Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. jún 2024, pondelok
 

Nezabudnutí susedia v Leviciach

Levice, 11. 09. 2023

03. Pozvaní hostia

V židovskej synagóge v Leviciach sa 8.9.2023 predpoludním konala spomienková udalosť „Nezabudnutí susedia“. Pod týmto názvom sa každoročne pripomína 9. september ako deň obetí holokaustu a rasového násilia. Hlavným organizátorom bola Kresťanská policajná asociácia, ktorá toto podujatie spoluzorganizovala s Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach.

Podujatie sprevádzala a celú spomienkovú udalosť moderovala Mgr. Marta Švolíková zo Štátneho archívu v Nitre – pracovisko Archívu Levice a taktiež sa prítomným prihovárala aj Mgr. Mária Meszárošová – riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Levice.

Na úvod zazneli z reproduktorov presne o 10:00 sirény a po nich kostolné zvony. V rámci pásma slova a hudby boli prezentované 3 príhovory – jedného z preživších, emeritného arcibiskupa Roberta Bezáka a rabína Kapustína. V rámci spomienkovej udalosti tiež zazneli klavírne skladby v podaní svetoznámeho klavírneho virtuóza Miroslava Ráca, ktorý komponuje na počesť obetí koncentračných táborov.

Na akcii bolo postupne prečítaných 70 mien obetí, ktoré zahynuli. Z pozvaných hostí každý prečítal 10 mien a potom zapálil sviečku a položil pred ňu kamienok.

Potom sa prečítali mená dvadsiatich ľudí, ktorí, boli ocenení Spravodliví medzi národmi. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Tieto postupne prečítali Ing. Marián Bielik – viceprezident Kresťanskej policajnej asociácie a kpt. Mgr. Milan Bartko, policajný duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

Nakoniec boli prečítané mená desiatich ľudí, ktorí na toto ocenenie – Spravodliví medzi národmi – ešte len čakajú. Tieto mená prečítal por. Mgr. Tomáš Kuník – hasičský duchovný Ordinariátu OZ a OS SR pôsobiaci v Centre výcviku Lešť.

Medzi pozvanými hosťami, ktorí sa niektorí z nich aj aktívne zapojili do programu boli:
Mgr. Martina Holečková – podpredsedkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja
JUDr. Eva Bielik Hajdamárová – prednostka Okresného úradu Nitra
Mgr. Peter Benček – zástupca primátora mesta Levice
Mgr. Mária Meszárošová – riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Levice
Mgr. Tomáš Pražák – starosta obce Maňa
por. Mgr. Tomáš Kuník – hasičský duchovný v Centre výcviku Lešť
kpt. Mgr. Milan Bartko – policajný duchovný na Akadémii Policajného zboru Bratislava
PhDr. Martin Riecky – zborový farár Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania Levice
Mgr. Miroslav Haszics – zborový kazateľ Cirkvi Bratskej Levice
Mgr. Martin Felix – rímsko-katolícky farár z farnosti Ducha Svätého Levice
Lukáš Líška – rímsko-katolícky kaplán z farnosti Ducha Svätého Levice
PhDr. Jaroslav Macek – prezident Kresťanskej policajnej asociácie
Ing. Marián Bielik – viceprezident Kresťanskej policajnej asociácie

Podujatie bolo o to hodnotnejšie, že sa na ňom zúčastnili žiaci a študenti z viacerých levických základných a stredných škôl:
Študenti Základnej školy Andreja Kmeťa z Levíc
Študenti Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paula z Levíc
Študenti Gymnázia Andreja Vrábla z Levíc
Študenti Strednej odbornej školy pedagogickej z Levíc