Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Návšteva generálneho duchovného - biskupa Ústredia na SOŠ PZ v Košiciach

Košice, 02. 02. 2023

Návšteva generálneho duchovného na SOŠ PZ v Košiciach

V širšom centre mesta Košíc sa nachádza Stredná odborná škola PZ, ktorá pripravuje na výkon štátnej služby policajtov v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu a rovnako v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu zameranie na hraničnú a cudzineckú políciu. Práve na toto miesto, 2. februára 2023, pri svojej návšteve Košíc zavítal generálny duchovný – biskup Ústredia EPS v OS SR a OZ SR plk. Mgr. Viktor Sabo, PhD., spolu s riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR plk. Mgr. Milanom Petrulom a kancelárkou EPS v OS a OZ SR Mgr. Luciou Martonovou.

Návštevu veľmi milo privítala pani riaditeľka školy plk. PaedDr. Lucia Vargová PhD. V nezáväznom rozhovore spočiatku pri obede neskôr pri káve, pani riaditeľka porozprávala o vyučovacom procese na škole a o predstavách čo najviac skvalitniť prípravu študentov na povolanie policajta. Brat generálny duchovný – biskup Ústredia vyzdvihol spoluprácu duchovnej služby a školy, vyjadril svoje nadšenie z prijatia na tomto mieste a tiež modlitbou vyprosoval Božie požehnanie na pre školu, vyučujúcich aj študentov. Spoločne vyjadrili radosť zo spolupráce s duchovnou službou, keďže na tejto škole ako jedinej na Slovensku majú študenti možnosť vypočuť si prednášku, ktorá sa týka témy: Ako vyrozumieť úmrtie rodine, prípadne komunikáciu v krízových situáciách, ktorú na SOŠ PZ externe prednáša pplk. Mgr. Jana Tabačková, policajná duchovná.

Pán riaditeľ ÚEPS plk. Mgr. Milan Petrula ocenil súčinnosť školy a duchovnej služby hlavne v týchto časoch, kedy duchovní môžu byť oporou pre policajtov počas štúdia na škole, ale potom aj následne v službe. Pani riaditeľka ponúkla prítomnej návšteve možnosť prezrieť si školu a jej učebne. Tejto úlohy sa zhostil pplk. Ing. Štefan Kaduk, vedúci predmetovej skupiny. Na záver návštevy brat generálny duchovný  pozval pani riaditeľku na oficiálne otvorenie ekumenickej kaplnky, ktorá sa  nachádza v priestoroch Ministerstva obrany SR, a zároveň vyslovil veľkú vďaku za milé prijatie.