Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Zásahy 2020

Zásahová činnosť Záchrannej brigády HaZZ v Žiline v roku 2020

________________________________________________________________________

 

21.  NL-Koronavírus, prevoz vzoriek do RÚVZ Bratislava,

16.3.2020, 23:05 – 03:35 hod.

Na žiadosť V OPT Zb HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava. Počet vzoriek 39+3.

20. NL - korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava,

16.3.2020, 00:50 – 04:16 hod.

Na žiadosť V OPT ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava. Počet vzoriek 57

19. NL korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava,

 15.3.2020, 08:04 – 11:31 hod.

Na žiadosť V OPT ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava. Počet vzoriek22

18.  NL- korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava,

14.3.2020, 18:36 – 22:47 hod.

Na žiadosť V OPT ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava.

17.  NL -korona, prevoz biologického materiálu do RÚVZ Bratislava,

14.3.2020, 08:10 – 12:26 hod.

Na žiadosť V OPT ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava.

16.  NL, korona, prevoz vzoriek do RÚVZ Bratislava,

17:56 – 22:18 hod.

Na žiadosť V OPT ZB HaZZ bol vykonaný výjazd do obce Bratislava Navara 1+1 za účelom dovozu biologických vzoriek do RÚVZ Bratislava.

15.  NL - asistencia PZ Dubnica nad Váhom prevoz NL do Slovenskej Ľupči ,

12.3. 2020 8:19 - 14:40 hod.

Navara príves 1+3 jednotka odviezla NL do skladu v Slovenskej Ľupči

14. Asistencia PZ na hraničnom prechode Makov 

11.3, 202010:15 – 01:00hod.,  12.3.2020, 04:41 – 01:00, 13.3.2020.

Asistencia PZ SR na hraničnom prechode do ČR Makov v súvislosti s koronavírusom.

13. DN autobusu a mikrobusu, Ružomberok,

11.3.2020, 01:07 – 05:25 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k DN autobusu a mikrobusu ( UK ) v obci Ružomberok s technikou Liebherr 1+1, N. Navara 1+1. Jednotka ZB s vozidlom Liebherr nezasahovala a následne bola odoslaná na základňu. Pri nehode boli 2 osoby usmrtené, 1 ťažko zranená, 14 stredne a 16 ľahko zranených.

12. DN, OMV v potoku, Horný Vadičov,

21.2.2020, 13:26 – 16:45 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka ZB HaZZ Žilina výjazd k DN OMV (auto v potoku ) do obce Horný Vadičov s technikou LBH, 1+1. Po príchode na miesto bolo obhliadkou zistené, že vozidlo nie je poškodené a je na kolesách. Na jeho vytiahnutie bola potrebná traverza z vozidla R- Kerax, ktorý je mimo hotovosť pre poruchu hydrauliky. Po dohode s OD P HaZZ BA jednotka previedla výjazd s týmto vozidlom, 1+1. Po príchode vozidla Kerax na miesto bola použitá traverza a viazacie prostriedky a vozidlo Audi A6 bolo bez poškodenia vyzdvihnuté na vozovku. Po ukončení zásahu, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka ZB vrátila na základňu.

11. NL, Terchová – Vrátna, zápach v reštaurácii,

21.2.2020, 10:54 – 12:45 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Terchová – Vrátna s technikou MB Ecos, 1+2 k zápachu neznámej látky v reštaurácii. Po príchode na miesto jednotka ZB vykonala merania v priestoroch reštaurácie s negatívnym výsledkom. Po ukončení zásahu sa jednotka vrátila na základňu.

10. DN, Makov, kamión, 19.2.2020,

04:26 – 15:51 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Makov technikou Ekos, Navara  +príves, Toyota LC 1+9. DN kamión mimo cestu, cítiť naftu, bez zranenia, prevážal sypký materiál vo vreciach. Na mieste už zasahovala domáca jednotka HS Turzovka. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka

9. Požiar šopy obec Lodno

7.2.2020 23:11 – 01:11 hod

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Lodno k požiaru šopy s technikou CAS 30t-7 1+2  Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi.

8. Cvičenie NL, Slov. Ľupča

3-7.2.2020 08:00 – 14:53 hod.

Na žiadosť pplk. Gašparíka a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd cvičenie NL do obce Slovenská Ľupča s technikou EKOS, Peugeot 308 1+12. Na úvod zasahujúca jednotka ZB HaZZ Žilina použila zapožičané chemické odevy SARATOGA a vytýčila priestor zásahu. Počas tejto činnosti bol vykonávaný monitoring ovzdušia za pomoci špeciálnych detekčných prístrojov MULTYRAE a LCD. Taktiež bolo pripravené jednoduché dekontaminačné pracovisko. Príslušníci aktívne pomáhali pripravovať súpravy na odber vzoriek chemických látok z prepravných obalov. Následne po odobraní vzoriek do laboratórnych viálok, príslušníci ZB HaZZ vykonávali meranie a identifikáciu vzoriek za pomoci SPEKTROMETRA, pri tejto činnosti, ako aj pri pohybe v zamorenom priestore boli používané na ochranu dýchacích ciest masky CM 6 s ochranným filtrom. Priebežne bol vykonávaný monitoring ovzdušia. Po konečnej dekontaminácii, na pokyn VZ PZ bol zásah ukončený a jednotka sa vrátila na základňu.

7. NL, zber ortuti, Žilina, ul. Varšavská,

28.1.2020, 13:41 – 15:00 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Žilina ul. Varšavská k zberu ortuti pri kontajneri s technikou MB Ecos, 1+1 a N. Navara, 1+3.Po príchode na miesto sa jednotka skontaktovala s VZ. Dvaja príslušníci Zb v ADP pomocou jednoduchého náradia dôkladne pozametali ortuť a umiestnili ju do vedra vybaveného plastovou vložkou. Látka bola odovzdaná VZ a následne ju MP Žilina previezla do zberného dvora v Žiline. Po vykonaní zásahu sa jednotka Zb vrátila na základňu.

6. DN, Ružomberok, Likavka, dodávka v rieke Váh,

28.1.2020, 02:15 – 07:43 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd k DN dodávky do obce Likavka s technikou Liebherr 1+1 a N. Navara 1+1. Po príchode na miesto sa príslušníci Zb skontaktovali s VZ. Následne sa dvaja príslušníci obliekli do povodňových oblekov a spolu s príslušníkmi HaZZ RK vykladali tovar z havarovaného vozidla. Po vyložení tovaru vyzdvihli vozidlo z koryta rieky Váh na vozovku pomocou žeriavu Liebherr. Po ukončení prác, zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb vrátila na základňu.

5. Nebezpečné látky, Teplička nad Váhom,

27.1.2020, 13:15 – 17:55 hod.

ZB HaZZ Žilina - Jednotka vykonala zásah s technikov MB Atego EKOS v počte 1+2 a Nissan Navara v počte 1+2 do obce Teplička n. Váhom na miestnu poštu, kde bola nahlásená obálka s podozrivým obsahom. Príslušníci sa po príjazde na miesto udalosti skontaktovali s VZ, obliekli sa do ochranných odevov, postavili dekontaminačné stanovisko a išli do priestorov pošty odobrať podozrivú obálku. Obálka bola podrobená analýze na prítomnosť radiácie, zvýšená hodnota radiácie nebola zistená, následne bola vložená do vreca a následne do hermeticky uzavretého suda. Priestor, kde bola obálka uložená, v priestore pošty, bol taktiež dekontaminovaný. Následne boli dekontaminovaní príslušníci s vecnými prostriedkami. Sud s podozrivou obálkou bol uložený do techniky Nissan Navara aj spolu s použitými vecnými prostriedkami a príslušníci odišli na základňu, kde boli vyložené použité vecné prostriedky a aj príslušník nrtm. Ing. Michal Rybárik. Následne za doprovodu PZ SR, bol obsah suda odvezený na RÚVZ BB. Po ukončení činnosti príslušníci zbalili vecné prostriedky a vrátili sa na základňu aj s MB Atego EKOS. Príslušníci odovzdali neznámu látku na RUVZ Banská Bystrica a vrátili sa na základňu ZB HaZZ Za. Výsledky budú zaslané e-mailom.

4. Požiar RD, Štiavnik,

26.1.2020, 06:35 – 10:22 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Štiavnik s technikou CAS 30 T-7, 1+3, k požiaru RD. Po príchode na miesto zásahu sa jednotka skontaktovala s VZ a riadila sa jeho pokynmi. Príslušníci robili otvory do strešnej krytiny a cez ne hasili RD, zároveň odvetrávali vnútorné priestory pretlakovými ventilátormi za použitia ADP. Po ukončení zásahu jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu

3. Technický zásah, Divina,

13.1.2020, 17:44 – 20:02 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina a po schválení OD P HaZZ Bratislava vykonala jednotka Zb HaZZ Žilina ( USAR team ) výjazd do obce Divina s technikou R Kerax, 1+2 a MB Arocs, 1+1 na zabezpečenie požiarom poškodených nosných trámov v strope RD. Jednotka po prieskume a dohovore s VZ vyrobila z privezených hranolov podpornú konštrukciu a podoprela poškodené trámy. Po ukončení zásahu a zbalení vecných prostriedkov sa jednotka Zb HaZZ Žilina vrátila na základňu.

2. NL, Oslany

6.1.2020, 10:25-16:07hod.

Na žiadosť OD P HaZZ vykonala jednotka výjazd Navara 1+1 do Oslan, jednalo sa o odvoz NL do BA na Úrad verejného zdravotníctva SR. Po odvezení NL sa jednotka vrátila na základňu.

1. NL, Žilina - Višňové,

2.1.2020, 10:35 – 17:22 hod.

Na žiadosť OD KOS HaZZ Žilina vykonala   jednotka Zb HaZZ Žilina výjazd do obce Višňové technikou MB Ekos, Navara 1+4 preveriť prítomnosť NL v RD.Na mieste sa už nachádzala jednotka OR HaZZ Žilina, ktorá vykonávala merania prístrojom x‑am. Po príchode na miesto zásahu jednotka vykonala monitorovanie ovzdušia v RD prístrojom Multirae A a Multirae B a LCD s negatívnym výsledkom ( hodnoty sú uvedené nižšie, v správe HS Žilina). Za účelom odvozu vzoriek materiálu do KCHL bola na miesto zásahu povolaná technika Navara 1+1. VZ nakoniec povolal pracovníkov KCHL, ktorý po príchode na miesto vykonali vlastné merania svojimi prístrojmi aj prístrojmi Zb HaZZ ZA s opätovným negatívnym výsledkom. Následne pracovníci KCHL odobrali vzorky vnútorného ovzdušia, omietok a podlahy, za účelom ďalšieho rozboru.  Po ukončení zásahu VZ odovzdal RD majiteľovi, v RD sa počas zásahu okrem majiteľa, príslušníkov HaZZ a pracovníkov KCHL nik iný nenachádzal. Jednotka zbalila vecné prostriedky a vrátila sa na základňu.