Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Veľkonočné posolstvo pápeža Františka 2022

Bratislava, 17. 04. 2022

papez VN2022
Prečítajte si veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi v plnom znení:
 
Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc!
 
Ježiš, Ukrižovaný, je vzkriesený! Prichádza medzi tých, ktorí ho oplakávajú, uzavretí v dome, plní strachu a úzkosti. Prichádza medzi nich a hovorí: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 19) Ukazuje rany na rukách a nohách, ranu v boku: nie je to duch, je to on, ten istý Ježiš, ktorý zomrel na kríži a bol v hrobe. Pred nedôverčivým pohľadom učeníkov opakuje: „Pokoj vám!“ (v. 21)
 
Aj náš pohľad je nedôverčivý v tejto vojnovej Veľkej noci. Videli sme príliš veľa krviprelievania, príliš veľa násilia. Aj naše srdcia naplnil strach a úzkosť, zatiaľ čo mnohí naši bratia a sestry sa museli zavrieť dnu, aby sa ubránili bombám. Je pre nás ťažké uveriť, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, že naozaj zvíťazil nad smrťou. Žeby to bola ilúzia? Výplod našej fantázie?
 
Nie, nie je to ilúzia! Dnes viac ako inokedy zaznieva veľkonočná zvesť, ktorá je kresťanskému Východu taká drahá: „Kristus vstal z mŕtvych! On naozaj vstal z mŕtvych!“ Dnes, na konci Pôstu, ktorý akoby sa nikdy nechcel skončiť, ho potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Máme za sebou dva roky pandémie, ktoré zanechali ťažké stopy. Bolo načase vyjsť spoločne z tunela, ruka v ruke, spojiť svoje sily a zdroje... Namiesto toho však ukazujeme, že v nás ešte nie je Kristov duch: je v nás ešte stále Kainov duch, ktorý sa na Ábela nepozerá ako na brata, ale ako na súpera a premýšľa, ako ho odstrániť. Potrebujeme Ukrižovaného, ktorý vstal z mŕtvych, aby sme verili vo víťazstvo lásky, aby sme dúfali v zmierenie. Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme jeho, aby prišiel medzi nás a znovu nám povedal: „Pokoj vám!“
 
Iba on to môže urobiť. Iba on má dnes právo ohlasovať nám pokoj. Jedine Ježiš, pretože nesie rany, naše rany. Tie jeho rany sú naše dvojnásobne: naše, pretože sme mu ich spôsobili my, naše hriechy, tvrdosť nášho srdca, bratovražedná nenávisť; a naše, pretože ich nesie za nás, nevymazal ich zo svojho osláveného tela, chcel si ich uchovať v sebe navždy. Sú nezmazateľnou pečaťou jeho lásky k nám, večným príhovorom, aby ich nebeský Otec videl a zmiloval sa nad nami i nad celým svetom. Rany na tele zmŕtvychvstalého Ježiša sú znakom zápasu, ktorý bojoval a vyhral pre nás zbraňami lásky, aby sme mali pokoj, boli v pokoji, žili v pokoji.
 
Pri pohľade na tieto oslávené rany sa naše neveriace oči otvoria, naše zatvrdnuté srdcia sa odomknú a umožnia vstúpiť veľkonočnej zvesti: „Pokoj vám!“
 
Bratia a sestry, dovoľme, aby Kristov pokoj vstúpil do našich životov, do našich domovov, do našich krajín!
 
Nech nastane mier pre sužovanú Ukrajinu, tak ťažko skúšanú násilím a ničením v krutej a nezmyselnej vojne, do ktorej bola zatiahnutá. Nech nad touto strašnou nocou utrpenia a smrti čím skôr vyjde nový úsvit nádeje! Nech je tu rozhodnutie sa pre mier. Nech sa prestane s ukazovaním svalov, zatiaľ čo ľudia trpia. Prosím, prosím, nezvyknime si na vojnu, všetci sa zaviažme, že budeme hlasno žiadať mier, z balkónov a na uliciach! Mier! Nech tí, ktorí sú zodpovední za národy, počujú volanie ľudí po mieri. Nech počujú tú znepokojujúcu otázku, ktorú položili vedci pred takmer sedemdesiatimi rokmi: „Skoncujeme s ľudstvom alebo sa ľudstvo dokáže vzdať vojny?“ (Russell-Einsteinov manifest, 9. júla 1955). Skoncujeme s ľudstvom alebo sa ľudstvo dokáže vzdať vojny?
 
Nosím v srdci všetky tie početné ukrajinské obete, milióny utečencov a vysídlencov v rámci krajiny, rozdelené rodiny, starých ľudí, ktorí zostali sami, zlomené životy a mestá zrovnané so zemou. V očiach mám pohľad detí, ktoré osireli a ktoré utekajú pred vojnou. Pri pohľade na ne nemôžeme nepočuť ich volanie bolesti spolu s plačom mnohých ďalších detí, ktoré trpia na celom svete: tých, ktoré umierajú od hladu alebo chýbajúcej opatery, tých, ktoré sú obeťami zneužívania a násilia, a tých, ktorým bolo odopreté právo narodiť sa.
 
Uprostred vojnovej bolesti nechýbajú ani povzbudivé znamenia, ako napríklad otvorené dvere mnohých rodín a komunít, ktoré v celej Európe prijímajú migrantov a utečencov. Nech sa tieto početné skutky lásky stanú požehnaním pre naše spoločnosti, ktoré sú niekedy degradované toľkým sebectvom a individualizmom, a nech prispejú k tomu, aby sa stali priateľskými pre všetkých.
 
Nech nás konflikt v Európe urobí pozornejšími aj voči iným situáciám napätia, utrpenia a bolesti, ktoré sa týkajú mnohých regiónov sveta a na ktoré nemôžeme a ani nechceme zabudnúť.
 
Nech nastane mier na Blízkom východe, ktorý je roky zmietaný rozdelením a konfliktom. V tento slávnostný deň prosme o pokoj pre Jeruzalem a pokoj pre tých, ktorí ho milujú (porov. Ž 121 [122]), kresťanov, židov a moslimov. Nech Izraelčania, Palestínčania a všetci obyvatelia Svätého mesta spolu s pútnikmi prežívajú krásu pokoja, žijú v bratstve a slobodne navštevujú posvätné miesta, vo vzájomnom rešpektovaní práv každého.
 
Nech nastane pokoj a zmierenie pre národy Libanonu, Sýrie a Iraku a najmä pre všetky kresťanské komunity, ktoré žijú na Blízkom východe.
 
Nech nastane mier aj pre Líbyu, aby po rokoch napätia našla stabilitu, a pre Jemen, ktorý trpí všetkými zabudnutým konfliktom s neustálymi obeťami: nech prímerie potvrdené v nedávnych dňoch vráti obyvateľom nádej.
 
Prosme vzkrieseného Pána o dar zmierenia pre Mjanmarsko, kde pretrváva dramatický scenár nenávisti a násilia, a pre Afganistan, kde neutíchajú nebezpečné sociálne napätia a kde obyvateľstvo sužuje dramatická humanitárna kríza.
 
Nech nastane mier pre celý africký kontinent, aby sa zastavilo jeho vykorisťovanie, ktorého je obeťou, a krvácanie spôsobované teroristickými útokmi – najmä v oblasti Sahelu – a nech nájde konkrétnu podporu v bratstve národov. Nech Etiópia, ktorú sužuje vážna humanitárna kríza, opäť nájde cestu dialógu a zmierenia a nech sa zastaví násilie v Konžskej demokratickej republike. Nech nechýba modlitba a solidarita s obyvateľstvom východnej časti Južnej Afriky, postihnutým ničivými záplavami.
 
Nech zmŕtvychvstalý Kristus sprevádza národy Latinskej Ameriky a pomáha im – ich sociálne podmienky sa v týchto ťažkých časoch pandémie miestami zhoršili, čo ešte sťažujú prípady zločinu, násilia, korupcie a obchodu s drogami.
 
Prosme Zmŕtvychvstalého, aby sprevádzal cestu zmierenia, po ktorej kráča kanadská katolícka cirkev s pôvodnými obyvateľmi. Nech Duch zmŕtvychvstalého Krista uzdraví rany minulosti a povzbudí srdcia k hľadaniu pravdy a bratstva.
 
Drahí bratia a sestry, každá vojna so sebou prináša následky, ktoré sa dotýkajú celého ľudstva: od oplakávania mŕtvych až po drámu utečencov a po hospodársku a potravinovú krízu, ktorej príznaky už vidno. Tvárou v tvár pretrvávajúcim znakom vojny, ako aj mnohým bolestným porážkam života nás Kristus, víťaz nad hriechom, strachom a smrťou, nabáda, aby sme sa nepoddávali zlu a násiliu. Bratia a sestry, nechajme sa premôcť Kristovým pokojom! Mier je možný, mier je potrebný, mier je prvoradou zodpovednosťou všetkých!
 
(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Marek Vaňuš SVD)
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy