OS P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v obci Konská. Po príchode na miesto zásahu bolo zistene, že ide o rozsiahly požiar suchého trávnatého porastu. Následne jednotka rozvinula útočné vedenie a postupne hasila jednotlivé ohniská požiaru. Zároveň boli použite jednoduché hasebné prostriedky - lopaty. Po ukončení prác a doplnení vody sa jednotka vrátila na základňu.    

 

     Požiar 25.3.2010, 15.30-17.05. hod, Rajec - Košariská

Dňa 25.3.2010 bol vykonaný výjazd k požiaru trávnatej plochy v obci Rajec pri rybníku Košariská. Udalosť ohlásil OD KR HaZZ Žilina. Zásahu sa zúčastnilo 6 príslušníkov od Zb HaZZ Žilina a 1 ks techniky. Nakoľko po príchode jednotky bol požiar už lokalizovaný veliteľ zásahu odoslal našu jednotku späť. Príslušníci Zb HaZZ Žilina  pomohli pobaliť materiál zasahujúcim jednotkám a vrátili sa na základňu.   

 

    Technický – dopravná nehoda 24.3.2010 od 16:34 do 18:30, Kysucké Nové Mesto

Na základe vyžiadania OS KR HaZZ v Žiline a po následnom schválení OS P HaZZ  vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov dopravnej nehody v Kysuckom Novom Meste. Po príchode na miesto zásahu bolo zistene, že ide o osobne motorové vozidlo Peugeot 207, ktoré bolo prevrátené na pravom boku v miestnom potoku. Po príprave miesta zásahu, ktorá spočívala v odstránení rozhlasového vedenia a odpojenia vedenia VN pracovníkom SSE, jednotka upevnila vozidlo viazacími popruhmi k ramenu žeriavu AD-30 a vytiahla ho na vozovku. Následné boli popruhy previazane a vozidlo bolo otočené na kolesa. Po ukončení zásahu sa jednotka bez problémov vrátila na základňu. 

 

     Cvičenie 21.3.2010 od 08:25 do 08:45 ,ZB HaZZ ZA

Previerkové cvičenie bolo vykonané so zámerom precvičiť operatívnosť nasadenia dvoch hasičských družstiev pri vzniku požiaru a návyky pri činností s ohľadom na efektívnosť zásahu a bezpečnosť. Ďalším cieľom bolo preveriť návyky a znalosti zasahujúcich ako aj veliteľa zásahu. Pri uvedenej činnosti neboli zistene žiadne zásadne nedostatky. Cvičiaci príslušníci si utvrdili a overili schopnosti pri zásahu ako aj časové súvislosti pri súbežných činnostiach.

    

     Požiar 10.3.-11.3.2010, 12.30-04.00. hod, Kunerad – kaštieľ

Dňa 10.3.2010 na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k požiaru kaštieľa v obci Kunerad. Zásahu sa zúčastnilo 17 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a 4 ks techniky. Na mieste zásahu už zasahovala jednotka OR HaZZ Žilina a HS HaZZ Rajec. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ od Zb HaZZ Žilina spojil s veliteľom zásahu a riadil sa jeho pokynmi. Vykonávala sa kyvadlová doprava vody, napájanie útočných prúdov, hasenie za pomoci lafetovej prúdnice, hasenie z vysokozdvižných plošín, rozoberanie strešných konštrukcií a následné ich hasenie. Po lokalizácii požiaru sa na základňu vrátili 2 ks Cas a 1 ks Avia a 13 príslušníci. Dvaja zostali na mieste zasahu+1 ks Cas. 19,05 hodiny boli vyslaní dvaja príslušníci Zb HaZZ Zilina na vystriedanie príslušníkov, ktorí zostali na požiarovisku. Druhá skupina, t.j. 1 ks techniky + dvaja príslušníci sa vrátili na základňu o 4.00 hod.                       

 

     Cvičenie – 5.3.2010, 09.10-11.35, Žilina – Hradisko

Na základe ročného plánu výcviku na nariadenie vel. Zb HaZZ Žilina bolo vykonane požiarno-taktické cvičenie zamerané na precvičenie činnosti hasičského a záchr. družstva pri požiari v ťažkom horskom teréne, doprava vody do veľkého prevýšenia prečerpávaním do pomocnej nádrže, doprava materiálu pomocou vlečných saní a navijáku. Po precvičení danej tématiky bolo vykonané vyhodnotenie a navrhnuté opatrenia na zlepšenie činnosti.                                                           

 

 

     Cvičenie – 24.2.2010, 08:52- 09:52 ZB HaZZ Žilina

Na základe ročného výcvikového plánu na nariadenie veľ. Zb HaZZ Zilina bolo vykonane previerkové cvičenie zamerané na činnosť enviromentálneho družstva pri zaistení podozrivého biologického materiálu, dekontaminácii osôb a materiálu, analýzu ovzdušia, zaistenie zasiahnutej osoby, ... Po ukončení cvičenia bolo vykonané vyhodnotenie cvičenia určeným rozhodcom.

 

 

     Technický zásah ­– povodňové práce 20.2.2010, 10:43-13:10 Svrčinovec

Na žiadosť OR HaZZ Čadca a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k odstráneniu ľadových bariér v miestnom potoku v obci Svrčinovec technikou T815 UDS214 ZA 041AF a príslušníkov 1+1. Po vykonaní zásahu sa jednotka vrátila späť na základňu.

              

                                    .             

     Technický zásah – dopravná nehoda 11.2.2010, 16:00-19:05 Zborov

Na žiadosť OD KR HaZZ Zilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k odstráneniu následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla v obci Zborov okres Čadca technikou AD-20 a príslušníkov 1+2. Po príchode na miesto zásahu bola vykonaná obhliadka a následne jednotka počkala na príchod dopravnej polície. Po zdokumentovaní nehody políciou jednotka za pomoci autožeriavu zdvihla motorové vozidlo, ktoré bolo prevrátené na strechu a postavila na kolesa. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.         

 

 

     Technický zásah 28.1.2010,13.33 – 15.10

Na žiadosť KR HaZZ Žilina po súhlase P HaZZ Bratislava bol vykonaný technický zásah - vyprostenie havarovaného osobného motorového vozidla z miestneho potoku obce Kysucký Lieskovec. Vozidlo po vyprostení z potoka autožeriavom bolo uložené na odťahové vozidlo.  Zásahu sa zúčastnili dvaja príslušníci a jeden ks techniky.

 

     Technická pomoc 2.1.2010 14.34.-16.30.

Na základe požiadavky KR HaZZ Zilina a ORHa ZZ Čadca, bola povolaná do priestoru Čadca Horelica vyslobodzovacia technika T-815 AD-20 s posádkou v zložení 1+1. Žeriav bol povolaný k vyslobodeniu osobného vozidla ktoré bolo havarované v priestore dvora rodinného domu. Vozidlo po neprispôsobení jazdy stavu vozovky prerazilo oplotenie rodinného domu, poškodilo plynovú prípojku a prevrátilo sa na strechu. Jednotka na mieste zásahu vyslobodila vozidlo z dvora rodinného domu a postavila vozidlo na krajnicu vozovky. Po ukončení činnosti sa jednotka aj s technikou vrátila na základňu.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2009

 

     Technická pomoc – povodňové práce 26.-27.12.2009 12.40 – 01.20.2009

Na pokyn P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah - technická pomoc pri povodňových prácach, ktorého sa zúčastnilo 10 príslušníkov , 3 ks automobilovej techniky a 4 ks čerpadiel. Vykonávané práce - odčerpávanie zaplavenej vody z dvorov v obci. Ukončenie prác  bolo vykonané na základe odvolania III. stupňa povodňovej aktivity.

 

     Technická pomoc –povodňové práce 25 .- 27.12.2009 20.17- 10.15 hod

Na pokyn P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah v Banskej Bystrici v zložení 13 príslušníkov a 4 ks techniky a vecné prostriedky. Na pokyn veľ. zásahu    skupina po presune k rieke Hron pomáhala pri stavaní protipovodňových zátarasov. V nočných hodinách sa tato skupina po ukončení prac presunula na KR HaZZ B. Bystrica, kde čakala na ďalšie pokyny. Po rozhodnutí povodňovej komisie 26.12.2009 sa tato skupina vrátila na základňu. V nočných hodinách 25.12.2009 bola povolaná ďalšia skupina v zložení 3 príslušníci a 3 ks techniky, ktorá vykonávala zásahovú činnosť pod vedením  veliteľa zásahu z OR HaZZ Žiar n.  Hronom. Pomocou plávajúceho transportéra  evakuovali zamestnanca zo závodu na plnenie minerálky v obci Hronská Breznica a vytiahli vozidlo volvo V 50 z koryta rieky Hron. V podvečerných hodinách, tiež pomocou PTS 10,evakuovali dve osoby z 2.poschodia budovy firmy Drevorob v obci Nová Baňa. Po ukončení zásahu sa príslušníci s technikov vrátili na základňu.                                

     Technická pomoc 23.12.2009, 8.30 – 10.00 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah  technická pomoc pri vyslobodení osobného mot. vozidla Škoda Oktávia majiteľa M. Stehela z Kys. N. Mesta z oblasti mimo cestnej komunikácie v obci Horný Vadičov autožeriavom AD 30. Na miesto zásahu bola povolaná aj PV3S s potápačmi pre prípad vstupu osôb do studenej vody. Po príchode na miesto veľ. zásahu rozhodol o vrátení vozidla PV3S s posádkou na základňu. Vozidlo bolo vyslobodené z oblasti mimo komunikáciu  autožeriavom, postavene na komunikáciu a naložené na pristavené vozidlo odťahovej služby.

     Ekologický zásah  22.12.2009, 07.20-10.05 hod

Na žiadosť OD KR HaZZ Zilina a následnom schválení OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd do obce Štiavnik za účelom monitoringu unikajúcej NL v rodinnom dome. Obyvatelia uvedeného rodinného domu boli hospitalizovaní v dôsledku otravy NL. Rodinný dom bol sprístupnený za asistencie polície. Jednotka namerala zvyškové hodnoty CO 2. Zásahu sa zúčastnilo 5 príslušníkov Zb HaZZ Zilina a 1 ks techniky. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.        

     Požiar 15.12.2009 od 15:50 do 20:10 hod. Turzovka

Na základe vyžiadania OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov požiaru v obci Zákopčie. Na miesto bola vyslaná CAS 32 T-148 s 3-člennou posádkou. Krátko po výjazde informoval vel. zásahu OD o technických problémoch zásahového vozidla. Následné bola vyslaná náhradná technika CAS 32 T-148 s vodičom. Na mieste, kde došlo k poruche prestúpili vel. zásahu a 1 čleň posádky do náhradného vozidla a pokračovali k miestu zásahu. Vodič závadnej CAS sa s technikou vrátil na základňu, pričom pomoc mu nemusela byť poskytnutá. Po príchode na miesto zásahu jednotka vytvorila dopravné a útočné vedenie a podieľala sa na likvidácii požiaru staršieho dreveného domu. Po ukončení zásahu bola jednotka urýchlene odoslaná na základňu z dôvodu ťažkého a zasneženého terénu, tak aby prípadné riziko vzniku nehody bolo čo najviac eliminované.

 

     Previerkové cvičenie  4.12.2009, 12.30-12.51 hod

Na základe vykonania úloh ročného planú a nariadenia veliteľa brigády bolo vykonane previerkové cvičenie zamerane na splnenie časových noriem výjazdu hasičského, špeciálneho a chemicko-environmentálneho družstva. Zároveň po nastúpení uvedených družstiev bola vykonaná kontrola kompletnosti techniky a vecných prostriedkov. Po ukončení cvičenia bola                    
technika ošetrená a zaparkovaná späť do garážovacích priestorov.     

 

     Technický zásah iný, 2.12.2009, 11.35-14.56 hod

Za vyžiadanie KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bola vykonaná technická pomoc Polícii Žilina pri vytiahnutí potopeného motorového vozidla z vodného kanálu v obci Kotešová - Oblazov, kde

podľa pokynov polície bolo vozidlo za pomoci autožeriavu AD 20 vytiahnuté na breh. Zásahu sa zúčastnili traja príslušníci. 

 

     Technický zásah, iný, 1.12.2009, 16.08 – 18.35 hod

Na základe požiadavky OD P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k vytiahnutiu osobného motorového vozidla z vodného kanálu v obci Kotešová - Oblazov. Na miesto zásahu bol vyslaný rover, AD-20 s posádkou 1+3. Auto bolo vytiahnuté žeriavom na breh kanálu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                    

     Technický zásah, iný, 1.12.2009, 10.27 – 12.55 hod

Na základe žiadosti OD P HaZZ Bratislava bol vykonávaný výjazd k vytiahnutiu osobného motorového vozidla z vodného kanálu v obci Kotešová - Oblazov. Na miesto zásahu bol vyslaný rover s posádkou 1+1 aby vykonal prieskum. Následné bola vyslaná technika AD-20 s posádkou 1+1. Auto bolo vytiahnuté žeriavom na breh kanálu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu. Pri zásahu došlo k strate 1 ks nabíjateľný monočlánok do fotoaparátu.                                      

 

     Technický zásah – dopravná nehoda 30.11.2009 11:22 do 14:13 Turzovka

Na základe požiadavky OS KR HaZZ v Žiline a po schválení OS P HaZZ vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov dopravnej nehody v obci Turzovka. Po príchode na miesto zásahu bolo zistene že ide o vozidlo havarovane v miestnom potoku po zrážke dvoch automobilov. Uvedené vozidlo bolo uchytene viazacími prostriedkami k žeriavu AD-20 a následné bolo vytiahnuté na vozovku, kde jednotka počkala na prichoď odťahovej služby, pomohla vozidlo naložiť a vrátila sa na základňu.

 

 

     Technický zásah – dopravná nehoda od 16.11.2009 16:44 do 17.11.2009 00:30 Svinná okr.Trenčín

Na vyžiadanie OD KR HaZZ Trenčín bola poskytnutá pomoc pri likvidácii následkov dopravnej nehody v obci Svinná okres Trenčín. Zásahu sa zúčastnili 4 príslušníci ZB HaZZ Zilina, Liebherr, Landrover. Havarovaný kamión bol pomocou žeriavu Liebherr naložený  na prepravný ťahač, cisternový naves bol za pomoci ďalšieho žeriavu prevrátený na kolesa a postavený na vozovku. Po výmene kolies bol pripojený na náhradný ťahač a odtiahnutý po vlastnej osi. Po ukončení prac sa jednotka vrátila späť na základňu. Počas činnosti na zásahu došlo k poškodeniu zdvíhacieho pasu 10t.              

 

     Technický zásah – dopravná nehoda od 11.11.2009 21:59 do 12.11.2009 00:47 Oškerda

Jednotka po prichode na miesto zásahu začala havarovane vozidlo (kamión) vyviazovať a pripravovať na transport keďže vozidlo bolo bez vzduchu boli zablokovane brzdiace systémy. Naša technika nebola schopná vozidlo odtiahnuť pretože nedisponujeme špeciálnym náradím na odomykanie brzdových kľúčov a náradím na demontáž kardanovej spojky. Na pokyn veliteľa zásahu z OR HAZZ ZA sme ostali na mieste zásahu na pomoc odťahovej službe. Po ukončení činnosti sa jednotka vrátila na základňu.                                                                        

 

     Lesný požiar 4.11.2009 od 01.33 – 09.40

Na vyžiadanie OD KR HaZZ Zilina bola poskytnutá pomoc pri likvidácii  následkov požiaru v obci Divina. Zásahu sa zúčastnili 6 príslušníkov Zb HaZZ Zilina s technikou Land rover. Jednotka za pomoci lopát rozhrabávala  ohniska a monitorovala požiarovisko počas noci. Ráno 09:15 veliteľ zásahu od Zb HaZZ Zilina odovzdal požiarovisko vedúcemu lesného obvodu p. Gaňovi. Počas zásahu došlo k poškodeniu držiaku baterky Streamling u npor.Zápecu.  Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

     Technický zásah dopravná nehoda 24.10.2009 od 02.00 – 02.45

Na vyžiadanie OR PZ Zilina bola poskytnutá pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody osobného motorového vozidla BMW v lokalite Považský Chlmec. Zásahu sa zúčastnili 2 príslušníci ZB HaZZ Zilina, T815 AD20. Havarovane vozidlo bolo za pomoci T815 AD20 vyzdvihnuté z priekopy na vozovku. Po ukončení prac sa jednotka vrátila späť na základňu.

 

Technický zásah, iný, 15.10.2009, 14.16 – 16.05 hod

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava bola vyslaná jednotka a v počte 11 príslušníkov s vozidlami Land Rover, Avia, autožeriav AV 15 na likvidáciu následkov veternej smršte v obci Zlieň pri Belej a v jej okolí. Po príchode na miesto zásahu, kde popadané stromy odstránila už miestna jednotka bola naša jednotka OD KR HaZ Z Žilina odoslaná do Kubíkovej, kde už zasahovali miestni cestári a naša jednotka bola vrátená na základňu bez zásahu.

 

Technický zásah – dopr. nehoda 14.10.2009, 19.20-01.40

Na vyžiadanie KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri odtraňovaní následkov dopravnej nehody Scanie v lokalite Vysoká n/Kysucou. Zásahu sa zúčastnili 5 príslušníci Zb HaZZ Žilina, Liebherr a AD-20. Na mieste zásahu už zasahovala jednotka VHS Turzovka, OR HaZZ Čadca. Vozidlo bolo za pomoci AD-20 a Liebherr vyzdvihnuté z priekopy na vozovku. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu. Pri zásahu jeden z príslušníkov Zb HaZZ Žilina stratil ochrannú kuklu, nakoľko sa pracovalo v neschodnom teréne a bez osvetlenia.

 

Technický zásah – dopravná nehoda 13.10.2009 od 13:05 do 15:26

Na základe vyžiadania KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácií následkov dopravnej nehody v obci Krásno n. Kysucou. Jednotka bola stiahnutá z medzinárodného súčinnostného cvičenia v obci Skalité. Po príchode na miesto zásahu boli havarovane dve dodávky (obe z Poľska) postupne naložené pomocou žeriavu AD-30 na vozidlo firmy Havária Bytča, ktorá zabezpečila ich odvoz. Po naložení druhého vozidla sa jednotka vrátila na základňu.

 

Cvičenie 13.10.2009 od 07:05 do 14:37 Skalité

Na základe súčinnostného dohovoru a po vyzvaní OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd, aby sa zúčastnila medzinárodného súčinnostného cvičenia v obci Skalité. Na mieste bolo precvičené vyslobodenie postihnutých osôb z havarovaného autobusu, nakladanie vraku autobusu i osobného automobilu za pomoci výškovej techniky, logistické zabezpečenie. Pri cvičení došlo pri nakladaní vrakov k rozbitiu zadného ľavého svetla na podvalníku. Po precvičení uvedených činností sa jednotka vrátila na základňu. 

 

Ekologický zásah 9.10.2009, 13.37-23.50 hod

Na vyzvanie KR HaZZ Žlina po shválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah jednotky v Oraviciach okr. Dolný Kubín v rekreačnom zariadení, kde unikal chlór z ventila 100 kg kovovej nádoby. Na základe pokynov z P HaZZ Bratislava bol vykonávaný monitoring ovzdušia a chránenie  priestoru pred vstupom osôb do zamoreného priestoru. Zásahu sa zúčastnili 4 príslušníci enviromentálneho družstva s vozidlom chemický Rover s prívesom. Jednotka spolupracovala s miestnou jednotkou OR HaZZ D. Kubín a miestnou políciou

 

Technický zásah 8.10.2009, 17.18 hod.

Na základe žiadosti OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody kamiónu na štátnej ceste pred obcou Makov. Prevrátené vozidlo bolo zdvihnuté pomocou žeriavov AV-15 a  AD-20 a postavené na komunikáciu. Z kamiónu vytekala PHM, ktorá bola zasahujúcou jednotkou prečerpaná do barelov a odprataný štrk z komunikácie, ktorý kamión prevážal. Zásahu sa zúčastnilo 2 ks techniky a 5 príslušníkov Zb HaZZ Žilina. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                         
 

Taktické cvičenie 6.10.2009, 5.20-11.15 hod

Na vyzvanie KR HaZZ Trenčín a po schválení P HaZZ BL sa jednotka zúčastnila súčinnostného taktického cvičenia - teroristický útok na OC Max  Trenčín v počte 4 príslušníkov a 3 ks techniky. Úlohou našej jednotky bolo vykonávať chemický monitoring v okolí OC Max. Na pokyn vedúceho cvičenia jednotka ukončila činnosť  a vrátila sa na základňu

 

Technický zásah 28.9.2009 od 02:25 do 08:57  

Jednotka vykonala  výjazd k likvidácii následkov dopravnej nehody kamiónu na diaľnici D1 v katastri obce Strážov. Po príchode na miesto zásahu bolo začaté zachytávanie unikajúcej nafty do zberných nádob. Komunikácia bola posypaná sorbentom Vapex. Na odstránenie havarovaného vozidla bol najskôr použitý navijak žeriavu AV-15 aby bol sprejazdnený pravý jazdný pruh. Na pokyn vyšetrovateľa PZ SR následovalo ukotvenie kamiónu k žeriavu Liebherr a keďže technika AV-15 bola k vykonaniu zamýšľaného úkonu nevhodná, veliteľ zásahu rozhodol o jej odoslaní na základňu, pričom sa posádka vrátila na miesto zásahu so žeriavom AD-30. Ten bol takisto ako Liebherr použitý k postaveniu havarovaného kamiónu na kolesá, čo sa nakoniec nepodarilo, nakoľko vozidlo bolo plne naložené mäsom. Po 2 neúspešných pokusoch nasledoval 3. pokus s pomocou techniky firmy Havária Bytča, ktorý bol opäť neúspešný a tak vyšetrovateľ PZ SR rozhodol, že bude povolaná firma, ktorá vykoná prekládku tovaru a kamión sa bude dvíhať prázdny. Následne jednotka ukončila zásah a vrátila sa na základňu.

     

     Ekologický zásah 25.9.2009 od 11:21 do 13:22

Jednotka bola povolaná k likvidácií následkov úniku ortuti na vonkajšom priestranstve na ulici Pod vinicou v Žiline. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ zásahu skontaktoval s vyšetrovateľom mjr. Jaroslavom Tomkom z OR PZ SR v Žiline s ktorým vykonal prieskum a  zabezpečenie priestoru výskytu nebezpečnej látky. Následovalo okamžité odstránenie ortuti za použitia priemyselného vysávača  pričom boli použité ADP. Po odobratí  NL spolu s kontaminovanou zeminou bola táto prevezená v ochrannom obale na odborné znehodnotenie do firmy Safina (kontakt p. Slatinský). Váha kontaminovanej zeminy spolu s ortuťou predstavovala približne 2 kg.

 

     Lesný požiar 20.9.2009, 15.40 – 22.20 hod.

Jednotka bola vyslaná na základe žiadosti KR HaZZ a po povolení OS P HaZZ s uvedenou technikou na výpomoc jednotke OR HaZZ Čadca k lesnému požiaru v katastri  obce Turzovka. Po príjazde jednotky sa veliteľ skupiny od zb HaZZ Za skontaktoval s veliteľom zásahu od OR HaZZ Čadca, kde sa jednotka riadila jeho pokynmi. Požiar hasili za pomoci kanadských vakov a od PV3S ARS dvoma útočnými prúdmi D. Po likvidácií požiaru a na pokyn VZ sa jednotka v poriadku vrátila na základňu.


 

Technický zásah 16-17.9.2009, 14:00-11:00, Galanta

Na základe požiadavky P HaZZ Bratislava bola poskytnutá technická pomoc pri preprave nebezpečného materiálu na KR HaZZ Galanta. Zásahu sa zúčastnili 2 príslušníci Zb HaZZ Žilina s technikou Liebherr. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

 

Cvičenie potápačov, 3.9.2009, 14.40-17.10 hod

Na základe nariadenia veliteľa Zb HaZZ Žilina bolo vykonané cvičenie - dohľadanie a vyprostenie utopenej osoby z člna pod vodou. Cvičenie sa konalo v štrkovisku v Kotešovej a zúčastnili sa ho 3 potápači. 

 

      Taktické cvičenie 30.8.2009, 9.08 – 10.14 hod.

Na základe ročného plánu ZB HaZZ Žilina schváleného veliteľom ZB HaZZ Žilina bolo vykonané taktické cvičenie na Hradisku v meste Žilina. Cvičenia sa zúčastnilo 13 príslušníkov ZB HaZZ Žilina a 5 ks techniky. Cieľom cvičenia bola simulácia havárie PV3S vyslobodenie zranenej posádky z vozidla a pomocou žeriavov AD-20 a AV-15 vytiahnutie PV3S na cestnú komunikáciu. Po ukončení prác sa technika s posádkou vrátila na základňu.

 

Technický zásah 29.8.2009, 05:50-06:48, Rosina

 

Na základe požiadavky OD OR PZ SR v Žiline a po následnom schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k odstráneniu následkov dopravnej nehody v obci Rosina, kde osobne motorové vozidlo zišlo z cesty,  prerazilo zábradlie a skončilo v miestnom potoku. Po príchode jednotky na miesto zásahu bolo vozidlo za pomoci popruhov upevnené na rameno žeriava AV-15 a vytiahnuté na vozovku.

 

Technicky zásah 23.8.2009, 16:15-19:05 hod.

 

Na základe požiadavky OS KR HaZZ v Žiline a po schválení OS P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k vyhľadaniu údajne nezvestnej osoby v povodí rieky Čierňanka v obci Čierne pri Čadci. Po príchode na miesto zásahu boli jednotke odovzdane informácie od veliteľa zásahu o pravdepodobnej lokalite, kde by sa mohlo telo postihnutého nachádzať. Išlo o dva úseky, kde tok dosahoval väčšiu hĺbku. Následne sa vykonalo prehľadanie týchto miest s negatívnym výsledkom. Po tom, čo sa pátrajúca jednotka dostala až ku splavu, kde nebolo možné aby telo preplávalo ďalej, rozhodol veliteľ zásahu spolu s veliteľom zásahu od OR PZ SR v Čadci o ukončení zásahu a jednotka sa presunula na základňu. 

  

Technický zásah 22.8.2009,  22:20-00,20 hod.

 

Na vyzvanie KR HaZZ Zilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný technicky zásah pri vyslobodení havarovaného os. vozidla typ Jaguar z miestneho potoka  obci Dunajov za pomoci autožeriavu AV 15. Zásah vykonali 2 príslušníci.  Po vytiahnutí vozidla z potoka toto bolo postavene na kraj komunikácie  a odovzdané miestnej polícii.   

                                             

Lesný požiar 19.8.2009, 16:45–21:30 hod.

 

Na vyzvanie KR HaZZ Zilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah pri lesnom požiari rúbaniska v obci Divina, ktorého sa zúčastnilo 15 príslušníkov,  Cas 32 t 148, 2 ks PV3S ARS, Rover. Požiar riadil vel. zásahu OR HaZZ Zilina, ktorému sa naša jednotka po príchode zahlásila a podriadila veleniu. Na likvidáciu požiaru bol nasadený 1D prúd z vozidla PV3S ARS, druhy PV3S ARS vykonával kyvadlovú dopravu vody. Ďalšie hasiace práce boli vykonávane obkopávaním priestoru požiariska a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Pri likvidácii požiaru pomáhali občania. Požiarovisko bolo priestor po ťažbe dreva. Požiar sa podarilo asi po dvoch hodinách lokalizovať z jednej strany obkopaním a z druhej strany bol nasadený prúd.   Na pokyn veliteľa zásahu OR HaZZ bolo požiarovisko odovzdane členom urbárskeho zväzu, napriek tomu, že požiar nebol úplne zlikvidovaný. Členovia urbárskeho zväzu si po dohode s VZ zriadili hliadky na kontrolu požiariska. Jednotka sa vrátila na základňu na pokyn veliteľa zásahu. Pri hasení požiaru došlo k drobnému zraneniu príslušníka ZB HaZZ, jedna sa o luxáciu členka.    

                                                            

Lesný požiar 16.8.2009, 16:55-20:35 hod.

 

Jednotka bola vyslaná na základe žiadosti KR HaZZ a po povolení OS P Ha ZZ  s uvedenou technikou na výpomoc jednotke OR HaZZ Žilina k znovu vznietenému lesnému požiaru v obci Divinka. Do výjazdu boli nasadené terénne PV3S priamo na hasiace práce a kyvadlovú dopravu vody.  Jedna CAS-32 na dopĺňanie vody do PV3S ARS, jedna CAS-32 na dopravu vody z vodného zdroja. Jednotka sa po príchode podriadila veliteľovi zásahu OR HaZZ a zásah bol ukončený na jeho pokyn. Jednotka sa vrátila na základňu. 

 

Lesný požiar 16.8.2009, 10:24-15:00 hod

 

Jednotka bola vyslaná na základe žiadosti KR HaZZ a po povolení OS P HaZZ s uvedenou  technikou a maximálnym možným množstvom príslušníkov na výpomoc jednotke OR HaZZ ZA k dohaseniu lesného požiaru v obci Divinka. Do výjazdu boli nasadené terénne PV3S ARS a CAS-32 k dovozu vody na miesto požiaru. Jednotka sa podriadila veliteľovi zásahu  OR HaZZ a zásah bol ukončený na jeho pokyn.  Pri zásahu počas prechodu ťažkým terénom v lese bolo poškodené spätné zrkadlo na PV3S ARS PB 253AJ.

 

     Lesný požiar 15.8.2009 15:35-20:50 hod.

 

Na základe požiadavky OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru v obci Divinka v zložení 1 ks PV3S ARS a 2 príslušníci Zb HaZZ Žilina. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ Žilina. Príslušníci Zb HaZZ Žilina roztiahli 100m vedenia „D“ a pomocou neho hasili lesný porast. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

 

       Lesný požiar 8.8.2009 18:29-9.8.2009 01:30 Vysoká nad Kysucou

 

Na základe žiadosti OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru v obci Vysoká nad Kysucou okres Čadca v zložení PV3S ARS, Avia A-31 DA, Land Rover+ 12 príslušníkov. Počas jazdy na miesto určenia, v Kysuckom Lieskovci sa pokazil PV3S ARS, Zo základne ZbHaZZ Žilina okamžite vyrazilo náhradné vozidlo PV3S ARS, aby zabezpečilo akcieschopnosť. Pre nefunkčný PV3S ARS bol vyslaný zo základne AD 20.Po príchode ZbHaZZ Žilina už zasahovali príslušníci OR HaZZ v Čadci. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ skupiny skontaktoval s veliteľom zásahu. Hasiacu činnosť príslušníci vykonávali pomocou genfo-vakov.

 

     Lesný požiar 31.7.08,35-20,35 hod.2009

Na základe žiadosti OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru Račková dolina okres L. Mikuláš v zložení 2 ks T-148 CAS 32 a posádky 6 príslušníkov. Na mieste zásahu už zasahovali príslušníci ZB HaZZ Žilina - 2. zmeny v pocte 15 príslušníkov. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ skupiny skontaktoval s veliteľom zásahu. T-148 CAS 32 vykonávali kyvadlovú dopravu vody pre dopĺňanie bamby-vakov, zvyšní príslušníci dopĺňali vodu pomocou plávajúceho čerpadla. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                           

 

     Lesný požiar 30.7. 21,00- 31.7.16,30 hod.2009

Na základe žiadosti OD KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru v zložení 15 príslušníkov ZB HaZZ, LandRover a autobus. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ kontaktoval s veliteľom  zásahu od OR HaZZ L. Mikuláš. Príslušníci Zb HaZZ Žilina hasili požiar za pomoci genfo-vakov, krompáčmi rozkopávali ohniská v koreňovom systéme a navádzali vrtuľníky s bamby-vakmi na miesto požiaroviska. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.  

   

     Lesný požiar 23.7.2009, 18.26hod.

Na vyzvanie KR HaZZ Zilina po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah na lesný požiar (rúbanisko) pri obci Gbeľany, kde zasiahlo 16 príslušníkov a štyri vozidlá. Na požiarovisku už zasahovala jednotka z OR HaZZ Zilina, pričom sa naša jednotka riadila pokynmi veliteľa OR HaZZ Zilina. Naša jednotka vykonávala hasebné práce jednoduchými has. prostriedkami - hasenie vodou z Genfovakov, lopatami, zeminou a pod., dopĺňanie vody z Cas a ARS, miestami sa muselo prekopávať lesnou hrabankou až do hĺbky 20cm. Veľký prínos pri požiari bola veľká priechodnosť Pv3-S ARS, ktorý sa dostal ťažkým terénom až nad požiarovisko a dopĺňal zásoby vody do Genfo vakov. Pri ceste späť sa rozbilo spätné zrkadlo na PV3S- ARS o konár v teréne

 

     Lesný požiar – 22.7.- 22.7.2009, 19.20.– 22.00. hod

 Na základe žiadosti OD KR HaZZ Zilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru v Gbeľanoch v počte 6 príslušníkov Zb HaZZ Žilina a technikou PV3S ARS a T-148 CAS 32. Na požiarovisku už zasahovala jednotka OR HaZZ Žilina. Po príchode našej jednotky na požiarovisko sa veliteľ skontaktoval  s veliteľom zásahu od OR HaZZ Žilina a riadil sa jeho pokynmi.Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

Počas zásahu došlo k poškodeniu spojky na T-148 CAS 32.    

 

     Technický zásah 21.7.2009 od 08:00 do 15:15

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline bola vykonaná pátracia akcia po nezvestnom Jozefovi Tabačárovi, nezvestnom od 16.7.2009 v obci Čierne pri Čadci. Vzhľadom na stav riek v čase nezvestnosti existoval dôvodný predpoklad, že menovaný z doposiaľ nezistených príčin spadol do rozvodneného potoka. Po príchode na miesto zásahu bolo zahájene vyhľadávanie osoby pomocou raftového člna z ktorého boli prehľadávané brehy a samotný tok rieky Čiernanky. Ďalšia skupina sa brodila v gumených čižmách popri brehoch a prehľadávala koryto rieky. Na vyhľadávanie vo väčších hĺbkach, priehlbinách a meandroch boli nasadení služobní potápači. Postihnutého sa nepodarilo nájsť. Akciu ukončil veliteľ pátracej jednotky od PZ SR a na jeho pokyn sa jednotka presunula na základňu.

 

     Súčinnostné cvičenie 21.7.2009 od 04:00 do 18:00

Na základe dohovoru s KR HaZZ v Trenčíne vykonala jednotka súčinnostné cvičenie so zameraním na povodňovú službu, kde bolo simulované vyzdvihnutie havarovaného nákladného vozidla výškovou technikou, evakuácia osôb pri povodniach. Okrem toho jednotka vykonávala logistické zabezpečenie cvičenia. Po absolvovaní tohto cvičenia, sa jednotka vrátila na základňu.

 

     Technický zásah 19.7.2009 06.25 do 08.30.

Na základe požiadavky OS P HaZZ Bratislava bola poskytnutá technická pomoc pri dopravnej nehode osobného motorového vozidla v lokalite Ćadca-Rieka. Jednotka v zložení 1+2 a 1 ks AV-15 zdvihla osobný automobil nachádzajúci sa v rieke a postavila ho na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                
                                             

     Technický zásah 16.7.2009 09.45 do 18.20.

 

Na vyžiadanie OD P HaZZ Bratislava bola poskytnutá technická pomoc pri dopravnej nehode lietadla na Hričovskom letisku v obci Dolný Hričov. Výjazd vykonali 3 príslušníci Zb HaZZ Zilina a žeriav liebherr. Lietadlo nachádzajúce sa na trávnatej ploche mimo pristávacej dráhy bolo žeriavom zdvihnuté a odtiahnuté na pristávaciu dráhu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.    

 

  

  
 

 

  
 

     Technický zásah – práca pod vodou 15.7.2009 od 17:16 do 21:08

Na základe vyžiadania OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k vyhľadaniu utopeného Antona V. v Šútovskom jazere v katastri obce Šútovo-Rieka. Po príchode na miesto zásahu veliteľ rozhodol o povolaní ďalšieho potápača, vzhľadom k veľkej rozlohe uvedenej lokality a nepresným informáciám o mieste udalosti. Vyhľadávanie postihnutého sa vykonávalo vejárovitým spôsobom na lane systémom potápač - navádzač. Boli vytvorene dva sektory vyhľadávania na základe dostupných informácií. Po cca. 1 hodine bolo telo postihnutého objavené a vyzdvihnuté na breh a odovzdane RZP.

 

     Požiar dopravného prostriedku 9.7.2009 13:23-14:28

Na základe vyžiadania nášho zamestnanca vykonávajúceho prevoz techniky VT-55 na súprave T-815 ťahač s podvalníkom, previedla jednotka výjazd k likvidácií požiaru, ktorý vznikol na uvedenej technike. OD vyrozumel o vzniknutej situácií OD P HaZZ v Bratislave i OD KR HaZZ v Žiline. Po príchode na miesto zásahu veliteľ zistil, že ide o horenie dvoch pneumatík na štvrtej náprave vpravo na podvalníku. Jednotka použila k likvidácií požiaru 1 prúd "C", pomocou ktorého bol oheň zahasený a vozidlo bolo ochladené.

 

     Technický zásah – povodňové práce, 29.6.2009, 15.02-22.30 hod

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina a po schválení P HaZZ Bratislava bol vykonaný zásah - povodňové práce - odstraňovanie naplavenín okolo piliera mosta  cez miestnu rieku Radôstka, kde hrozilo strhnutie mosta. Za pomoci UDS 214 boli tieto prekážky odstránené. Neskôr sa prehlbovalo koryto za pomoci UDS. Ďalšie práce boli vykonávané v obci Stará Bystrica, kde sa taktiež prehlbovalo a čistilo koryto miestnej  rieky.

 

     Technický zásah – povodňové práce, 29.6.2009, 14.47 – 23.20 hod

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina so súhlasom P HaZZ Bratislava vykonala jednotka  v zložení 13 príslušníkov, 3 ks techniky + 4 ks plávajúce čerpadlá zásah pri likvidácii následkov povodňovej záplavy v katastri obce Stará Bystrica. Činnosť bola sústredená na odčerpávanie vody zo zatopených obecných a súkromných objektov, ako aj ďalšie práce na zmiernenie následkov záplav. Bolo vyčerpané 8 záhrad a pivničných priestorov rodinných domov.  O 16.50 hod bola vyžiadaná ďalšia technika UDS 214, ktorá na mieste zásahu  vykonávala zemné práce pri podmytí cesty a uvoľňovala prekážky z toku.       

 

Zásah – povodne 28.-29.6.2009, 20.10.- 06.10. hod

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina po schválení P HaZZ Bratislava jednotka v počte 18 príslušníkov a 8 ks techniky vykonala zásah pri povodňových prácach v obci Rabča okr. Námestovo, kde odčerpávala vodu zo zatopených priestorov viacerých súkr. a obecných budov a vykonávala ďalšie potrebné práce na zmiernenie následkov povodní.

 

     Zásah – povodne 27.6.2009, 21.42. hod.-28.6.2009, 05.05. hod.

Na základe požiadavky KRHaZZ v Žiline vykonala jednotka Zb HaZZ v Žiline výjazd k likvidácii následkov povodní v obci Hladovka, okres Tvrdošín. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka spojila s veliteľom zásahu miestnej jednotky, ktorý jej určil zásahový úsek. Samotná činnosť pozostávala z čerpania vody z pivníc a priľahlých časti budov, usmernenie toku potoka do svojho prirodzeného koryta, ďalšia nutná pomoc pre postihnuté obyvateľstvo pri odstraňovaní následkov lokálnej povodne obce. Jednotka po ukončení prác bola odoslaná veliteľom zásahu na domovskú základňu. 

        

     Zásah – povodne – Bratislava – 24.6.2009, 20.00 hod.

Na základe požiadavky OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov povodní v Bratislave. Prvá vyrazila jednotka v zložení 3 príslušníci s technikou PTS , T-815 ťahač, podval 24.6.2009 o 20.18. hod. Druhá vyrazila jednotka v zložení 6 príslušníkov s technikou T-815 6x6, T-815 8x8, T-815 S3 24.6.2009 o 23.57. hod., po ceste sa zastavili v Slovenskej Ľubči v sklade štátnych hmotných rezerv, kde naložili protipovodňové zátarasy. Tretia vyrazila jednotka v zložení 3 príslušníci s technikou Rover 25.6.2009 o 03.30. hod. Rover sa vrátil naspäť na základňu s 1 príslušníkom a 2 príslušníci od Zb HaZZ Žilina 3. zmeny zostali na mieste zásahu ako obsluha PTS od Zb HaZZ Malacky. Dňa 25.6.2009 o 10.15. hod. striedali zasahujúcich 9 príslušníkov 1. zmeny nastupujúca 3. zmena. Striedajúci boli odvezení na miesto zásahu autobusom Karosa, ktorý priviezol príslušníkov 1. zmeny naspäť na základňu.

 

     Lesný požiar – 18.6.- 19.6.2009, 17.00.– 00.10. hod 

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov lesného požiaru v obci Turzovka časť Živčáková. Po príchode na miesto zásahu sa okamžité rozvinul prúď "C" a začalo sa s hasebnými prácami o rozlohe cca 4000 m2. Zásah  sa vykonával v zložitých podmienkach, terén bol veľmi členitý, čo maximálne sťažovalo práce na lokalizácii a likvidácii požiaru. Po ukončení zásahu sa jednotka presúvala v ťažkom hornatom teréne, pri presune došlo k pokĺznutiu vozidla a zavadeniu pravej časti nadstavby o strom, čo malo za následok ulomenie krytu ručného čerpadla. 

 

     Lesný požiar – 18.6.- 19.6.2009, 16.42.– 21.35. hod 

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka zásah – likvidáciu  lesného požiaru v katastri obce Višňove. Po príchode na miesto zásahu jednotka vytvorila dopravne a útočné vedenia do ťažko prístupného hornatého terénu. Príslušníci pomocou " C" prúdov lokalizovali a následné likvidovali rozširujúci sa požiar v lesnom  poraste. Menšie ohniska požiaru boli likvidovane pomocou jednoduchých ručných  hasebných prostriedkov (genfo) a ručného naradia. CAS 148 bola dopĺňaná z plniaceho stanoviska vzdialeného cca 6 km. Po samotnej likvidácii požiaru veliteľ zásahu odovzdal požiarovisko poverenému zástupcovi obce Ing. Ladislavovi Bazovskému. Po tomto úkone  vydal veliteľ zásahu pokyn k presunu na základňu. Pri zásahu došlo k poškodeniu (prehoreniu) 1 ks hadice "C" a 1 ks hadice "B". 

    

     Ekologický zásah – 18.6. 2009,17.00.do 21.16. 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k zaisteniu podozrivej zásielky v budove pošty Žilina Po príchode na miesto zásahu jednotka zistila, že ide o biely prášok v igelitovej taške na  nakladacej rampe. Pri zisťovaní okolností sa prišlo na to, že podozrivý balíček objavila zamestnankyňa pošty,  ktorá ho nerozbalený doniesla do kancelárie vedúcej. Tu sa uvedený balíček roztrhol a rozsypal. Zamestnankyne prášok pozametali a vyniesli ho na rampu, kde ho zaistila zasahujúca jednotka. Prášok bol naložený do suda za použitia ADP a ochranných odevov, naložený do vozidla. S vozidlom sa jednotka vrátila na základňu, kde bol odpojený špeciálny príves. Vzápätí vykonala jednotka výjazd do RÚVZ Banská Bystrica, kde bola odovzdaná na analýzu. Druhá časť jednotky, ktorá sa nezúčastnila prevozu sa po dohode s regionálnym hygienikom p. MUDr. Kapastným vrátila na miesto zásahu a vykonala dezinfekciu postihnutých priestorov. Po ukončení zásahu sa jednotka spolu s technikou vrátila na základňu. 

 

     Lesný požiar – 18.6. 2009, 12.10.– 20.25. hod 

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov lesného požiaru v obci Turzovka časť Živčákova Po príchode na miesto zásahu sa jednotka spojila s veliteľom zásahu od miestnej  jednotky, ktorý nariadil strojníkovi CAS doplňovanie vodou kyvadlovou dopravou. Ďalší dvaja členovia vykonávali hasebné prace na požiarovisku za použitia  genfo-vakov a dopravného vedenia. Po likvidácii požiaru sa jednotka vrátila na základňu.

 

Lesný požiar – 18.6.2009, 12.33.– 15.44. hod 

Na základe požiadavky KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd k likvidácii  následkov lesného požiaru v obci Kolárovice. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka spojila s veliteľom zásahu z miestnej jednotky, ktorý jej určil zásahový úsek. Z CAS 32 T-148 natiahnuté dopravne vedenie za pomoci ktorého boli dohasené  ohniská požiaru. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila bez problémov na základňu.

 

     Lesný požiar – 14.6.2009, 19.40.– 21.45. hod

 Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k likvidácii lesného požiaru v obci Divina – Lalinok. Zasahovala CAS 32 T-148 s 3 člennou posádkou. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu. 

    

     Lesný požiar – 14.6.2009, 16.30.– 22.00. hod

 Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii lesného požiaru v katastri obce Divina Lalinok. Namiesto zásahubola v prvom slede stiahnutá technika T148 CAS32 so strojníkom, ktorá zasahovala na inom mieste v uvedenej obci. Strojník spolu so starostom a jedným občanom obce  (profesionálny hasič príslušník ZB HaZZ v Žiline momentálne nevykonávajúci službu) vyhľadali požiarovisko, vykonali prieskum a následné bolo cestou OD požiadané o posily, keďže na uvedené miesto sa kvôli ťažko prístupnému horskému terénu nemohla CAS ostať. Po ich príchode doplnila CAS vozidlo PV3S ARS a  jednotka začala s hasebnými prácami za pomoci genfo-vakov a hadíc"D"z ARS. Po  likvidácii požiaru sa jednotka vrátila na základňu.                             

  

     Lesný požiar – 14.6.2009, 14.40.– 22.00. hod

 Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácii následkov lesného požiaru v obci Divina. Po príchode na miesto zásahu boli zahájené hasebné práce za použitia genfo-vakov. Neskôr po príchode vozidla PV3SAR bolo po požiarovisku natiahnuté vedenie"D" a oheň bol dohasaný vodou z tejto techniky, ktorá vykonala i kyvadlovú dopravu od T148CAS32 na požiarovisko.V priebehu zásahu bola odvolaná CAS k dalšiemu požiaru.Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.     

 

     Technický zásah od 6.6.2009 08.30 do 6.6.2009 10.15 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd techniky AV-15 k poruche hasičskej cisterny T-815 CAS 32 v obci Kolárovice v počte 1+2 príslušníkov. Na mieste zásahu bolo vozidlo pripojené pomocou ťažnej tyče a odtiahnuté na HS Bytča. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

 

     Technický zásah od 3.6.2009 22,59 do 4.6.2009 00,44 

Na základe žiadosti firmy Česmad Slovakia a po konzultácií a schválení OS P HaZZ v Bratislave a následnom obdržaní objednávky od uvedenej firmy poskytla jednotka technickú pomoc pri odstraňovaní následkov nehody, keď z kamióna prepravujúceho rolky plechu jedna z nich skĺzla a zostala ležať na ceste. Po porade s OD P HaZZ v Bratislave bolo umožnené vykonať uvedený zásah formou jazdy a práce za úplatu. Po príchode na miesto v Žiline na Ľavobrežnej ulici  bol balík o hmotnosti 11,6 ton za pomoci AD-30 zdvihnutý a naložený späť na kamión. Po ukončení prac sa jednotka vrátila na základňu.

     

      Lesný požiar – 26.5.2009, 15.55 – 03.00 hod

 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k haseniu lesného požiaru v obci Korňa v počte 1+1 príslušníkov a 1 ks techniky PV3S ARS. Po príjazde na miesto zásahu sa posádka skontaktovala s veliteľom zásahu od OR HaZZ Čadca a riadila sa jeho pokynmi pri ďalších prácach na likvidácii požiaru. Po ukončení prác v Korni bola jednotka s technikou vyžiadaná na pomoc pri hasení lesného požiaru v Oščadnici. Jednotka sa presunula na OR HaZZ Čadca a odtiaľ po doplnení vody na požiarovisko v Oščadnici. Po príchode do Oščadnice sa skontaktovali s veliteľom zásahu od OR HaZZ Čadca a riadili sa jeho pokynmi pri likvidácii požiaru. Po u končení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.  

    

     Ekologický zásah – 23.5..2009,8.15.do 14.30.

 

Na žiadosť KR HaZZ Žilina bol vykonaný ekologicky zásah za účelom odobratia neznámej látky  v práškovej forme v obci Čadca, v záhrade rodinného domu. Jednotka v zložení 1+3 a 1 ks techniky Rover odobrala uvedenú látku a za sprevádzania polície túto látku previezla do RUVZ B. Bystrica na analýzu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                                                              

   

     Technický zásah od 21.5.2009, 22,25 do 22.5.2009, 05,15

 

Na základe nariadenia V-ZB HaZZ Žilina ing. Jakubčíka a po schválení OD P HaZZ Bratislava bola poskytnutá technická pomoc pri dodávke pitnej vody do rekreačného zariadenia v obci Horný Vadičov z dôvodu vyschnutia zdroja pitnej vody. Táto bola privezená T-815 S-3 s cisternou C-180 na prívese. Vzhľadom na nedostupnosť terénu a nedostačujúcej kapacity cisterny bola vyslaná ďalšia CAS-32 s vodou.

 

     Technický zásah od 21.5.2009, 22,20 do 22.5.2009, 02,00

 

Na základe žiadosti OD KR HaZZ v Žiline a po schválení OD P HaZZ Bratislava bola poskytnutá technická pomoc pri odtiahnutí nepojazdnej techniky CAS 32 T-815 od HS Bytča, ktorá sa pokazila pri zásahu. Technika bola odtiahnutá autožeriavom AV 15 na has. stanicu Bytča.

     

     Požiar  19.5.2009 od 20,56 do 20.5.2009, 07,35

 

Na základe nariadenia OD P HaZZ vykonala jednotka výjazd k likvidácií následkov požiaru závodu Smrečina v Banskej Bystrici. Zásah vykonala na technike 3 ks T-815 CAS 32 a Land Rover. Počas presunu došlo k poruche na jednej CAS ešte v Žiline a preto bol po konzultácií s OD P HaZZ poslaný na miesto AV-15 ako technická pomoc. Po neúspešnom pokuse o opravu bola CAS pripojená k AV-15 a odtiahnutá na základňu. Po príchode na miesto zásahu jednotka za použitia ADP dohášala ohniska požiaru. Neskôr sa začalo s vyvážaním sutiny zo zhorených objektov za pomoci UNC, pričom tieto trosky príslušníci prelievali vodou aby nedošlo k opätovnému vznieteniu. Po ukončení prác bola jednotka odoslaná veliteľom zásahu na základňu.

 

     Požiar lesného porastu 17.5.2009, 16.09 – 0.22 hod 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina bol vykonaný výjazd k lesnému požiaru v obci Rudinska lokalita Kysucké Nové mesto technikou Rover a jednotkou v zložení 1+4. Po príchode na miesto zásahu sa veliteľ jednotky skontaktoval s veliteľom zásahu. Jednotka vykonávala hasenie pomocou Genfovakov, Rover vykonával kyvadlovú dopravu vody v bareloch na požiarovisko. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu. 

 

     Technický zásah 13.5.2009, 09,04 – 12,06 hod. 

Na základe požiadavky KR HaZZ v Žiline vykonala jednotka výjazd do budovy krajskej prokuratúry v Žiline, kde odčerpala vodu z výťahovej šachty a pivničných priestorov. Na odčerpávanie bolo použité kalové čerpadlo, ale v pivničných priestoroch bolo treba použiť plávajúce čerpadlo, preto sa jednotka poň vrátila na základňu. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

 

     Technický zásah 11.5.2009, 19.14 – 20.30 hod 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri čerpaní vody z pivničných priestorov rodinného domu. Posádka v zložení 1+2, technika CAS T-148, čerpadlo vydra sa po ukončení prác vrátila na základňu. Pri prácach došlo k poškodeniu čerpadla Vydra - odtrhnutá  rukovať štartovania.                                                 

 

     Technický zásah 11.5.2009, 19.14  -  20.00 hod 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri vyslobodzovaní kamiónu zo zatopenej cesty. Po príchode na miesto zásahu veliteľ zásahu od OR HaZZ Zilina vydal pokyny na vytiahnutie uvedeného kamiónu. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.   

     

     Technický zásah 11.5.2009, 19.09 – 20.50 hod 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri čerpaní vody z pivničných priestorov rodinných domov následkom prietrže mračien. Po ukončení zásahu sa jednotka v zložení 1+2 a technika Avia vrátila na základňu

 

    Technický zásah 11.5.2009, 19.09 – 20.35 hod 

Na základe požiadavky OD KR HaZZ Žilina bola poskytnutá pomoc pri čerpaní vody z pivničných priestorov fy COSMO následkom prietrže mračien. Posádka v zložení 1+2 a technikou Rover, čerpadlá Honda sa po ukončení prác vrátila na základňu.
 

     Technický zásah 10.5.2009 od 17,10 do 23,30 

Na základe požiadavky ZB HaZZ v Malackách a po nariadení V-ZB HaZZ v Žiline plk. Ing. Jakubčíka a po následnom odsúhlasení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd - technickú pomoc jednotke zo ZB HaZZ v Malackách, ktorá vykonávala prevoz historickej vojenskej techniky. Pri presune došlo u jednotky z Malaciek k defektom, následkom čoho súprava ťahača s podvalníkom nebola schopná pokračovať na miesto určenia do Piešťan. V areáli ZB HaZZ v Žiline bolo vykonane prelozenie prepravovanej techniky na súpravu domovskej jednotky. Následne bol zahájený presun do Piešťan, pričom podvalník z Malaciek bol ponechaný v Žiline na opravu. Presun prebehol bez problémov a prepravovaná technika bola zložená na mieste určenia. Potom bola jednotka odoslaná do obce Rakovica, kde bol vyzdvihnutý buldozér a ten bol prevezený do obce Chtelnica. Na uvedenom presune sa dohodli velitelia ZB HaZZ zo Zilina a Malaciek, ktorí vyrozumeli OD P HaZZ v Bratislave. Po vyložení buldozéru sa jednotka vrátila na základňu. 

 

    Technický zásah 10.5.2009 od 14,58 do 16,07 

Na základe požiadavky ZB HaZZ v Malackách a nariadení V-ZB HaZZ v Žiline plk. Ing. Jakubčíka a po odsúhlasení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd - technickú pomoc vozidlu T-815 ťahač s podvalníkom, ktorý prepravoval historickú vojenskú techniku a dostal na diaľnici defekt. Jednotka došla na miesto určenia a po dohovore s veliteľom od ZB v Malackách sprevádzala uvedenú súpravu do priestorov ZB v Žiline, pričom zaisťovala požiarny dozor v prípade keby prehriate koleso podvalníka začalo horieť. K vznieteniu pneumatiky nedošlo a jednotka sa spolu so súpravou od ZB v Malackách vrátila na základňu.                                                   

      Požiar lesného porastu 7.5.2009 od 12,03 do 17,30 

Na základe vyžiadania OD KR HaZZ v Žiline a po následnom schválení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k likvidácií následkov lesného požiaru v obci Divina -  Lúky, lokalita Za dolinou. Do samotnej lokality sa technika CAS nedostala z dôvodu neprejazdnej - úzkej komunikácie a preto bola ponechaná v obci. Príslušníci boli nútení presunúť sa na ohnisko požiaroviska po vlastnej osi cca 2 km. V čase presunu boli povolané ďalšie sily a prostriedky (Land Rover a 5 príslušníkov s genfo-vakmi). Land Rover a technika Z OR HaZZ v Žiline PV3S ARS sa po vyššie uvedenej komunikácií priblížila k ohnisku požiaru na vzdialenosť cca 600 m. Z PV3S ARS príslušníci čerpali vodu do genfo-vakov a donášali ju na požiarovisko, kde vykonávali hasebné práce. Po ukončení zásahu sa jednotka presunula k technike a na pokyn veliteľa zásahu sa presunula na základňu.  

    

Požiar lesného porastu 3.5.2009 20,10 – 4.5.2009 6,00 

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina bola vykonaná výpomoc pri likvidácií požiaru porastu veľkej rozlohy, kde hrozilo jeho vniknutie  do blízkeho lesa v Kráľovej Lehote (okr. Liptovský Mikuláš). Hasenie v ťažkom nedostupnom teréne bolo vykonávané Genfo vakmi, lopatami a pod. za zníženej viditeľnosti /tma/ až do ranných hodín a zúčastnilo sa ho 18 príslušníkov z našej jednotky.  

 

Požiar lesného porastu, 28.-30.4.20098, 3.50 (28.4.2009) – 19.30 (30.4.2009)

Na základe požiadavky OD P HaZZ v Bratislave bol vykonaný zásah k likvidácií následkov lesného požiaru v Tatr. Lomnici- Mlynkoch a Kravanoch. Požiadavka bola, aby príslušníci boli na OR HaZZ Poprad prítomní o 7,00. Preto OD vyrozumel vybraných príslušníkov zmeny, aby sa dostavili na základňu o 03,30. V čase od 03,30 do 04,00 doplnili príslušníci techniku potrebnou výzbrojou a výstrojou. Po príjazde sa hlásili na OR HaZZ v Poprade, kde po zasadnutí riadiaceho štábu bola celá skupina odoslaná spolu s domovskou jednotkou k likvidácií požiaru kalamitného dreva a lesného porastu v katastri obce Kravany v ťažko prístupnom horskom teréne. Po likvidácií samotného požiaru bola jednotka okamžite odoslaná na  likvidáciu novovzniknutého požiaru v katastri obce Mlynky neďaleko Tatranskej Lomnice. Na oboch požiaroch plnila jednotka úlohy podľa pokynov veliteľa zásahu z domovskej jednotky a to hlavne pomocou vytvárania dopravného vedenia vody a mnohých variant útočných prúdov "C" a "D".  CAS boli použité na mieste zásahu na diaľkovú a kyvadlovú dopravu vody.

O 11,39 hod. OD P HaZZ vyžiadal nasadenie posíl na likvidáciu ohnísk požiaru v katastri vyššie uvedenej obce Mlynky. Na miesto bola vyslaná druhá skupina, ktorá s 2 ks CAS 32 T-148 a 2 ks PV3S ARS vykonávala diaľkovú a kyvadlovú dopravu vody. Ostatní príslušníci vykonávali obdobné úlohy, ako prvá skupina, ale pri hasebných prácach používali ADP. Terén na požiarovisku bol silno podmáčaný a bažinatý, čo veľmi sťažovalo prácu príslušníkov.  Došlo pritom i k stratám materiálu, konkrétne 2 ks svietidlo Peli na prilbu u npor. Erika Sakalu a ppráp. Branislava Odvahu a jedna prúdnica "C" z CAS 32 T-148. Na technike PV3S ARS došlo pri zásahu k poruche čerpadla a na T-148 CAS 32 poruche štartovania, preto musela byt táto technika stiahnutá a v nasledujúci deň už nezasahovala, resp. bola nahradená inou technikou. Po ukončení prác jednotka nechala na OR HaZZ v Poprade 3 ks techniky a so zvyšnou sa vrátila na základňu. 29.4.2009 bola nasadená jednotka z nastupujúcej zmeny. OD opäť vyrozumel členov o príchode na pracovisko o 03,30. 04.22. hod. vyrazila ďalšia jednotka v zložení 1+16 a 06.30. dorazila na miesto. Jednotka sa presunula na miesto požiaroviska, kde sa rozvinuli 2 ks ARS a zalievali ohniska hadicami D, dopĺňanie techniky uskutočňovala CAS 148 a kyvadlovú dopravu vody prevádzala CAS 815. Po splnení úloh na zásahovom úseku sa jednotka presunula na nový úsek, kde boli rozvinuté nové vedenia, ktorými sa zalievali  ohniská aj za pomoci genfo-vakov. Pri vykonávaní zásahu došlo k poškodeniu ARS - odtrhnutie kardanu, CAS148 - zavzdušnenie palivového systému, CAS 815-poškodenie prevodovky, výstroj automobilov techniky zatiaľ nebolo možné skompletizovať a skontrolovať, nakoľko tento materiál používali aj domáce jednotky. Došlo k zlomeniu držiaku svietidla u ppor. Hrušku. Jednotka sa vrátila na základňu 23.40. OD vyrozumel nastupujúcu 1.zmenu o nástupe na pracovisko 04.15 a striedaní 3.zmeny.               
Tretí deň 30.4.2009 bola striedať ďalšia skupina 17 príslušníkov z prvej zmeny, ktorí sa dostavili do Popradu o 6.45 a po rozdelení veliteľom zásahu sa odobrali do lokality Kežmarského žľabu, kde hasili pomocou Genfo vakov, dopravovali vodu na požiarovisko vozidlami ARS a CAS a hasili jednotlivé ohniská viacerými prúdmi. Vo večerných hodinách sa jednotka po skončení zásahu vrátila na základňu. Ráno pri preberaní techniky v Poprade sa zistilo, že v technike chýbajú hadice B-3 kusy, hadice C-2 kusy. Tie sa údajne pomiešali na požiarovisku s inými zasahujúcimi jednotkami a boli omylom uložené do iných vozidiel a po dohľadaní sa majú odoslať na Zb HaZZ Žilina. O tomto bol urobený záznam na mieste. Ráno bola vykonaná  na  požiarovisku aj oprava kardanu na vozidle PV3S ARS po dodávke náhradných dielov. Pri zásahu boli poškodené aj dva kusy Genfo vakov. Podrobnejšie údaje o celom zásahu sú uvedené v správe o zásahu č.260 miestnej jednotky Poprad.                                                       

  

Požiar lesného porastu,26.4.2009,23.44-02.35 hod

 

Na základe požiadavky KR HaZZ Zilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd jednotky v zložení 1+1 a technika T-815 CAS  k likvidácii následkov   lesného požiaru v obci Zástranie. T-815 zabezpečovala kyvadlovú dopravu vody. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.   

          

Požiar lesného porastu,26.4.2009,14.49-21.20 hod

 

Na základe požiadavky KR HaZZ Zilina a následného chválenia P HaZZ Bratislava bola vyslaná jednotka v zložení 1+1 technika PV3S ARS k likvidácii následkov lesného požiaru v obci Malá Bytča. Po príchode na miesto zásahu veliteľ jednotky nadviazal kontakt s veliteľom zásahu od OR  HaZZ Zilina VHS Bytča, ktorý mu vydal pokyny k lokalizácii a likvidácii požiaru. Jednotka rozvinula D vedenie v dĺžke 160 m a hasila lesný požiar. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu. 

 

Požiar lesného porastu,26.4.2009,14.34-18.45  hod

 

Na základe požiadavky KR HaZZ Zilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bola vyslaná jednotka v zložení 1+1 technika T-148 CAS k likvidácii následkov  lesného požiaru v obci Rajecká Lesná. Po príchode na miesto zásahu veliteľ jednotky nadviazal kontakt s veliteľom zásahu od  OR HaZZ Zilina, ktorý mu vydal pokyny k lokalizácii a likvidácii požiaru.  Jednotka sa napojila C prúdom na existujúce vedenie a hasila lesný porast. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu. 

 

Požiar lesného porastu,26.4.2009, 14.34-22.25  hod

 

Na základe požiadavky KR HaZZ Zilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bola vyslaná jednotka v zložení 1+9 technika T-148 CAS,T-815 CAS, Avia k likvidácii následkov lesného požiaru v obci Horná Mariková. Po príchode na miesto zásahu nadviazal veliteľ jednotky kontakt s veliteľom zásahu od OR HaZZ P. Bystrica, ktorý mu vydal pokyny k lokalizácii a likvidácii požiaru. Jednotka rozvinula dopravne vedenie B v dĺžke 80 m a 3 C útočné prúdy. Zvyšok jednotky hasil   lesný porast pomocou gemfo vakov. Bola vykonávaná aj kyvadlová doprava vody T-815 CAS, ktorá bola doplnená vydrou z vodného zdroja. Po ukončení zásahu sa jednotka  s technikou vrátila na základňu. Počas zásahu došlo k poškodeniu 3 ks B hadíc, 2 ks C hadic,1 ks rozdeľovač  u CAS T-148 nešlo vypnúť náhon čerpadla, preto muselo byť manuálne odpojené. 

        

     Požiar rodinného domu, 21.4.2009, 21.34-23,17hod 

Po príchode na miesto - v obci Budatín -bolo jednotke vel. zásahu nariadené vytvorenie dopravného vedenia na dopĺňanie Cas 32 a Cas 25 hasivom. Po likvidácii požiaru  bola jednotka odoslaná na základňu    

 

Požiar lesného porastu –16.4.2009,16.01-22.15

 

Na základe požiadavky OR HaZZ v Žiline a po odsúhlasení OD P HaZZ v Bratislave  bola jednotka vyslaná k likvidácii následkov lesného požiaru v obci Oščadnica. Na zdolávanie požiaru v ťažko prístupnom horskom teréne si veliteľ zásahu vyžiadal techniku PV3ARS v počte 2 kusy. Po príchode na miesto zásahu nadviazal veliteľ jednotky kontakt s veliteľom zásahu z OR HaZZ v Čadci, ktorý mu následne vydal pokyny k lokalizácii a likvidácii požiaru. Jednotka v spolupráci s ostatnými zasahujúci zložkami vykonávala  hasebné práce pomocou už predtým rozvinutého "C" a "D" vedenia a následne dohášanie menších ohnísk požiaru pomocou ručných postrekovačov. Technika PV3S ARS sa zúčastňovala kyvadlovej dopravy vody na požiarovisko.   Táto technika sa  v uvedenom ťažko prístupnom teréne veľmi dobre osvedčila. Pri zasahovaní v ťažko priechodnom a krovinatom poraste došlo k zlomeniu   držiaku svietidla ochrannej prilby Streamlight 4AA u npor. Ronalda Scholza. Po likvidácii požiaru, ošetrení a zbalení materiálu sa jednotka vrátila na pokyn veliteľa zásahu na základňu.                                 

 

     Previerkové cvičenie, 15.4.2009, 08.31. – 10.30 hod 

Na nariadenie vel. Zb HaZZ Zilina Ing. Jakubčíka bolo vykonané previerkové    cvičenie zamerané na akcieschopnosť enviromentálneho družstva, pripravenosť hasičskej techniky, odb. vedomosti a manuál. zručnosti a iných návykov.  Jednalo sa o únik neznámej chem. látky identifikovanej ako chlór, precvičilo sa aj utesnenie nádrže, zber látky, zrážanie pár v ochr. oblekoch, dekontaminácia osôb a materiálu, ošetrenie a prevoz zraneného... Na záver bolo vykonané vyhodnotenie a návrh na opatrenia. 

 

Požiar –14.4.2009,17.20-20.35 

 Na základe vyžiadania KR HaZZ Zilina a schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd k požiaru v obci Dolný Hričov. Jednotka v zložení 1+4, T-148 CAS 32 a UDS-214 vypomáhala pri hasení a rozoberaní skládky drevnej štiepky. Na mieste už bola jednotka OR HaZZ Zilina ako prvá. Po ukončení zásahu sa jednotka spolu s technikou vrátila na základňu.                                                      

 

      Ekologický zásah – 13.4.2009,16.22-17.38 

Na základe požiadavky KR HaZZ Žilina, po odsúhlasení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd ku obci Teplička nad Váhom. Po príjazde na miesto som sa skontaktoval s pánom ,ktorý spozoroval z cestného mosta na hladine rieky Váh biely pás, ktorý sa tiahol a vytváral súvislý film asi o dĺžke 200m od vyuste so šírkou približne 6 až 7m.Vyust sa nachádza na pravom brehu medzi cestným a železničným mostom. Jednotka vykonala obhliadku vyuste ako aj toku vodnej hladiny z pravého brehu rieky v dĺžke cca 500m,no stopy po neznámej latke už vizuálne spozorovane neboli, čo mohlo byť spôsobené rýchlym rozpustením neznámej látky, či silným tokom rieky po búrke. Daný úsek bol aj naďalej monitorovaný z mosta a taktiež z pravého brehu rieky, pričom ďalší únik nebol vizuálne zaznamenaný. Na miesto  zásahu prišla pani z inšpekcie životného prostredia, ktorá vykonala fotografickú dokumentáciu a vyjadrila sa, že bude neodkladne informovať správcu vodných tokov. Následne sme ukončili zásah a presunuli sme sa na základňu.          

 

 Lesný požiar –13.4.2009,16.02-18.45   

Na požiadanie KR HaZZ Žilina, po odsúhlasení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k lesnému požiaru pri obci Štiavnik. Po príjazde na miesto zásahu jednotka vypomáhala pri likvidácii drobných ohnísk požiaru pomocou ručných postrekovačov v zalesnenom teréne. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.        
                                            

      Požiar budovy pre ubytovanie – 8.4.2009, 19.30  - 03.00

 

Na požiadanie K HaZZ Zilina bola poskytnutá pomoc pri požiari v obci Korňa lokalita Čadca. Technika v zložení PV3 S ARS, Rover a jednotka v počte 1+8.Bolo hasené okolie horiacej chaty za pomoci genfo vakov a rozoberanie konštrukcií. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.  

                                

Technický zásah – práca na vode 7.4.2008 07,56 – 13,23

 

Na základe požiadavky KR HaZZ v Žiline a po následnom odsúhlasení OD P HaZZ v Bratislave vykonala jednotka výjazd k vyhľadaniu utopenej osoby do obce Makov. Po príchode na miesto zásahu bola jednotka rozdelená na 3 skupiny. 1. skupina prehľadávala horný tok rieky Kysuca v obci Makov, druha dolnú časť toku až k obci Vysoká n. Kysucou, 3. skupina od Vysokej n. K. nižšie smerom na Turzovku. Služobní potápači boli nasadení k 1. a 2. skupine a vyhľadávali postihnutého v toku rieky pomocou lana. 3. skupina splavovala tok na gumenom člne a tej sa podarilo aj postihnutého nájsť. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.                                       
                                           

 Technický zásah – dopr. nehoda, 5.4.2009 15,25-17,15

 

Na základe požiadavky OD KR HaZZ Žilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bola poskytnutá výpomoc pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody vozidla Peugeot v obci Povina lokalita Ráztoky. Automobil sa nachádzal v miestnom potoku a hrozil uník phm. Za pomoci AD-20 bol automobil zdvihnutý a postavený na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.     

  

Previerkové požiarne cvičenie, 22.3.2009, 8.36 – 11.00

 

Na nariadenie vel. Zb HaZZ Žilina ing. Jakubčíka bolo vykonané previerkové cvičenie na vodnom diele Žilina, kde úlohou jednotky bolo likvidácia lesného požiaru, precvičiť tvorenia nasávacieho vedenia, dopravného vedenia, doprava vody na miesto požiaru, dodržiavanie zásad bezpečnosti.Po cvičení bolo vykonané vyhodnotenie činnosti a návrhy na opatrenia.

  

Technický zásah – dopr. nehoda, 18.3. 2009 21,10 – 19.3.2009 04,00

 

Na základe požiadavky KR HaZZ Zilina bola poskytnutá pomoc pri dopravnej nehode autobusu v lokalite Michalovo. Technika AD-20, AD-30 1+5 zdvihla autobus z priekopy na komunikáciu vedľa hlavnej cesty E 18. Po skončení zásahu sa jednotka s technikou vrátila na základňu.

                          

 Technický zásah – dopr. nehoda, 18.3. 2009, 13,00 – 16,00 hod

 

Pri návrate AV-15 zo zásahu z Vysokej nad Kysucou bola posádka požiadaná o pomoc pri dopravnej nehode na horskom prechode Makov. Nakoľko bol potrebný k vyslobodeniu kamiónu ďalší žeriav VZ požiadal OD o vyrozumenie P HaZZ a vyslanie potrebného žeriavu. P HaZZ uvedený zásah schválilo. Za pomoci Liebherra a AV-15 bol kamión zdvihnutý na cestnú komunikáciu. Po ukončení zásahu sa technika spolu s posádkou obidvoch vozidiel vrátila na základňu.

                                                                           

Technický zásah – dopr. nehoda, 18.3. 2009, 07,05 – 16,00 hod.

 

Dňa 18.3.2009 na vyžiadanie KR HaZZ Žilina bol uskutočnený výjazd techniky AV-15 1+3 k dopravnej nehode v obci Vysoká nad Kysucou. Kamión sa nachádzal mimo vozovky, musel byť pomocou žeriavu vyložený náklad a následne vytiahnutý na vozovku. Pri návrate na základňu cez horsky prechod Makov bola posádka požiadaná o pomoc pri ďalšej dopravnej nehode kamiónu. VZ sa spojil s OD, ktorý uvedený zásah odobril na P HaZZ Bratislava. Kamión sa nachádzal jednou stranou mimo vozovky, naklonený nad zrazom. Uvedený kamión bolo možné vytiahnuť len za pomoci 2 ks žeriavov. Preto bol po odobrení  P HaZZ privolaný Liebher 1+1. Po ukončení zásahu sa technika spolu s posádkou vrátila na základňu.                                                        

 

Technický zásah – dopr. nehoda, 13.3. 2009, 07.20 -10.45 hod.

 

Na vyzvanie KR HaZZ Žilina bola vykonaná výpomoc OR HaZZ Čadca a to vyslobodenie havarovaného dodávkového vozidla, ktoré bolo opreté na svahu potoka v obci Vychylovka, kde hrozil únik ropných produktov do potoka. Vozidlo zasahujúca jednotka za pomoci autožeriavu vyzdvihla na komunikáciu, kde ho odovzdala miestnej jednotke. 

 

Technický zásah –dopr. nehoda, 10.3.2009, 9.49-11.51 hod

 

Na vyžiadanie Polície Žilina a KR HaZZ Žilina bol po schválení  P HaZZ Bratislava vykonaný technický zásah - vyslobodenie havarovaného vozidla Kia Carnival ZA 869 CI z rieky Rajčianka pri obci Poluvsie. Na pokyn polície bolo vozidlo autožeriavom vyzdvihnuté z rieky, uložené na odstavnú plochu a odovzdané polícii.   

Tech. zásah – dopr. nehoda 6.3.2009 – 13.25 hod

Na základe požiadavky OD KR HaZZ Zilina bola vyslaná jednotka 5 členov a  2ks techniky k dopravnej nehode v obci Čierne okr. Čadca. Po príchode na miesto zásahu už bola prítomna jednotka OR HaZZ Čadca. Mimo vozovky bol zakliesnený kamión s návesom naloženým pieskom medzi dvoma stromami. Pomocou AD 20 a Liebher bol kamión bol vytiahnutý na komunikáciu. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila spať na základňu. Počas zásahu boli poškodená dve laná oko hák priemer 18mm a dĺžka 5 m.

 

     Taktické cvičenie 26.2.2009, 8.00 – 10.15 hod

Taktické cvičenie nariadil veliteľ brigády plk. Ing. Ján Jakubčík.    
Cieľom bolo precvičenie činnosti skupiny záchranárov pri hromadnej akcii - činnosť pri pátraní v lavínovom poli – orientácia v lavín. poli, organizácia činnosti skupiny, vytvorenie úsekov, práca s lavínovými sondami, vyslobodenie vypátranej osoby, vyšetrenie, poskytnutie. pomoci, nácvik úniku z lavín. poľa. Po príchode na určené miesto stretnutia s lavínovými špecialistami bolo zistené, že príslušníci Horskej záchrannej služby boli poverení svojim vedením inými úlohami a ciel cvičenia bez ich prítomnosti nebolo možné naplniť. Snaha spolupráce na regionálnej úrovni bola pozastavená nariadením vedenia HZS.   Po obhliadke miesta predpokladaného zásahu a teoretického oboznámenia cvičiacich s predpokladaným spôsobom vykonávania činnosti v lavínovom poli sa jednotka vrátila na základňu.
            

 

     Ekologický zásah, 21.2.2009

Na základe požiadavky OD KR HaZZ v Ziline a po odsúhlasení OD P HaZZ vykonala jednotka výjazd - ekologicky zásah na železničné nástupište v Čadci, kde podľa hlásenia unikal z cisternového vagóna etán. Keďže vagón bo odpojený a presunutý na Makovske nástupište, jednotka bola odoslaná priamo na toto miesto. Okamžité bol vykonaný prieskum za použitia ADP a bolo zistene že nejde o etán ale o propán-bután, ktorý unikal z ventilu v kvapalnej i plynnej forme. Následné sa dostavili príslušníci zboru protipožiarnej ochrany železníc a spoločné sa začali prace na zamedzení uniku. Najskôr sa ventil, z ktorého uvedená latka unikala utiahol mechanicky, CO však bolo nedostačujúce, preto bola prevedená provizórna oprava za použitia asfaltovej lepiacej pásky a tesniacej pasty PTY 220, čím bol uník latky zastavený. Následné sa jednotka presunula bez problémov na základňu. Pri zásahu bolo spotrebovane tesniacej pasty PTY 220.                                            

  

     Technický zásah- dopravná nehoda 16.2.2009, 16.41 -19.00

Na vyžiadanie KR HaZZ Žilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bol vykonaný výjazd technikou AV-15 s posádkou 1+2 k dopravnej nehode v obci Oščadnica lokalita Dedovka. Technika AV-15 a jej posádka sa práve vracali zo zásahu v obci Staškov, kde boli vyrozumení a následne stiahnutý k uvedenému zásahu. Po príchode na miesto zásahu bolo havarované auto v miestnom potoku ukotvené na laná a za pomoci AV-15 zdvihnuté na cestnú komunikáciu. Na mieste už boli príslušníci PZ a OR HaZZ Čadca. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu.   

 

     Technický zásah – dopravná nehoda 15.2.2009, 23.27 – 16.2009,17.15

Na základe vyžiadania KR HaZZ v Žiline bola vyslaná jednotka k likvidácii následkov dopravnej nehody v obci Staškov, kde došlo k prevráteniu kamiónu do rieky Kysuca. V prvom poradí boli na miesto nehody vyslané 2 žeriavy s posádkami vzápätí bolo vyžiadané aj nasadenie člna a 10 príslušníkov na odpratávanie nákladu šalovacích dielcov z havarovaného vozidla. Po príchode na miesto zásahu veliteľ zásahu od OR HaZZ Čadca rozhodol o ďalšom postupe prác. Neskôr bol odoslaný na miesto i žeriav AV-15 s posádkou. Na druhý deň o 7.35.sa vrátila jednotka Roverom na základňu, pričom žeriavy ostali na mieste. O 8.00.vyrazila na miesto zásahu nastupujúca zmena v zložení 16 členov autobusom Karosa. Jednotka pokračovala vo vykladaní kamiónu, pričom autožeriavy zabezpečovali kamión proti prevráteniu a vykladali materiál z kamiónu. Po vyložení nákladu bol kamión pomocou žeriavov prevrátený na kolesá, odtiahnutý AV-15 cez rieku a odstavený vedľa cestnej komunikácie. Po ukončení prác sa jednotka s technikou vrátila na základňu, okrem AV-15 ktorá bola vyslaná aj s posádkou k ďalšiemu zásahu. Pri prácach došlo k poškodeniu lana navijaku AV-15, poškodeniu 2 ks 5 ton. popruhov na Liebheri, poškodené 1 ks oceľové ručne páčilo a strata 1 ks reflexná vesta.                             

 

   

 

 

 

   

     Technický zásah –zdravotnícka pomoc 14.2.2009, 12.05. – 15.40.

Na vyzvanie OD KR HaZZ (112) bola vykonaná zdravotnícka pomoc – evakuácia, prenesenie chorého občana, ktorý bol transportovaný na nosítkach z terénu, ktorý bol nedostupný pre techniku a bol našimi príslušníkmi nesený v hlbokom snehu cca 4 km k sanitke, kde si ho prevzala zdravotnícka záchranná služba.

 

     Požiar skládky odpadu 5.2.2009, 05.50

Od 5.2.2009 do 12.2.2009. V prvý deň nášho zásahu (Zb HaZZ Žilina) už týždeň horela a tlela skládka odpadu v Pastuchove pri Hlohovci, kde zasahovala miestna  jednotka OR HaZZ Hlohovec so Zb HaZZ Malacky. Od 5.2.2009 do 12.2.2009 boli na pokyn P HaZZ Bratislava vysielaní aj príslušníci Zb HaZZ Žilina a patričná technika, kde naši na mieste obsluhovali miestny buldozer a aj vlastnú techniku.  Úlohou našej jednotky bolo dovážať vodu na požiarovisko, rozhŕňať a zahŕňať zeminou horiaci materiál, dovážať zeminu, vyprosťovať zapadnuté vozidlá. Jednotka sa spravidla vo večerných hodinách vracala na základňu. Celkovo sa vystriedalo pri likvidačných prácach 18 príslušníkov našej brigády a 6 kusov techniky. Pri prácach boli použité aj dýchanie prístroje, najazdilo sa celkovo 2568 km, spotrebovalo sa 979 l nafty, 114 l benzínu a 11 l oleja.

 

     Súčinnostné cvičenie 29.1.2009  5.50 – 15.40 hod.

Na základe ročného plánu Zb HaZZ Žilina bola vykonaná sústredená príprava – cvičenie potápačov. Vykonávalo sa potápanie pod ľadom v priestore zatopeného lomu – časť rieka Kraľovany. Cvičenia sa zúčastnili aj pozvaní hostia z iných zložiek: Polícia Žilina, Piaty pluk špeciálneho určenia Žilina, OR HaZZ Rimavská Sobota, OR HaZZ Martin, SŠPO Žilina - - Pov. Chlmec, OR HaZZ Poprad  Zb HaZZ Humenné. Cvičenie bolo zamerané na vykonávanie potápačskej činnosti v sťažených zimných podmienkach so zameraním na bezpečnosť a prácu potápačov vo dvojici.

 

     Cvičenie 27.1.2009 08,27-09,10

Na pokyn  V-ZB HaZZ bolo vykonané previerkové cvičenie, zamerané na splnenie limitu, kompletnosť výstroja, nasadenie čerpacích prostriedkov a praktickú činnosť s nimi a prieskum v neznámom priestore.  V priestoroch ZB bola nasimulovaná modelová situácia., na ktorej boli precvičené všetky naplánované činnosti. Na záver prebehlo vyhodnotenie a boli navrhnuté opatrenia na zlepšenie niektorých úkonov.

 

     Technický zásah 23.1.2009 3,01 – 12,30

Jednotka previedla výjazd k likvidácií následkov dopravnej nehody zasahujúcej súpravy T-815 8x8 s podvalníkom, na ktorom bol naložený VT55, smerujúcej do obce Kozárovce. Po príchode na miesto zásahu bola uvedená súprava vyslobodená a všetky SaP sa vrátili na základňu. 

 

     Technický zásah 22.1.2009 od23,20 do 23.1. 12,35

Na základe nariadenia OD P HaZZ v Bratislave bola jednotka vyslaná k likvidácií následkov povodní v obci Kozárovce. Ako prvá vyrazila skupina vezúca na podvalníku VT55. O niečo neskôr vyrazila skupina vezúca PTS Presun prebiehal bez problémov až do obce Horná Štubňa, kde došlo k skríženiu prvej súpravy, čo spôsobilo úplne zastavenie premávky. Posádku druhého vozidla po dohovore s OS P HaZZ zastavil OD ešte pred rizikovým úsekom, aby mala možnosť sa otočiť a pokračovať v ceste inou trasou. Po vyhodnotení situácie bolo nariadené posádke druhého vozidla aby sa vrátila na základňu. Posádke prvej súpravy bol vyslaný na pomoc žeriav Liebherr zo ZB a AV-15 z OR HaZZ v B. Bystrici, ktoré skríženú súpravu vyslobodili. 

     Technický zásah 22.1.2009 od 10,16 do 11,35

Jednotka bola vyslaná k likvidácií naplavenín ľadových krýh v potoku Štiavnik v obci Hvozdnica. V prvom poradí bola vyslaná prieskumná skupina, ktorá si mala cestou OD vyžiadať nasadenie SaP. Po ukončení prieskumu sa na miesto dostavili pracovníci Povodia Váhu, ktorý miesto prevzali s tým, že uvedenú situáciu si vyriešia sami vo svojej kompetencii a jednotka sa vrátila na základňu. 

 

     Technický zásah 15.1.2009 od 15,36 do 16, 34

Po príchode na miesto zásahu bolo veliteľovi zásahu oznámené, že v pivničných priestoroch skladu Slovena a.s. cítiť propán-bután, pričom v uplynulý deň sa tam vykonávali práce s použitím tohto plynu. VZ priestory uzavrel, bol vykonaný prieskum. Pri prieskume nebola zistená prítomnosť osôb. Príslušníci priestor dôkladne odvetrali, uzavreli ventily na 2ks p.-b. fľašiach. Po 15 minútach sa opätovne vykonal monitoring s negatívnym výsledkom.

 

     Cvičenie 5.1.2009 od 09.50 do 11.15.

Na základe požiadavky OR HaZZ Zilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava  bol poskytnutý zetor s pluhom na odpratanie snehu v areály OR HaZZ Zilina. Po  ukončení prac sa jednotka s technikou vrátila na základňu.                        

     
     Požiar  01.01.2009 od 02.55 do 01.01 06.54

Na základe požiadavky KR HaZZ Zilina a následného schválenia P HaZZ Bratislava bola poskytnutá pomoc pri likvidácii následkov požiaru chaty v katastri obce Kolárovice. Na mieste už zasahovala jednotka OR HaZZ Žilina, PS Bytča. Naša jednotka doplnila vodu do stroja  s vedením, príslušníci vykonávali likvidačné práce v interiéry chaty  za účelom odstraňovania potencionálnych zdrojov  opätovného horenia. Počas jazdy k zásahu a pri návrate z neho došlo k poruche na CAS 32 T148, nefunkčné redukcie a následný únik oleja. Vozidlo bolo po návrate na základňu vyradené z hotovosti.