Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

24. - 26. 9. 2021 – 13. ročník Celoslovenského policajného a hasičského výstupu vo Vysokých Tatrách a pripomenutie si 15. výročia od vzniku Úradu EPS MV SR

Vysoké Tatry, 28. 09. 2021

07. Spoločná fotografia

V posledný septembrový víkend sa konal už 13. celoslovenský policajný a hasičský výstup. Prihlásilo sa naň viac ako 200 účastníkov z rezortu vnútra; policajti, hasiči i zamestnanci vo verejnom záujme s ich rodinnými príslušníkmi. Medzi účastníkmi boli aj zahraniční hostia Ochranné služby Polície Českej republiky, či príslušníci z iných ozbrojených rezortov.

Piatkový večer  sa niesol v slávnostnom duchu, nakoľko 13. ročník výstupu sa konal v roku, v ktorom si Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR pripomína 15 rokov od svojho zriadenia. Súčasťou slávnostného večera bolo duchovné slovo, fotoprezentácia činnosti úradu, slávnostné príhovory, ako aj oceňovanie príslušníkov PZ a HaZZ za ich službu. Prítomných listom vo svojom mene, ako aj v mene vedenia MV SR pozdravil generálny tajomník služobného úradu MV SR, JUDr. Ľubomír Šablica a poďakoval duchovným úradu EPS MV SR za ich aktivity a obetavosť v službe.

Pri 15. výročí úradu EPS MV SR ocenil riaditeľ úradu plk. Mgr. Milan Petrula písomnou pochvalou za plnenie služobných povinností a obetavú službu počas pandémie mjr. Mgr. Alžbetu Lucskayovúnpor. Mgr. Milana Bartka.

Medailou MV SR III. stupňa boli za službu v PZ ocenení traja duchovní: mjr. Mgr. Ján Paciga PhD., mjr. Mgr. Jana Tabačkovámjr. Mgr Matúš Vongrej. Medailu spolu s riaditeľom úradu EPS MVS plk. Mgr. Milanom Petrulom odovzdal aj vzácny hosť, riaditeľ organizačného odboru kancelárie ministra vnútra SR, JUDr. Roman Oklamčák.

Pri 13. ročníku Celoslovenského policajného a hasičského výstupu v Tatrách boli pamätnou medailou úradu EPS MV SR III. stupňa ocenení aj účastníci výstupu: plk. JUDr. Dušan Vološin, mjr. Mgr. Peter Matej, npráp. PhDr. Ing. Mariana Júnová a npráp. Vladimír Jún.

Pri  15. výročí vzniku úradu EPS MV SR boli za dlhoročný osobný prínos, vytváranie podmienok pre službu duchovných, obetavosť, ľudskosť, profesionalitu, medailou úradu EPS MV SR II. stupňa ocenení: mjr. Mgr. Miroslav Živčák, plk. JUDr. Jozef Andrejko, MBA., plk. JUDr. Radoslav Fedor, plk. Ing. Jaroslav Harant, pplk. PhDr. Eva Krajčiová, plk. Mgr. Viktor Sabo.

Riaditeľ úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR, plk. Mgr. Milan Petrula, vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa stali súčasťou aktivít úradu, ako aj za to, že prijali duchovných medzi seba. Slová vďaky zazneli všetkým zúčastneným nielen na tomto výstupe, ale všetkým, ktorí svojím postojom vydávajú svedectvo o kresťanských hodnotách, ktorí bránia pravdu, hľadajú ju a Pravdou aj žijú. Riaditeľ úradu poďakoval za to, že duchovní smú spolu s policajtmi, alebo hasičmi prežívať pekné, ale aj tie bolestné a ťažké životné momenty a prinášať nádej, povzbudenie i zvesť o Bohu do situácií, ktoré sa dotýkajú života človeka. Počas chvíle ticha si účastníci pripomenuli aj pamiatku tých, ktorých život sa už skončil, a ktorí boli kedysi súčasťou našich pracovných kolektívov či rodín.

Súčasťou večera bola aj prezentácia fotiek z činnosti Úradu EPS MV SR a tiež z minulých ročníkov celoslovenských policajných a hasičských výstupov.

Policajný duchovný mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. sa prítomným prihovoril duchovným slovom, ktoré prinášalo pohľad na vzťahy medzi ľuďmi, na to, aké je dôležité mať priateľov, ktorí sú oddanejší ako brat a sú pre život človeka pomocou.

Na záver večera sa prihovoril aj plk. Mgr. Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ, ktorý vyzdvihol prínos Úradu EPS MV SR v rezorte vnútra.

Veľmi príjemným spestrením celého večera bolo vystúpenie Hudby MV SR, ktorá svojím skvelým podaním nielen klasických pochodov, ale aj úpravou moderných piesní umocnila slávnostnú atmosféru „Akadémie“.

Súčasťou večera bola aj novinka – tombola. Všetky registračné čísla, ktoré dostali účastníci pri registrácii na výstup boli zaradené do žrebovania.  Šťastným bolo registračné číslo 104. Účastníčka výstupu z Banskobystrického kraja, ktorej číslo bolo vyžrebované, si odniesla hodnotné  upomienkové a propagačné predmety MV SR.

Samotný výstup sa konal v sobotu 25.9.2021. Registrácia a zraz účastníkov boli na Hrebienku. Riaditeľ úradu EPS MV SR plk. Mgr. Milan Petrula privítal účastníkov výstupu, ako aj vzácnych hostí,  a prihovoril sa duchovným slovom o nahliadaní na život, ktorý má byť a môže byť putovaním, kráčaním cez každodenné situácie vo vedomí, že život má byť neustálym napredovaním, posúvaním sa vpred a nie stagnovaním na mieste. V duchovnom príhovore upriamil pozornosť na to, že cez rozličné životné situácie môžeme kráčať vo vedomí Božej blízkosti a spoliehať sa na Božiu zmluvu, ktorú Boh uzatvoril s nami v Ježišovi Kristovi. Modlitbou a požehnaním na cestu poslúžil generálny duchovný EPS v OS a OZ SR plk. Mgr. Viktor Sabo.

Po zvolaní „SLÁVA VLASTI“ účastníci výstupu zaspievali hymnu Slovenskej republiky.

Náčelník oblastného strediska HZS, mjr. Mgr. Miroslav Živčák, priblížil účastníkom trasu, ako aj nástrahy poveternostných podmienok z predošlých dní.

Putovalo sa od Hrebienka na Sliezsky dom, Poľský hrebeň, niektorí sa vydali aj na Východnú Vysokú, späť na Poľský hrebeň a potom do sedla Prielom, smerom na Zbojnícku chatu a Hrebienok. Celá trasa merala približne 20,4 km a kto ju prešiel celú, tak počas trasy prekonal výškové prevýšenie okolo 1574 m. Ďakujeme príslušníkom HZS oblastného strediska Vysoké Tatry za asistenciu a sprevádzanie počas výstupu.

V nedeľu ráno, priamo v hoteli BELLEVUE, v ktorom bola ubytovaná väčšina účastníkov výstupu, bola zorganizovaná a pripravená krátka bohoslužba v podaní duchovných ÚEPS MV SR. Biblický príhovor zaznel od policajného duchovného npor. Mgr. Milana Bartka, ktorý priblížil myšlienku toho, aby človek počas životného putovania nezabúdal aj na duchovné hodnoty a kráčal po ceste, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Na základe biblického textu: "Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť", priblížil ako je potrebné nestrácať túžbu po duchovných hodnotách, ktoré človeka usmerňujú v rozhodovaní a životnom smerovaní. Tak, ako nám počas putovania na tatranských chodníkoch pomáhajú  turistické značky a smerovníky,  aby sme trafili na naše vytúžené miesto, tak na pomyselnej ceste života je pre nás smerovníkom Biblia,  ktorá nás usmerňuje a pomáha nezablúdiť v spleti rozličných životných nástrah. Hudobnú stránku rannej pobožnosti spolu s policajným duchovným npor. Mgr. Milanom Bartkom, ktorý piesne sprevádzal na gitare stvárnil aj riaditeľ plk. Mgr.  Milan Petrula hrou na elektronický organ, a čítaním slova Božieho poslúžila policajná duchovná mjr. Mgr. Alžbeta Lucskayová.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalších aktivitách úradu a snáď aj na 14. ročníku Celoslovenského policajného a hasičského výstupu, ktorý opäť plánujeme na posledný septembrový víkend v termíne 23. - 25.9.2022.

Prajeme všetkým vám, mnoho pokoja, radosti, pevné zdravie ako aj mnoho prejavov ľudskej i Božej blízkosti vo všetkom čo je pred nami.

Milan Petrula a Milan Bartko