Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Vizitácia v Trnavskom kraji

Trnava, 07. 02. 2024

Stretnutie s novovymenovaným krajským riaditeľom Policajného zboru v Trnave plk. Ing. Jánom Pažickým 2

Dňa 5. februára 2024 sa za účasti brata generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka – predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, plk. Mgr. Viktora Saba - generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR a tiež pána riaditeľa Úradu ekumenickej pastoračnej služby plk. Mgr. Milana Petrulu konala v Trnavskom kraji vizitácia mjr. Mgr. Júlie Štofanovej.

Prvé stretnutia sa uskutočnili v Trnave, kde nás prijal Krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Trnave pán plk. Mgr. Zoltán Takács. Porozprával o radostiach, ale aj úskaliach hasičského poslania a tiež vyjadril vďaku za doterajšiu spoluprácu s duchovnou službou v jednotlivých okresoch kraja.

Následne sme sa presunuli na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, kde nás privítal novovymenovaný Krajský riaditeľ Policajného zboru v Trnave plk. Ing. Ján Pažický. Rovnako tak vyjadril pozitívne ohlasy na duchovnú službu, s ktorou chce ako nový riaditeľ nadviazať na predošlú spoluprácu. Zároveň sme mu popriali veľa síl, múdrosti a správnych rozhodnutí v novej funkcii a na novom pôsobisku.

Návštevy v Trnave sme zavŕšili prijatím u riaditeľa Krajského operačného strediska v Trnave plk. Ing. Ľubomíra Vričana. Spoločne so zástupcom riaditeľa mjr. Mgr. Michalom Niedlom nám ukázali prácu na operačnom stredisku, kde ročne prijmú na tiesňovej linke až 50 tisíc hovorov. Náročnosť práce operačného dôstojníka spočíva v rýchlych a presných rozhodnutiach smerujúcich k čo najúčinnejšej pomoci na záchranu ľudského života.

Po presune na Okresné riaditeľstvo PZ v Senici sme absolvovali niekoľko krátkych stretnutí so zástupcom riaditeľa Odboru poriadkovej polície ORPZ v Senici pplk. Mgr. Petrom Válekom a tiež s vedúcou jednotky podpory pre okresy Senica a Skalica Mgr. Zuzanou Škápikovou. Teším sa, že vyjadrili uznanie a podporu duchovnej službe. Rovnako tak aj ja si vážim niekoľkoročné dobré vzťahy, z ktorých mnohé prerástli do osobných priateľstiev.

Spoločne strávený čas sme ukončili v neskorých popoludňajších hodinách. Vážim si ochotu a podporu od nadriadených a teším sa na ďalšie stretnutia!