Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Letný biblický tábor úradu EPS MV SR 2022

Telgárt, 24. 08. 2022

10. PRED VIADUKTOM

V dňoch od 7. do 13. augusta 2022 sa konal v Telgárte letný biblický tábor úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR. Na tábore sa zúčastnilo 39 detí. 

V doprovode dospelej osoby, vdovy po zosnulom policajtovi z Ukrajiny, bolo medzi nimi aj 6 detí policajtov z Ukrajiny, ktoré pri vojnovom konflikte stratili svojich otcov. Úrad EPS v spolupráci s policajným pridelencom na Ukrajine a s kresťanskou policajnou asociáciou zo Švajčiarska v duchu kolegiality a pomoci chcel priniesť aspoň kúsok úsmevu a pokoja deťom, ktorých život natrvalo poznačila vojna na Ukrajine.

Ďakujeme kolegom, policajtom zo Švajčiarska, že pozitívne zareagovali na našu prosbu a zafinancovali pobyt detí z Ukrajiny na tábore na Slovensku. Chceme úprimne poďakovať aj kancelárii ministra vnútra SR, že pre všetky deti na tábore venovali reklamné predmety a reflexné prvky.

Téma letného biblického tábora bola: Pre Pána Boha máš veľkú cenu. Každý účastník tábora dostal aj pamätný list, na ktorom bola napísaná táto ústredná myšlienka.

Hlavný biblický verš: „Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok.“ z 2. listu Korinťanom z 9. kapitoly a 8. verša bol nosnou myšlienkou pre uvedomenie si toho, že Boh je zdrojom dostatku všetkého potrebného pre dobrý život.

Duchovní EPS MV SR mali každý deň pre deti pripravené zamyslenia, témy, piesne, ktoré hovorili o Božej láske k nám. So skupinkou starších účastníkov tábora sme po večeroch diskutovali o mnohých témach ktorými žijú, o ich očakávaniach od života, rodiny, školy, o ich postojoch k témam, ktoré hýbu spoločnosťou. To všetko zo zorného uhla pohľadu kresťanskej viery, ktorá hovorí, že život každého jedného z nás má význam a sme pre Pána Boha dôležití.

Keďže tábor bol situovaný do krásnej prírody v obci Telgárt na strednom Slovensku, podnikali  táborníci odtiaľ výlety do bližšieho i vzdialenejšieho okolia. Z bohatého programu vyberáme aspoň niekoľko našich zastávok. Navštívili sme múzeum zvoncov v Šumiaci, boli sa pozrieť aj na známe muránske syslovisko a sledovali sme aj ako vzniká rieka pri prameni Hrona. Pozreli sme si aj známy Chmarošský viadukt, po ktorom sa nakoniec deti aj vedúci previezli vlakom pri návrate z návštevy najvyššie položenej vodnej nádrže, Palcmanskej Maše. Teplota vody ani počasie kúpaniu síce nepriali, no príjemné prostredie a možnosť požičať si loďky, či len tak posedieť pri brehu nádrže a pozorovať okolie skrátili chvíľu rozchodu a bolo potrebné ponáhľať sa, aby sme stihli vlak. Navštívili sme aj Muránsky hrad, kaštieľ Betliar, a v rámci turistických aktivít sme vystúpili na chatu pod Kráľovou hoľou. Odtiaľ sa zdatnejší pobrali smerom na Kráľovú skalu pešo do Telgártu, ostatní po turistických chodníkoch zišli kratšou trasou späť k autobusu do Šumiaca. Po zaslúženom výkone mali deti možnosť relaxovať v Aquaparku v Poprade, niektorí absolvovali aj ďalšiu túru vo Vysokých Tatrách.

Počas tábora prišla jedno popoludnie deti pozdraviť vzácna návšteva – herečka Simona B. Roman, ktorá pochádza z východného Slovenska a hrala v niekoľkých hollywoodskych filmoch, napríklad aj po boku Wesley Snipesa. Po vypuknutí vojny prišla z Anglicka pomáhať ako dobrovoľníčka-zdravotníčka na slovensko-ukrajinské hranice, kde sa zoznámila aj s duchovnými ÚEPS, ktorí tam boli vtedy ako koordinátori welcome-tímov. Deťom hovorila o svojej životnej ceste, že je dôležité mať sen a ísť za ním, nevzdávať sa a snažiť sa v živote aj napriek rozličným úskaliam a problémom zvládať všetky situácie vo vedomí, že Pán Boh pomáha tam, kde je človek iniciatívny, pokiaľ ide o dobrú vec.

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho ochranu a sprevádzanie počas celého letného biblického tábora a tešíme sa opäť o rok na ďalší nezabudnuteľný týždeň v tábore organizovanom úradom Ekumenickej pastoračnej služby MV SR.