Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Zásahy 2020

 Zásahová činnosť  – ZB HaZZ v Žiline v roku 2020

(od najnovších po najstaršie)

 

125. Na vode, Šútovo ,10.7.2020, 20:13 - 23:57 hod.

Jednotka na mieste udalosti zložila člna na vodnú hladinu a v spolupráci s DHZO Sučany prehľadávala s použitím háku miesto na ktorom bola osoba zanorená pod hladinu. Jeden príslušník zasahoval v protipovodňovom obleku prehľadával v okolí brehu. Počas zásahu bolo miesto zanorenia osoby viac krát upresnené svedkami. Na miesto sa dostavila aj potápačská skupina zo ZB HaZZ Žilina. Jeden potápač vykonal ponor pod vodnú hladinu, kde bola osoba nájdená a vytiahnutá na breh. Tu spoločne zo ZB HaZZ Žilina a ZZS sa vykonávala KPR v po dobu 39 minút. Na miesto dorazila aj posádka RLP, kde lekár ukončil resuscitáciu. Telo sme následne člnom prepravili na opačný breh jazera a preniesli na prístupné miesto. Na mieste ostala PZ SR, ktorá čakala na príchod obhliadajúceho lekára. Po zbalení vecných prostriedkov a naložení člna sa jednotka bez zdržania vrátila na základňu. ZB HaZZ Žilina - po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ. Po dohode s VZ a výpovedi svedkov sa určilo pravdepodobne miesto, kde by sa osoba mohla nachádzať. Následne sa dvaja príslušníci ustrojili do potápačského výstroja a zahájili ponor. Priestor sa prehľadával vejárovým spôsobom smerom od otvorenej vodnej plochy k brehu. Asi po 10min bola osoba nájdená, nachádzala sa v hĺbke cca 1,7 m a asi 10 m od brehu jazera. Potápač osobu vytiahol a odovzdal RZP. Ihneď bola zahájená KPR, pri KPR sa postupne striedali príslušníci spolu so záchranármi. Po 39 minútach lekárka ukončila KPR a telo bolo prevezené člnom na druhú stranu jazera. Jednotka následne zbalila vecne prostriedky a vrátila sa na základňu

124. Požiar smetiska, Šuja 10.07.2020, 17:28 - 20:32  hod.

HS Rajec na prvotný zásah použila vysokotlaký prúd. Jednotka vytvorila dopravné vedenie 1x B, rozdeľovač a dva C prúdy. Zasahovalo sa v ADP, z dôvodu silného zadymenia. VZ si vyžiadal ďalšie sily a prostriedky nakoľko sa požiar rozširoval. Ako prvá posilová jednotka prišla DHZO Šuja, ktorá vytvorila miesto na dopĺňanie vody, po príchode DHZO Fačkov jednotka bola poslaná na výpomoc k rybníku. Jednotka ZB HaZZ Žilina bola použitá na kyvadlovú dopravu vody a hasebné práce za použitia ADP. Jednotka zásobovala HS Rajec. Ďalšia jednotka prišla z HS Žilina CAS 30 Iveco Tracker, bola poslaná na opačný koniec požiariska, pretože požiar sa rozširoval na trávnatý porast. Vykonávala aj kyvadlovú dopravu vody. Vytvorila dopravné vedenie a 3x C prúd. Požiar sa naďalej rozširoval tak VZ požiadal o ďalšie sily a prostriedky. Po príchode DHZO Poluvsie  sa pridala na stanovisko k HS Žilina Iveco Tracker. DHZO vykonávalo pomocné a hasebné práce. Ďalšia jednotka, ktorá dorazila bola DHZO Rajecká Lesná, ktorá vykonávala hasebné práce na vrchnej časti smetiska. Vytvorili dopravné vedenie a 2x C prúd. Po príchode poslednej posilovej jednotky HS Žilina T 815 sa jednotka pridala na stanovisko, kde bola DHZO Rajecká Lesná. Jednotky vykonávali aj kyvadlovú dopravu vody. Konateľka smetiska Anna Paulinyová zabezpečila traktor, ktorý prehrabával smetisko. Prehrabané smetisko sa zalievalo a dohášali sa skryté ohniská. Na miesto udalosti sa dostavil aj okresný riaditeľ pplk. Ing. Milan Konárik. Jednotky boli postupne odvolávané, pretože sa nám požiar  podarilo dostať pod kontrolu. Po uhasení bolo požiarisko odovzdané konateľke Anne Paulinyovej. Bol zabezpečený aj dohľad nad požiariskom. Jednotka zbalila vecné prostriedky a odišla na základňu. ZB ZA po príjazde na miesto sa VZ skontaktoval s VZ Rajec a riadil sa jeho pokynmi. Iveco vykonávalo kyvadlovú dopravu vody a dopĺňalo iné CAS. Jednotka zasahovala v ADP a hasila s prúdom C. HS Žilina po príjazde na miesto zásahu horí smetisko. Riadi sa pokynmi veľ. zásahu vytvorené dva C prúdy od Iveco a T7 dopĺňala kyvadlovou dopravou vodu na požiarovisko. Jednotka zasahovala v ADP.

123. Na vode, Strečno, Váh, 10.07.2020, 11:45 – 14:08 hod.

Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a po dohode spustili čln na rieku Váh. Následne sa zasahujúci príslušníci dopravili k miestu, kde bola uviaznutá plť s 13 osobami. Osoby boli postupne prevážané na ľavý breh toku. Keď boli všetky osoby z plte na brehu, príslušníci ich doprevádzali až na miesto (parkovisko), kde bili naložené do vozidiel a odvezené do obce Strečno. Po návrate príslušníkov k plti, bola vyslobodená zo skál a spoločne sa dopravili do obce Nezbudská Lúčka, kde sa naložili člny na prívesy zbalili vecné prostriedky a vrátili sa na základňu. Príslušníci počas zásahu používali ochranné protipovodňové obleky.

122. NL, škvrna na vodnej hladine, Kysucký lieskovec, 10.7.2020, 10:13 – 12:17 hod.

ZB ZA po príjazde na miesto zásahu sa VZ s kontaktoval s VZ KM. Na mieste sa nachádzali, starosta obce Kysucký lieskovec a pracovník životného prostredia. Po konzultácií s VZ  sme použili 2 sorbčné hady s ktorými sme neznámu látku zachytili. Uhynuté ryby boli vytiahnuté z hladiny a odovzdane starostovi.  Po ukončení činnosti jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu

121. NL, prevoz vzoriek COVID 19, Trenčín, 7.7.2020, 16 : 11 – 18 : 15 hod.

Na žiadosť OD IZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 1ks vzorky do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

120. Požiar Brezany, 4.7.2020, 16:10-18:38 hod.

Na žiadosť KOS a po overení na P HaZZ vykonala jednotka výjazd Iveco 1+2. ZB HaZZ Žilina - Jednotka sa po príchode skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vytvorila dopravné vedenie 2B od hydrantu na plnenie CAS 30 Iveco Tracker. Následne jednotka dopĺňala ostatné cisterny, ktoré dodávali vodu na požiarovisko. Ďalej jednotka pomáhala pri hasebných prácach, rozoberaní konštrukcii a dohášaní lokálnych ohnísk. Po ukončení činnosti a po dohode s VZ príslušníci zbalili vecné prostriedky a vrátili sa na základňu

119. Technická pomoc, povodne, Dlhá n. K., 3.7.20, 09:42 – 16:24 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Dlhá nad Kysucou s technikou UDS 214,T 158 sklopka ,1+3. Po príchode na miesto pokračovala v prácach z predchádzajúceho dňa a pomocou ťažkej techniky čistili vodný tok a upchaté priepusty. Po ukončení prác sa jednotka ZB vrátila na základňu.

118. Technická pomoc, zosuv do rieky, Dlhá n. K., 2.7.20, 19:45 – 01:59 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Dlhá nad Kysucou k vybreženej rieke Kysuca a zosuvu svahu s technikou UDS 214, JCB,T 158 sklopka+ príves,1+3. Po príchode na miesto sa skontaktovala so starostom obce a pomocou ťažkej techniky čistili vodný tok a prietokové profily mostov. Po ukončení prác sa jednotka ZB vrátila na základňu.

117. Technická pomoc, čerpanie vody, Čadca, Horelica 86, .7.20, 20:22 – 21:42 hod.

Jednotka vykonávala pomocou čerpadla odčerpávanie vody zatopených vonkajších priestorov. Po skončení odčerpávacích prác jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

116. Technická pomoc, čerpanie vody, Čadca, Pribinová 2, 2.7.20, 20:17 – 20:21 hod.

Jednotka nevykonávala žiadnu činnosť, na mieste sa nachádzali členovia DHZ. Nebola potrebná pomoc príslušníkmi ZB.  Na pokyn službukonajúceho príslušníka ohlasovne požiarov sa presunula na ďalšie miesto.

115. Technická pomoc, čerpanie vody, Čadca, Moyzesová 50, 2.7.20, 19:27 – 20:17 hod.

Jednotka vykonávala pomocou čerpadla odčerpávanie vody zatopených vnútorných priestorov. Po skončení odčerpávacích prác jednotka zbalila vecné prostriedky a na pokyn službukonajúceho príslušníka ohlasovne požiarov sa presunula na ďalšie miesto.

114. Technická pomoc, čerpanie vody, Čadca, Paláriková 48, 2.7.20, 19:20 – 19:26 hod.

Jednotka nevykonávala žiadnu činnosť, na mieste už nebola potrebná pomoc.  Na pokyn službukonajúceho príslušníka ohlasovne požiarov sa presunula na ďalšie miesto.

113. Technická pomoc, čerpanie vody, Čadca – Čadečka, 2.7.20. 18:05 – 19:19 hod.

Na žiadosť OD IZS ZA bol vykonaný výjazd do Čadce – Čadečka. Jednotka vykonávala pomocou čerpadla odčerpávanie vody zatopených vonkajších priestorov. Po skončení odčerpávacích prác jednotka zbalila vecné prostriedky a na pokyn službukonajúceho príslušníka ohlasovne požiarov sa presunula na ďalšie miesto.

112. NL, prevoz vzoriek COVID 19, Trenčín, 2.7.2020, 16:44 – 19:45 hod.

Na žiadosť OD IZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 2 ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

111. Asistencia PZ SR, 1.7.2020, 9.06-21.51 hod.

 Výjazd UDS a JCB k asistencii PZ Poznámky : 1+1 Jednotka sa riadila pokynmi VZ PZ SR

 

110. Utopená osoba, Radôstka 1.7.2020, 17.11-18.43 hod.

Udalosť : TZ - práca pod vodou, Do rybníka spadol muž , 22 ročný pravdepodobne pod vplyvom alkoholu a  nachádza sa pod hladinou , hlboký rybník , prístup dostupný Poznámky : Výjazd HS CA MB Atego (1+3)  - jednotka odvolaná z predošlého výjazdu - požiar vozidla Nissan Navara + čln (1+0) Poznámky : Výjazd HS TER 1A Vario (1+2) HS ZA SAHS MB (1+1) Poznámky : vyslaná ZB ZA potápačská skupina Poznámky : ZB ZA výjazd pot. Sprinter + čln 1+4 Poznámky : ZZS a PZ informovaná Poznámky : 17,24 h VZ - Terchová: jednotka je na mieste jedná sa o rybník, kde je kalná voda, VZ žiada na miesto udalosti vyslať čln Poznámky : Informovaný o ZU RD pplk. Ing. Milan Konárik, pplk. Ing. Stanislav Zdařil a kpt. Ing. Maroš Lajčák Poznámky : 17,47 h VZ: osoba nájdená za pomoci člna - exitus Poznámky : info o ZU plk. Ing. Kapusniak, Ph.D., pplk. JUDr. Repa, pplk. Ing. Kántor, PHaZZ Poznámky : DHZO Radôstka už bola na mieste nakoľko tam mali Taktické cvičenie v počte Iveco Daily (1+4) , vyslali sa sami Poznámky : VZ: miesto odovzdané PZ SR, ktorá počká na obhliadajúceho lekára , jednotka OZÁ Poznámky : psychológ Mgr. Zdenka Matúšková - informovaná + kontakt na VZ HS Čadca mjr. Jozef Slíž a HS Terchová npor. Daniel Mrázik

 

109. DN Dunajov , kamión a 2 oa.1,7.2020 10.24-12.58 hod.

Udalosť : DN,3 autá 1 kamión, zranení, zakliesnení, únik PK Poznámky : Výjazd HS CA MB Atego (1+3) KNM MB Sprinter (1+1) Renault (1+1) Poznámky : PZ a ZZS vyrozumená Poznámky : RD OR HaZZ CA kpt. Mgr. Maroš Lajčák ide na miesto s vozidlom Hyundai (1+0) Poznámky : Vyrozumená NDS Poznámky : VZ: 1 vozidlo je zdemolované 1 osoba exitus, s kamióna vyteká nafta, ide do Kysuce, nádrž je prederavená, predpokladá sa, že mohlo uniknúť cca 400 l ak bola nádrž plná Poznámky : vyslaná ZB ZA na zachytávanie uniknutých PK v rieke Kysuca Poznámky : 10:18 na miesto sa dostavil vedúci OPT CA Poznámky : VZ: jednotka zasahuje pod vysokým napätím - Matra nefunguje. Je potrebná ZB, je tam cca 1/2 nádrže, zranené osoby - 1 exitus, muž, cca 40 rokov, 1 ľahko zranená a vodič kamiónu je v šoku. Kamión bol s návesom, je to poľský kamión, zatiaľ nie je známe, čo viezol.  Mŕtva osoba sa nachádzala Peugeot 308 CA 866 DJ.

Poznámky : SIŽP vyrozumené

Poznámky : RD: kamión prevážal prázdne palety Poznámky : ZBZA jednotka na mieste Poznámky : 10,53 h VZ: RD odchádza na základňu Poznámky : 10,54 h PCA 153 OZÁ Poznámky : VZ: súdny znalec sa dostavil na miesto, jednotka bude potrebovať 1000 l nádrž zo ZB, čln bol poslaný na základňu. cesta je uzavretá, spustená je pre osobnú dopravu Poznámky : 11,15 h MB Atego PZÁ Poznámky : ZBZA Navara a čln sa vrátili na základňu a následne Navara s 1000l nádržou sa vrátila na miesto zásahu Poznámky : info o ZU plk. Ing. Kapusniak, Ph.D., pplk. JUDr. Repa, pplk. Ing. Kántor, PHaZZ Poznámky : VZ: jednotka začína s vystrihovaním mŕtvej osoby, sprejazdnený je 1 JP, ZB pokračuje s prečerpávaním nafty Poznámky : 12,21 h VZ: osoba je vyslobodená z vozidla Poznámky : 12,39 h VZ: 1. vozidlo naložené na odťahovej službe, mŕtva osoba: Jaroslav Majchrák 16.5. 1984 bytom Skalité 437 Poznámky : VZ: upresnenie adresy obete: Skalité 1559, jednotka počká na odťahovú službu MV, uniknuté PK zachytáva správa ciest, Česmad je na mieste a bude odťahovať havarovaný kamión, pod ním sa nachádza väčšie množstvo uniknutých PK.

Poznámky : VZ: druhé havarované vozidlo je naložené na odťahovú službu, jednotka asistuje pri nakladaní kamióna na odťahovú službu Poznámky : info od ZB: jednotka prečerpala 250 l nafty Poznámky : VZ: na miesto sa dostavila pohrebná služba, kamión naložený na Česmad, uniknuté PK boli zasypané, jednotka zbalí vecné prostriedky a ohlási odchod na základňu Poznámky : info psychológ Mgr. Matúšková o udalosti.

 

107. Požiar priemyselnej budovy KNM Rudinská cesta, 28.6 12.56-19.55 hod.

Technika T-107 1+3 Po príchode na miesto zásahu jednotka pracovala na likvidácii požiaru autoservisu podľa pokynov VZ .Po vyžiadaní  VZ  bola vyslaná ďalšia technika Tracker 1+2 a neskôr JCB -1 a Toyota -1.po ukončení zásahu  a návratu na základňu bol vyžiadaný navráť techniky JCB  a Toyota s osádkou naspäť na požiarovisko po ukončení likvidačných prác ja technika vrátila na základňu.

 

106. Technická pomoc, záplavy, Liptovské Sliače, 27.6. 08:28 – 23:32 hod.

Po príchode na miesto zásahu jednotka 1+8 pokračovala v prácach z predchádzajúceho dňa. Pomocou ťažkej techniky UDS 214, JCB,  sklopka Phoenix odpratávala nánosy hliny a skál z cestných komunikácií, ostatní príslušníci odčerpávali vodu zo zatopených pivníc RD čerpadlom 2x VT‑30 a 2x plávajúce čerpadlo. 13:50 si VZ vyžiadal ďalší  Phoenix s posádkou 1+0 a zároveň odoslal späť na základňu techniku Nissan Navara 1+3. Následne bola UDS 214 1+1 na žiadosť OD KOS ZA presunutá do obce Ludrová kde čistili koryto potoka od padnutého panelu, ďalej UDS s posádkou pokračovala do obce Liptovská Osada kde odstránili popadané stromy z potoku a následne do obce Liptovská Lužná, kde vykopali odvodňovací kanál z miestneho ihriska a prehlbovali koryto potoku a čistili ho od nánosov skál a kamenia. Po ukončení prác sa UDS 1+1 vrátila na Liptovské Sliače k ostatným príslušníkom a technike. Po ukončení prác jednotka umývala na mieste zásahu techniku, nakoľko bola veľmi znečistená od blata a nemohla v takom stave ísť po cestnej komunikácii späť na základňu. Po umytí techniky sa jednotka vrátila na základňu.

105. Technická pomoc, záplavy, Partizánska Ľupča, 26.6. 22:33 – 27.6 07:37 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k záplavám v obci Partizánska Ľupča v zložení 1+8 technika Navara, Peugeot Boxer, JCB, UDS-214, Phoenix sklopka. Po príchode na miesto zásahu a následnom rozhodnutí krízového štábu bola technika JCB, UDS 214, T‑158 Phoenix presunutá do obce Liptovské Sliače, zvyšok jednotky zostal na mieste a monitoroval hladinu rieky. V ranných hodinách jednotka s technikou Navara a Peugeot Boxer odišla k prestriedaniu na základňu. Technika JCB, UDS 214, T‑158 Phoenix zostala na mieste.

104. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 22.6.2020, 15:10 – 17:06 hod.

Na žiadosť OD IZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 2 ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

103. Technická pomoc, záplavy, ZB HaZZ Humenné, 20.6.-21.6 2020, 13:39 – 13:39 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ vykonala jednotka 1+3 s technikou UDS 214, Tatra Phoenix + príves ,JCB do obce Humenné ZB HaZZ. Po príchode na miesto jednotka ostala v pohotovosti a v ranných hodinách na základe rozhodnutia krízového štábu sa vrátila na základňu.

102. NL, Trenčín , 19.6.2020 16:06-18:23 hod.

Jednotka vykonala výjazd s technikou Navara 1+1 kde odovzdala vzorky v počte 2ks.

101. Požiar, Oravské podhradie, 19.06.2020 4:22-11:54 hod.

ZB ZA po príjazde namiesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka vykonávala hasebné práce s ADP a rozoberala konštrukciu. Jednotka hasila z rebríka. Peugeot Boxer 1+5 8:42 výjazd na  výmenu zasahujúcich hasičov. Po príjazde namiesto sa jednotka skontaktovala s V ZB ZA. Striedanie  neprebehlo jednotka sa vrátila na ZB ZA.

100. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 18.6.2020, 17:00 – 19:04 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 5 ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

99. Technická pomoc, záplavy, OD Metro, 18.6.2020, 16:28 – 18:59 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k záplavám podjazdu pri OD Metro technikou Toyota LC1+3.

98. Technická pomoc, záplavy, Považský Chlmec -Na Hôrky, 18.6.2020, 16:18 – 19:09 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k záplavám RD v obci Považský Chlmec technikou Peugeot Boxer 1+6.

97. Technická pomoc, záplavy, Bôrická cesta, 18.6.2020, 15:36 – 15:59 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k záplavám podzemných garáží Bôrická cesta technikou Toyota LC1+3.

96. Technická pomoc, záplavy, Považský Chlmec, 18.6.2020, 14:46 – 18:18 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k záplavám RD v obci Považský Chlmec technikou Peugeot Boxer 1+6.

95. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 16.6.2020, 16:00 – 18:09 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 1ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

94. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 15.6.2020, 18:10 – 20:20 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 2ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

93. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 12.6.2020, 14:31 – 16:52 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 3ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

92. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 9.6.2020, 17:00 – 19:24 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 3ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

91. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 8.6.2020, 17:52 – 20:50 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 5ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

90. Požiar bytového domu Krasňany. 7.6.2020 19:45-21:59hod.

Jednotka vykonala výjazd s technikou Setra 1+1. Po príjazdne na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi.

89. Technický zásah, dezinfekcia a zbalenie stanu, 5.6. 2020, 09:49 – 14:33 hod.

Jednotka vykonala výjazd na hraničný prechod Svrčinovec za účelom dezinfekcie a zbalenie stanu. Po príchode na miesto sa dvaja príslušníci obliekli do ochranných oblekov a za použitia ochranných  masiek a motorového postrekovača urobili dezinfekciu stanu. Po ukončení dezinfekcie príslušníci zbalili a naložili stan na vozík. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

88.  NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 3.6, 13:16-15:50hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 1ks. Po odovzdaní sa jednotka vrátila na základňu.

87.  NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 1.6, 18:40-20:30hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 3ks. Po odovzdaní sa jednotka vrátila na základňu.

86. Technická pomoc DN, Horná Štubňa, 31.5.2020, 19:16 – 21:59 hod.

Jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd do obce Horná Štubňa k DN 3 OMV za účelom evakuácie účastníkov DN s technikou Setra 1+1. Nakoľko po príchode na miesto zásahu evakuácia už nebola potrebná jednotka sa vrátila na základňu.

85. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 31.5.2020, 17:26 – 19:47 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 1ks. Po odovzdaní sa jednotka vrátila na základňu.

84. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 30.5.2020, 17:15 – 19:45 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 3ks. Po odovzdaní sa jednotka vrátila na základňu.

83. NL, Rajec, 29.5.2020, 9:47-16:52 hod.

ZB ZA Po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ HS Rajec. Jednotka zasahovala v ADP a v obleku Tyvek. Jednotka vykonala meranie s negatívnym výsledkom. Prášok pozbierali do boxu na prevoz NL a jednotka sa dekontaminovala. Po zbalení vecných prostriedkov bol box s NL naložený do Nissan Navara a za doprovodu PZ bol odvezený na UVZ BB. Výsledok testu NL negatívny. VZ informoval zainteresovaných ľudí, ktorý čakali na MU v Rajci

82. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 28.5.2020, 18:31 – 20:27 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 1ks. Po odovzdaní sa jednotka vrátila na základňu.

81. Technický zásah, COVID-19, 28.5 2020, 08:06 - 11:13 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 do obce Svrčinovec, hraničný priechod. Príslušníci dofúkali stan na hraničnom priechode Svrčinovec a vrátili sa na základňu.

80. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 25.5.2020, 15:52 – 18:11 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 3ks. Po odovzdaní sa jednotka vrátila na základňu.

79. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 24.5.2020, 17:08 – 19:40   hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 1ks. Po odovzdaní sa jednotka vrátila na základňu.

78. Technická pomoc, Svrčinovec 23.5.2020, 08:02 – 10:42 hod.

Jednotka ZB HaZZ Žilina vykonala výjazd na hraničný priechod Svrčinovec s technikou Arocs 1+1, Peugeot Boxer 1+4, kontajner pre dlhodobé zásahy. Po príchode na miesto udalosti jednotka postavila stan a vrátila sa na základňu. Pri zásahu došlo k poškodeniu zásuvky na predlžovacom kábli.

77. Technický zásah, práce pre NAKA, Nitra – Drážovce, 22.5 2020, 23:54 – 23.5.2020 10:37 hod.

Na žiadosť OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka výjazd s technikou LBH 1+1. Príslušníci pomocou vozidla Liebherr nadvihli železný pontón a po vykonaní prác s tým súvisiacich zbalili vecné prostriedky a vrátili sa na základňu

76. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 22.5.2020, 14:20 – 16:47 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 2ks.

75. Požiar lesa, Ochodnica, 21.5.2020, 15:49 – 21:04 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa v katastri obce Ochodnica s príjazdovou cestou cez Kysucké Nové Mesto, s technikou CAS 30T815-7, 1+3, 2x PV3S ARS, 2x 1+1. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vykonávala dopravu vody s CAS 30 a následnú prepravu vozidlami PV3S ARS po požiarovisku a hasenie požiaru existujúcimi prúdmi. Po ukončení prác a na pokyn VZ sa jednotka ZB vrátila na základňu

74. Technická pomoc, Teplička nad Váhom, 20.5.2020, 19:10 – 00:10 hod.

Po vyžiadaní modulu pátrania MUSAR jednotka vykonala výjazd. Po príchode na miesto zásahu sa VZ ZB HaZZ Žilina spojil s VZ OR HaZZ Žilina a spoločne urobili ďalší prieskum. Na miesto zásahu boli povolané tri skupiny psovodov. Nakoľko hrozilo ďalšie zrútenie strešnej konštrukcie, príslušníci nevstupovali do objektu. Následne si čistili prerezávaním prístupovú cestu pre ťažkú techniku. Po ukončení činnosti psovodov a nenájdení osôb pokračovali príslušníci v čistení priestoru a rozoberaní strešnej konštrukcie pomocou JCB. Po rozobratí strešnej konštrukcie a ďalších častí stavby ktoré ohrozovali susedný dom ukončili príslušníci svoju činnosť, zbalili vecné prostriedky a vrátili sa na základňu.

73. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 20.5.2020, 16:18 – 18:50 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 3ks.

72. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 19.5.2020, 14:55 – 17:14 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 2ks.

71. NL, Prevoz vzoriek, Trenčín, 18.5.2020, 14:56 – 17:47 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 2ks.

70. NL Prevoz vzoriek Trenčín, 17.5.2020 17:16-19:01 hod.

Jednotka vykonala výjazd Navara 1+1 na prevoz vzoriek do Trenčína. Počet vzoriek 2ks.

69. NL, Chemická látka RD, Strážov, 16.5.2020, 15:55 – 17:59 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ  Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Strážov technikou Navara, Ekos 1+5. Po príchode na miesto zásahu jednotka zahájila monitoring ovzdušia prístrojmi LCD a MULTIRAY A,B. Postupovala od suterénu až po najvyššie podlažie RD, pričom neboli namerané hodnoty ohrozujúce život, alebo zdravie. Následne bolo vykonané meranie aj v exteriéri, kde sa napájalo kanalizačné potrubie RD na hlavnú pouličnú vetvu, nakoľko ohlasovateľka príslušníkov informovala, že 14.5. bol zápach veľmi intenzívny a dali prepláchnuť kanalizáciu. Pretože ani tu neboli namerané žiadne negatívne hodnoty, jednotka ukončila práce, odovzdala miesto zásahu majiteľom, poučila ich o ďalšom postupe a vrátila sa na základňu.

68. NL. Prevoz vzoriek COVID 19, Trenčín, 16.5.2020, 09:51 – 12:10 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 1ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

67. NL. Prevoz vzoriek COVID 19, Trenčín, 15.5.2020, 13:21 – 15:50 hod.

Na žiadosť OS KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 1ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

66. NL, prevoz vzoriek, Covid 19,NsP Trenčín, 14.5.2020, 17:43 – 19:55 hod.

Na žiadosť OD KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 4ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

65. NL. Prevoz vzoriek COVID 19, Trenčín, 13.5. 2020, 17:17 – 19:20 hod.                                                                      

64. NL prevoz vzoriek, COVID 19 Trenčín 12.5.2020 17:03- 19:41 hod.

Odvoz vzoriek do Trenčína 11ks.

63. NL prevoz vzoriek, COVID 19 Trenčín 11.5.2020 17:50- 19:48 hod.

Odvoz vzoriek do Trenčína 6ks.

62. NL, prevoz vzoriek, Covid 19,NsP Trenčín, 8.5.2020, 18:00 – 20:14

Na žiadosť OD KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do RÚVZ Trenčín Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 1ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

61. NL, Chemická látka, Čadca, 8.5.2020, 15:04 – 18:34 hod.

ZB HaZZ Žilina- po príjazde na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ. Po spresnení situácie dvaja príslušníci v plnej ochrane pristúpili k vozňu s ktorého vytekala látka a umiestnili pod vytekajúce miesto nádoby na zachytávanie nebezpečnej látky. Príslušníci naďalej vykonávali monitoring ovzdušia. Zvýšene hodnoty neboli namerané. Po zabezpečení unikajúcej látky príslušníci aj s vecnými prostriedkami a sudom so zachytenou látkou, prešli dekontamináciou do čistej zóny. Vozeň bol odtiahnutý na odstavnú koľaj do depa kde prebiehalo ochladzovanie vozňa. Zachytená nebezpečná látka bola odovzdaná prepravcovi. Následne jednotka ZB HaZZ Žilina zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

60. NL, prevoz vzoriek, Covid 19,NsP Trenčín, 7.5.2020, 18:05 – 20:09 hod.

Na žiadosť OD KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do obce Trenčín RÚVZ  Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 3ks vzoriek do RÚVZ Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

59. NL, prevoz vzoriek, Covid 19,NsP Trenčín, 4.5.2020, 19:24 – 21:52 hod.

Na žiadosť OD KOS ZZS ZA bol vykonaný výjazd do obce Trenčín NsP Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 3ks vzoriek do NsP Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19.Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila  na základňu.

58. DN, Kamión, Kubíková, 1.5.2020, 10:56 – 15:19 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k DN kamión do obce Kubíková s technikou Kerax 1+2. Príslušníci po príchode na miesto zásahu spolupracovali s domácou jednotkou HS Terchová. Havarované smetiarske vozidlo prerazilo zadnou nápravou obrubu potoku a podvozkom kleslo na cestnú komunikáciu. Postupným nadvihovaním hydraulickou rukou vozidla Kerax a následným podkladaním podvozku drevenými brvnami boli zadné kolesá zdvihnuté na úroveň vozovky a vozidlo následne vytiahnuté na cestnú komunikáciu. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

57. NL, prevoz vzoriek, Covid 19, NsP Trenčín, 30.4.2020, 17:59 – 20:35 hod.

Na žiadosť KOS ZZS ZA  bol vykonaný výjazd do obce Trenčín NsP Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla  1ks vzorky do NsP Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19. Po odovzdaní vzorky pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

56. NL, prevoz vzoriek, Covid 19, NsP Trenčín, 30.4.2020, 12:20 – 15:06 hod.

Na žiadosť KOS ZZS ZA  bol vykonaný výjazd do obce Trenčín NsP Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla  1ks vzorky do NsP Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19. Po odovzdaní vzorky pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

55.Požiar lesa, Rajecké Teplice, 29.4.2020, 08:31-15:22hod.

Jednotka vykonala výjazd k lesnému požiaru s technikou 2x PV3S ARS a Toyota 1+7. Po príjazde na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka pomáhala s vytváraním

dopravného vedenia ďalej príslušníci vykonávali hasebné práce pomocou "D" prúdov. Hasebné práce sa vykonávali aj pomocou jednoduchých hasiacich prostriedkov ako GENFOvaky, sekeromotyky a lopaty. Postupne prechádzali celú plochu požiaroviska dohášali lokálne ohniská. Ďalej príslušníci s technikou PV3S ARS dopĺňali  techniku T - 815 - 7 z HS Rajec celkovo doviezli vodu 9 x 2000 l . Po dohasení požiaru príslušníci zbalili vecné prostriedky a vrátili sa na základňu.

54 . Nebezpečné látky, Covid 19, NsP Trenčín, 28.4.2020, 19:17 – 21:59 hod.

Na žiadosť OD KOS ZA  bol vykonaný výjazd do obce Trenčín NsP Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek. Jednotka previezla 3ks vzoriek do NsP Trenčín na následnú analýzu prítomnosti COVID 19. Po odovzdaní vzoriek pracovníkovi NsP sa vrátila na základňu.

53.Požiar lesa, Rajecké Teplice,28.4.2020,08:13-16:18hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka výjazd k požiaru lesa do obce Rajecké Teplice, s technikou Navara1+3, Peugeot Boxer 1+3. Jednotka pokračovala v hasebných prácach z predchádzajúceho dňa. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

52.Požiar lesa, Rajecké Teplice,27.4.2020,14:07-21:20hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ ZA a po schválení OD P HaZZ BA vykonala jednotka výjazd k požiaru lesa do obce Rajecké Teplice, s technikou Navara1+2,ktorá bola vystriedaná technikou Peugeot Boxer, Polaris 4x41+2 pre ktorý pre poruchu prišla Toyota LC+príves 1+1,CAS30 T815-7 1+2.Jednotka sa riadila pokynmi VZ a po ukončení zásahu, zbalila časť prostriedkov a vrátila sa na základňu.

51. Požiar smetiska, Šuja, 25.4.2020, 13:41 – 19:16 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru smetiska v obci Šuja s technikou CAS 30 T815-7, 1+2. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Dvaja príslušníci vykonávali hasebné práce 1 C prúdom. CAS 30 T‑7 vykonávala kyvadlovú dopravu vody z blízkeho rybníka, celkovo 6x (54000  l). Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

50. Požiar stodoly, Žilina, Rosina, 22.4.2020, 11:56 – 12:02 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru stodoly v obci Rosina s technikou CAS 30 T815-7, 1+3. Jednotka bola stiahnutá na základňu počas presunu VZ.

49. Požiar trávy a lesa, Žilina, Budatín, 21.4.2020, 21:02 – 00:03 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru trávy a lesa v obci Žilina , časť Budatín s technikou Polaris 4x4, 1+2 a CAS 30 T815-7, 1+2. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vykonávali sme hasenie požiaru pomocou hadicového vedenia 8xC a 2xD. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

48. Požiar terasy, Žilina, 20.4.2020 , 14:41 – 16:28 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ  Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru s technikou T815/7 1+3 . Po príjazde namiesto sa jednotka skontaktovala s VZ ZA a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka dohášala ohniská, rozoberala konštrukciu a plnila CASku vodou.

47. Požiar rodinného domu, Terchová, 19.4.2020, 01:02 – 05:57 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ  Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru RD do obce Terchová s technikou CAS 30 IT,1+2 a CAS30 T815-7,1+3. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Príslušníci vykonávali hasebné práce, rozoberanie konštrukcii, dopĺňanie vody. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

46. Požiar lesa Lipovec ( Jánošíkovo ), 18.4.2020, 17:40 – 21:20 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa v obci Lipovec, lokalita Jánošíkovo s technikou Toyota LC, 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a vykonávala hasenie požiaru Genfo vakmi. Po ukončení činnosti a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

45. Požiar lesa, Čremošné, 11.4.2020, 14:32 hod.

Jednotka vykonala výjazd k lesnému požiaru do obce Čremošné s technikou: T815/7 1+2 PV3S 1+1, PV3S 1+1, po konzultácií s OD s prezídia a OD KOS ZA som na výjazd poslal Peugeot Boxer 1+4 s prívesom a s Polarisom 6x6. Do hotovosti boli zvolaný o 16:20 Hama, Lučan. Po príjazde namiesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka vykonávala hasebné prace pomocou jednoduchých hasiacich prostriedkov. Neskôr bolo namiesto vynesený jazierkový systém, ktorý bol rozvinutý 2x jazierko, 2x čerpadlo napájaný z MB unimog. S jazierok boli vytvorené 2 útočné prúdy D pomocou ktorých bol hasený obvod požiaroviska od strany TR. Po uhasení okraju a zabráneniu šíreniu požiaru pokračovali hasebné prace po celej ploche požiaru a dohášané ohniská a pne, kmene stromov. Po dohode s VZ jazierkový systém ostal na mieste. V prácach sa bude pokračovať ráno.

44. Požiar, Fačkov, 11.4.2020, 12:11-12:40 hod.

Jednotka vykonala výjazd k požiaru v obci Fačkov 2XPV3S 1+3 počas jazdy bola jednotka odvolaná

43. Technická pomoc, Žilina, Ferona, 10.4.2020, 09:45 – 11:55 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd technikou Kerax 1+1 do fy Ferona. Po príchode na miesto zásahu jednotka pomocou hydraulickej ruky vozidla Kerax naložila prevrátený vysokozdvižný vozík na vozidlo odťahovej služby MV. Následne sa presunula do opravovní MV Považský Chlmec, kde vysokozdvižný vozík zložila z vozidla odťahovej služby a vrátila sa na základňu.

42. Požiar lesa Nová Bystrica, 8.4.2020, 21:10-00:27

Jednotka zo ZB HaZZ vykonala na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina výjazd na lesný požiar v obci Nová Bystrica, s technikou Polaris 6x6 v počte 1+1. Po príchode na miesto udalosti sa skontaktovala s VZ cez dispozičný mobil, nakoľko na mieste nebola sieť pre RDST MATRA. VZ nariadil, aby technika Polaris 6x6 čakala namieste príjazdu a v prípade potreby, bude techniku vyžadovať a mieste požiaru. Polokalizácii a následnej likvidácii požiaru a po dohode s VZ sa jednotka vrátila na základňu.

41. Požiar lesa, Oščadnica, 7.4.2020, 08:30 – 15:54 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa do obce Oščadnica, časť Laliky s technikou Toyota CAS 6x6 1+3. Po príchode na miesto sa jednotka ZB skontaktovala s VZ, riadila sa jeho pokynmi, vykonávala hasiace práce jednoduchými hasebnými prostriedkami (genfovakmi). Po ukončení prác sa jednotka ZB vrátila na základňu.

Dňa 8.4.2020 vykonala ZB HaZZ prevoz techniky T-148 z OR HaZZ v Čadci do Liptovského Hrádku do sídla firmy GTB a.s. za pomoci MB Arocs 1+1 a prívesu SVAN. Po ukončení prepravy sa príslušníci vrátili spať na základňu ZB HaZZ Žilina.

40. Požiar RD, Raková, 6.4.2020, 22:42 – 06:30 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina bolo vozidlo CAS30 T815-7, 1+1 pri návrate od požiaru v Oščadnici povolané k požiaru RD v obci Raková. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi.  Po ich splnení VZ odoslal jednotku ZB na základňu.

39. Požiar lesa, Považský Chlmec, 6.4.2020, 18:54 – 22:40 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa do obce Považský Chlmec s technikou PV3S ARS, 1+1. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a vykonávala hasiace práce. Po ukončení návrat na základňu.

38.Požiar lesa, Oščadnica, 6.4.2020, 11:13 – 23:00 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k požiaru lesa do obce Oščadnica, časť Ľaliky s technikou CAS 30 T815-7,1+2, PV3S ARS, 1+1, Toyota CAS 6x6,1+3, Toyota LC,4x4, 1príslušník, N. Navara + kalové čerpadlo,1+1. Jednotka ZB vykonávala hasenie požiaru, dopravu vody, dopĺňanie CAS z vodného zdroja. Po ukončení prác sa jednotka ZB vrátila na základňu.

37. Požiar dopravné prostriedky, Višňové 22:07 – 22:33 hod

Na žiadosť OD KOS ZA bola vyslaná technika CAS 30 – T 7 1+3 príslušníkov  k požiaru píly v obci Višňové. Počas cesty na miesto zásahu bola jednotka odvolaná a vrátila sa na základňu ZB HaZZ ZA.

36. Požiar trávy a listnatého lesa, Štiavnik,  5.4.2020 18:24 – 22:35 hod

Na žiadosť OD KOS ZA a po schválení P HaZZ BA  bola vyslaná technika Polaris 6x6, 1+2 príslušníkov a ARS 1+1 príslušníkov na požiar suchej trávy a listnatého lesa do obce Štiavnik. Technika Polaris 6x6 s jednotkou 1+2 sa po príchode na miesto zásahu riadila pokynmi VZ, vykonávala hasebné práce a dohášala lokálne ohniská. Po ukončení hasebných prác a zbalení vecných prostriedkov sa vrátila na základňu ZB HaZZ Za.

Druhé vozidlo ARS ečv – RS792AM sa po ceste na miesto zásahu pokazilo a ostalo nepojazdné. Následne boli vyslaný 2 príslušníci zo základne ZB HAZZ ZA s vozidlami Nissan Navara a MB Arocs s prívesom na naloženie a odtiahnutie nepojazdného vozidla. Po Naložení pokazeného vozidla sa jednotka vrátila na základňu ZB HAZZ ZA.

35. Požiar lesa, Svederník, 4.4.2020 , 16:59-20:32 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Svederník k lesnému požiaru  technikou CAS 30 T815-7, PV3S ARS-2x, Polaris 6 kolka1+8. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Vzhľadom na neprístupný terén vozidlá CAS 30 T‑7 a PV3S ARS ‑ 2x zostali pod hranicou lesa a požiar bol likvidovaný jednoduchými hasebnými prostriedkami (genfovakmi), pričom voda na požiarovisko bola dodávaná vozidlom Polaris 6 kolka. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

34. Požiar lesa, Domaniža 2.4.2020 , 17:55-21:34 hod.

Jednotka vykonala výjazd k lesnému požiaru Polaris 1+2  do Domaniži. Po príjazde na miesto zásahu jednotka sa skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Jednotka dopĺňala genfovaky a za pomoci čerpadla hasila a dohášala ohniská.

33. Požiar lesa, Nesluša, 1.4.2020, 16:07 – 18:01 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Nesluša k lesnému požiaru  technikou CAS 30 T815-7,1+2. Po príchode jednotka zostala na pokyn VZ na rázcestí, kde čakala na jeho ďalšie pokyny. VZ rozhodol, že CAS 30 T‑7 už nie je potrebná, jednotka odchádza na základňu.

32. Technická pomoc, LM, nemocnica, 31.3.2020. 09:20 – 12:55 hod.

Na žiadosť V OPT vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do NsP Liptovský Mikuláš s technikou N. Navara + príves, 1+3, na zbalenie stanu v jej priestoroch, nakoľko je pravdepodobne poškodený a uniká tlak vzduchu. Po príchode na miesto ho jednotka zbalila a naložila na príves. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.

31. Technická pomoc LM nemocnica 30.3.2020, 8:13-10:50 hod.

Jednotka vykonala výjazd s technikou Toyota 6x6. Jednotka po príjazde namiesto poškodený valec zalepila a stan dofúkala.

30. Požiar stavov za RD, Dlhé pole 208, 30.3. 2020, 05:40 – 06:06 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Dlhé pole k požiaru stavov za RD s technikou CAS 30 T815-7,1+2. Počas výjazdu bola technika stiahnutá na základňu OD KOS ZA.

29. Technická pomoc, Covid 19, HNsP Trstená, 27.3.2020, 12:28 – 17:35 hod.

Na žiadosť V OPT ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do HNsP Trstená technikou Scania 6x6 posádka 1+1, Peugeot boxer 1+5. Po príchode na miesto zásahu jednotka postavila stan s vnútorným vybavením a osvetlením pred vchodom HNsP a odovzdala stan vedúcemu pracovníkovi HNsP, zároveň zaškolila pracovníkov nemocnice s manuálom obsluhy a údržby stanu, po ukončení prác zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

28. Technická pomoc, Covid 19, NsP Liptovský Mikuláš, 26.3.2020, 14:50 – 20:28 hod.

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do NsP Liptovský Mikuláš technikou Scania, Peugeot boxer 1+5. Po príchode na miesto zásahu jednotka postavila stan s vnútorným vybavením a osvetlením pred vchodom NsP a odovzdala stan vedúcemu pracovníkovi NsP, zároveň zaškolila pracovníkov nemocnice s manuálom obsluhy a údržby stanu, po ukončení prác zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

27. Požiar stolárskej dielne, Svrčinovec, 24.3. 2020, 12:35 – 20:14 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Svrčinovec k požiaru stolárskej dielne s technikou CAS 30 T815-7,1+3 a CAS 30 IT,1+2. Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi, 4 príslušníci v ADP vykonávali hasebné práce zo zadnej strany. Neskôr rozoberali strešnú konštrukciu. Následne bola povolaná na miesto technika UDS 214,1+1, ktorá bola použitá na rýchlejšie rozoberanie strešnej konštrukcie. Po dohode s VZ sa CAS 30T815-7,1+3 vrátila na základňu. Po ukončení prác sa aj ostatná technika vrátila na základňu.

26. DN technická pomoc vozidlo vo Váhu. 22.3.2020 2:10-4:16

Výjazd pot. Sprinter 1+4 k vozidlu vo Váhu. Po príjazde na miesto sa pot. Skupina ustrojila a vykonala ponor k vozidlu, v ktorom sa nachádzala osoba. Osobu vytiahli na breh a o vozidlo uviazali lano pre jednoduchšie vyhľadanie vozidla. Po dohode s PZ jednotka príde ráno vozidlo vytiahnuť.

pokr. 22.3.2020 5:440 – 08:00hod.

Výjazd Liebherr, 1+1, MB Sprinter, 1+4, Po príchode na miesto, jednotka Zb pomocou vozidla Liebherr vyzdvihla havarované vozidlo s kanála a umiestnila ho mimo vozovku, aby neprekážalo cestnej premávke. Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na základňu.

25.NL Budatín 20.3.2020 11:08 – 12:37 hod

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Budatín k chemickej neznámej latky s technikou MB AKOA a Nisan Navara 1+5. Jednotka odobrala neznámu chemickú latku a dekontaminovala prostredie. Po ukončený prác sa jednotka vrátila na základňu. Nisan Navara 1+1 chemickú latku odviezla do RUVZ v B.B. na expertízu.

24. Požiar  trávy a lesa, Čadca, Žarec, 19.3.2020, 14:28 – 19:55 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Čadca k požiaru trávy a lesa s technikou CAS 30 T815-7, 1+2 a N. Navara+ jazierka +čerpadla Honda 2ks, hadice B, C a D. Jednotka vykonávala hasenie požiaru jazierkovým systémom a Genfo vakmi, robila dopravu vody s CAS. Po ukončení prác a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

23. Technická pomoc, Covid 19, FN s P Žilina, 19.3.2020, 10:00 – 12:01 hod.

Na žiadosť O ZZS a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do FN s P Žilina s technikou N. Navara, 1+3, k výpomoci pri stavbe stanu na príjem možných nakazených. Po vykonaní prác sa jednotka vrátila na základňu.

22. NL. Koronavírus, prevoz vzoriek do RÚVZ Bratislava, 18.3.2020, 18:59 – 23 :32

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava. Počet vzoriek 4

21. NL. Koronavírus, prevoz vzoriek do RÚVZ Bratislava, 16.3.2020, 23:05 – 03:35 hod.

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava. Počet vzoriek 39+3.

20. NL korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava 16.3.2020            00:50 – 04:16 hod.

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava. Počet vzoriek 57

19. NL korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava 15.3.2020           08:04 – 11:31 hod.

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava. Počet vzoriek22

18. NL korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava, 14.3.2020, 18:36 – 22:47 hod.

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava.

17. NL korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava, 14.3.2020, 08:10 – 12:26 hod.

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava.

16. NL, korona, prevoz vzoriek do RÚVZ Bratislava,17:56 – 22:18 hod.

Na žiadosť V OPT ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava.

15. NL asistencia PZ Dubnica nad Váhom prevoz NL do Slovenskej Ľupči ,12.3. 2020 8:19 - 14:40 hod.

Navara príves 1+3 jednotka odviezla NL do skladu v Slovenskej Ľupči

14. Asistencia PZ na hraničnom prechode Makov,  11.3.2020, 10:15 – 01:00 hod. ,12.3.2020, 04:41 – 01:00, 13.3.2020.

Asistencia PZ SR na hraničnom prechode do ČR Makov v súvislosti s koronavírusom.

13. DN autobusu a mikrobusu, Ružomberok, 11.3.2020, 01:07 – 05:25 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k DN autobusu a mikrobusu ( UK ) v obci Ružomberok s technikou Liebherr 1+1, N. Navara 1+1. Jednotka ZB s vozidlom Liebherr nezasahovala a následne bola odoslaná na základňu. Pri nehode boli 2 osoby usmrtené, 1 ťažko zranená, 14 stredne a 16 ľahko zranených.

12. DN, OMV v potoku, Horný Vadičov, 21.2.2020, 13:26 – 16:45 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k DN OMV (auto v potoku ) do obce Horný Vadičov s technikou LBH, 1+1. Po príchode na miesto bolo obhliadkou zistené, že vozidlo nie je poškodené a je na kolesách. Na jeho vytiahnutie bola potrebná traverza z vozidla R- Kerax, ktorý je mimo hotovosť pre poruchu hydrauliky. Po dohode s OD P HaZZ BA jednotka previedla výjazd s týmto vozidlom, 1+1. Po príchode vozidla Kerax na miesto bola použitá traverza a viazacie prostriedky a vozidlo Audi A6 bolo bez poškodenia vyzdvihnuté na vozovku. Po ukončení zásahu, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB vrátila na základňu.

11. NL, Terchová – Vrátna, zápach v reštaurácii, 21.2.2020, 10:54 – 12:45 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Terchová – Vrátna s technikou MB Ecos, 1+2 k zápachu neznámej látky v reštaurácii. Po príchode na miesto jednotka ZB vykonala merania v priestoroch reštaurácie s negatívnym výsledkom. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu

10. DN, Makov, kamión, 19.2.2020, 04:26 – 15:51 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Makov technikou Ekos, Navara  +príves, Toyota LC 1+9. DN kamión mimo cestu, cítiť naftu, bez zranenia, prevážal sypký materiál vo vreciach. Na mieste už zasahovala domáca jednotka HS Turzovka. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Príslušníci posypávali uniknuté phm sorbentom, ktorý následne zberala do igelitových vriec, minulo sa 2 vrecia 100 l sorbentu LITE‑ DRY a 2ks /120 l vrece univerzálneho sorbentu REO AMOS. Jednotka bola v čase medzi 7:30 ‑ 8:00 vystriedaná novo nastupujúcou zmenou (odovzdali si techniku, materiál a oboznámili sa s úlohami). Novo príchodzia jednotka pokračovala v prácach pri odstraňovaní vytečeného phm z priľahlého odvodňovacieho kanála (rigol) v dĺžke cca 50m až po kanál prechádzajúci pod komunikáciou a končiacim v lesnom poraste a ďalej tiekol do lesa v dĺžke cca 80m. V ďalšom úseku už znečistenie zaznamenané nebolo. V čase 08:20 bolo odovzdané velenie veliteľovi zo ZB HaZZ npor. Mgr. Miroslav Kopčan a domáca jednotka sa vrátila na základňu. Príslušníci zároveň čistili cestnú komunikáciu, na ktorej sa tiež nachádzala uniknutá nafta v dĺžke cca 40m. Jednotka následne po vyčistení priestorov odovzdala použitý sorbent s NL zamestnancom správy ciest na likvidáciu. Po príchode ČESMAD sa jednotka spolupodieľala pri postavení ťahača s návesom na cestnú komunikáciu s následným preložením materiálu sódy ( náklad kamióna) na pripravený ťahač ČESMAD s  návesom. Zvyšné vrecia (bag) 1ks/100l) so sódou, ktoré nebolo možné pre poškodenie naložiť zostali na mieste a fy ČESMAD zabezpečila ich odvoz a následnú likvidáciu prostredníctvom externej fy ASA nasledujúci deň, v do obedných hodinách. Miesto zásahu VZ odovzdal vedúcemu pracovníkovi správy ciest, ktorí ďalej pokračovali v úplnom dočistení komunikácie od použitého sorbentu. Havarovaný kamión s návesom a materiálom bol odvezený na záchytné parkovisko ČESMAD Čadca. Po ukončení prác jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu

9. Požiar šopy obec Lodno 7.2.2020 23:11 – 01:11 hod

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Lodno k požiaru šopy s technikou CAS 30t-7 1+2  Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi.

8. Cvičenie NL, Sl. Ľupča 3-7.2.2020 08:00 – 14:53 hod.

Na žiadosť pplk. Gašparíka a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd cvičenie NL do obce Slovenská Ľupča s technikou EKOS, Peugeot 308 1+12. Na úvod zasahujúca jednotka ZB HaZZ Žilina použila zapožičané chemické odevy SARATOGA a vytýčila priestor zásahu. Počas tejto činnosti bol vykonávaný monitoring ovzdušia za pomoci špeciálnych detekčných prístrojov MULTYRAE a LCD. Taktiež bolo pripravené jednoduché dekontaminačné pracovisko. Príslušníci aktívne pomáhali pripravovať súpravy na odber vzoriek chemických látok z prepravných obalov. Následne po odobraní vzoriek do laboratórnych viálok, príslušníci ZB HaZZ vykonávali meranie a identifikáciu vzoriek za pomoci SPEKTROMETRA, pri tejto činnosti, ako aj pri pohybe v zamorenom priestore boli používané na ochranu dýchacích ciest masky CM 6 s ochranným filtrom. Priebežne bol vykonávaný monitoring ovzdušia. Po konečnej dekontaminácii, na pokyn VZ PZ bol zásah ukončený a jednotka sa vrátila na základňu.

7. NL, zber ortuti, Žilina, ul. Varšavská, 28.1.2020, 13:41 – 15:00 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Žilina ul. Varšavská k zberu ortuti pri kontajneri s technikou MB Ecos, 1+1 a N. Navara, 1+3.Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ. Dvaja príslušníci ZB v ADP pomocou jednoduchého náradia dôkladne pozametali ortuť a umiestnili ju do vedra vybaveného plastovou vložkou. Látka bola odovzdaná VZ a následne ju MP Žilina previezla do zberného dvora v Žiline. Po vykonaní zásahu sa jednotka ZB vrátila na základňu

6. DN, Ružomberok, Likavka, dodávka v rieke Váh, 28.1.2020, 02:15 – 07:43 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k DN dodávky do obce Likavka s technikou Liebherr 1+1 a N. Navara 1+1. Po príchode na miesto sa príslušníci ZB skontaktovali s VZ. Následne sa dvaja príslušníci obliekli do povodňových oblekov a spolu s príslušníkmi HaZZ RK vykladali tovar z havarovaného vozidla. Po vyložení tovaru vyzdvihli vozidlo z koryta rieky Váh na vozovku pomocou žeriavu Liebherr. Po ukončení prác, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB vrátila na základňu.

5. Nebezpečné látky, Teplička nad Váhom, 13:15 – 17:55 hod.

ZB HaZZ Žilina - Jednotka vykonala zásah s technikov MB Atego EKOS v počte 1+2 a Nissan Navara v počte 1+2 do obce Teplička n. Váhom na miestnu poštu, kde bola nahlásená obálka s podozrivým obsahom. Príslušníci sa po príjazde na miesto udalosti skontaktovali s VZ, obliekli sa do ochranných odevov, postavili dekontaminačné stanovisko a išli do priestorov pošty odobrať podozrivú obálku. Obálka bola podrobená analýze na prítomnosť radiácie, zvýšená hodnota radiácie nebola zistená, následne bola vložená do vreca a následne do hermeticky uzavretého suda. Priestor, kde bola obálka uložená, v priestore pošty, bol taktiež dekontaminovaný. Následne boli dekontaminovaní príslušníci s vecnými prostriedkami. Sud s podozrivou obálkou bol uložený do techniky Nissan Navara aj spolu s použitými vecnými prostriedkami a príslušníci odišli na základňu, kde boli vyložené použité vecné prostriedky a aj príslušník nrtm. Ing. Michal Rybárik. Následne za doprovodu PZ SR, bol obsah suda odvezený na RÚVZ BB. Po ukončení činnosti príslušníci zbalili vecné prostriedky a vrátili sa na základňu aj s MB Atego EKOS. Príslušníci odovzdali neznámu látku na RUVZ Banská Bystrica a vrátili sa na základňu ZB HaZZ Za. Výsledky budú zaslané e-mailom.

4. Požiar RD, Štiavnik, 26.1.2020, 06:35 – 10:22 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Štiavnik s technikou CAS 30 T-7, 1+3, k požiaru RD. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Príslušníci robili otvory do strešnej krytiny a cez ne hasili RD, zároveň odvetrávali vnútorné priestory pretlakovými ventilátormi za použitia ADP. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.

3. Technický zásah, Divina, 13.1.2020, 17:44 – 20:02 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina ( USAR team ) výjazd do obce Divina s technikou R Kerax, 1+2 a MB Arocs, 1+1 na zabezpečenie požiarom poškodených nosných trámov v strope RD. Jednotka po prieskume a dohovore s VZ vyrobila z privezených hranolov podpornú konštrukciu a podoprela poškodené trámy. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB HaZZ Žilina vrátila na základňu.

2. NL, Oslany 6.1.2020, 10:25-16:07hod.

Na žiadosť OD P HaZZ vykonala jednotka výjazd Navara 1+1 do Oslan, jednalo sa o odvoz NL do BA na Úrad verejného zdravotníctva SR. Po odvezení NL sa jednotka vrátila na základňu.

1. NL, Žilina - Višňové, 2.1.2020, 10:35 – 17:22 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala   jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd do obce Višňové technikou MB Ekos, Navara 1+4 preveriť prítomnosť NL v RD.Na mieste sa už nachádzala jednotka OR HaZZ Žilina, ktorá vykonávala merania prístrojom x‑am. Po príchode na miesto zásahu jednotka vykonala monitorovanie ovzdušia v RD prístrojom Multirae A a Multirae B a LCD s negatívnym výsledkom ( hodnoty sú uvedené nižšie, v správe HS Žilina). Za účelom odvozu vzoriek materiálu do KCHL bola na miesto zásahu povolaná technika Navara 1+1. VZ nakoniec povolal pracovníkov KCHL, ktorý po príchode na miesto vykonali vlastné merania svojimi prístrojmi aj prístrojmi ZB HaZZ ZA s opätovným negatívnym výsledkom. Následne pracovníci KCHL odobrali vzorky vnútorného ovzdušia, omietok a podlahy, za účelom ďalšieho rozboru.  Po ukončení zásahu VZ odovzdal RD majiteľovi, v RD sa počas zásahu okrem majiteľa, príslušníkov HaZZ a pracovníkov KCHL nik iný nenachádzal. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.