Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. november 2019, streda
 

Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 3. júla 2001

Číslo materiálu: KM-166/Vl-2009
Pripomienkové konanie od:  4. marca 2009
Pripomienkové konanie do: 17. marca 2009
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: marika.buciova@minv.sk