Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2019, utorok
 

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - medzinárodná konferencia "Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu" - Bratislava, 16. - 17. október 2014

Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR
Štátny tajomník MV SR Jozef Buček
Účastníci medzinárodnej konferencie
Účastníci medzinárodnej konferencie
Účastníci medzinárodnej konferencie