Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Návšteva rektorky APZ v novom roku 2023

Bratislava, 20. 01. 2023

Návšteva p. rektorky APZ na začiatok roka 2023

Dňa 18. januára sa v kancelárii rektorky Akadémie PZ v Bratislave spoločne stretli pri príležitosti nového roka pani rektorka Lucia Kurilovská, pani riaditeľka kancelárie rektorky Zuzana Zajacová a pani kvestorka Zora Dobríková so zástupcami Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR: generálnym duchovným – biskupom Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR Viktorom Sabom, riaditeľom Úradu EPS MV SR Milanom Petrulom, kancelárkou Ústredia EPS v OS a OZ SR Luciou Martonovou a policajným duchovným na Akadémii PZ v Bratislave Milanom Bartkom.

Táto návšteva sa konala pri príležitosti začiatku nového roka 2023. Brat generálny duchovný – biskup ústredia zaželal vedeniu, ako aj celej Akadémií PZ v Bratislave do nového roka mnoho múdrosti a síl pre správne rozhodnutia. Jeho návšteva mala aj benediktórny (požehnávajúci) význam s úprimným želaním a prosbou nech Kristus nech žehná tento dom: 20-C+M+B-23 Christus Mansionem Benedicat.

Brat generálny duchovný pri tejto príležitosti pozval pani rektorku na oficiálne otvorenie prvej ekumenickej kaplnky, ktorá sa bude nachádzať v priestoroch Ministerstva obrany SR, Dukelské kasárne, adresa: Za Kasárňou 3, Bratislava, a zároveň vyslovil vďaku, že duchovná služba môže pôsobiť na pôde Akadémie ako aj skutočnosť,  že spolupráca je na veľmi vysokej úrovni a v priateľskom duchu.

Brat riaditeľ Milan Petrula vyzdvihol, že už kadeti prichádzajú počas štúdia do kontaktu s duchovnou službou, nakoľko neskôr, keď prídu títo budúci príslušníci PZ  na krajské a okresné riaditeľstvá, nebude pre nich kontakt s duchovnými niečo neznáme a nové. Brat riaditeľ vyzdvihol s vďakou to, že vedenie Akadémie dáva priestor duchovnej službe prihovoriť sa so slovami povzbudenia i duchovným slovom  a takto pôsobiť medzi študentmi a zamestnancami, či už pri formálnych alebo aj neformálnych stretnutiach, rozhovoroch a aktivitách.

Ďalej rozprávali o plánoch, aktivitách a cieľoch, ktoré si vytýčili v novom roku 2023. Pri spoločných rozhovoroch sa rozvinula aj téma pietneho miesta, ktoré Akadémia PZ má v pláne zriadiť vo svojich priestoroch, a ktoré by slúžilo aj na budovanie úcty, kolegiality, profesnej i národnej hrdosti v Policajnom zbore i medzi študentmi.

Ďalším zámerom je aj možnosť spoločnej podpory pri prípravách rozličných aktivít, pre deti policajtov zo Slovenska alebo v rámci kolegiality  aj pre deti padlých policajtov na Ukrajine. K naplneniu týchto cieľov sa naskytá možnosť  využiť aj pomoc medzinárodných organizácií na základe bližšej komunikácie s generálnym konzulom SR v Užhorode Pavlom Pánisom na Ukrajine.

Na záver sa biskup Ústredia V. Sabo rozlúčil so slovami, ktoré sú vyryté na kalichu cirkevného zboru ECAV Východná od ev. farára, básnika Pavla Tomku: S láskou v láske spolu žite, lásku Božiu rozsievajte.