Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Zasadnutie národnej expertnej skupiny na elimináciu environmentálnej kriminality

28. 05. 2019

Dňa 12. 06. 2019 o 09.00 h v zasadacej miestnosti národnej kriminálnej agentúry na 5. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska č. 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny na elimináciu environmentálnej kriminality.
Predmetom rokovania bude vyhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti výkonu kontrolnej činnosti pri preverovaní podozrení z protiprávnej činnosti týrania zvierat alebo zanedbania starostlivosti o zvieratá. Súčasne bude predmetom rokovania navrhnutie riešení pre zmenu súčasnej situácie najmä v oblasti dôsledného využívania oprávnení vyplývajúcich z ustanovení príslušných právnych predpisov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby zástupcovia štátnych orgánov, ktoré v tejto oblasti majú kompetencie (najmä veterinárne správy, Slovenská inšpekcia životného prostredia a polícia) pripravili stručnú informáciu o skúsenostiach, nedostatkoch a problémoch, zistených pri plnení svojich úloh v rámci kontrolnej činnosti, resp. dokumentovania prípadov protiprávnej činnosti páchanej na zvieratách, resp. v súvislosti s nimi, spojených so vstupom do miest, kde sú tieto zvieratá chované.
Cieľom zasadnutia bude dosiahnutie spoločných záverov, ktoré budú podkladom pre zjednotenie postupu štátnych orgánov presadzujúcich právo v tejto oblasti tak, aby mohla byť ich následná činnosti upravená spoločným usmernením alebo iným interným aktom riadenia a bol dosiahnutý priaznivý stav pri eliminovaní tohto druhu protiprávneho konania.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy