Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality

17. 12. 2018

Dňa 20.12.2018 o 13.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej kriminality - pracovné rokovanie podskupiny pre oblasť CITES, „Wildlife Crime“ a „Bird Crime“.

Program:

1.Otvorenie
2.Vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014-2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.V rámci tohto bodu sa od zástupcov očakáva krátky príspevok o plnení relevantných bodov akčného plánu v ich pôsobnosti v maximálnom rozsahu 10 minút.
3. Diskusia
4. Záver

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy