Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Ekumenické stretnutie na kalvárii v Leviciach

Levice, 01. 07. 2022

171492
V piatok, 24.6.2022, sa v priestoroch levickej kalvárie konala ekumenická pobožnosť. Táto, v poradí už druhá ekumenická pobožnosť, prilákala do priestorov kalvárie oveľa väčší počet prítomných, z čoho mali organizátori, ako aj všetci prítomní, úprimnú radosť. Myšlienka a realizácia takýchto ekumenických stretnutí prišla od predstaviteľov Kresťanskej policajnej asociácie (KPA) v zastúpení prezidentom KPA Jaroslavom Mackom a 1. viceprezidentom Mariánom Bielikom.

Účasť pozvaných duchovných, ktorí sa zúčastnili bohoslužby bola pestrá a svedčí o tom zastúpenie predstaviteľov viacerých cirkví. Na úvod privítal a k prítomným sa prihovoril Marián Bielik, 1. viceprezident KPA. Vo svojom úvodnom príhovore spomenul aj smutné nadchádzajúce prvé výročie (02.07.2022) čo nás nečakane po krátkej a ťažkej chorobe opustil vo veku 49 rokov – zástupca primátora mesta Levice, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, bývalý riaditeľ mládežníckeho centra Kontakt, historik, lokálpatriot, autor viacerých publikácií o histórii mesta Levice, kazateľ a predovšetkým náš drahý priateľ Csaba Tolnai.

Celú ekumenickú pobožnosť viedol generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plk. Viktor Sabo. Svojimi duchovnými zamysleniami nad Božím slovom poslúžili plk. František Bartoš, policajný kaplán Ordinariátu v OS a OZ SR zaradený na KR PZ v Nitre a plk. Milan Petrula, riaditeľ úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR.
Do samotnej liturgie ekumenickej pobožnosti boli však zapojení čítaniami biblických pasáži, modlitbami a spevom všetci prítomní duchovní:
kpt. Milan Bartko, duchovný úradu EPS MV SR pôsobiaci na Akadémii PZ v Bratislave,
por. Tomáš Kuník, kaplán Ordinariátu v OS a OZ SR, zaradený v HaZZ, vo vojenskom výcvikovom centre Lesť,
por. Ján Lehocký, správca farnosti Ordinariátu v OS a OZ SR vo vojenskej farnosti Sv. Michala vo Vojenskom útvare Levice,
Martin Riecky, zborový farár Evanjelického a.v. cirkevného zboru Levice,
Dušan Hučka, zborový farár Evanjelického a.v. cirkevného zboru Terany,
Miroslav Haszics, kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Leviciach,
Gyula Kassai s manželkou, farár Cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Leviciach,
Jozef Pist, kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Leviciach
a Dušan Uhrin, kazateľ bratskej jednoty baptistov.

Medzi hosťami na ekumenickej pobožnosti boli prítomní:
Eva Bielik Hadamárová, prednostka okresného úradu Nitra,
Martina Meszároš Barjaková, prednostka okresného úradu Banská Bystrica,
Milan Meszároš, prednosta okresného úradu Zvolen,
Ján Krtík Primátor, mesta Levice,
plk. Tomáš Pražák, zástupca riaditeľa OR PZ v Nových Zámkoch  
a Peter Keresteš, riaditeľ štátneho archívu v Nitre.

Na prítomných bolo vidieť, že to najdôležitejšie čo všetkých spája je kresťanská príslušnosť, láska Kristova a Božie slovo, ktoré zjednocuje všetkých bez rozdielu. Po skončení bohoslužby bola pre všetkých prítomných otvorená aj vyhliadková veža na kalvárií, z ktorej boli krásne výhľady na mesto Levice a okolie.

Po ukončení bohoslužby sa všetci presunuli do priestorov zborového domu ECAV Levice, kde bolo pripravené bohaté občerstvenie. Domáci zborový farár Martin Riecky sa na úvod pomodlil a privítal prítomných v priestoroch cirkevného zboru, a tak bolo možné ešte zotrvať v priateľských a príjemných bratsko-sesterských rozhovoroch.