Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Zasadnutie národnej expertnej skupiny na elimináciu environmentálnej kriminality

24. 06. 2019

Dňa 27. 06. 2019  o 13.30 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny na elimináciu environmentálnej kriminality. Programom rokovania bude vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014 – 2019 na presadzovanie a uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. V rámci tohto bodu sa od zástupcov očakáva krátky príspevok o plnení relevantných bodov akčného plánu v ich pôsobnosti v maximálnom rozsahu 10 minút.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy