Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2022, streda
 

15. Národná púť do Ríma a Vatikánu 2021

Bratislava, 19. 05. 2021

Vatikán

Pre záujemcov o účasť na púti s Ordinariátom OS a OZ SR oznamujeme, že v tomto roku sa uskutoční 15. národná púť do Ríma a Vatikánu od 19. septembra do 25. septembra 2021.

. počet účastníkov: MO SR - 45; MS SR – 45; MV SR – 90; MF SR – 45;
. doprava: služobnými autobusmi MO SR, MV SR bezplatne; ZVJS – podľa okolností
. účastnícky poplatok: 220,- € povinná úhrada pred nástupom do autobusu;
. stravovanie: počas cesty tam a späť individuálne, počas pobytu v Ríme raňajky a večere sú zabezpečené, obed individuálne;

. uzatváranie prihlášok - 30. júna 2021

Tohtoročná národná púť je prioritne určená pre príslušníkov OS a OZ SR, ktorí počas pandémie COVID 19 boli nasadení v prvej línii.


Na púť sa záujemci môžu prihlásiť iba prostredníctvom svojich vojenských, policajných, väzenských, hasičských a colných kaplánov. Na stránke www.ordinariát.sk v časti "dokumenty/zahraničné aktivity" sa nachádza vzor prihlášky, ktorú treba vyplniť, potvrdiť a odovzdať svojmu príslušnému kaplánovi, alebo dekanovi, resp. ak nie je ustanovený, tak odoslať na príslušný Vikariát.

Vybraní účastníci budú včas vyrozumení. Prihlášky neposielajte na Ordinariát, ale na príslušné vikariáty!!! Adresy nájdete v kontaktoch.
Spoločné špecifické podmienky pre účastníkov na púti:

 • príslušníci OS SR a OZ SR v aktívnom služobnom pomere, alebo v zálohe;
 • povinná rovnošata;
 • povinné individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na cestu a pobyt;
 • všetci musia byť zaočkovaní proti ochoreniu COVID 19 a musia mať platný COVID pas,
 • platný cestovný pas, alebo OP;
 • v prípade účasti aj najbližších rodinných príslušníkov aspoň jeden účastník musí byť v aktívnom služobnom pomere v uniforme!!!);
 • na cestu je potrebné čerpať riadnu dovolenku, náhradné voľno a pod.;
 • finančné zabezpečenie: individuálne;
 • záväznú prihlášku vyplnenú a priamym nadriadeným odsúhlasenú a podpísanú je potrebné zaslať prostredníctvom kaplána na príslušný vikariát do 30. júna 2021.

  PS: Pre náš vikariát MV platí, že na púť do Ríma má ísť Západoslovenský kraj prioritne, ale ak má niekto zdravotníkov z prvej línie v rámci celého Slovenska tak mu treba pomôcť zúčastniť sa púte ak je záujem. (plk. PaedDr. Jozef Paluba, biskupský vikár)
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy