Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Aktuálne informácie


:


Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov pre oblasť CBRNE hrozieb
06. 12. 2018

Dňa 17.12.2018 o 09.30 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov pre oblasť CBRNE hrozieb. 1. Otvorenie2. Oboznámenie členov skupiny so závermi Hodnotiacej správy...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii
30. 11. 2018

Dňa 07.12.2018 o 10.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie medzirezortnej pracovnej  skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii. Program:1. Otvorenie2. Oboznámenie s návrhom protikorupčnej...

Zasadnutie národnej expertnej skupiny zameranej na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva
29. 11. 2018

Dňa 20.12.2018 o 10.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny zameranej na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva. Program:1. Otvorenie2. Predbežná informácia o ...

Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel
26. 11. 2018

Dňa 05.12.2018 o 10.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel. Program:1. Otvorenie2....

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní
19. 11. 2018

Dňa 21.11.2018 o 10.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej  na koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní. Program: 1. Otvorenie2. Právna...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami
05. 11. 2018

Dňa 09.11.2018 o 09.30 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na boj proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami. Program: 1.Otvorenie2...

Zasadnutie národnej expertnej skupiny boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi
16. 10. 2018

Dňa 20.11.2018 o 8.30 h vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Slovenskej republiky v Krpáčove sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi. Program: 1. Otvorenie2. Vyhodnotenie aktuálneho stavu v oblasti...

Zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a diváckeho násilia
15. 10. 2018

Dňa 23.10.2018 o 09.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a diváckeho násilia...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy