Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Zasadnutie národnej expertnej skupiny na riešenie problematiky v oblasti bezpilotných prostriedkov

14. 10. 2019

Dňa 08.11.2019 o 09.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny na riešenie problematiky v oblasti bezpilotných prostriedkov.

Program:
1.  Otvorenie
2.  Povinná registrácia držiteľa civilného bezpilotného lietadla buď u predajcu alebo elektronickou formou na stránke štátnej organizácie
3.  Povinná registrácia štátneho bezpilotného lietadla v jednom registri okrem vojenských bezpilotných lietadiel
4.  Zavedenie objektívnej zodpovednosti na držiteľa bezpilotného lietadla v rámci trestnoprávnej roviny
5.  Vytvorenie dvoch systémov riadenia prevádzky civilných a štátnych bezpilotných lietadiel (Unmanned Traffic Managment- UTM) a povinnosť držiteľa/prevádzkovateľa registrovať svoj letový plán     
     v tomto systéme a zodpovednosť držiteľa /prevádzkovateľa za jeho dodržiavanie. Riešenie vzájomnej koordinácie týchto systémov
6.  Zadefinovanie počtu a lokácie chránených objektov v rámci Slovenska za štátne organizácie
7.  Návrh obmedzenia prevádzky bezpilotných prostriedkov, z hľadiska bezpečnosti štátu až po krajné riešenie zákazu prevádzky na území Slovenska
8.  Príprava novej legislatívy v gescii Dopravného úradu k prevádzke bezpilotných prostriedkov nad územím Slovenska
9.  Definovanie pravidiel oznamovacej povinnosť v rámci preletov nad objektmi osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov
10.Diskusia
11.Záver

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy