Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov pre oblasť CBRNE hrozieb

06. 12. 2018

Dňa 17.12.2018 o 09.30 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov pre oblasť CBRNE hrozieb.

1. Otvorenie
2. Oboznámenie členov skupiny so závermi Hodnotiacej správy a s návrhom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru na implementáciu doručených odporúčaní
3. Participácia kompetentných subjektov pri vzdelávaní policajtov z dôvodu organizačných zmien Policajného zboru v oblasti boja proti CBRNE trestnej činnosti
4. Rôzne
5. Záver

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy