Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Zasadnutie národnej expertnej skupiny na elimináciu environmentálnej kriminality

26. 06. 2019

Dňa 04. 07. 2019  o 09.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny na elimináciu environmentálnej kriminality.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Ochrana chránených druhov rastlín a živočíchov
3. Informácia o skúsenostiach s danou problematikou od zástupcov pozvaných subjektov a inštitúcií
4. Príprava stratégie vykonania spoločných kontrol zúčastnených štátnych inštitúcií v zoologických záhradách, kontaktných zoo a iných zariadeniach, v ktorých sú chované chránené druhy živočíchov alebo pestované chránené druhy rastlín, ako aj na vykonávanie kontrol na obchodných veľtrhoch, kde sa chránené rastliny alebo živočíchy predávajú, u sprostredkovateľov takýchto obchodov či samotných chovateľov v poslednej tretine roku 2019 s cieľom  dosiahnutia konsenzu v sledovanej oblasti a vytypovanie kontrolovaných subjektov
5. Diskusia
6. Záver

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy