Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Ekumenické stretnutie na Ministerstve vnútra SR

Bratislava, 01. 02. 2022

02. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

V posledný januárový deň r. 2022 v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa stretli v kaplnke Ministerstva vnútra SR na Pribinovej ulici dve duchovné služby, ktoré pôsobia v rezorte – Vikariát Ordinariátu a Úrad ekumenickej pastoračnej služby.

Za Vikariát Ordinariátu boli prítomní Ľudovít Spuchľák a Jozef Hurák a Úrad ekumenickej pastoračnej služby zastupovali Milan Petrula a Milan Bartko.

V kaplnke, pri dodržiavaní všetkých protipandemických opatrení, za zišla skupinka do 12 ľudí, ktorí sa pri čítaní Božieho slova a v modlitbách spojili v prosbách o pokoj, odpustenie hriechov a priznávali sa spoločne k viere v Ježiša Krista s túžbou, aby sme spoločne vydávali svedectvo o Božej láske, ktorá nás spája. Krátkymi príhovormi za obe duchovné služby poslúžili ich predstavitelia Ľudovít Spuchľák a Milan Petrula.

Bolo to požehnané ekumenické stretnutie, a za to, že sa mohlo uskutočniť sme boli všetci Pánu Bohu vďační.

Fotografie: Peter Pál