Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov /CESDaP/

Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (CESDaP) je informačný systém, prostredníctvom ktorého bude zabezpečená evidencia pohľadávok z rozhodovacej činnosti správnych orgánov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane orgánov miestnej štátnej správy, ktorých výkon rozhodnutia vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 zákona  č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Tento informačný systém súčasne plní úlohu evidencie priestupkov a iných správnych deliktov, ako vyplýva napríklad z ustanovenia § 89a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktoré patria do odvetvovej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Informačný systém je v produkčnej prevádzke od 01. 03. 2016.

Počas prechodného obdobia od 1.3. do 31.8.2016 budú postupne migrované integrácie z pôvodného systému USEP (Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) do CESDaP-u. Po získaní prístupových práv do CESDaP-u je potrebné evidovať priestupky len v tomto systéme, aby nedochádzalo k duplicitnému evidovaniu priestupkov.

Pristupujúce inštitúcie rozdeľujeme do 2 kategórií:

 • štátne orgány:
  • orgány štátnej správy,
  • prokuratúra
  • justičné orgány /súdy/
 • orgány samosprávy: 
  • obce
  • obecné polície.

Podľa typu inštitúcie sú definované povolené spôsoby pripojenia, viac informácií v technických detailoch.

Forma prístupu do CESDaP-u môže byť:

 • webová aplikácia s možnosťou lustrácie a zápisu priestupkov (riadené oprávneniami konkrétneho používateľa),
 • webové služby, samostatne pre lustráciu a zápis priestupku, v tomto prípade je možnosť integrovať funkcionalitu do aplikácie tretej strany.

Ako získať prístup k webovej aplikácii, službám je podrobnejšie popísané v v záložkách:

 • Proces získania prístupu
  a
 • Technické informácie

kde si stiahnete aj príslušnú dokumentáciu a žiadosti.