Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Návšteva a ocenenia ministra obrany na Ústredí EPS v OS SR a OZ SR

Bratislava, 18. 12. 2020

minister obrany a predstavitelia OZ a OS SR v miestnosti

V prvej polovici adventného obdobia navštívil 10. decembra 2020 minister obrany Slovenskej Republiky Jaroslav Naď Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR, ktoré sídli v Duklianskych kasárňach v Bratislave.


Pána ministra vojenským hlásením privítal generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. Mgr. Viktor Sabo.


Generálny duchovný /ďalej len „GD“/ uviedol pána ministra, riaditeľku kancelárie a hovorkyňu pána ministra a zároveň aj pozvaných hostí, /riaditeľov úradov Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR/ ocenených hostí a zamestnancov Ústredia v sídle Ústredia a v príhovore povzbudil prítomných slovami: „Ak prídu do nášho života aj tie svetské adventy, príchody bolestí, problémov a bezmocnosti, je tu dokonalé svetlo Betlehemského Božieho adventu prichádzajúce do nášho sveta, do našich sŕdc - Pán Ježiš Kristus. Kráčajme v tomto advente s týmto svetlom v srdciach.“


Potom GD požiadal pána ministra obrany o symbolické zapálenie dvoch sviečok na adventnom venci a o jeho príhovor k oceneným a prítomným. „Práca našej duchovnej služby možno nie je takpovediac najviditeľnejšou súčasťou ozbrojených síl, no je naozaj veľmi dôležitá. Jej príslušníci pomáhajú každý deň, pričom sú schopní a ochotní pomáhať ľuďom aj v tých najzložitejších životných situáciách. Za ich službu a výnimočné skutky som im preto chcel poďakovať aj takto osobne,“ spomenul minister obrany Jaroslav Naď.


Následne šéf rezortu obrany venoval duchovným Ústredia a zamestnancom, „Pamätnú medailu k 75. výročiu SNP a skončenia 2. svetovej vojny.“

Ocenení boli:

plk. Mgr. Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby OS a OZ SR

Ing. Milan Gajdoš, riaditeľ správy Ústredia EPS

kpt. Mgr. Šimon Czap, starší kaplán zo Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, (za ktorého cenu prebral riaditeľ ÚEPS v OS SR mjr. Mgr. Vladimír Varga, nakoľko Simon CZAP je momentálne vyslaný do operácie medzinárodného krízového manažmentu eFP Lotyšsko)

kpt. Milan Graus, väzenský pastor Ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra

npor. Mgr. Milan Bartko, policajný duchovný na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok, dekan - riaditeľ kancelárie Ústredia EPS

Po ocenení nasledovala prehliadka priestorov ÚstrEPS v OS SR a OZ SR pánom ministrom v sprievode GD. Jednalo sa o priestory, ktoré slúžia ako administratívne miestnosti a miestnosti, ktoré slúžia na bohoslužobnú činnosť Ústredia. GD predstavil zámer ÚstrEPS v OS SR a OZ SR zriadiť aj vlastnú kaplnku Ústredia práve v týchto priestoroch, ktorá by slúžila nielen príslušníkom OS SR a OZ SR a ich rodinným príslušníkom, ale aj civilistom mimo spomenutých rezortov.

Autor: Viktor Sabo

Foto: Ivan Kelement