Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality

22. 06. 2018

Dňa 27. 06.2018 o 09.30 h v zasadacej miestnosti na 2. Poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie podskupiny pre oblasť CITES, „Wildlife Crime“ a „Bird Crime“ multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality. Predmetom zasadania bude plnenie Národného akčného plánu SR 2014-2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, schváleného uznesením vlády SR č. 694/2013.

Program:
1. Vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014-2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
2. Predstavenie návrhu „Akčného plánu pre boj s „Wildlife Crime“ spracovaného pracovnou skupinou.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy