Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2023, utorok
 

Nedeľné zamyslenie Mons. Františka Rábeka

Bratislava, 03. 04. 2023

Rábek

Radostné vítanie s nesprávnym očakávaním

02. 04. 2023 František Rábek

Nedeľné zamyslenie Mons. Františka Rábeka: Radostné vítanie s nesprávnym očakávaním

Na Palmovú nedeľu vám ponúkame zamyslenie Mons. Františka Rábeka, vojenského ordinára. 

Neraz sa stáva, že do rodiny prichádza nový člen – zať alebo nevesta. Je radostná svadba, všetci sa tešia. Radosť z manžela či manželky, z nevesty alebo zaťa, sa spája aj s predstavami o ňom či o nej, s očakávaniami ako sa bude prejavovať, čo bude pre nich robiť... Potom príde reálny život – a tento nový člen rodiny si počína inak, než sa od neho očakávalo. Nemusí robiť nič zlé, len nespĺňa predstavy svojej manželky či manžela, svojich svokrovcov. A býva z toho oheň na streche. Manželský partner sa sťažuje, že on či ona si to takto nepredstavovali, svokrovci dávajú svojím spôsobom najavo svoje sklamanie. Býva z toho veľa kriku, plaču, smútku – až po nenávisť, ktorá vrcholí rozvodom... 

Vo Svätom písme Pán Boh viackrát znázorňuje svoj vzťah k Izraelskému ľudu obrazom manželstva. Jeho láska má vyvrcholiť jeho príchodom k tomuto národu v osobe Mesiáša. A Boh tento sľub splnil. Prichádza v osobe svojho Syna. Ježiš mnohorakým spôsobom prejavoval lásku k ľuďom, postupne dával dôkazy o tom, že on je tým prisľúbeným Mesiášom. Pri svojom poslednom príchode do Jeruzalema ponúkol akoby svoju legitimáciu: dá si priviesť oslíka a na ňom vchádzal  do mesta. Ľudia porozumeli. Predsa takto vchádzal do mesta Šalamún, keď ho Dávid ustanovil za svojho nástupcu – sedel na Dávidovej oslici. Takto o mesiášskom kráľovi predpovedal prorok: „Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici...“ Medzi ľudom prepuklo radostné vítanie – prevolávanie na slávu, mávanie ratolesťami. Toto radostné vítanie bolo spojené s predstavami o tom, čo pre nich Mesiáš urobí – ako sa ujme moci, oslobodí krajinu od Rimanov, nastolí blahobyt... On však zostáva aj po tomto triumfálnom vstupe pokorný, vyučuje v chráme, usmerňuje ľudí k životu podľa Božej pravdy. Keď ho predstavitelia náboženstva a národa zatknú ako bohorúhača, nebráni sa, ticho všetko znáša – to v mnohých vyvolalo sklamanie. Takto si Mesiáša nepredstavovali. To vlastne ani nie je Mesiáš. Odmietajú ho a dávajú svoj hlas za jeho ukrižovanie. Hosanna sa mení na Ukrižuj! Je to rozvod s tým, ktorý mal byť ženíchom Božieho ľudu... 

Aj v našom prípade je dôležité poznávať, kto je Ježiš Kristus, čo on znamená pre nás, uveriť v jeho lásku voči každému z nás, voči celej Cirkvi. Súčasne však je potrebné mať na zreteli, že nesmieme na neho premietať naše predstavy a naše očakávania. A ak, tak s tou dôležitou podmienkou: „Buď vôľa tvoja...“.  On je Boh. Jeho myšlienky nie sú naše myšlienky a jeho cesty nie sú našimi cestami (por. Iz 55, 8). Aj keď nadviazal s nami Boh cez svojho Syna dôverný vzťah lásky, stále je potrebné uvedomovať si, že my máme prijímať jeho vôľu, dať sa ním formovať a nedožadovať sa splnení našich predstáv. V opačnom prípade prichádza aj u kresťanov k pocitu sklamania sa v Kristovi s následným oslabením vzťahu k nemu, alebo priamo k rozídeniu sa  sním... 

Ježiš prijal aj odmietnutie od svojho národa, kruté umučenie od pohanov a všetko to premenil na lásku k Otcovi i voči ľuďom. Miloval nás až do krajnosti, až po kríž. Kristus na kríži nám ponúka svoju bezhraničnú lásku a pozýva nás, aby sme mu aj my bezpodmienečne dôverovali – veď jeho cesta neskončila ani na kríži, ani v hrobe, ale vyústila v zmŕtvychvstaní a v dome nebeského Otca. Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, tak jediným vodcom  je Ježiš Kristus. On povedal: „Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14, 7). (Zdroj: Rádio Lumen)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy