Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Železný hasič 2022 na Akadémii PZ v Bratislave

Bratislava, 14. 10. 2022

13. Spoločná fotografia na záver ŽH 2022

Na pôde športového areálu Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa v stredu 12.10.2022 konala súťaž Železný hasič 2022. Táto súťaž sa na Akadémii PZ organizuje každý rok (s výnimkou protipandemických opatrení). Tento ročník bol už siedmy v poradí.

Organizačne ju pripravili dve katedry: Katedra verejnej správy a krízového manažmentu pod vedením pani vedúcej prof. Ing. Jany Müllerovej, PhD. a Katedry informatiky a manažmentu pod vedením pani vedúcej pplk. doc. RNDr. Tatiany Hajdúkovej, PhD. s ich ochotnými a kolegami a spolupracovníkmi z oboch katedier.

Nad touto súťažou prebrala záštitu pani rektorka Akadémie PZ v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., ktorá aj súťaž otvorila a vo svojimi slovami ubezpečila, že Akadémia Policajného zboru podporuje význam takýchto súťaží a ich opodstatnenie. Po príhovore pani rektorky s organizačnými pokynmi vystúpil rozhodca mjr. Bc. Vlastimil Tomovič z TFA Slovakia. V úvodnej oficiálnej časti sa železným hasičom a železným hasičkám na záver prihovoril svojím duchovným slovom evanjelický farár – policajný duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR kpt. Mgr. Milan Bartko slovami Pána Ježiša Krista z Evanjelia podľa Jána v 15. kapitole a 13. verši: Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vyzdvihol odhodlanie všetkých hasičov, ktorí zachraňujú ľudské životy v nebezpečenstve a poukázal, že aj Pán Ježiš Kristus seba obetoval za nás, aby nás zachránil od večnej smrti a daroval nám večný život. Na záver svojho príhovoru udelil všetkým prítomným Áronovské požehnanie.

Po ňom sa účastníci šli zoznamovať s traťou a úlohami, ktoré museli počas celej súťaže zvládnuť.

Súťažiaci mali za úlohu zvládnuť nasledovné prekážky:

- Ťahanie hadíc na stanovenú dĺžku

- Hammer box – udieranie kladivom, presne určený počet úderov
- Beh na stanovenú dĺžku

- Stáčanie hadíc do predpísaného tvaru

- Prenos materiálu (2 bandasky s vodou)  

- Prenos cvičebnej figuríny na stanovenú dĺžku dráhy a dobehnutie do cieľa

Na záver súťaže bolo viacero ocenených v rôznych kategóriách: Ženy do 30 rokov, ženy nad 30 rokov, muži do 40 rokov a muži nad 40 rokov. Ocenenia, diplomy a vecné ceny odovzdávala súťažiacim pani rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave.