Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

Zasadnutie národnej expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia

21. 08. 2020

Dňa 17. 09. 2020  o 09.30 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia.

Program:

1. Otvorenie
2. Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024 v oblasti diváckeho násilia
3. Správa o činnosti na úseku diváckeho násilia za rok 2019
4. Informácia k Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach č. CETS 2018
5. Vplyv pandémie COVID 19 na verejné športové podujatia
6. Rôzne
7. Záver 


 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy