Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2024, štvrtok
 

Zasadnutie národnej expertnej skupiny na riešenie problematiky v oblasti bezpilotných prostriedkov

21. 05. 2019

Dňa 19. 06. 2019  o 09.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny na riešenie problematiky v oblasti bezpilotných prostriedkov.

  1. Otvorenie
  2. Národná legislatíva, návrh na zavedenie objektívnej zodpovednosti na držiteľov UAV (v praxi to znamená, že ak je priestupok spoľahlivo zistený, zadokumentovaný technickými prostriedkami z ktorého je nepochybne isté, že priestupok bol spáchaný konkrétnym UAV, štátny orgán bez ďalšieho konania vydá držiteľovi UAV rozkaz o uložení pokuty za správny delikt. Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností zákona, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšieho postihnuteľného porušenia povinnosti).
  3. Detekcia UAV – definovanie objektov, ktoré treba chrániť (bezletové zóny).
  4. Štátne UAV – frekvencie, oznamovanie letov, odpovedač,...
  5. Stratégia – vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR návrh ochrany pred útokmi bezpilotných prostriedkov na prvky kritickej infraštruktúry, ochrany súkromia, neoprávneného monitorovania objektov štátneho záujmu, nedovoleného prekročenia štátnej hranice alebo narušenia bezletových zón SR.
  6. Súčasné technické prostriedky na detekciu a elimináciu v štátnej správe – informácia.
  7. Diskusia
  8. Záver

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy